ORDIN nr. 1.087 din 29 iunie 2021pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 4.686/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 5 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021“ se modifică și va avea următorul cuprins:5. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2021
  - mii lei -
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat 
  Credite de angajament 2021Credite bugetare 2021 
  I. Programul național de boli transmisibile, din care: 2.494.5371.659.537 
  Programul național de vaccinare, din care: 1.863.6281.028.628 
  pentru achiziția vaccinurilor împotriva COVID-191.680.000900.000 
  pentru achiziția materialelor sanitare necesare în campania împotriva COVID-1955.0000 
  pentru vaccinarea conform Calendarului național de vaccinare și vaccinarea grupelor populaționale la risc cu alte vaccinuri decât vaccinurile împotriva COVID-19128.628128.628 
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare460.844460.844 
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV155.997155.997 
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei13.63113.631 
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței437437 
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă670670 
  III. Programul național de securitate transfuzională36.00036.000 
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:43.60843.608 
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin3.2153.215 
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică544544 
  Subprogramul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană22.81822.818 
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 10.93910.939 
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer5.0105.010 
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D608608 
  Programul național de tratament pentru boli rare287287 
  Programul național de management al registrelor naționale187187 
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate448448 
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului13.69613.696 
  Total buget programe naționale de sănătate publică 20212.588.9591.753.959 
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate18.01018.010 
  Reținere 10%00 
  TOTAL BUGET2.606.9691.771.969 
  2. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subtitlul IV.3.1 „Subprogramul de transplant de organe, țesuturi sau celule de origine umană“ litera H „Unități de specialitate care implementează subprogramul“ punctul 23, după subpunctul 23.13 se introduce un nou subpunct, subpunctul 23.14, cu următorul cuprins:23.14. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București23.14.1. transplant cornee.3. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3, subtitlul IV.3.1 litera H „Unități de specialitate care implementează subprogramul“, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:26. Județul Dolj - Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova:26.1. coordonare transplant;26.2. transplant os-tendon.
   +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la finalul lunii în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2021.Nr. 1.087.----