ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 28 septembrie 2000pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 octombrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Alineatul (3) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazuri deosebite, cum sunt restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, concesionarea serviciilor publice, modificarea structurală a costurilor şi a condiţiilor de producţie pentru alte domenii decât energia electrica şi termica, Oficiul Concurentei va analiza nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la solicitarea producătorilor şi a prestatorilor ori din proprie iniţiativă, modul de stabilire şi de ajustare a tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexa şi va propune aprobarea prin hotărâre a Guvernului a preţurilor şi tarifelor şi a modalităţilor de ajustare a acestora, precum şi a atribuţiilor specifice ale Oficiului Concurentei pentru fiecare caz în parte. În cazul concesionarii serviciilor publice de interes local Oficiul Concurentei va propune aprobarea prin hotărâre a Guvernului a preţurilor şi tarifelor şi a modalităţilor de ajustare a acestora, cu acordul concedentului, respectiv consiliul local judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Şeful OficiuluiConcurentei,Dan Ionescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrulfuncţiei publice,Vlad Rosca-----