ORDIN nr. 83 din 30 iunie 2021privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 7 iulie 2021    Având în vedere prevederile art. 3 pct. 79,art. 62 alin. (1) lit. h^6),art. 143 alin. (1) lit. d) și n) și ale art. 145 alin. (4) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c),art. 8 lit. g),art. 9 alin. (1) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) lit. q^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii de energie electrică/gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 octombrie 2007;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2017.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (3) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2023, și a prevederilor art. 16 alin. (4) din anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 30 iunie 2021.Nr. 83.  +  ANEXĂSTANDARD DE PERFORMANȚĂpentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale