ORDIN nr. 777/564/2021privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 777 din 2 iunie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 564 din 28 mai 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 3 iunie 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 2.891/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.676 din 28 05.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 33, 420, 440, 441, 446, 447, 451, 456, 520, 574-576, 578-582 și 594-601 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 656 se modifică și va avea următorul cuprins:
  656W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR126,20000034,2700000,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 671 se introduce o nouă poziție, poziția 672, cu următorul cuprins:
  672W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINA ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR122,60000030,5400000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 9 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 284, 286, 288, 290, 487, 660-662 și 670-673 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ pozițiile 6, 48, 49, 374, 375, 423-425, 438-441, 531, 532, 666, 688-691,708 și 711 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  6W58866002L01AA02CHLORAMBUCILUMLEUKERAN 2 mgCOMPR. FILM.2 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. X 25 COMPR. FILM.P-RF252,0472002,5884000,000000
  ........................
  48W42003001L01BA04PEMETREXEDUM **1ALIMTA 500 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.500 mgELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE X 1 FLAC. PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.S12.015,3160002.242,4760002.167,514000
  49W58868001L01BB02MERCAPTOPURINUMPURI-NETHOLCOMPR.50 mgASPEN PHARMA TRADING LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 25 COMPR.P-RF252,0020002,5312000,000000
  ..........................
  374W64505001L01XE10EVEROLIMUS **1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.PR30274,266666300,2226660,000000
  375W54589001L01XE10EVEROLIMUS **1AFINITOR 10 mgCOMPR.10 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 3 BLIST. AL/PA/PVC/AL X 10 COMPR.P-RF30274,266666300,2226660,000000
  ................
  423W64527001L01XE26CABOZANTINIBUM **1 ΩCABOMETYX 20 mgCOMPR. FILM.20 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30698,552333762,6946660,000000
  424W64528001L01XE26CABOZANTINIBUM **1 ΩCABOMETYX 40 mgCOMPR. FILM.40 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30698,552333762,6946660,000000
  425W64529001L01XE26CABOZANTINIBUM **1 ΩCABOMETYX 60 mgCOMPR. FILM.60 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILM.PR30698,552333762,6946660,000000
  .................
  438W64294001L01XE36ALECTINIB **1 ΩALECENSA 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU X 224 CAPSULEPR22492,309285100,7875440,000000
  439W64447001L01XE39MIDOSTAURINUM **1RYDAPT 25 mgCAPS. MOI25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 112 (4X28) CAPS. MOIPR112486,456964530,5793750,000000
  440W64447001 L01XE39MIDOSTAURINUM **1 ΩRYDAPT 25 mgCAPS. MOI25 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 112 (4 X 28) CAPS. MOIPR112486,456964530,5793750,000000
  441W64450001L01XE42RIBOCICLIBUM **1 ΩKISQALI 200 mgCOMPR. FILM.200 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X 63 COMPR. FILM.PR63144,175714157,7573010,000000
  ................
  531W64402002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/ 5 mlASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2488,400000555,246000334,739000
  532W51514002L02BA03FULVESTRANTUM **FASLODEX 250 mgSOL. INJ.250 mg/ 5 mlASTRAZENECA UK LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ X 5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ + 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂP-RF2488,400000555,246000334,739000
  .....................
  666W66173001L01XX19IRINOTECANUM **1 ΩONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3 mg/mlCONC. PT. DISPERSIE PERF.4,3 mg/mlLES LABORATOIRES SERVIERFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DE STICLĂ DE TIP I CU DOP DE CLOROBUTIL GRI ȘI SIGILIU DE AL CU CAPAC DETAȘABIL X 10 ML CONC. PT. DISPERSIE PERF.PR13.788,2100004.167,3000000,000000
  ........................
