ORDIN nr. 1.204/99/2021pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.204 din 9 iulie 2021
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 99 din 9 iulie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, aprobat de conducerea Ministerului Sănătății cu nr. IM 5.337/2021,având în vedere:– dispozițiile pct. 82 din anexa la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 44 din 7.07.2021;– prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Prin excepție de la art. 1, nu este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru persoanele aflate în locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și cu asigurarea unei distanțe de un 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul spațiilor închise comune.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  ----