LEGE nr. 225 din 26 iulie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 27 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 33^1 se introduc două noi articole, articolele 33^2 și 33^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33^2Valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință.  +  Articolul 33^3Valoarea anuală a indicatorului social de referință este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.2. La articolul 127, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIActualizarea indicatorului social de referință prevăzut la art. 33^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 1 martie 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 26 iulie 2021.Nr. 225.----