ORDIN nr. 3.214/1.379/2021pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.214 din 13 iulie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.379 din 27 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 28 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.871 CM din 13.07.2021 al Ministerului Culturii și nr. IM 6.257 din 26.07.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1, 7-11, 20 și 21 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participarea este permisă pentru cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, numai pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;2. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:c^2) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural-artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de protecție sanitară și fără prezentarea dovezilor medicale suplimentare;3. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleiași familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;4. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 - Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.5. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera c) se abrogă.6. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 - Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.7. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera c) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  -----