MĂSURI din 19 octombrie 2020prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 26 octombrie 2020    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 3.245 din 19 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020.
     +  Capitolul I Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află muzeul sau galeriile de artă;c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu;d) accesul în muzeu sau în galeria de artă se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 2 m, se vor monta marcaje;e) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;f) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice;g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în muzeu. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;h) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care va fi pus la dispoziție la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;i) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrarea în muzeu sau în galeria de artă;j) la intrarea în muzeu sau în galeria de artă se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);k) termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în muzeu sau în galeria de artă;l) plasarea de paravane despărțitoare la ghișeele muzeului;m) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;o) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate;p) interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;q) aerisirea zilnică și ori de câte ori este nevoie a încăperilor;r) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;s) limitarea accesului în sălile de expoziție cu suprafețe mici;t) accesul în cafeneaua/bistroul muzeului sau a/al galeriei de artă, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare; (la 09-07-2021, Litera t) din Punctul 2. , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) u) grupurile de vizitatori, tururile ghidate, evenimentele publice/private se organizează cu respectarea reglementărilor în vigoare; (la 09-07-2021, Litera u) din Punctul 2. , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) v) restricționarea accesului în spații de joacă organizate în aer liber, acolo unde acestea există.3. Măsuri care privesc angajatorii:a) triajul observațional al angajaților nu permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);b) termometrizarea noncontact zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;c) angajații muzeului vor purta mască (medicală/ nonmedicală);d) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;e) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;f) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;b) pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate;c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5 m;e) aerisirea periodică a încăperilor;f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.  +  Capitolul II Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află biblioteca;c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;d) limitarea accesului astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane, se vor monta marcaje;e) au obligația de a termometriza noncontact publicul/ beneficiarii. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;f) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/nonmedicală) pe toată durata activității desfășurate în bibliotecă. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;g) publicul/beneficiarii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care va fi pus la dispoziție la intrare;h) abrogată; (la 09-07-2021, Litera h) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) i) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);j) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee/casierii;k) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;l) dezinfecția regulată a suprafețelor;m) aerisirea periodică a încăperilor;n) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;o) limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici;p) accesul în cafeneaua/bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare; (la 09-07-2021, Litera p) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) q) evenimentele publice și/sau private se vor organiza doar cu respectarea reglementărilor în vigoare; (la 09-07-2021, Litera q) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) r) activitățile culturale și de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea reglementărilor în vigoare; (la 09-07-2021, Litera r) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) s) asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 m una de alta, și fiecare angajat să aibă locul său;t) recepția și birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate paravane despărțitoare de protecție;u) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe de cel puțin 1 metru între utilizatori;v) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru respectarea distanțării impuse;w) se vor încuraja împrumutul și returnarea documentelor, cărților, CD, DVD, cu evitarea contactului direct; (la 09-07-2021, Litera w) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) x) materialele documentare din plastic care nu suferă deteriorări (CD, DVD, documente și cărți în coperți de plastic) se vor dezinfecta cu produse biocide pe bază de alcool avizate; (la 09-07-2021, Litera x) din Punctul 2. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) y) abrogată; (la 09-07-2021, Litera y) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) z) abrogată; (la 09-07-2021, Litera z) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) aa) abrogată; (la 09-07-2021, Litera aa) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) bb) abrogată; (la 09-07-2021, Litera bb) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) cc) abrogată; (la 09-07-2021, Litera cc) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) dd) abrogată; (la 09-07-2021, Litera dd) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) ee) abrogată; (la 09-07-2021, Litera ee) din Punctul 2. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) 3. Măsuri care privesc angajatorii:a) vor efectua triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);b) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;c) angajaților li se vor asigura măști (medicală/nonmedicală);d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);e) abrogată; (la 09-07-2021, Litera e) din Punctul 3. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătății;c) dezinfecția regulată a suprafețelor de lucru; (la 09-07-2021, Litera c) din Punctul 4. , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) d) abrogată; (la 09-07-2021, Litera d) din Punctul 4. , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) e) aerisirea periodică a încăperilor;f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.  +  Capitolul III Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor1. Măsuri ce privesc personalul din librării; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorii:a) angajaților li se vor asigura măști (medicală/nonmedicală);b) vor efectua triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);c) termometrizarea zilnică la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.3. