METODOLOGIE din 20 iulie 2021de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 iulie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL 4.426 din 20 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 iulie 2021.
   +  Articolul 1(1) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.(2) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.  +  Articolul 2(1) Elevii aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) pot solicita la unitatea de învățământ acordarea sumei în avans, în cuantumul aprobat pentru cheltuielile de transport pentru o lună, în cazul elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (3), respectiv pentru două călătorii dus-întors, în cazul elevilor prevăzuți la art. 1 alin. (2).(2) Avansul se justifică, în luna următoare, pe baza documentelor care atestă efectuarea transportului.(3) Se poate acorda un nou avans numai după justificarea celui primit.  +  Articolul 3(1) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.(2) Sumele maxime lunare per kilometru care pot fi decontate potrivit prevederilor alin. (1) sunt:
  kmlei/lunăkmlei/lunăkmlei/lunăkmlei/lună
  3 km3015 km6627 km10239 km138
  4 km3316 km6928 km10540 km141
  5 km 3617 km7229 km10841 km144
  6 km3918 km7530 km11142 km147
  7 km4219 km7831 km11443 km150
  8 km4520 km8132 km11744 km153
  9 km4821 km8433 km12045 km156
  10 km5122 km8734 km12346 km159
  11 km5423 km9035 km12647 km162
  12 km5724 km9336 km12948 km165
  13 km6025 km9637 km13249 km168
  14 km6326 km9938 km13550 km171
  (3) Pentru distanțele mai lungi de 50 km se adaugă, pentru fiecare distanță de un kilometru, 1 leu/lună.
   +  Articolul 4(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat solicită lunar, până la data de 20 a lunii, la inspectoratele școlare sumele estimate pentru luna următoare necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru acordarea sumelor în avans.(2) Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației - Direcția generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.(3) Ministerul Educației, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat și în limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare.(4) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și inspectoratele școlare vor lua în considerare și eventualele sume disponibile/restante, după caz, existente la acel moment.  +  Articolul 5(1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat asigură decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de documente justificative emise de operatorii de transport, cu încadrarea în tarifele maxime/km/lună prevăzute la art. 3.(2) Decontarea cheltuielilor de transport se efectuează de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat până la data de 15 a lunii curente, pentru luna precedentă.  +  Articolul 6(1) Elevii pot solicita, în scris, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat acordarea sumelor în avans pentru luna următoare.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza solicitărilor elevilor, vor acorda sumele în avans pentru luna următoare până la data de 20 a lunii în curs.(3) Decontul cheltuielilor de transport se realizează, pe baza documentelor justificative emise de operatorii de transport, prezentate de elevi, atât în situația în care elevii au solicitat avans, cât și în situația în care aceștia nu au solicitat avans.  +  Articolul 7(1) În cazul în care unitățile de învățământ preuniversitar de stat au primit de la elevi documente justificative pentru decontarea cheltuielilor de transport, aferente perioadei de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv 16 iunie 2021, și până la finalul cursurilor școlare, pentru anul școlar 2020-2021, vor solicita către inspectoratele școlare sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor de transport, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.(2) Inspectoratele școlare vor solicita la Ministerul Educației - Direcția generală economică, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele necesare, iar Ministerul Educației va efectua deschiderea de credite bugetare.(3) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, după primirea sumelor solicitate, vor efectua plata către elevi în termen de 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 8(1) Pentru luna septembrie, respectiv începutul anului școlar, sumele se acordă în avans în primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare.(2) Pentru asigurarea sumelor necesare acordării avansurilor prevăzute la alin. (1), unitățile de învățământ preuniversitar de stat și inspectoratele școlare vor face solicitările necesare în cursul lunii august, potrivit prevederilor art. 4.----