HOTĂRÂRE nr. 725 din 22 august 2000privind stabilirea listei cuprinzând autorităţile contractante
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista cuprinzând persoanele juridice care sunt considerate autorităţi contractante în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, denumita în continuare ordonanţa, stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexa se reactualizează periodic şi cuprinde listele A, B şi C.  +  Articolul 2Orice persoană juridică care se încadrează în definitia autorităţii contractante prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa are obligaţia de a informa Ministerul Finanţelor pentru a fi inclusă în lista cuprinzând autorităţile contractante, în termen de 90 de zile de la data: a) infiintarii; b) apariţiei unei modificări a codului fiscal, a denumirii, a formei de proprietate etc.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de stat,preşedintele Consiliului CoordonareEconomico-Financiară,Mircea Ciumarap.Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat  +  Anexă      Lista A
       
    CodDenumire
    101Preşedinţia României
    102Senatul României
    103Camera Deputaţilor
    104Curtea Supremă de Justiţie
    105Curtea Constituţională
    106Consiliul Legislativ
    107Curtea de Conturi
    108Consiliul Concurenţei
    109Avocatul Poporului
    110Comisia Naţională de verificare a dosarelor securităţii
    111Secretariatul General al Guvernului
    112Ministerul Finanţelor
    113Ministerul Afacerilor Externe
    114Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
    115Ministerul Justiţiei
    116Ministerul Sănătăţii
    117Ministerul Educaţiei Naţionale
    118Ministerul Culturii
    119Ministerul Tineretului şi Sportului
    120Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    121Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    122Ministerul Industriei şi Comerţului
    123Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    124Ministerul Transporturilor
    125Ministerul Apărării Naţionale
      - unităţile din subordine
    126Ministerul de Interne
      - unităţile din subordine
    127Serviciul Român de Informaţii
      - unităţile din subordine
    128Serviciul de Informaţii Externe
      - unităţile din subordine
    129Serviciul de Protecţie şi Pază
    130Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
      - unităţile din subordine
    131Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
      - unităţile din subordine
    132Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
    133Consiliul Economic şi Social
    134Oficiul Concurenţei
    135Academia Română
    136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
    137Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
    138Agenţia Naţională pt. Protecţia Copilului
    139Secretariatul de Stat pentru Culte
    140Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor
    141Comisia Naţională pt. Statistică
    142Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
    143Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
    144Ministerul Funcţiei Publice
    145Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de
    145Reconstrucţie a Zonelor Miniere
    146Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
    147Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie
    148Nucleare
    149Agenţia Naţională de Presă "ROMPRES"
    150Consiliul Naţional al Audiovizualului
    151Societatea Română de Radiodifuziune
    152Societatea Română de Televiziune
    155Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională
    156Agenţia Naţională pentru Turism
    157Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare
    158Agenţia Naţională pentru Comunicaţii
    159Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare
    160Societatea Naţională de Cruce Roşie
    161Fondul Proprietăţii de Stat
    162Ministerul Public
    163Oficiul Naţional al Cinematografiei
    164Agenţia Naţională a Funcţionarului Public
    165Ministerul Finanţelor-Acţiuni Generale
    166Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor
    167CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
    175ALTE INSTITUŢII
    198Unităţi de subordonare locală
    201Judeţul Alba
    202Judeţul Arad
    203Judeţul Argeş
    204Judeţul Bacău
    205Judeţul Bihor
    206Judeţul Bistriţa-Năsăud
    207Judeţul Botoşani
    208Judeţul Braşov
    209Judeţul Brăila
    210Judeţul Buzău
    211Judeţul Caraş-Severin
    212Judeţul Călăraşi
    213Judeţul Cluj
    214Judeţul Constanţa
    215Judeţul Covasna
    216Judeţul Dâmboviţa
    217Judeţul Dolj
    218Judeţul Galaţi
    219Judeţul Giurgiu
    220Judeţul Gorj
    221Judeţul Harghita
    222Judeţul Hunedoara
    223Judeţul Ialomiţa
    224Judeţul Iaşi
    225Judeţul Ilfov
    226Judeţul Maramureş
    227Judeţul Mehedinţi
    228Judeţul Mureş
    229Judeţul Neamţ
    230Judeţul Olt
    231Judeţul Prahova
    232Judeţul Satu-Mare
    233Judeţul Sălaj
    234Judeţul Sibiu
    235Judeţul Suceava
    236Judeţul Teleorman
    237Judeţul Timiş
    238Judeţul Tulcea
    239Judeţul Vaslui
    290Judeţul Vâlcea
    241Judeţul Vrancea
    242Municipiul Bucureşti
    250ORDONATOR PRINCIPAL
    251SECTOR 1
    252SECTOR 2
    253SECTOR 3
    254SECTOR 4
    255SECTOR 5
    256SECTOR 6
       LISTA B
           
    COD FISCAL   DENUMIRE AUTORITATE CONTRACTANTACOD MINISTER
        Judetul Alba  
     
      107Curtea de Conturi  
    4562672   CAMERA DE CONTURI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4562664   PREFECTURA JUD. ALBA111
      112Ministerul Finantelor  
    11126145   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA BAIA DE ARIES112
    4331139   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA CIMPENI112
    4331198   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SEBES112
    4331287   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA112
    4331554   D.G.F.P.C.F.S. ALBA112
    4562680   ADMINISTRATIA FINANCIARA112
    4562966   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA112
    4613652   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA AIUD112
    4613768   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA BLAJ112
    4700295   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA CUGIR112
    6663550   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA OCNA MURES112
    6673081   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA TEIUS112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11333523   AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    6663541   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PT. PROTECTIA MUNCII114
    6673073   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
    9778945   CAMINUL PENTRU PENSIONARI114
      115Ministerul Justitiei  
    4765863   TRIBUNALUL ALBA115
      116Ministerul Sanatatii  
    4331066   SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD116
    4331074   SPITALUL ORASENESC CAMPENI116
    4331104   SANATORIUL T.B.C. NR. 1 CAMPENI116
    4331210   SPITALUL "SOFIA SEBES"116
    9331325   SPITALUL ORASENESC CUGIR116
    4331333   CENTRUL DE SANATATE BAIA DE ARIES116
    4331406   SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE116
    4331562   INSPECTORATUL SANITAR DE POLITIE ALBA116
    4562737   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA116
    4562940   SPITALUL ORASENESC ABRUD116
    4613342   SPITALUL JUDETEAN ALBA116
    4613628   SPITALUL ORASENESC AIUD116
    4765855   CRESA DE CARTIER116
    4765871   SPITALUL ORASENESC OCNA MURES116
    4934679   SPITALUL ORASENESC BLAJ116
    7422967   SERVICIUL DE AMBULANTA116
    8060547   SPITALUL ORASENESC ZLATNA116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    10478976   CENTRUL BUGETAR JIDVEI117
    4331007   GRUPUL SCOLAR MINIER117
    4331082   GRUPUL SCOLAR FORESTIER117
    4331090   LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU"117
    4331228   LICEUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT117
    4331260   LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"117
    4331279   CENTRUL SCOLAR117
    4562591   ADMINISTRATIA PERMANENTA TABERE SCOLARE117
    4562630   GRUPUL SCOLAR MECANIC117
    4562648   INSPECTORATUL SCOLAR117
    4562710   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCTII MONTAJ117
    4562788   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA117
    4562800   CASA CULTURALA STUDENTEASCA117
    4563023   SCOALA AJUTORARE117
    4563090   GRUPUL SCOLAR AGRICOL117
    4563155   LICEUL PEDAGOGIC "GH. SINCAI"117
