HOTĂRÂRE nr. 881 din 19 august 2021privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 23 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Se stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei din 15 martie 2021 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 467, notificată cu numărul C(2021) 1571, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-3.(2) Pentru anul școlar 2021-2022 se alocă suma de 501.553 mii lei pentru Programul pentru școli al României.(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:a) 76.305 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;b) 167.870 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.077 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;c) 181.224 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, conform anexei nr. 3, exclusiv de la bugetul de stat.(4) Pentru anul școlar 2021-2022, potrivit repartizărilor orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/462 a Comisiei, suma este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.399.594 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la data depunerii cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație. Dacă până la data efectuării plăților au fost declanșate anchete administrative care nu au fost finalizate, termenul de 3 luni se prelungește până la încheierea anchetelor administrative prin care s-a constatat eligibilitatea cererii de plată.2. La articolul 17^1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care valoarea totală a cererilor de plată depuse de solicitanți în termen, precum și a celor care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (3) depășește plafoanele semestriale pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate, valoarea ajutorului financiar se stabilește proporțional cu încadrarea în plafonul semestrial respectiv.  +  Articolul IIIÎn anul școlar 2021-2022, disponibilul de produse achiziționate în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, dar neconsumate din motive obiective se redistribuie în cadrul colectivului, astfel încât instituțiile de învățământ să nu mai fie obligate la plata contravalorii produselor neconsumate.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 19 august 2021.Nr. 881.  +  Anexa nr. 1
  SUME
  pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2021-2022
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția fructelor și legumelorTotal distribuțieTotal măsuri educative
  Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
  Alba30.9694987431.241619
  Arad39.4656349471.581789
  Argeș58.2379361.3982.3341.165
  Bacău60.4149711.4502.4211.208
  Bihor56.4289071.3542.2611.129
  Bistrița-Năsăud32.4695217791.300649
  Botoșani42.5276841.0211.705851
  Brașov58.1079341.3952.3291.162
  Brăila27.0014356481.083540
  Buzău40.2666489661.614805
  Caraș-Severin22.900368550918458
  Călărași30.5324907331.223611
  Cluj60.5409741.4532.4271.211
  Constanța71.6541.1521.7202.8721.433
  Covasna22.788366547913456
  Dâmbovița46.4627471.1151.862929
  Dolj55.6078931.3352.2281.112
  Galați47.7807691.1471.916956
  Giurgiu26.7974306431.073536
  Gorj29.7754797151.194596
  Harghita33.7635428101.352675
  Hunedoara32.9105307901.320658
  Ialomița25.3274076081.015507
  Iași83.9561.3512.0153.3661.679
  Ilfov41.8026721.0031.675836
  Maramureș43.9197061.0541.760878
  Mehedinți23.064371554925461
  Mureș57.7899281.3872.3151.156
  Neamț45.7407351.0981.833915
  Olt37.0235958891.484740
  Prahova66.5801.0711.5982.6691.332
  Satu Mare32.6115247831.307652
  Sălaj23.995385576961480
  Sibiu42.4626821.0191.701849
  Suceava79.3691.2731.9053.1781.587
  Teleorman27.1784376521.089544
  Timiș60.6319751.4552.4301.213
  Tulcea19.074307458765381
  Vaslui40.1456469631.609803
  Vâlcea31.6005087581.266632
  Vrancea33.4945388041.342670
  Municipiul București160.7012.5933.8556.4483.214
  Sectorul 129.0884676961.163582
  Sectorul 227.7804496671.116556
  Sectorul 330.1524877241.211603
