ORDIN nr. 3.186 din 29 iunie 2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.186 din 29 iunie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.184 din 8 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.537 CM din 29.06.2021 al Ministerului Culturii și nr. IM 5.301 din 8.07.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1,8, 9,11, 12,20 și 21 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul I „Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă“ punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator“, literele t) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:t) accesul în cafeneaua/bistroul muzeului sau a/al galeriei de artă, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare;u) grupurile de vizitatori, tururile ghidate, evenimentele publice/private se organizează cu respectarea reglementărilor în vigoare;2. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera h) se abrogă.3. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele p), q), r), w) și x) se modifică și vor aveaurmătorulcuprins:p) accesul în cafeneaua/bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare;q) evenimentele publice și/sau private se vor organiza doar cu respectarea reglementărilor în vigoare;r) activitățile culturale și de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea reglementărilor în vigoare;..................................................................................................w) se vor încuraja împrumutul și returnarea documentelor, cărților, CD, DVD, cu evitarea contactului direct;x) materialele documentare din plastic care nu suferă deteriorări (CD, DVD, documente și cărți în coperți de plastic) se vor dezinfecta cu produse biocide pe bază de alcool avizate;4. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele y)-ee) se abrogă.5. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 3 „Măsuri care privesc angajatorii“, litera e) se abrogă.6. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 4 „Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dezinfecția regulată a suprafețelor de lucru;7. La capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor“ punctul 4 „Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri“, litera d) se abrogă.8. La capitolul III „Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor“ punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, literele m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:m) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare;n) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor în vigoare.9. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participarea este permisă pentru cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, numai pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;10. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera c^1) se modifică și va avea următorul cuprins:c^1) participarea este permisă pentru un număr mai mare de 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 1 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;11. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleiași familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;12. La capitolul VII „Măsuri și reguli pentru expoziții temporare de artă și design pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator“, literele v) și w) se modifică și vor avea următorul cuprins:v) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare;w) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor în vigoare.13. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfășurarea activităților de producție necesare artelor spectacolului, respectiv repetiții.Prezentele măsuri se vor aplica și activităților cultural-educaționale desfășurate de către școlile populare de artă și meserii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de persoane care nu depășește reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în spațiu închis.Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți mai mare de 150 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă