ORDIN nr. 1.112/638/2021pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.112 din 1 iulie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 638 din 29 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 5 iulie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 4.745/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.957 din 29.06.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 358, 359, 629, 635, 636, 659 și 660 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  358W64693001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mg MERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,761500101,400166
  359W60913001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 100 mg COMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR2440,23300045,761500101,400166
  ……………
  629W66421009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  ……………
  635W66691011J02AC04POSACONAZOLUM **GUDIVIN 100 mg COMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC /AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  636W66225001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOLE ACCORD 100 mg COMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  ……………
  659W66491011J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  660W66364009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,920583
  2. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 632 se abrogă.3. La anexa nr. 2 secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 672 se introduc două noi poziții, pozițiile 673 și 674, cu următorul cuprins:
  673W66832009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL STADA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2433,52750038,1345830,000000
  674W67584001J06BB16PALIVIZUMABUM **SYNAGIS 50 mg/ 0,5 mlSOL INJ.100 mg/mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU 1 FLAC. DE 0,5 ML CARE CONȚINE 50 MG PALIVIZUMAB.PRF11.803,1000002.003,5300000,000000
  4. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 48, 283, 285, 293, 384, 442, 478, 531, 532, 647, 688-691, 708, 711 și 712 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  48W42003001L01BA04PEMETREXEDUM **1ALIMTA 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.S1828,360000948,6960003.461,294000
  ……………………………
  283W64373002L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR13.133,3400003.453,4900000,000000
  ……………………………
  285W64373001L01XC07BEVACIZUMABUM **1AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1882,7900001.000,3900000,000000
  ……………………………
  293W65565002L01XC11IPILIMUMABUM **1 ΩYERVOY 5 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.5 mg/mlBRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIGIRLANDACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)PR153.132,77000057.952,9500000,000000
  ……………………………
  384W62995001L01XE12VANDETANIBUM **1 ΩCAPRELSA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgGENZYME EUROPE B.V.OLANDABLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATEPR30216,117333236,8400000,000000
  ……………………………
  442W64915001L01XX02ASPARAGINAZUMERWINASEPULB. PT. SOL. INJ./PERF.10000 unități/flaconDIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ NEUTRĂ CU 10000 UI/FLACON CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR53.464,3440003.783,7700000,000000
  ……………………………
  478W64092001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB TEVA 2,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.2,5 mg TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 8 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.677,7700001.866,9200000,000000
  ……………………………
  531W64402002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2444,156000507,018000382,967000
  532W51514002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂP-RF2444,156000507,018000382,967000
  ……………………………
  647W66756001L01XX32BORTEZOMIBUM **1BORTEZOMIB SANDOZ 2,5 mgPULB. PT. SOL. NJ.2,5 mg SANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR11.650,0000001.836,6500000,000000
  ……………………………
  688W65414002L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR2444,156000507,018000282,482000
  689W65414001L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT SUN 250 mgSOL INJ. IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR1444,156000507,018000317,902000
  690W64160002L02BA03FULVESTRANTUM **FALVAX 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOL. INJ. ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2444,156000507,018000282,482000
  691W65873001L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT ACCORD 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 SERINGI DIN STICLĂ, CU PISTON DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI TIJĂ DIN PLASTIC ȘI 2 ACE PENTRU INJECȚII CU SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) X 5 ML SOL. INJ.PRF2444,156000507,018000282,482000
  ……………………………
  708W67128002L02BA03FULVESTRANTUM**VASTALOMA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU TIJĂ ȘI PISTON DE POLISTIREN ȘI 2 ACE DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTARE LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2444,156000507,018000282,482000
  ……………………………
  711W65489001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT ROMPHARM 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU DOUĂ BLIST. CU CÂTE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ FIECARE ȘI DOUĂ ACE STERILE HIPODERMICE, FIECARE CONȚINE 5 ML SOL. INJ.PRF2444,156000507,018000282,472000
  712W62816002L01BA04PEMETREXEDUM**^1ARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 20 ML (500 MG/20 ML)PR1828,360000948,696000920,034000“
  5. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 287, 289, 294, 296, 312, 314 și 595 se abrogă.6. La anexa nr. 2 secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 722 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 723-737, cu următorul cuprins:
  723W64298002L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED ZENTIVA 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, TIP I CU CAPACITATEA DE 20 ML X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1828,360000948,6960001.738,054000
  724W66907002L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1828,360000948,696000917,384000
  725W67349002L01BA04PEMETREXEDUM **1PEMETREXED SANDOZ 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1828,360000948,6960001.738,054000
  726W67349003L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED SANDOZ 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ, CONȚINÂND 40 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR11.620,7080001.812,3600004.390,080000
  727W67460001L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED ACCORD 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ MODELATĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, CU CAPSĂ FLIP-OFF DE CULOARE MOV DESCHIS, CARE CONȚINE 20 ML DE CONCENTRATPR1828,360000948,696000801,514000
  728W67460002L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED ACCORD 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ MODELATĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC, CU CAPSĂ FLIP-OFF DE CULOARE PORTOCALIE, CARE CONȚINE 34 ML DE CONCENTRATPR12.649,1900002.925,7700000,000000
  729W62785001L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED SUN 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR11.350,5900001.510,3000000,000000
  730W62783001L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED SUN 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1145,270000177,3400000,000000
  731W62784001L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED SUN 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1690,300000790,5800000,000000
  732W64024001L01BA04PEMETREXEDUM**^1PEMETREXED DITROMETAMINA DR. REDDY’S 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1828,360000948,6960001.942,594000
  733W67548002L01XC07BEVACIZUMABUM**^1OYAVAS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU UN FLACON X 16 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ (CONȚINE 400 MG BEVACIZUMAB)PR13.504,3500003.857,9000000,000000
  734W67548001L01XC07BEVACIZUMABUM**^1OYAVAS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE CU UN FLACON X 4 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ (CONȚINE 100 MG BEVACIZUMAB)PR1910,7100001.030,8200000,000000
  735W67574001L01XC07BEVACIZUMABUM**^1ALYMSYS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMABXIENCE RESEARCH SLSPANIACUTIE CU 1 FLAC. A 4 ML SOL. CARE CONȚINE 100 MG BEVACIZUMABPR1910,7100001.030,8200000,000000
  736W67574002L01XC07BEVACIZUMABUM**^1ALYMSYS 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlMABXIENCE RESEARCH SLSPANIACUTIE CU 1 FLAC. A 16 ML SOL. CARE CONȚINE 400 MG BEVACIZUMABPR13.504,3500003.857,9000000,000000
  737W65851002L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgEVER VALINJECT GMBHAUSTRIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU DOP DIN CAUCIUC, PISTON ȘI STOPPER, PREVĂZUTE CU AC X 5 ML SOL. INJ.PRF2370,130000422,5150000,000000
  7. La anexa nr. 2 secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 16, 17, 21 și 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  16W57766001L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28222,922857244,3485710,000000
  17W64461005L04AA27FINGOLIMODUM**1 ΩGILENYA 0,5 mgCAPS.0,5 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULEPR28222,922857244,3485710,000000
  ………………………………….
