ORDIN nr. 1.509/735/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.509 din 10 august 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 735 din 30 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 11 august 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.995/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.213 din 30.07.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 674 se introduc două noi poziții, pozițiile 675 și 676, cu următorul cuprins:
  „675W67567002J01CR02AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMAMOKSIKLAV 600 mg/42,9 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ600 mg/42,9 mg/5 mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPACITATEA DE 180 ML ȘI PREVĂZUTĂ CU PIPETĂ DOZATOARE CU PISTON DIN POLISTIREN ȘI CORP DIN PEJD MARCATĂ DE LA 0,4 ML PÂNĂ LA 5 ML CU 33,10 G PULB. PT. SUSP. ORALĂPRF139,63600051,84000012,960000
  676W54015001P01BC02MEFLOQUINUM 4)ELOQUINE 250 mgCOMPR.250 mgC.N. UNIFARMROMÂNIACUTIE X 10 BLIST. X 10 COMPR.PR1001,5950001,9472000,000000“
  2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 315 și 316 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 318, 361-364, 525-528, 621 și 710 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  318W61463001L01XC21RAMUCIRUMABUM**1 ΩCYRAMZACONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 MLPR21.673,5900001.843,2900000,000000
  .........................................
  361W65564001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 100 mgCOMPR. FILM.100 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30425,881666465,4833330,000000
  362W65561001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR6095,670500104,9168330,000000
  363W65562001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 50 mgCOMPR. FILM.50 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60212,940833232,7416660,000000
  364W65563001L01EA02DASATINIBUM**1SPRYCEL 70 mgCOMPR. FILM.70 mgBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.PR60212,940833232,7416660,000000
  ................................
  525W55725001L02AE04TRIPTORELINUMDIPHERELINE 0,1 mgPULB+SOLV. PT. SOL. INJ.0,1 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE X 7 FLAC. CU LIOF. PT. SOL. INJ. + 7 FIOLE X 1 ML SOLV.S/P-RF711,58857114,6528570,000000
  526W55726001L02AE04TRIPTORELINUMDIPHERELINE PR 11,25 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.11,25 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOLV. + 1 BLIST. CU 1 SERINGĂ X 3 ML + 1 BLIST. CU 2 ACE STERILES/P-RF1600,060000692,2200000,000000
  527W55727001L02AE04TRIPTORELINUMDIPHERELINE 3,75 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.3,75 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 2 ML SOLV. + 1 BLIST. CU O SERINGĂ X 3 ML + 1 BLIST. CU 2 ACE STERILES/P-RF1302,640000368,0300000,000000
  528W62618001L02AE04TRIPTORELINUMDIPHERELINE 22,5 mgPULB. ȘI SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.22,5 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 6 ML DIN STICLĂ UȘOR COLORATĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.+1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU 2 ML SOLV. (APĂ PT. PREPARATE INJ.) PT. RECONST. SUSP. INJ.+1 BLIST. DIN PVC CARE CONȚINE 1 SERINGĂ DIN PP ȘI 2 ACEPR12.090,0100002.316,2600000,000000
  ....................................
  621W64588001L01XC18PEMBROLIZUMABUM**1 ΩKEYTRUDA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 4 ML CONCENTRAT (100 MG PEMBROLIZUMAB)PR111.888,88000012.997,0500000,000000
  .....................................
  710W55726002L02AE04TRIPTORELINUMDIPHERELINE PR 11,25 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.11,25 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 2 ML SOLV. + 1 BLIST. CU 1 SERINGĂ DIN PP A 3 ML + 1 BLIST. CU 3 ACE STERILES/P-RF1600,060000692,2200000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 737 se introduc 5 noi poziții, pozițiile 738-742, cu următorul cuprins:
  „738W64660001L01XX46OLAPARIBUM**1 ΩLYNPARZA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56151,390535165,6971420,000000
  739W64661001L01XX46OLAPARIBUM**1 ΩLYNPARZA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.PR56181,817500198,8626780,000000
  740W66581001L02BB04ENZALUTAMIDUM**1 ΩXTANDI 40 mgCOMPR. FILM.40 mgASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.OLANDASUPORT DE CARTON CARE CONȚINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONȚINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28)PRF112109,667142119,8779460,000000
  741W65819001L02BB05APALUTAMIDUM**1 ΩERLEADA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL ÎN AMBALAJ TIP PORTOFEL X 120 COMPR. FILM.PR120128,774000140,6817500,000000
  742W67720001L02BG03ANASTROZOLUMARIMIDEX 1 mgCOMPR. FILM.1 mgLABORATOIRES JUVISÉ PHARMACEUTICALSFRANȚACUTIE CU 2 BLIST. TIP CALENDAR PVC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L281,2054661,5242662,100019“
  5. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 22 se abrogă. 6. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 25 se introduc 3 noi poziții, pozițiile 26-28, cu următorul cuprins:
  „26W66496002L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,25 mgCAPS.0,25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 28 CAPS.PR28138,649642152,4907140,000000
  27W64663002L04AA40CLADRIBINUM**1 ΩMAVENCLAD 10 mgCOMPR.10 mgMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 4 COMPR. (AMBALAJ TIP PORTOFEL)PR48.006,8500008.737,0150000,000000
  28W64663001L04AA40CLADRIBINUM**1 ΩMAVENCLAD 10 mgCOMPR.10 mgMERCK EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC-AL X 1 COMPR. (AMBALAJ TIP PORTOFEL)PR18.029,3700008.790,1700000,000000“
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 158 și 181 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  158W62286004A10BK01DAPAGLIFLOZINUM**FORXIGA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. DIN ALU/ALU X 30X1 COMPR. FILM. (UNITATE DOZATĂ)PRF305,5440006,7680000,000000
  .......................................