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;c) pentru limitarea accesului se vor monta marcaje astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane;d) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării măștii (medicală/non-medicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;e) igienizarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care va fi pus la dispoziție la intrare;f) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);g) plasarea de paravane despărțitoare la casierii;h) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;i) dezinfecția zilnică și de câte ori este nevoie a suprafețelor;j) aerisirea zilnică și de câte ori este nevoie a încăperilor;k) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;l) restricționarea accesului la spații de joacă pentru copii organizate în aer liber sau în interior, acolo unde acestea există;m) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare; (la 09-07-2021, Litera m) din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) n) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor în vigoare. (la 09-07-2021, Litera n) din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )  +  Capitolul IV Măsuri și reguli în domeniul producției de film și audiovizualActivitățile de producție cinematografică fac parte din categoria serviciilor cu potențial mediu-ridicat de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2.1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorul:a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația filmării;e) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în platou;f) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în platou/spațiul de filmare. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și a celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;g) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;h) promovarea măsurilor de igienă individual;i) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în platoul de filmare, în rulotele individuale, cât și în spațiile comune;j) instruirea personalului privind măsurile de igienă;k) dezinfecția zilnică și de câte ori este nevoie a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană, cu substanțe biocide autorizate;l) dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul aferente filmării sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;m) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;n) mesele se vor servi în porții individuale: menținerea distanței fizice de 1,5 m;o) încăperile în care se desfășoară activitate vor fi aerisite periodic;p) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.3. Măsuri de precauție speciale:a) componența distribuției filmului, precum și componența membrilor echipei de filmare participanți la realizarea unei producții cinematografice vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea companiei de producție de film și/sau a responsabilului desemnat de către aceasta, care vor avea în vedere și respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;b) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;c) se vor organiza spații de machiaj și vestiare separate pentru actori și figurație;d) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;e) vestiarele vor fi dezinfectate regulat;f) se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în care se va utiliza transport organizat, pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;g) pe toată perioada producției se recomandă limitarea la strictul necesar a deplasărilor personale ale membrilor echipei;h) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;i) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată COVID a fost prezentă în una sau mai multe locații de producție, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;j) pentru activitatea desfășurată în birourile companiilor de producție se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;k) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipelor de filmare se vor respecta regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, precum și de Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației.  +  Capitolul V Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19Prezentul capitol conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru evenimentele și acțiunile culturale organizate în aer liber, denumite în continuare evenimente. Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2 la locul de muncă.Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la acestea: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.În județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente/acțiuni culturale organizate în aer liber sunt interzise. (la 20-05-2021, Ultimul paragraf din partea introductivă, Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală, angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV2 și anunțarea medicului de familie;d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;e) măsurile de distanțare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiții de lucru nesigure pentru echipele tehnice și de producție (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament care necesită mai multe persoane etc.)2. Măsuri care privesc angajatori și organizatori:a) elaborarea instrucțiunilor propriilor pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;i) promovarea măsurilor de igienă individuală;j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante la intrare în spațiul delimitat al evenimentului;k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;m) dezinfectarea echipamentul tehnic: camere de filmare, lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;o) mesele se vor servi în porții individuale: menținerea distanței fizice de 1,5 m;p) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare sau artistice prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenie, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;q) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;r) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;s) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente se vor respecta regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020, republicată, precum și de Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației.3. Recomandări pentru organizatorii evenimentelor culturale:a) modificarea așteptărilor publicului. Menționări repetate pentru măsuri de siguranță: pe social media, pe bilete, semnalizare la locul evenimentului, e-mail etc.;b) emiterea de bilete cu acces orar pentru evitarea aglomerației la intrarea în spațiul delimitat;c) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură; (la 11-06-2021, Litera c) din Punctul 3. , Capitolul V a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) d) organizatorii și administratorii spațiului gazdă își vor împărți responsabilitățile pentru diferite activități și proceduri legate de sănătate și siguranță printr-un acord scris încheiat între cele două părți;e) delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.4. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;c) participarea este permisă pentru cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, numai pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; (la 09-07-2021, Litera c) din Punctul 4. , Capitolul V a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) c^1) participarea este permisă pentru un număr mai mare de 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 1 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; (la 09-07-2021, Litera c^1) din Punctul 4. , Capitolul V a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) d) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică;d^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; (la 20-05-2021, Punctul 4. din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) e) accesul participanților, organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație se realizează prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;f) termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație;g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;h) persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrare;i) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice; (la 11-06-2021, Litera i) din Punctul 4. , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) j) abrogată; (la 20-05-2021, Litera j) din Punctul 4. , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) k) accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația. Timpul ar trebui să fie menționat pe biletul fiecărui participant, dacă acest lucru este posibil;l) plasarea de paravane despărțitoare la casele de bilete/ghișee, acolo unde este cazul;m) încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau telefonul;n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;o) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate;p) pe cât posibil, biletele ar trebui scanate, se va evita ruperea sau atingerea biletelor.5. Măsuri care privesc spațiul/locul:a) organizarea spațiului cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană; (la 11-06-2021, Litera a) din Punctul 5. , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) b) participanții au obligația purtării măștii de protecție;c) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera c) din Punctul 5. , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) d) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera d) din Punctul 5. , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) e) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera e) din Punctul 5. , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) f) difuzarea de comunicate audio, atât înainte de începerea spectacolului, cât și pe timpul pauzei, adaptate spațiului respectiv de desfășurare a spectacolului/evenimentului;g) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor, pufurilor etc. după și/sau înaintea fiecărei proiecții;h) în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanța obligatorie de minimum 1,5 m;i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației. În cazul toaletelor ecologice se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora;j) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;l) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore;m) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;n) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.6. Măsuri legate de consumul de mâncare și băutură în locație - consumul de alimente și băuturi se va face conform normelor în vigoare. (la 20-05-2021, Punctul 6. din Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) 7. Măsuri care privesc prestații artistice unde este aplicabil:a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se va realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori și/sau la intervale orare diferite;b) artiștii interpreți sau executanți ar trebui să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;c) aceleași reguli de distanțare socială se impun și zonei de backstage;d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de echipe diferite;e) dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți și public va fi de cel puțin 2,5 m. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 3 m;f) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;g) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;h) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera h) din Punctul 7. , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) i) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori e nevoie.  +  Capitolul VI Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19În județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise. (la 20-05-2021, Partea introductivă a Capitolului VI a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală. Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se desfășoară evenimentul;c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleiași familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; (la 09-07-2021, Litera d) din Punctul 2. , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) e) la intrarea în locație se verifică temperatura celor din autoturism. Sunt lăsate în incintă doar persoanele care au temperatura de maximum 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces; (la 20-05-2021, Litera e) din Punctul 2. , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) e^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. d). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; (la 20-05-2021, Punctul 2. din Capitolul VI a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032 din 18 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021 ) f) parcarea va fi amenajată în așa fel încât între autovehicule să se păstreze distanța de 2 m stânga/dreapta și 2 m față/spate;g) pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu excepția cazului în care doresc să meargă la toaletă;h) părăsirea de către spectatori a autoturismului conform lit. g) va fi permisă numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală). Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;i) distanța fizică între spectatorii care au părăsit autoturismul pentru motivele excepționale va fi de minimum 2 m;j) toaletele și mânerele ușilor de acces vor fi dezinfectate cu soluții dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătății, o dată pe oră;k) spectatorii își pot dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrarea în spațiul delimitat aferent evenimentului de tip drive-in;l) încurajarea achiziționării biletelor online;m) se încurajează scanarea biletelor, pentru a evita atingerea sau ruperea acestora;n) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;o) dezinfecția regulată a suprafețelor comune;p) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/ voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură.3. Măsuri care privesc angajatorii:a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) angajaților/voluntarilor li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși, viziere etc.);e) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care va avea loc evenimentul;f) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului;g) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3ºC. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; angajații cu temperatura peste 37,3ºC vor fi trimiși acasă;h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane, prin montarea de marcaje;i) promovarea măsurilor de igienă individuală;j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante avizate la intrarea în spațiul delimitat aferent evenimentului de tip drive-in;k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;l) dezinfecția zilnică și ori de câte ori este nevoie a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;m) dezinfectarea echipamentului tehnic: camere de filmare, videoproiectoare, ecrane cu led, lavaliere, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/ închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;o) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;p) în situația extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore, dacă este cazul;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate, dacă este cazul;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe zone de activitate, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;q) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID a fost prezentă în una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;r) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;s) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;t) pentru activitatea desfășurată în birourile organizatorilor de evenimente de tip drive-in se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;u) pentru cetățenii străini, sosiți în România, membri ai echipei artistice sau de organizare de evenimente se vor respecta regulile și măsurile de protecție stabilite de Legea nr. 136/2020, republicată, precum și de Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației.  +  Capitolul VII Măsuri și reguli pentru expoziții temporare de artă și design pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19Prezentul capitol conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru expozițiile temporare de artă și design. Prin expoziții temporare de artă și design se înțelege: pictură, desen, sculptură, design, instalații, artă new media, artă interactivă, performance, video. Expozițiile pot fi organizate în spații convenționale (de exemplu, muzee, galerii sau cluburi de artă, biblioteci etc.), dar și în spații alternative (de exemplu, în aer liber, hale sau vechi spații industriale, spații private, pavilioane temporare etc.).1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații/voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorii:a) triajul observațional al angajaților nu permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);b) termometrizarea noncontact zilnică, la intrare - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;c) angajații/voluntarii vor purta mască (medicală/nonmedicală);d) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;e) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;f) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.3. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;b) pentru birourile deschise orientate față-față asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu produse dezinfectante avizate;c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5 m;e) aerisirea periodică a încăperilor;f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.4. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află muzeul, galeriile de artă sau expoziția;c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în muzeu, galerie de artă sau expoziție;d) accesul în spațiu se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m;e) limitarea accesului publicului vizitator astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;f) accesul fiecărui vizitator se face pe timpi pentru evitarea aglomerației și a cozilor. Alocarea fiecărui interval orar se va face ținând cont de capacitatea maximă a spațiului. Timpul ar trebui menționat în avans pe fiecare bilet, dacă acest lucru este posibil;g) accesul vizitatorilor se va face treptat și controlat, printr-un circuit desemnat de organizatori prin stabilirea unor fluxuri de vizitare simultane, în zone diferite;h) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice;i) termometrizarea noncontact a vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație;j) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;k) vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat de Ministerul Sănătății pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrarea în muzeu, galerie de artă sau expoziție;l) vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;m) la intrare se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);n) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/ voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;o) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee sau case de bilete, acolo unde este cazul;p) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;q) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;r) dezinfecția regulată a suprafețelor;s) interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide;t) aerisirea periodică a încăperilor;u) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;v) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face respectând normele în vigoare; (la 09-07-2021, Litera v) din Punctul 4. , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) w) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor în vigoare. (la 09-07-2021, Litera w) din Punctul 4. , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )  +  Capitolul VIII Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfășurarea activităților de producție necesare artelor spectacolului, respectiv repetiții.Prezentele măsuri se vor aplica și activităților cultural-educaționale desfășurate de către școlile populare de artă și meserii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de persoane care nu depășește reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în spațiu închis.Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți mai mare de 150 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. (la 09-07-2021, Partea introductivă a Capitolului VIII a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.186 din 29 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 ) 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;c) izolare la domiciliu, în cazul în care a intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV2, și anunțarea medicului de familie;d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorul:a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat/cursant, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați/cursanți, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul/regiunea în care se află locația;e) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;f) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sala de repetiții/de curs. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și a celor care înregistrează temperatură măsurată mai mare de 37,3ºC. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC se recomandă repetarea măsurării temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus;g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic. Obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;h) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;i) promovarea măsurilor de igienă individuală;j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;m) dezinfectarea echipamentul tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor pentru procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;n) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;o) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;p) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;q) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.3. Măsuri de precauție speciale:a) structura repertoriului/programei va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;b) componența distribuției/a cursanților, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol/eveniment cultural/curs vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;c) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;d) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;e) vestiarele vor fi dezinfectate regulat;f) se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în care se va utiliza transportul organizat, pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;g) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenie, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;h) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul COVID a fost prezentă în una sau mai multe locații de repetiție, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;i) pentru activitatea desfășurată în birouri se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;j) echipa tehnică va purta mască pe tot parcursul zilei de lucru în interior. Pentru o protecție eficientă, masca va acoperi atât gura, cât și nasul;k) în cazul orchestrelor, poziționarea instrumentiștilor suflători va fi făcută în partea laterală a orchestrei, cu separarea acestora de restul membrilor orchestrei, eventual cu paravane despărțitoare;l) cursanții trebuie să își aducă propriile instrumente muzicale sau accesorii, iar dacă acest lucru nu este posibil, se vor dezinfecta părțile atinse frecvent ale instrumentului muzical sau ale accesoriilor (clape, corzi, arcuș, bețe ș.a.);m) cursanții de la disciplina canto vor utiliza propriii bureți pentru microfon.  +  Capitolul IX Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producție sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARSCoV2.În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 -a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori. (la 11-06-2021, Paragraful 2 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) 1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;c) izolare la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCoV2, și anunțarea medicului de familie;d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorul:a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația descrisă în cele două scenarii de mai sus;e) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;f) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3ºC. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură; (la 11-06-2021, Litera g) din Punctul 2. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) h) promovarea măsurilor de igienă individuală;i) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;j) instruirea personalului privind măsurile de igienă;k) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;l) dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;m) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;n) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;o) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;p) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;q) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete;r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă. (la 11-06-2021, Litera r) din Punctul 2. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) 3. Măsuri de precauție speciale:a) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;b) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol/eveniment cultural vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin al ministrului culturii și al ministrului sănătății;c) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;d) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;e) vestiarele vor fi dezinfectate regulat;f) se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în care se va utiliza transportul organizat pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;g) se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor, iar dacă acest lucru nu este posibil, accesul se va face în momente diferite; (la 11-06-2021, Litera g) din Punctul 3. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) h) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;i) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe locații de repetiție, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;j) pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte, publice sau private, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.4. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; (la 11-06-2021, Litera b) din Punctul 4. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; (la 11-06-2021, Litera c) din Punctul 4. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) d) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori;e) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte și eficiente despre măsurile de siguranță sanitară adoptate, promovate în locație, dar și pe site-ul și pe rețelele de socializare, pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea publicului;f) triaj observațional la intrarea în locație: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spațiul destinat;f^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; (la 11-06-2021, Punctul 4. din Capitolul IX a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) g) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata spectacolului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;h) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera h) din Punctul 4. , Capitolul IX a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) i) accesul participanților, organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație/casa de bilete prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m între persoane;j) publicul va fi încurajat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție;k) vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locații. În cazul achiziției biletelor la casa de bilete:(i) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;(ii) deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea spectacolului, astfel încât să fie evitată aglomerația;(iii) în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta se va închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului/concertului;l) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic;m) dezinfecția regulată a suprafețelor;n) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;o) instituirea obligativității măsurii de purtare a măștii de protecție și a mănușilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;p) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal, și nu rupte sau atinse cu mâna;q) intrarea și ieșirea din locație se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:(i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;(ii) ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;r) în cazul unei instituții cu mai multe săli aflate în aceeași incintă se vor eșalona orele de început și de sfârșit ale spectacolelor, în așa fel încât să nu se suprapună orele de acces și ieșire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spațiilor comune;s) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice; (la 11-06-2021, Litera s) din Punctul 4. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) t) în funcție de dimensiunile sălii, accesul va începe cu până la o oră înainte de spectacol, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator;u) spectacolele se vor desfășura fără pauze; (la 11-06-2021, Litera u) din Punctul 4. , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) v) se interzice spectatorilor consumul de alimente și băuturi în incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu excepția lichidelor ambalate individual.5. Măsuri legate de organizarea locației:a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sală;b) distanța dintre scenă și spectatori trebuie să fie de minimum 3 m, cu excepția sălilor mai mici de 150 de locuri, unde pentru a se asigura menținerea distanței fizice între persoane, în condiții de siguranță sanitară, primul rând al sălii va fi lăsat liber;c) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărui spectacol;d) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sală, precum și în hol, toalete și alte spații comune. În cazul în care sala de spectacol nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiționat/ventilație conform normelor de siguranță sanitară, aceasta va fi obligată să nu utilizeze sistemele de aer condiționat și/sau ventilație;e) să efectueze dezinfecția și aerisirea periodică a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;f) să efectueze nebulizarea săptămânală, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;g) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare spectacol;h) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice între persoane:(i) personalul va verifica respectarea distanțării sociale în timpul spectacolului;(ii) referitor la distribuția locurilor în sală (atât online, cât și la casele de marcat): se va aloca un scaun liber între fiecare spectator. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei;(iii) vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală și purtarea măștii de protecție;i) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;j) respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor;k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;l) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac;m) dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanțe biocide autorizate;n) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;o) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;p) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.  +  Capitolul X Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19Prezentul document conține un set de măsuri și reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru sălile de cinema, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producție (de exemplu, manager de sală) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SARS-CoV-2.În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 - a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori. (la 11-06-2021, Paragraful 2 din Capitolul X a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) 1. Măsuri care privesc echipa de organizare și răspunderea individuală; angajații și/sau voluntarii vor respecta măsurile de precauție universal valabile:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care, pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARSCOV-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care au avut contact în perioada desfășurării activității este infectată/suspectă că ar fi infectată cu virusul SARS-COV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;f) utilizarea de către echipă, pe cât posibil, a echipamentelor individuale (de exemplu căști, stații radio etc.), acestea urmând să fie dezinfectate după fiecare utilizare și după fiecare schimb de către o companie specializată sau de personalul autorizat.2. Măsuri care privesc angajatorii:a) triajul observațional al angajaților/voluntarilor și nu se va permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);b) asigurarea protecției corespunzătoare pentru personal, cu precădere cel care interacționează cu publicul:(i) punerea la dispoziție de soluții hidroalcoolice de dezinfectare a mâinilor în zonele utilizate de către personal;(ii) punerea la dispoziție a echipamentului de protecție, măști (medicală/nonmedicală) și/sau viziere, mănuși de unică folosință;(iii) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete;c) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu - angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă;d) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 1,5 m;e) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m. Se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;f) decalarea programului de lucru, pe cât posibil, pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp la locul de muncă;g) informarea și instruirea personalului în domeniul sănătății și igienei;h) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;i) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe locații, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;j) pentru activitatea desfășurată în birourile cinematografelor se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;k) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă. (la 11-06-2021, Litera k) din Punctul 2. , Capitolul X a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) 3. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; (la 11-06-2021, Litera b) din Punctul 3. , Capitolul X a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; (la 11-06-2021, Litera c) din Punctul 3. , Capitolul X a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) d) organizarea și desfășurarea activității cinematografelor este interzisă dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori;e) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte și eficiente despre măsurile de siguranță sanitară adoptate de către cinematograf, promovate în locație, dar și pe site-ul acestuia și pe rețelele de socializare, pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea publicului;f) triaj observațional la intrarea în locație: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spațiul destinat. Prin excepție, în cazul cinematografelor din incinta spațiilor comerciale, dacă temperatura a fost deja măsurată la intrare, aceasta rămâne valabilă pe toată perioada petrecută în respectiva clădire;f^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; (la 11-06-2021, Punctul 3. din Capitolul X a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură; (la 11-06-2021, Litera g) din Punctul 3. , Capitolul X a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) h) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata proiecției. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;i) accesul participanților, organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație/casa de bilete prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m între persoane;j) publicul va fi încurajat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție;k) Abrogată. (la 11-06-2021, Litera k) din Punctul 3. , Capitolul X a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 3.107 din 3 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021 ) l) vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locații. În cazul achiziției biletelor la casa de bilete:(i) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;(ii) deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea proiecției, astfel încât să fie evitată aglomerația;(iii) în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta va fi închisă cu 15 minute înainte de a începe proiecția;m) interzicerea reutilizării pliantelor, a broșurilor și a altor materiale informative în format fizic;n) dezinfecția regulată a suprafețelor;o) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane;p) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul cinematografului;q) instituirea obligativității măsurii de purtare a măștii de protecție și a mănușilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;r) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personalul cinematografului, și nu rupte sau atinse cu mâna;s) intrarea și ieșirea din locație se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:(i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;(ii) ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;t) în cazul unui cinematograf cu mai multe săli aflate în aceeași incintă se vor eșalona orele de început și de sfârșit ale proiecțiilor, în așa fel încât să nu se suprapună orele de acces și ieșire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spațiilor comune;u) stabilirea și implementarea unor circuite distincte pentru acces și ieșire;v) în funcție de dimensiunile cinematografului, accesul va începe cu până la o oră înainte de proiecție, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator.4. Măsuri legate de organizarea locației:a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sala de cinema;b) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărei proiecții;c) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum și în hol, toalete și alte spații comune. În cazul în care cinematograful nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiționat/ventilație conform normelor de siguranță sanitară, acesta va fi obligat să nu utilizeze sistemele de aer condiționat și/sau ventilație;d) să efectueze dezinfecția și aerisirea periodică a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;e) să efectueze nebulizarea săptămânal, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;f) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare proiecție;g) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice între persoane:(i) personalul va verifica respectarea distanțării sociale în timpul proiecțiilor de film;(ii) referitor la distribuția locurilor în sală (atât online, cât și la casele de marcat): se va aloca un scaun liber între fiecare spectator. