HOTĂRÂRE nr. 796 din 28 iulie 2021privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 iulie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, poziția 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „33.Pentoxifyllinum (concentrație >/ = 400 mg)C04AD03“
  2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 224 se introduc două noi poziții, pozițiile 225 și 226, cu următorul cuprins:
  „225.Dabigatranum etexilatum**^Ω #B01AE07
  226.Edoxabanum**^Ω #B01AF03“
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“, la punctul G22 „Boli endocrine și metabolice (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică, diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă, hipercolesterolemie heterozigotă familială și nonfamilială, hipofosfatemia X-linkata, tulburări ale ciclului ureic)“, după poziția 18 se introduce o nouă poziție, poziția 19, cu următorul cuprins:
  „19.Evolocumab**^ΩC10AX13“
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează: a) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 46 și 57 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „46. Dasatinibum**^1L01EA02
  ………………………………..…….……...……...........
  57.TriptorelinumL02AE04“
  b) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, poziția 84 se abrogă.c) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 152 se introduc două noi poziții, pozițiile 153 și 154, cu următorul cuprins:
  „153.Olaparibum**^1ΩL01XX46
  154.Apalutamidum**^1ΩL02BB05“
  d) la punctul P4 „Programul național de boli neurologice“, Subprogramul de tratament al sclerozei multiple, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:
  „12.Cladribinum**^1ΩL04AA40“
  e) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat“, poziția 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „33.Dapagliflozinum**A10BK01“
  f) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, la subpunctul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:
  „13.Nonacog alpha**B02BD04“
  g) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subpunctul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină“ se modifică și va avea următorul cuprins:P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză ereditară tip transtiretină
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2021.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Ministrul finanțelor, interimar,
  Florin-Vasile Cîțu
  București, 28 iulie 2021.Nr. 796.-----