  688W65414002L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR2488,400000555,246000234,254000
  689W65414001L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT SUN 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I CONȚINÂND 5 ML SOL. INJ.PR1488,400000555,246000269,674000
  690W64160002L02BA03FULVESTRANTUM **FALVAX 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 5 ML SOL. INJ. ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂPRF2488,400000555,246000234,254000
  691W65873001L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT ACCORD 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 SERINGI DIN STICLĂ, CU PISTON DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI TIJĂ DIN PLASTIC ȘI 2 ACE PENTRU INJECȚII CU SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) X 5 ML SOL. INJ.PRF2488,400000555,246000234,254000
  .....................
  708W67128002 L02BA03FULVESTRANTUM **VASTALOMA 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOODBULGARIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ, CU TIJĂ ȘI PISTON DE POLISTIREN ȘI 2 ACE DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTARE LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2488,400000555,246000234,254000
  ................
  711W65489001L02BA03FULVESTRANTUM **FULVESTRANT ROMPHARM 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU DOUĂ BLIST. CU CÂTE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ FIECARE ȘI DOUĂ ACE STERILE HIPODERMICE, FIECARE CONȚINE 5 ML SOL. INJ.PRF2488,400000555,246000234,244000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 711 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 712-722, cu următorul cuprins:
  712W62816002L01BA04PEMETREXEDUM **1ARMISARTE 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDAFLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE 20 ML (500 MG/20 ML)PR11.679,4300001.868,7300000,000000
  713W66246001L01BC01CYTARABINUMKORABIN 1.000 mg/20 mlSOL. INJ./PERF.1.000 mg/ 20 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML SOL. INJ./PERF.PR151,30000064,8600000,000000
  714W66241001L01DC01BLEOMYCINUM SULFASBLEMISIN 15 mgPULB. PT. SOL. INJ.15 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLACON X 15 MG PULB. PT. SOL. INJ.PR1109,760000132,6444001,355600
  715W66247001L01XA01CISPLATINUMCISPLATIN KOCAK 10 mg/ 20 mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ 20 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR18,72400011,79600031,444000
  716W59766002L01XB01PROCARBAZINUM 4)NATULAN 50 mgCAPS.50 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 BLIST X 10 CAPS.PRF5027,70000030,9560000,000000
  717W67405002L02BA03FULVESTRANTUM **IMARSA 250 mgSOL. INJ. În SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ DE TIP I, INCOLORĂ CU PISTON DE POLISTIREN ȘI DOP ELASTOMERIC ȘI 2 ACE CU SISTEM DE SIGURANȚĂ (BD SAFETYGLIDE) PENTRU CONECTAREA LA SERINGĂ X 5 ML SOL. INJ.PRF2407,000000462,7050000,000000
  718W65248003L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDA SANDOZ 10 mgCAPS.10 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21360,888571395,1857140,000000
  719W65249003L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDA SANDOZ 15 mgCAPS.15 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21379,488571415,4595230,000000
  720W65251003L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDA SANDOZ 25 mgCAPS.25 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21417,971904457,4066660,000000
  721W65246003L04AX04LENALIDOMIDUM **LENALIDOMIDA SANDOZ 5 mgCAPS.5 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 21 CAPS.PR21270,667428297,20800075,258190
  722W67347001L01BC07AZACITIDINUM **1AZACITIDINĂ SANDOZ 25 mg/mlPULB. PT. SUSP. INJ.25 mg/mlSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON DIN STICLĂ CU 100 MG AZACITIDINĂPR1544,170000631,3000000,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 42 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 98-102 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  98W52552003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM METFORMINUM) **EUCREAS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF601,7023992,1526000,094066
  99W64469003 A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM METFORMINUM) **EUCREAS 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF601,7023992,1526000,094066
  100W64183003 A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM METFORMINUM) **DALTEX 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgMEDOCHEMIE LTD.CIPRUCUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,7023992,1526000,154733
  101W52551003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM METFORMINUM) **EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)P-RF601,7023992,1526000,094066
  102W64470003A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM METFORMINUM) **EUCREAS 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.IRLANDACUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)PRF601,7023992,1526000,094066
