ORDIN nr. 535/1.505/2021pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI Nr. 535 din 30 iulie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.505 din 9 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 11 august 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției politici pentru sport din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 4.973 din 29.07.2021,luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.  +  Articolul 10Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenție și se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 20 mai 2021, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general adjunct
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
   +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive  +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber  +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber  +  Anexa nr. 4REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România  +  Anexa nr. 5REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise  +  Anexa nr. 6REGULAMENTprivind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic  +  Anexa nr. 7REGULAMENTprivind accesul spectatorilor la evenimentele sportive