HOTĂRÂRE nr. 35 din 30 ianuarie 2019pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe desemnează ca autorități publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene instituțiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mihai Dan Chirică,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, interimar,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 35.  +  ANEXĂ
  LISTA
  autorităților publice responsabile în sectoarele de infrastructuri critice naționale și europene
  1.1. Lista autorităților publice responsabile în sectoarele de infrastructuri critice naționale (ICN)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorul
  1.Secretariatul General al GuvernuluiMinisterul EnergieiEnergetic
  2.Ministerul Cercetării, Inovării și DigitalizăriiServiciul de Telecomunicații SpecialeServiciul de Informații ExterneServiciul Român de InformațiiTehnologia informației și comunicațiilor
  3.Ministerul SănătățiiMinisterul Mediului, Apelor și PădurilorApă, păduri și mediu
  4.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorMinisterul SănătățiiAlimentație și agricultură
  5.Ministerul SănătățiiMinisterul Apărării NaționaleSănătate
  6.Secretariatul General al GuvernuluiMinisterul Apărării NaționaleMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Economiei, Antreprenoriatului și TurismuluiMinisterul JustițieiServiciul Român de InformațiiServiciul de Informații ExterneServiciul de Telecomunicații SpecialeServiciul de Protecție și PazăSecuritate națională
  7.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiAdministrație
  8.Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiTransporturi
  9.Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și TurismuluiMinisterul EnergieiIndustrie
  10.Agenția Spațială RomânăMinisterul Cercetării, Inovării și DigitalizăriiMinisterul EducațieiSpațiu și cercetare
  11.Ministerul FinanțelorBanca Națională a României Financiar-bancar
  12.Ministerul CulturiiCultură și patrimoniu cultural național
  1.2. Lista autorităților publice responsabile în sectoarele de infrastructuri critice europene (ICE)
  Nr. crt.Autoritatea publică responsabilăSectorul
  1.Secretariatul General al GuvernuluiMinisterul EnergieiI. Energetic
  2.Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiII. Transporturi
  NOTE:1. Prezenta listă este stabilită în concordanță cu prevederile Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora și se completează pe măsura emiterii directivelor Uniunii Europene pentru desemnarea ICE.2. Fiecare autoritate publică responsabilă își desemnează ICN exclusiv în subsectorul corespondent, potrivit art. 9 alin. (6) și anexei nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-06-2021, ANEXA a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 656 din 16 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2021 )
  -----