ORDIN nr. 3.861/360/2021pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.861 din 28 mai 2021
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 360 din 8 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 8 iunie 2021  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:  +  Articolul IÎn anexa la ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 2 octombrie 2018, după numărul curent 19 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19^1, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIMinisterul Educației, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
   +  ANEXĂ
  Nr. crt.Nivel de calificare conform Cadrului național al calificărilorActul de studii calificare care se elibereazăEmitent/program absolvit în sistem formal/nonformalBeneficiariCondiții de acces la nivelul de calificareNivelul de referință din Cadrul european al calificărilor
  0123456
  „19^15Certificat de absolvire și supliment descriptiv al certificatuluiFurnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^22)Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare Învățământ postliceal5
  ^1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^3) Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^22) Conform art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Programele de studii prevăzute la nr. crt. 19^1 sunt de nivel 5 CNC și nu schimbă nivelul de calificare.“
  ----