  Sectorul 425.6544146161.030512
  Sectorul 520.683334496830414
  Sectorul 627.3444426561.098547
  TOTAL1.903.85130.61245.69376.30538.077
   +  Anexa nr. 2
  SUME
  pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2021-2022
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția de lapte și produse lactateTotal distribuțieTotal măsuri educative
  Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
  Alba30.9691.0951.6352.730619
  Arad39.4651.3952.0843.479789
  Argeș58.2372.0593.0755.1341.165
  Bacău60.4142.1373.1905.3271.208
  Bihor56.4281.9962.9794.9751.129
  Bistrița-Năsăud32.4691.1461.7142.860649
  Botoșani42.5271.5042.2453.749851
  Brașov58.1072.0543.0685.1221.162
  Brăila27.0019571.4262.383540
  Buzău40.2661.4252.1263.551805
  Caraș-Severin22.9008101.2092.019458
  Călărași30.5321.0791.6122.691611
  Cluj60.5402.1433.1975.3401.211
  Constanța71.6542.5343.7836.3171.433
  Covasna22.7888041.2032.007456
  Dâmbovița46.4621.6422.4534.095929
  Dolj55.6071.9642.9364.9001.112
  Galați47.7801.6922.5234.215956
  Giurgiu26.7979471.4152.362536
  Gorj29.7751.0541.5722.626596
  Harghita33.7631.1931.7832.976675
  Hunedoara32.9101.1671.7382.905658
  Ialomița25.3278951.3372.232507
  Iași83.9562.9714.4337.4041.679
  Ilfov41.8021.4782.2073.685836
  Maramureș43.9191.5532.3193.872878
  Mehedinți23.0648151.2182.033461
  Mureș57.7892.0413.0515.0921.156
  Neamț45.7401.6172.4154.032915
  Olt37.0231.3101.9553.265740
  Prahova66.5802.3573.5155.8721.332
  Satu Mare32.6111.1541.7222.876652
  Sălaj23.9958471.2672.114480
  Sibiu42.4621.5012.2423.743849
  Suceava79.3692.8004.1916.9911.587
  Teleorman27.1789611.4352.396544
  Timiș60.6312.1443.2015.3451.213
  Tulcea19.0746751.0071.682381
  Vaslui40.1451.4212.1203.541803
  Vâlcea31.6001.1171.6682.785632
  Vrancea33.4941.1841.7682.952670
  Municipiul București160.7015.7098.48614.1953.214
  Sectorul 129.0881.0331.5362.569582
  Sectorul 227.7809881.4672.455556
  Sectorul 330.1521.0701.5922.662603
  Sectorul 425.6549111.3552.266512
  Sectorul 520.6837351.0921.827414
  Sectorul 627.3449721.4442.416547
  TOTAL1.903.85167.347100.523167.87038.077
   +  Anexa nr. 3
  SUME
  pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2021-2022
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția de produse de panificațieTotal distribuție
  Semestrul I 13 septembrie-22 decembrie 2021Semestrul II 10 ianuarie-10 iunie 2022
  Alba30.9691.1821.7652.947
  Arad39.4651.5062.2503.756
  Argeș58.2372.2233.3205.543
  Bacău60.4142.3073.4445.751
  Bihor56.4282.1553.2165.371
  Bistrița-Năsăud32.4691.2371.8513.088
  Botoșani42.5271.6242.4244.048
  Brașov58.1072.2173.3125.529
  Brăila27.0011.0331.5392.572
  Buzău40.2661.5382.2953.833
  Caraș-Severin22.9008741.3052.179
  Călărași30.5321.1651.7402.905
  Cluj60.5402.3133.4515.764
  Constanța71.6542.7364.0846.820
  Covasna22.7888681.2992.167
  Dâmbovița46.4621.7732.6484.421
  Dolj55.6072.1213.1705.291
  Galați47.7801.8272.7234.550
  Giurgiu26.7971.0221.5272.549
  Gorj29.7751.1371.6972.834
  Harghita33.7631.2871.9243.211
  Hunedoara32.9101.2591.8763.135
  Ialomița25.3279671.4442.411
  Iași83.9563.2084.7857.993
  Ilfov41.8021.5952.3833.978
  Maramureș43.9191.6772.5034.180
  Mehedinți23.0648801.3152.195
  Mureș57.7892.2033.2945.497
  Neamț45.7401.7462.6074.353
  Olt37.0231.4142.1103.524
  Prahova66.5802.5443.7956.339
  Satu Mare32.6111.2451.8593.104
  Sălaj23.9959151.3682.283
  Sibiu42.4621.6202.4204.040
  Suceava79.3693.0234.5247.547
  Teleorman27.1781.0381.5492.587
  Timiș60.6312.3153.4565.771
  Tulcea19.0747281.0871.815
  Vaslui40.1451.5342.2883.822
  Vâlcea31.6001.2061.8013.007
  Vrancea33.4941.2781.9093.187
  Municipiul București160.7016.1649.16315.327
  Sectorul 129.0881.1151.6582.773
  Sectorul 227.7801.0671.5832.650
  Sectorul 330.1521.1551.7192.874
  Sectorul 425.6549831.4622.445
  Sectorul 520.6837951.1821.977
  Sectorul 627.3441.0491.5592.608
  TOTAL1.903.85172.704108.520181.224
  ----