    4613377   CLUBUL SPORTIV SCOLAR117
    4613393   LICEUL TEORETIC117
    4613512   CASA DE COPII AJUTATOARE117
    4613580   COLEGIUL "TITU MAIORESCU"117
    4613601   LICEUL TEORETIC "BETHLEN GABOR"117
    4613610   GRUPUL SCOLAR AGRICOL CIUMBRUD117
    4613644   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC117
    4613776   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIA LEMNULUI117
    4613849   LICEUL TEORETIC CUGIR117
    4650200   LICEUL TEORETIC TEIUS117
    4681797   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    4681800   GRUPUL SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII117
    4700309   LICEUL TEORETIC OCNA MURES117
    4765880   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI117
    4855087   SCOALA AJUTATOARE ALBA117
    4855095   GRUPUL SCOLAR AGRICOL AIUD117
    4905584   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "HOREA"117
    4934636   LICEUL TEORETIC117
    5504718   LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE117
    5665935   UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE117
    5696192   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC117
    6136290   GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA117
    7076820   GRUPUL SCOLAR DE COOPERATIE117
    7745852   SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX117
    7796350   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBES117
    7967786   CAMINUL SCOALA ABRUD117
    9054586   GRUPUL SCOLAR AUTO AIUD117
      118Ministerul Culturii  
    4331457   MUZEUL UNIRII118
    4331503   INSPECTORATUL PT. CULTURA118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4331465   C.S.M. UNIREA119
    4331490   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4613423   INSPECTIA JUDETEANA IN CONST., LUCRARI PUBLICE, URBANISM  
        SI AMENAJARII TERITORIULUI120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    5531224   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI ALBA IULIA121
      122Ministerul Industriei si Comertului  
    11823460   BIROUL JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA122
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11328896   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    1752524   CENTRUL DE INCERCAREA SOIURILOR GALDA123
    4613326   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4613334   INSPECTORATUL DE PROT. PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    5665943   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
    5696206   INSPECTORATUL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADITOR ALBA123
    5714957   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    5823920   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    6565659   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE ALBA123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4562621   INSPECTORATUL JUDETEAN PENTRU HANDICAPATI136
      139Secretariatul de Stat pentru Culte  
    2442068   EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA139
    4562796   ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA139
    4562974   MITROPOLIA UNITA GRECO CATOLICA139
    4613750   INSTITUTUL TEOLOGIC DE GRAD UNIVERSITAR139
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    6576666   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4331481   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA ALBA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9725118   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4331473   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ALBA162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11327904   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    10756460   CENTRUL DE PLASAMENT VADU MOTILOR198
    4331031   CONSILIUL LOCAL198
    4331112   CONSILIUL LOCAL CIMPENI198
    4331201   CONSILIUL LOCAL SEBES198
    4331244   CAMINUL BATRANI SEBES198
    4331384   CASA COPII SCOLARI198
    4331511   TEATRUL DE PAPUSI198
    4331520   CENTRUL JUDETEAN DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A CREATIEI POPULARE198
    4331538   SCOALA DE ARTE198
    4561898   CONSILIUL LOCAL BAIA DE ARIES198
    4561901   CONSILIUL LOCAL LUPSA198
    4561910   CONSILIUL LOCAL OCOLIS198
    4561928   CONSILIUL LOCAL GALDA DE JOS198
    4561936   CONSILIUL LOCAL CILNIC198
    4561944   CONSILIUL LOCAL CRACIUNELUL DE JOS198
    4561952   CONSILIUL LOCAL PIANU198
    4561960   CONSILIUL LOCAL TEIUS198
    4561979   CONSILIUL LOCAL BUCIUM198
    4561987   CONSILIUL LOCAL HOPIRTA198
    4561995   CONSILIUL LOCAL LOPADEA NOUA198
    4562001   CONSILIUL LOCAL SALISTEA198
    4562010   CONSILIUL LOCAL CERGAU198
    4562028   CONSILIUL LOCAL CENADE198
    4562036   CONSILIUL LOCAL SONA198
    4562044   CONSILIUL LOCAL GIRBOVA198
    4562052   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI198
    4562060   CONSILIUL LOCAL ROSIA DE SECAS198
    4562079   CONSILIUL LOCAL CERU BACAINTI198
    4562087   CONSILIUL LOCAL UNIREA198
    4562095   CONSILIUL LOCAL SINTIMBRU198
    4562109   CONSILIUL LOCAL SASCIORI198
    4562117   CONSILIUL LOCAL LIVEZILE198
    4562125   CONSILIUL LOCAL RIMETEA198
    4562133   CONSILIUL LOCAL SPRING198
    4562141   CONSILIUL LOCAL198
    4562150   CONSILIUL LOCAL METES198
    4562168   CONSILIUL LOCAL SOHODOL198
    4562176   CONSILIUL LOCAL VALEA LUNGA198
    4562184   CONSILIUL LOCAL STREMT198
    4562192   CONSILIUL LOCAL VADU MOTILOR198
    4562206   CONSILIUL LOCAL DAIA ROMANA198
    4562214   CONSILIUL LOCAL MIRASLAU198
    4562222   CONSILIUL LOCAL POIANA VADULUI198
    4562230   CONSILIUL LOCAL ALMASU MARE198
    4562249   CONSILIUL LOCAL HOREA198
    4562257   CONSILIUL LOCAL BERGHIN198
    4562265   CONSILIUL LOCAL DOSTAT198
    4562273   CAMINUL SPITAL NEURO PSIHICI CRONICI198
    4562281   CONSILIUL LOCAL RADESTI198
    4562290   CONSILIUL LOCAL ROSIA MONTANA198
    4562303   CONSILIUL LOCAL BLANDIANA198
    4562311   CONSILIUL LOCAL CIURULEASA198
    4562320   CONSILIUL LOCAL VIDRA198
    4562338   CONSILIUL LOCAL MIHALT198
    4562346   CONSILIUL LOCAL BISTRA198
    4562354   CONSILIUL LOCAL SIBOT198
    4562362   CONSILIUL LOCAL ALBAC198
    4562370   CONSILIUL LOCAL NOSLAC198
    4562389   CONSILIUL LOCAL RIMET198
    4562397   CONSILIUL LOCAL IGHIU198
    4562400   CONSILIUL LOCAL OHABA198
    4562419   CONSILIUL LOCAL ARIESENI198
    4562427   CONSILIUL LOCAL SUGAG198
    4562435   CONSILIUL LOCAL LUNCA MURES198
    4562443   CONSILIUL LOCAL VINTU DE JOS198
    4562451   CONSILIUL LOCAL SCARISOARA198
    4562460   CONSILIUL LOCAL MOGOS198
    4562478   CONSILIUL LOCAL CETATEA DE BALTA198
    4562486   CONSILIUL LOCAL FARAU198
    4562494   CONSILIUL LOCAL GIRDA DE SUS198
    4562508   CONSILIUL LOCAL CRICAU198
    4562516   CONSILIUL LOCAL CIUGUD198
    4562524   CONSILIUL LOCAL INTREGALDE198
    4562583   CONSILIUL JUDETEAN ALBA198
    4562702   CAMINUL SPITAL BETESDA198
    4562923   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA198
    4562958   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI198
    4563007   CONSILIUL LOCAL BLAJ198
    4563058   CAMINUL DE BATRANI198
    4563163   CASA DE COPII198
    4563228   CONSILIUL LOCAL OCNA MURES198
    4613300   CONSILIUL LOCAL SALCIUA198
    4613636   CONSILIUL LOCAL AIUD198
    4650189   CASA COPII SCOALA OBREJA198
    4650197   CONSILIUL LOCAL PONOR198
    4905550   CONSILIUL LOCAL AVRAM IANCU198
    4905592   CONSILIUL LOCAL ABRUD198
    4934601   PRIMARIA POSAGA198
    4934610   CONSILIUL LOCAL JIDVEI198
    5146873   CONSILIUL LOCAL CUGIR198
    5253330   BIBLIOTECA JUDETEANA "LUCIAN BLAGA"198
    5995135   LEAGANUL PENTRU COPII ALBA198
    6493099   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    6576640   CAMINUL DE PENSIONARI198
    7422975   SERVICIUL PUBLIC PRESTAREA ZLATNA198
    8650262   CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA198
    8926512   SERVICIUL PUBLIC CORAL198
    9090775   CASA DE COPII CU SCOALA AJUTATOARE STREMT198
    9108902   CASA DE COPII SCOLARI CUGIR198
    9266163   DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
           
        Judetul Arad __________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4144009   CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI ARAD107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    3519666   PREFECTURA JUDETULUI ARAD111
      112Ministerul Finantelor  
    3518814   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA NADLAC112
    3518903   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA PINCOTA112
