REGULAMENT din 30 iulie 2021privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 11 august 2021    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 535/1.505/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 775 din 11 august 2021.
    A. Considerații generale1. Bazele sportiveBaza sportivă reprezintă o amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport.2. Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind COVID-19Toți membrii personalului bazelor sportive, precum și utilizatorii acestora trebuie să fie întotdeauna informați și atenți în ceea ce privește apariția simptomelor de COVID-19. Informațiile generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităților de sănătate publică (Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).a) Următoarele semne și simptome sunt cele mai comune:– tuse;– febră;– scurtarea respirației;– debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.b) Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături și/sau diaree.c) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19:– spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini avizat/autorizat;– acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor;– evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate;– folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate;– curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;– dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive;– aerisirea spațiilor închise timp de minimum 10 minute la fiecare oră;– purtarea măștii de protecție, cu excepția momentelor când sportivii desfășoară antrenamente in aer liber.d) Este obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile închise, cu excepția momentelor când sportivii desfășoară antrenamente, conform metodologiei descrise în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare:– măștile de protecție sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun;– înainte de a pune masca de protecție, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca de protecție trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;– masca de protecție trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori s-a umezit sau s-a deteriorat;– masca de protecție nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii de protecție, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);– după folosire, masca de protecție se aruncă imediat, întrun coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;– nu se recomandă reutilizarea măștilor de protecție;– în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii de protecție este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).B. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive1. Bazele trebuie să fie împrejmuite.2. Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit.3. Trebuie să se facă triajul observațional al participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19 nu i se va permite accesul în baza sportivă și i se va recomanda să contacteze medicul de familie.În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoanei în cauză i se va recomanda să contacteze medicul de familie sau autoritățile sanitare.4. La accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate într-un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2.5. Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația: numărul maxim de utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii fizice și sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp.6. Accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului.7. Accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de siguranță.8. În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru mâini avizat/ autorizat.9. Este permisă funcționarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare și a cafelei, iar administratorul bazei sportive are obligația de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat cu produse biocide avizate/autorizate.10. Comercializarea și consumul alimentelor se fac cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARSCoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.11. Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop.12. Pentru spațiile de antrenament trebuie să existe substanțe dezinfectante pentru dezinfectarea mâinilor, materialelor și a echipamentului sportiv.13. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și igienizare a mâinilor (apă, săpun, produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.14. Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile de mai sus, aceasta rămâne închisă.C. Condiții care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor sportive1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să anunțe direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și medicul de familie și să nu părăsească locuința până la stabilirea unui diagnostic.2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.3. Măsuri de natură organizatorică:– administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat;– se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19;– se vor nominaliza, prin proceduri proprii, persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare;– pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului care administrează baza sportivă se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;– personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască de protecție, mănuși);– dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor și covorașele cu dezinfectant trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile;– trebuie să se asigure un număr adecvat de coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei.D. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.Se va amenaja în toate bazele sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de celelalte persoane prezente în baza sportivă orice persoană care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie până la un consult de specialitate/testare/evacuare.În cazul în care se constată simptome evidente de infecție respiratorie la o persoană care participă la activitatea sportivă în cadrul unei baze se recomandă:a) izolarea imediată și contactarea medicului de familie sau a autorităților sanitare;b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci impermeabili, individuali. Încăperea în care a staționat persoana respectivă se aerisește, iar suprafețele se dezinfectează conform procedurii Institutului Național de Sănătate Publică în vigoare;d) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.----