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei;(iii) în ceea ce privește rândurile: ținând cont de structura de amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau față în față, ci unii în spatele celorlalți, înlăturând astfel riscul contaminării directe prin proximitate;(iv) vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală și cu purtarea măștii de protecție;h) distribuirea de ochelari 3D este permisă doar în cazul celor de unică folosință;i) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;j) respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor;k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;l) dedicarea unor toalete strict copiilor și/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru este posibil;m) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac;n) dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide autorizate, înainte și după fiecare proiecție;o) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;p) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;q) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta cinematografelor este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.  +  Capitolul XI Măsuri și reguli pentru asigurarea desfășurării evenimentelor test/pilot din domeniul culturii cu participarea spectatorilor, în condiții de siguranță, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19I. Măsuri generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural-creativ1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:a) portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă, contactează medicul de familie și anunță în scris managerul sau angajatorul;c) izolarea la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV2, contactarea medicului de familie, precum și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.2. Măsuri care privesc angajatorul în relație cu personalul:a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare categorie de angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;d) plasarea la loc vizibil de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;e) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;f) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului;g) obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;h) promovarea măsurilor de igienă individuală;i) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;j) instruirea personalului privind măsurile de igienă;k) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;l) dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materialele și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;m) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis. Servirea mesei de către personalul angajat se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;n) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1 m;o) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;p) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;q) montarea unor paravane despărțitoare la casele de bilete sau unde acest lucru nu este posibil;r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă;s) în situația în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:(i) separarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu, contactarea de către acesta a medicului de familie și anunțarea în scris a managerului sau angajatorului;(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;(iii) după aerisirea spațiului se realizează curățenia, spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;(iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp în mai multe încăperi se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere.t) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2 a fost prezentă în una sau mai multe spații de repetiție, într-un interval mai scurt de 3 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;u) pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.3. Măsuri care privesc publicul:a) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte și eficiente despre măsurile de siguranță sanitară adoptate, promovate în locație, dar și pe site și pe rețelele de socializare, pentru o vizibilitate sporită și o înțelegere cât mai bună din partea publicului;b) accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1 m;c) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării unei măști (medicale/non-medicale). Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;d) organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1 m între persoane;e) vânzarea de bilete se va face exclusiv online;f) dezinfecția regulată a suprafețelor;g) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;h) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal, și nu rupte sau atinse cu mâna. Dacă acest lucru nu este posibil, angajatul care face verificările va purta mănuși;i) intrarea și ieșirea se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:(i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor/vizitatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol;(ii) ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;j) în funcție de dimensiunile sălii, accesul va începe înainte de eveniment, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator, dacă este posibil;k) spectacolele se vor desfășura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spațiilor;l) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului epidemiologic sau în urma testării. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură.4. Măsuri privind amenajarea spațiului și desfășurarea activităților culturale:a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sală/spațiu;b) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărui spectacol;c) asigurarea unui sistem de aer condiționat/ventilație corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sală, precum și în hol, toalete și alte spații comune. În cazul în care sala/spațiul nu este dotat(ă) cu un sistem de aer condiționat/ventilație conform normelor de siguranță sanitară, aceasta va fi obligată să nu utilizeze sistemele de aer condiționat și/sau ventilație;d) efectuarea dezinfecției și aerisirii periodice a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;e) efectuarea nebulizării săptămânale, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;f) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafețelor de contact din săli după fiecare spectacol;g) punerea la dispoziția publicului de substanțe dezinfectante pentru mâini;h) respectarea distanței obligatorii de minimum 1 m, în condițiile spațiilor destinate utilizării toaletelor;i) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;j) dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanțe biocide autorizate;k) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în locație;l) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;m) funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.5. Măsuri care privesc artiștii și prestațiile artistice:a) accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori acolo unde este posibil și/sau la intervale orare diferite;b) se recomandă artiștilor interpreți sau executanți să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc;c) pentru zona de backstage se respectă măsura de distanțare fizică de minimum 1 m;d) se vor asigura timpi adiționali pentru dezinfectarea spațiilor de backstage folosite de echipe diferite;e) structura repertoriului va fi decisă de echipa de management a fiecărei instituții culturale sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin;f) componența distribuției, precum și componența membrilor echipei tehnice participanți la realizarea unei producții de spectacol vor fi decise în funcție de