ORDIN nr. 333/165/2021privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 333 din 2 martie 2021
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 165 din 20 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 3 august 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 192.623 din 15.02.2021 al Direcției managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,în conformitate cu prevederile art. 5,6 și 9 din Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1),(4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Aplicarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole se face în conformitate cu prevederile Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 13 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
   +  ANEXA nr. 1COD DE BUNE PRACTICI AGRICOLE pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole  +  ANEXA nr. 2PROGRAM DE ACȚIUNE pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole