ORDIN nr. 627 din 28 iunie 2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.068 din 29 iunie 2021
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 627 din 28 iunie 2021
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 iunie 2021    ORDIN nr. 1.068 din 29 iunie 2021