necesitățile tehnico-artistice ale proiectului, fiind în responsabilitatea echipei de management a fiecărei instituții sau a fiecărui organizator de evenimente care va avea în vedere toate măsurile de protecție sanitară prevăzute în prezentul ordin;g) scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea fizică să poată fi respectată;h) personalul artistic nu va purta mască în timpul reprezentațiilor;i) toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.;j) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiilor universale: igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;k) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;l) vestiarele vor fi dezinfectate cu substanțe biocide autorizate zilnic și ori de câte ori este nevoie.II. Măsuri specifice pentru evenimente test/pilot cu participarea spectatorilorÎn condițiile legii, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului la maximum 70% din capacitatea maximă a spațiului interior/ exterior doar ca evenimente test/pilot cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Culturii și cu avizul Ministerului Sănătății.Evenimentele test/pilot se vor organiza în următoarele instituții:1. Opera Națională București, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă, cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2, sau prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR nu mai vechi de 72 de ore;c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;f) spectacolul se va desfășura fără pauză;g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.2. Teatrul Național I. L. Caragiale din București, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;f) spectacolul se va desfășura fără pauză;g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților, în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.3. Opera Națională Română din Cluj-Napoca, evenimente test/pilot organizate în spațiu închis:a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;c) sala va fi folosită la 70% din capacitatea sa maximă;d) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;e) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;f) spectacolul se va desfășura fără pauză;g) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;h) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;i) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. h);j) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;k) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;l) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.4. Opera Națională București, evenimente test/pilot organizate în aer liber:a) participarea publicului este permisă doar pentru persoanele care vor prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării, se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;b) personalul artistic va prezenta dovada vaccinării cu schemă completă cu o perioadă de 10 zile de la data administrării sau dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2 sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de spectacol;c) spectacolul se va desfășura cu respectarea numărului maxim de persoane prevăzut la art. 1 pct. 10 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar spațiul va fi folosit la 70% din capacitatea sa maximă;d) spectacolul se va desfășura cu o singură pauză;e) fiecare grup de 6 persoane va beneficia de o masă (unde vor fi serviți conform normelor HORECA);f) se va aloca un spațiu de 1,5 m între grupuri;g) participanții au obligația de a comunica datele de contact (adresa de e-mail și/sau nr. de telefon) în momentul achiziționării biletului;h) instituția se va ocupa, ulterior spectacolului, să sprijine direcția de sănătate publică, în baza unui protocol, pentru a contacta spectatorii în vederea monitorizării evoluției stării lor clinice;i) minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în aplicația RoVaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;j) Serviciul de Telecomunicații Speciale va verifica statusul vaccinal în Registrul electronic național de vaccinări și rezultatul testului RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore în Corona Forms;k) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura tabletele pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de la lit. j);l) direcția de sănătate publică va asigura testarea RT-PCR sau cu test antigen rapid a artiștilor nevaccinați;m) Institutul Național de Sănătate Publică va asigura testarea posteveniment a participanților în cazul în care aceștia dezvoltă simptomatologie specifică și solicită testarea RT-PCR;n) instituția prefectului va asigura sprijinul logistic necesar pentru buna desfășurare a evenimentului, pe baza protocolului încheiat cu instituția de spectacole organizatoare.III. Măsuri specifice legate de prelucrarea datelor cu caracter personal1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.2. Pentru datele privind starea de sănătate prelucrate prin aplicația informatică «RoVaccinare Mobile» sunt aplicabile prevederile art. 9 din regulament, mai ales în ceea ce privește temeiul de prelucrare a datelor privind starea de sănătate, prevăzut la art. 9 alin. (2) lit. a), g) și h) din regulament, precum și obligația de păstrare a secretului profesional/confidențialitate, menționată la art. 9 alin. (3) din regulament.3. Datele cu caracter personal menționate la pct. 2 se stochează după colectare pentru o perioadă de 10 zile. În această perioadă se va monitoriza dacă pentru persoanele respective se înregistrează rezultate pozitive testele încărcate de DSP/laboratoare în Corona-forms.4. Ministerul Culturii are obligația de a stabili, anterior prelucrării, măsurile ce se impun în vederea informării persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul ordin, precum și în vederea exercitării de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.5. În calitate de operatori asociați, Ministerul Sănătății și Serviciul de Telecomunicații Speciale vor prelucra, în sensul art. 4 pct. 2 din regulament, date cu caracter personal, pe durata menționată la pct. 3.6. În vederea îndeplinirii scopului menționat la pct. 2, pentru interogarea și validarea datelor cu caracter personal ale persoanelor menționate în Registrul electronic național de Vaccinări și în platforma informatică «Corona-forms», Ministerul Culturii, prin personal anume desemnat, folosește aplicația informatică «RoVaccinare Mobile», dezvoltată și administrată din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale.7. Aplicația menționată la pct. 6 va fi utilizată exclusiv pe echipamentele de tehnologia informației și comunicațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în acest scop.8. Datele cu caracter personal prelucrate prin aplicația informatică «RoVaccinare» sunt date privind: nume, prenume, CNP, serie și nr. act de identitate, date privind statusul vaccinal, date privind starea de sănătate.9. Validarea datelor menționate la pct. 8 se realizează, în condițiile asigurării securității și confidențialității acestora, prin scanarea actului de identitate al persoanei și interogarea codului numeric personal în Registrul electronic național de vaccinări, în vederea stabilirii dacă au trecut cel puțin 10 zile de la data efectuării dozei/ambelor doze a/ale vaccinului împotriva virusului SARS-CoV-2, în condițiile legii, precum și interogarea codului numeric personal în platforma informatică «Corona-forms», în vederea stabilirii dacă au trecut mai mult de 90 de zile de când persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 sau dacă rezultatul testului de depistare a SARS-CoV-2 este valid. (la 14-05-2021, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.028 din 14 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 mai 2021 ) ----