ORDIN nr. 152 din 13 iulie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale control, antifraudă și inspecții nr. 237.509 din 12.07.2021, având în vedere Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/415 a Comisiei din 8 martie 2021 de modificare a Directivelor 66/401/CEE și 66/402/CEE ale Consiliului în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, a grupurilor taxonomice și a denumirilor anumitor specii de semințe și de buruieni, în special art. 2 alin. (1) lit. (A) pct. (a) și art. 21 a,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1) punctul I, a șaisprezecea specie de la litera a) va avea următorul cuprins:
  Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Păiuș tare
  2. La anexa nr. 2 punctul I subpunctul 2, denumirea speciei din coloana a 7-a din tabelul de la litera A va avea următorul cuprins:
  Elymus repens
  7
  3. La anexa nr. 2 punctul II subpunctul 2, denumirea speciei din coloana a 5-a din tabelul de la litera A va avea următorul cuprins:
  Elymus repens
  5
   +  Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctul I se modifică după cum urmează:a) a noua specie va avea următorul cuprins:
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorg
  b) a zecea specie va avea următorul cuprins:
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseIarbă de Sudan
  c) a unsprezecea specie va avea următorul cuprins:
  Triticum aestivum L. subsp. aestivumGrâu
  d) a douăsprezecea specie va avea următorul cuprins:
  Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenGrâu dur
  e) a treisprezecea specie va avea următorul cuprins:
  „Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.Alac“
  f) a cincisprezecea specie va avea următorul cuprins:
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseHibrizi rezultați din încrucișarea dintre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor și Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
  2. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:a) la punctul 2, nota de subsol (*1) din tabel va avea următorul cuprins:(*1) În zonele în care prezența S. halepense sau S. bicolor subsp. drummondii ridică o problemă de polenizare încrucișată, se aplică următoarele dispoziții: a) culturile destinate producției de semințe de bază de Sorghum bicolor subsp. bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen;b) culturile destinate producției de semințe certificate de Sorghum bicolor subsp. bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolate la cel puțin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen.“;b) punctul 5 va avea următorul cuprins:5. Culturile destinate producției de semințe certificate de hibrizi de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta și xTriticosecale autopolenizant și culturile destinate producției de semințe certificate de hibrizi de Hordeum vulgare prin intermediul unei alte tehnici decât sterilitatea masculină citoplasmatică (CMS). Cultura trebuie să îndeplinească următoarele standarde privind distanțele față de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:a) distanța minimă dintre componentul femel și orice alt soi din aceeași specie este de 25 m, mai puțin față de o cultură cu component mascul;b) această distanță poate să nu fie luată în considerare dacă există o protecție suficientă împotriva oricărei polenizări externe nedorite.Cultura trebuie să aibă o identitate și o puritate suficiente în ceea ce privește caracteristicile componenților.Dacă semințele sunt produse prin utilizarea unui agent chimic de hibridare, cultura trebuie să îndeplinească următoarele alte standarde sau condiții:a) puritatea minimă a soiului pentru fiecare component este după cum urmează:– Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7%;– xTriticosecale autopolenizante: 99,0%;b) hibriditatea minimă trebuie să fie de 95%. Procentul de hibriditate se evaluează conform metodelor internaționale actuale, în măsura în care astfel de metode există. În cazul în care hibriditatea se determină în cursul testării semințelor prealabile certificării, determinarea hibridității în cursul inspecțiilor în câmp nu este necesară.c) la punctul 7 litera B, litera a) va avea următorul cuprins:a) pentru Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: una;3. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:a) la punctul 1, literele A și C vor avea următorul cuprins:A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, altele decât hibrizii, în fiecare caz:
  CategoriaPuritatea minimă a soiului %
  Sămânță Bază B99,9
  Sămânță Certificată prima generație C199,7
  Sămânță Certificată a doua generație C299,0
  ………………....…………………………………………………C. Hibrizii de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta și xTriticosecale autopolenizant. Puritatea varietală minimă pentru semințele din categoria Certificată este de 90%.Pentru Hordeum vulgare produs prin intermediul CMS, aceasta este 85%.Impuritățile, altele decât linia restauratoare, nu depășesc 2%.Puritatea varietală minimă se examinează în cadrul testării oficiale în postcontrol, efectuată pe o proporție adecvată de eșantioane.
  b) la punctul 2, în tabelul de la litera A, primul rând din coloana 1 va avea următorul cuprins:
  1
  Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta
  4. La anexa nr. 3, tabelul se modifică după cum urmează:a) primul rând din prima coloană va avea următorul cuprins:
  1
  Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Titicum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale
  b) al patrulea, al cincilea și al șaselea rând din prima coloană vor avea următorul cuprins:
  1
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor
  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
  Hibrizi de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare (UE) 2021/415 a Comisiei din 8 martie 2021 de modificare a Directivelor 66/401/CEE și 66/402/CEE ale Consiliului în vederea adaptării la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, a grupurilor taxonomice și a denumirilor anumitor specii de semințe și de buruieni, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81 din 9 martie 2021.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 13 iulie 2021.Nr. 152.----