  10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 182 se introduc șase noi poziții, pozițiile 183-188, cu următorul cuprins:
  183W67394004A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) **GLUAMET 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,7023992,1526000,094066
  184W67492002A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) **AGARTHA DUO 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC//AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,4186661,7938330,000000
  185W67399004A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) **GLUAMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATEPRF601,7023992,1526000,094066
  186W67491002A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM) **AGARTHA DUO 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 850 mgGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC//AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,4186661,7938330,000000
  187W67148001A10BJ05DULAGLUTIDUM **TRULICITY 3 mg/0,5 mlSOL. INJ.3 mg/ 0,5 mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ MULTIPLU X 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ (FIECARE CU 3 MG DULAGLUTID)PRF1291,650000103,0775000,000000
  188W67149001A10BJ05DULAGLUTIDUM **TRULICITY 4,5 mg/0,5 mlSOL. INJ.4,5 mg/ 0,5 mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDAAMBALAJ MULTIPLU X 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOLUȚIE INJECTABILĂ (FIECARE CU 4,5 MG DULAGLUTID)PRF1291,650000103,0775000,000000
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 3 și 17 se abrogă.12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 1 se abrogă.13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 5-7, 9-13, 25-30 se abrogă.14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 5-7, 9-13, 25-30 se abrogă.15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, denumirea subprogramului P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat utilizate în tratamentul spitalicesc“ se modifică și va avea următorul cuprins:P6.27: «Boli rare - medicamente incluse condiționat16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 6 se introduc șase noi poziții, pozițiile 7-12, cu următorul cuprins:
  7W66425001A16AA04MERCAPTAMINUM **1 ΩPROCYSBI 25 mgCAPS. GASTROREZ.25 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 60 CAPS. GASTROREZ.PR6037,43533341,4403330,000000
  8W66426001A16AA04MERCAPTAMINUM **1 ΩPROCYSBI 75 mgCAPS. GASTROREZ.75 mgCHIESI FARMACEUTICI S.P.A.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID X 250 CAPS. GASTROREZ.PR250110,925600121,0616400,000000
  9W64641002B02BX06EMICIZUMABUM ** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/ 1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,7 ML SOL. INJ. (CONȚINE 105 MG EMICIZUMAB)PR136.103,49000039.391,0100000,000000
  10W64641003B02BX06EMICIZUMABUM ** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/ 1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 150 MG EMICIZUMAB)PR151.563,56000056.242,5000000,000000
  11W64641001B02BX06EMICIZUMABUM ** ΩHEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/ 1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,4 ML SOL. INJ. (CONȚINE 60 MG EMICIZUMAB)PR120.643,43000022.539,5200000,000000
  12W64640001B02BX06EMICIZUMABUM ** ΩHEMLIBRA 30 mg/1 mlSOL. INJ.30 mg/ 1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 30 MG EMICIZUMAB)PR110.336,72000011.305,1900000,000000
  17. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 107 se introduce o nouă poziție, poziția 108, cu următorul cuprins:
  108W62058002G03CA03ESTRADIOLUMLENZETTO 1,53 mg/dozăSPRAY TRANSDERMIC, SOL.1,53 mg/ dozăGEDEON RICHTER ROMÂNIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ CARE CONȚINE 6,5 ML SOL., PREVĂZUT CU O POMPĂ DOZATOAREP6L137,24000048,7100000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 179-181, 183-187, 199-206, 343 și 344 se abrogă.19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 373 se modifică și va avea următorul cuprins:
  373W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR126,20000034,2700000,000000
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 383 se introduc două noi poziții, pozițiile 384 și 385, cu următorul cuprins:
  384W67482001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOMICINĂ ROMPHARM 1.000 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1.000 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CARE CONȚINE 1.000 MG PULBERE PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR122,60000030,5400000,000000
  385W66247001L01XA01CISPLATINUMCISPLATIN KOCAK 10 mg/ 20 mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ 20 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 20 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR18,72400011,79600031,444000
  21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 166-168, 170-174, 186-193 se abrogă.22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 154 și 155 se abrogă.23. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 8 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iunie 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  ----