HOTĂRÂRE nr. 650 din 16 iunie 2021privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția Națională Anticorupție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 17 iunie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate.(3) Suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzută la alin. (1) se realizează etapizat, cu câte 30 de ofițeri și agenți de poliție judiciară anual, începând cu anul 2021.(4) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează, în mod corespunzător, cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la alin. (1) și (2).
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  p. Ministrul finanțelor,
  Lucian Ovidiu Heiuș,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  București, 16 iunie 2021.Nr. 650.----