ORDIN nr. 3.107/851/2021pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.107 din 3 iunie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 851 din 11 iunie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 11 iunie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.954 CM din 3.06.2021 al Ministerului Culturii și nr. IM 3.602 din 10.06.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1, 9-13, 19 și 20 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 „Recomandări pentru organizatorii evenimentelor culturale:“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;2. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;3. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) participarea este permisă pentru mai mult de 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;4. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice;5. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 5 „Măsuri care privesc spațiul/locul:“, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) organizarea spațiului cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană;6. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 5 „Măsuri care privesc spațiul/locul:“, literele c)-e) se abrogă.7. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 7 „Măsuri care privesc prestații artistice unde este aplicabil:“, litera h) se abrogă.8. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleași familii sau grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;9. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfășurarea activităților de producție necesare artelor spectacolului, respectiv repetiții.Prezentele măsuri se vor aplica și activităților cultural-educaționale desfășurate de către școlile populare de artă și meserii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru un număr de persoane care nu depășește reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în spațiu închis.Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 70 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare de 70 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.10. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 -a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.11. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorul:“, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;12. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorul:“, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă.13. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri de protecție speciale:“, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor, iar dacă acest lucru nu este posibil, accesul se va face în momente diferite;14. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;15. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;16. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera h) se abrogă.17. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, literele s) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:s) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice;(...)u) spectacolele se vor desfășura fără pauze;18. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 2 se modifică și va avea următorul cuprins:În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:Scenariul 1 - a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.19. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc angajatorii:“, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă.20. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;21. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;22. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură;23. La capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul;“, litera k) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  -----