ORDIN nr. 991 din 14 iunie 2021pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 14 iunie 2021    Având în vedere prevederile: – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021; – Referatului de aprobare nr. 356.046 din 7.06.2021, întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,în temeiul prevederilor:– art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2021; – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se desemnează Direcția generală ajutor de stat din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, să implementeze schema de ajutor de stat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
    București, 14 iunie 2021.Nr. 991.  +  AnexăPROCEDURAde implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderiledin domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitatea fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19