  181W62286005A10BK01DAPAGLIFLOZINUM**FORXIGA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. DIN ALU/ALU X 90X1 COMPR. FILM. (UNITATE DOZATĂ)PRF905,5606666,4850000,000000
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 64-71 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „64W64927001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 1000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ.1000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR12.195,1300002.430,8500000,000000
  65W60173002B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 1000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ1000 UIPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR12.195,1300002.430,8500000,000000
  66W64928001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 2000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ2000 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR14.360,2600004.790,8400000,000000
  67W60172002B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 2000 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ2000 UIPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR14.360,2600004.790,8400000,000000
  68W64925001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 250 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ250 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR1571,280000660,8500000,000000
  69W60175002B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 250 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ.250 UIPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR1571,280000660,8500000,000000
  70W60174001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 500 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ.500 UIPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR11.112,5700001.250,8500000,000000
  71W64926001B02BD04NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)**BENEFIX 500 UIPULB+SOLV. PT. SOL. INJ500 UIPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE X 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. INJ. + 1 SERINGĂ UMPLUTĂ X 5 ML SOL. INJ. + 1 SET STERIL DE PERF. + 2 TAMP. ALCOOL + 1 PLASTURE + 1 TAMP. TIFONPR11.112,5700001.250,8500000,000000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină“, titlul se modifică și va avea următorul cuprins: „P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză ereditară tip transtiretină“. 10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză ereditară tip transtiretină“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:
  „4W66576001N07XX08TAFAMIDIS**VYNDAQELCAPS. MOI61 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC/PA/AL/PVC-AL/PET/HÂRTIE X 30X1 CAPS. MOIPR301.973,1666662.152,0260000,000000“
  11. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, pozițiile 63-71 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „63W62143001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**DA-BONE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UITEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,1250005,5750000,000000
  64W63915002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL AUROBINDO 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,9500006,6900000,242500
  65W63074002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL SANDOZ 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UISANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. AL/AL X 4 COMPR.P6L44,9500006,6900005,172500
  66W63923002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL ZENTIVA 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,9500006,6900005,612500
  67W52559001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**FOSAVANCE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 2 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 2 COMPR.)P-6L24,9500006,6900002,800000
  68W62143003M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**DA-BONE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UITEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4 COMPR., AMBALAJ TIP CALENDARP6L44,1250005,5750000,000000
  69W65841001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**ACID ALENDRONIC/COLECALCIFEROL ACCORD 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 4 COMPR.P6L44,9500006,6900004,360000
  70W64729001M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**FOSAVANCE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UIMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE X 2 COMPR. (1 BLISTER DIN AL/AL X 2 COMPR.)P6L24,9500006,6900002,800000
  71W62143002M05BB03COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)**DA-BONE 70 mg/5600 UICOMPR.70 mg/5600 UITEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 4X1 COMPR.P6L44,1250005,5750000,000000“
  12. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 108 se introduc două noi poziții, pozițiile 109 și 110, cu următorul cuprins:
  „109W66052011V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 5500 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR12.430,0000002.686,8500000,000000
  110W66052001V10XA01NATRII IODIDUM (131I)FID-NA-131-I-T 37-5500 MBqCAPS. PT. UZ TERAPEUTIC37-5500 MBqS.C. FIDELIO FARM - S.R.L.ROMÂNIACONTAINER DIN PB ACOPERIT CU UN CAPAC DE PB CE CONȚINE O INSERȚIE DE PP CU FILTRU PT. IOD CE CONȚINE 1 FLAC. X 1 CAPS. 37-56 MBQ + APLICATOR SEPARAT DIN PPPR1279,924000341,736000819,114000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, pozițiile 5-12 se abrogă. 14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 14-21 se abrogă. 15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, pozițiile 1-8 se abrogă. 16. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 12-19 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna august 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----