ORDIN nr. 1.007 din 15 iulie 2021privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 iulie 2021  Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,luând în considerare prevederile Procesului-verbal nr. 6, încheiat în data de 28 iunie 2021, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților se transferă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare, de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale.(3) Utilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.  +  Articolul IIPoziția nr. 4 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.098/2020 privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iunie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu
  TOTAL, din care:2020 (programat)2021 (estimat)2022 (estimat)
  4SuceavaVatra DorneiReabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei - etapa II66.791.294,0056.772.599,900,0027.715.100,0029.057.499,90
   +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 15 iulie 2021.Nr. 1.007.  +  ANEXĂ
  SUME
  alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare
  Sume alocate din Fondul pentru mediu
  Nr. crt.JudețulUnitatea administrativ-teritorialăDenumirea obiectivului de investițiiValoarea totală a obiectivului de investițiiCofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu
  TOTAL, din care:2021(programat)2022(estimat)
  1AradAradModernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 2 Lac16.139.042,4311.912.533,551.950.298,789.962.234,77
  2SuceavaSuceavaDeviere conducte de termoficare - rețele de transport 2 x Dn 700 mm Strada Apeductului din municipiul Suceava2.151.460,771.828.741,661.828.741,660,00
  Total18.290.503,2013.741.275,213.779.040,409.962.234,77
  ----