  21W64485001L04AA36OCRELIZUMAB **1 ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR122.911,58000025.011,8000000,000000
  22W64232001L04AA36OCRELIZUMAB **1 ΩOCREVUS 300 mgCONC. PT. SOL. PERF.300 mgROCHE REGISTRATION LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.PR122.911,58000025.011,8000000,000000
  8. La anexa nr. 2 secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 25 se introduce o nouă poziție, poziția 26, cu următorul cuprins:
  26W67433001C02KX02AMBRISENTANUM **AMBRISENTAN AOP 5 mgCOMPR. FILM.5 mgAOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AGAUSTRIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PVDC/AL X 30X1 COMPR. FILM.PR30213,369000233,8440000,000000
  9. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 128, 129, 367, 370-371, 376 și 377 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  128W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,761500101,400166
  129W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR2440,23300045,761500101,400166
  ……………………………….
  367W66421009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  ………………………….
  370W66691011J02AC04POSACONAZOLUM **GUDIVIN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24X1 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  371W66225001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  …………………………
  376W66364009J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,920583
  377W66491011J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  10. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 385 se introduce o nouă poziție, poziția 386, cu următorul cuprins:
  386W66832009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL STADA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2433,52750038,13458300,000000
  11. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 82, 83, 144 și 146-149 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  82W64693001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,761500101,400166
  83W60913001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMERCK SHARP DOHME LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/PCTF/AL X 24 COMPRIMATE GASTROREZISTENTEPR2440,23300045,761500101,400166
  ………………………………
  144W66421009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  …………………………
  146W66225001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300050,92683350,926833
  147W66691011J02AC04POSACONAZOLUM**GUDIVIN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT CU DOZE UNITARE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  148W66491011J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ALVOGEN 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,926833
  149W66364009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL ZENTIVA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgZENTIVA K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. OPAC NEPERFORAT DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2440,23300045,76150050,920583
  12. La anexa nr. 2 secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 152 se introduce o nouă poziție, poziția 153, cu următorul cuprins:
  153W66832009J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL STADA 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgSTADA M D - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. DIN PVC-PE-PVDC/AL X 24 COMPR. GASTROREZ.PR2433,52750038,1345830,000000
  13. La anexa nr. 2 secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 27 se abrogă.14. La anexa nr. 2 secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 108 se introduc două noi poziții, pozițiile 109 și 110, cu următorul cuprins:
  109W66221001B01AB01HEPARINUM**HEPARIN-BELMED 5.000 UI/mlSOL. INJ.5 000 UI/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. X 5 ML SOL. INJ.PR513,75080016,78680019,815200
  110W63198003H05BX02PARICALCITOLUM **ZEMPLAR 5 micrograme/mlSOL. INJ.5 micrograme/ mlABBVIE SPAIN S.L.U.SPANIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I X 1 ML SOL. INJ.PR543,21800052,7600000,000000
  15. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care fac parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
   +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.605/875/2014)Secțiunea C2 - Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor incluși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, conform denumirilor comune internaționale cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, elaborată în temeiul Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabilă începând cu luna iulie 2021
  Nr. crt.Cod CIMGrupa terapeuticăDenumire genericăDenumire comercialăForma farmaceuticăConcentrație/U.T.FirmaȚaraAmbalajPrescripțieCant./ambalajPreț cu ridicata maximal de decontare/U.T.Preț de decontare/U.T.Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare
  P6: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ȘI SEPSIS SEVER
  P6.4: MUCOVISCIDOZĂ
  1W62199002A09AA02PANCREATINUM**KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC200,4785000,6465000,000000
  2W62199001A09AA02PANCREATINUM**KREON 10000CAPS. GASTROREZ.150 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC200,4785000,6465000,000000
  3W62200001A09AA02PANCREATINUM**KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. DIN AL-AL A CÂTE 10 CAPS. GASTROREZ.OTC201,1015001,4885000,000000
  4W62200002A09AA02PANCREATINUM**KREON 25000CAPS. GASTROREZ.300 mgMYLAN HEALTHCARE GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 20 CAPS. GASTROREZ.OTC201,1015001,4885000,000000
  NOTĂ:Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  -----