ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 29 iunie 2021pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 iunie 2021  Având în vedere cadrul normativ în vigoare, respectiv dispozițiile art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2020 privind prorogarea unui termen, aprobată prin Legea nr. 124/2021,având în vedere că, pentru îndeplinirea obligației de a iniția concursuri pentru ocuparea posturilor vacantate prin încetarea detașărilor din sectorul privat la data de 31 august 2021, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat la data de 23 martie 2021 concursul pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României pentru un număr de 120 de posturi pentru funcții diplomatice și consulare, concurs care, până la data de 7 iunie 2021, a ajuns în etapa desfășurării probei testului-grilă și anunțării rezultatelor acestuia,având în vedere că prin hotărârea din data de 7 iunie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 371/33/2021, Curtea de Apel Cluj - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal a dispus suspendarea procedurilor de concurs de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, care a fost anunțat de Ministerul Afacerilor Externe la data de 23 martie 2021, până la pronunțarea instanței de fond,având în vedere că, în aceste circumstanțe, din motive obiective, termenul prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, termen prorogat până la data de 31 august 2021 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2020, aprobată prin Legea nr. 124/2021, termen pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor care s-ar vacanta prin încetarea detașărilor, nu poate fi respectat, impunându-se măsuri urgente de corelare a situației de fapt cu cerințele normative în vigoare, iar încetarea detașărilor din sectorul privat ar conduce la funcționarea defectuoasă sau blocarea activității Ministerului Afacerilor Externe, în special a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare,având în vedere situația excepțională creată în urma pronunțării hotărârii Curții de Apel Cluj - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 371/33/2021, cadrul normativ precizat, precum și necesitatea asigurării resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate, întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere că durata procedurilor judiciare și hotărârile instanțelor judecătorești modifică în mod cert calendarul concursului stabilit în concordanță cu actualele prevederi normative în vigoare și poate afecta prevederile regulamentului de concurs, fapt ce ar influența inclusiv posibilitatea organizării în viitorul apropiat a noi concursuri de admitere în Corpul diplomatic și consular al României, iar aceste aspecte afectează în mod direct și imediat previzibilitatea asigurării resurselor umane necesare în vederea realizării politicii externe a României,ținând cont de faptul că resursele umane reprezintă principalul instrument al administrației publice, inclusiv în domeniul afacerilor externe, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor de politică externă ale României, sens în care personalul Ministerului Afacerilor Externe are îndatorirea să promoveze și să apere interesele statului și ale cetățenilor români în cadrul relațiilor externe, inclusiv prin acordarea protecției diplomatice și consulare și a sprijinului necesar cetățenilor români, în limitele competențelor lor și cu respectarea prevederilor tratatelor internaționale la care România este parte,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul privind încetarea detașărilor prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 august 2022.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2021.Nr. 61.-----