ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 149 din 28 septembrie 2000pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 9 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Adrian Marinescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Eugen Dijmarescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statACORD 05/06/2000