ORDIN nr. 991 din 14 iunie 2021pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 14 iunie 2021    Având în vedere prevederile: – Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021; – Referatului de aprobare nr. 356.046 din 7.06.2021, întocmit de către Direcția generală ajutor de stat,în temeiul prevederilor:– art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2021; – art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Se desemnează Direcția generală ajutor de stat din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în parteneriat cu agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului, să implementeze schema de ajutor de stat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
    București, 14 iunie 2021.Nr. 991.  +  ANEXĂPROCEDURAde implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernuluinr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderiledin domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitatea fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19