ORDIN nr. 3.004 din 16 noiembrie 2017privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2),art. 369 alin. (5),art. 374 alin. (2),art. 377 alin. (4),art. 382 alin. (2),art. 385 alin. (4),art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 28 noiembrie 2017    Având în vedere prevederile:– art. 366 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (2) din anexa nr. 2 și art. 15 alin. (2) din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2),art. 369 alin. (5),art. 374 alin. (2),art. 377 alin. (4),art. 382 alin. (2),art. 385 alin. (4),art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentului ordin se aplică de către direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, denumită în continuare direcție de specialitate, de către autoritățile prevăzute la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de către operatorii economici contestatori. (la 20-08-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.021 din 13 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 20 august 2021 )  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Ionuț Mișa
    București, 16 noiembrie 2017.Nr. 3.004.  +  ANEXĂPROCEDURAde soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2),art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) șiart. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal