LEGE nr. 220 din 26 iulie 2021pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 26 iulie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, capitolul III - Culte se modifică după cum urmează:1. La litera C, numerele curente 1 și 3 din tabel se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin55Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 25 ani
  ................................................................................................................................
  3Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop915Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  2. La litera E articolul 9 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) 19.958 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 26 iulie 2021.Nr. 220.-----