HOTĂRÂRE nr. 744 din 8 iulie 2021privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 iulie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. a), b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare, se suplimentează după cum urmează:a) numărul de posturi de procuror se suplimentează cu 11 posturi, de la 295 la 306 posturi;b) numărul de posturi de specialist se suplimentează cu 45 de posturi, de la 40 la 85 de posturi;c) numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ se suplimentează cu 40 de posturi, de la 270 la 310 posturi.(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează în mod corespunzător cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  p. Ministrul justiției,
  Alexandru-Paul Dimitriu, secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  București, 8 iulie 2021.Nr. 744.----