HOTĂRÂRE nr. 836 din 11 august 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 12 august 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2020 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.326 din 31 decembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ARTICOL UNICPentru anul 2021 se stabilește un contingent de 50.000 de lucrători străini nouadmiși pe piața forței de muncă din România.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 11 august 2021.Nr. 836.----