HOTĂRÂRE nr. 1.915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Instrucțiunile nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante, publicate în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 25 aprilie 1970, cu modificările și completările ulterioare, și alin. (2)-(7) ale art. 8 din Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 17 august 2005, precum și Ordinul ministrului sănătății nr. 1.204/2004 privind aprobarea certificatului pentru deținerea de medicamente și substanțe stupefiante și psihotrope, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 4 octombrie 2004, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății publice,
  Vlad Anton Iliescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul administrației
  și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Dan Ștefan Motreanu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Varujan Vosganian
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2006.Nr. 1.915.  +  AnexăNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelorși preparatelor stupefiante și psihotrope