LEGE Nr. 130 din 29 decembrie 1992pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 338 din 30 decembrie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 27 iulie 1992 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 17 august 1992. Prevederile art. 41 alin. 1 se modifica şi vor avea următorul conţinut: "Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începînd de la data stabilită prin lege." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------