    3518962   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA SEBIS112
    3519232   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA LIPOVA112
    3519275   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA CHIS112
    3519399   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA CURTICI112
    3519453   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA INEU112
    3519704   D.G.F.P.C.F.S. ARAD112
    3519933   ADMINISTRATIA FINANCIARA SI TREZORERIA MUN. ARAD112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    3519909   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE A JUDETULUI ARAD114
    3861862   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PT. PROTECTIA MUNCII114
      115Ministerul Justitiei  
    3519798   TRIBUNALUL ARAD115
      116Ministerul Sanatatii  
    3518806   SPITALUL ORASENESC LIPOVA116
    3519062   SPITALUL ORASENESC INEU116
    3519259   SPITALUL ORASENESC CHISINEU CRIS116
    3519461   SPITALUL MUNICIPAL ARAD116
    3519496   DIRECTIA SANITARA A JUDETULUI ARAD116
    3519879   SPITALUL JUDETEAN ARAD116
    3519895   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA ARAD116
    3519950   SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ARAD116
    3520350   CENTRUL DE SANATATE SANTANA116
    3678360   SPITALUL DE PSIHIATRIE MOCREA116
    3678394   SPITALUL DE PSIHIATRIE CAPILNAS116
    3861919   SPITALUL ORASENESC SEBIS116
    3861927   SPITALUL DE RECUPERARE NEUROFIZIOMOTORIE DEZNA116
    3861935   SPITALUL GURAHONT116
    7422690   SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    11336694   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19117
    3518865   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "J.G. TAJOVSKY" NADLAC117
    3518938   LICEUL TEORETIC PINCOTA117
    3518954   LICEUL TEORETIC SEBIS117
    3519070   CENTRUL SCOLAR NR. 15 INEU117
    3519097   GRUPUL SCOLAR AGRICOL LIPOVA117
    3519119   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL LIPOVA117
    3519240   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI C.F. ARAD117
    3519437   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL INEU117
    3519445   SCOALA GENERALA NR. 1 INEU117
    3519500   UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD117
    3519682   SCOALA NORMALA "D. TICHINDEAL" ARAD117
    3519690   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 13 ARAD117
    3519712   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 11 ARAD117
    3519720   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI SERVICII ARAD117
    3519739   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE ARAD117
    3519755   CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 1 ARAD117
    3519763   GRUPUL SCOLAR SANITAR ARAD117
    3519771   CENTRUL SCOLAR ARAD117
    3519860   GRUPUL SCOLAR AGRICOL ARAD117
    3519968   CLUBUL SPORTIV SCOLAR GLORIA ARAD117
    3519976   LICEUL GERMAN ARAD117
    3519984   LICEUL DE ARTA "SABIN DRAGOI" ARAD117
    3519992   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 1 "AUREL VLAICU" ARAD117
    3520008   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 2 ARAD117
    3520016   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 12 "CSIKY GERGELY" ARAD117
    3520024   LICEUL TEORETIC "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD117
    3520032   LICEUL "MOISE NICOARA" ARAD117
    3520040   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 6 "VASILE GOLDIS" ARAD117
    3520059   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 7 ARAD117
    3520067   LICEUL TEORETIC PECICA117
    3520075   CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR ARAD117
    3520083   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT117
    3520105   GRUPUL SCOLAR AGRICOL SINTANA117
    3520229   GRUPUL SCOLAR AGRICOL MINIS117
    3520261   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "IOAN BUTEANU" GURAHONT117
    3678343   LICEUL TEORETIC CHISINEU CRIS117
    3678378   SCOALA AJUTATOARE PETRIS117
    3678386   SCOALA AJUTATOARE VARADIA DE MURES117
    3861838   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. ARAD117
    3861846   GRUPUL SCOLAR FORESTIER ARAD117
    3861870   SCOALA AJUTATOARE CLASELE I-VIII ARAD117
    3861897   GRUPUL SCOLAR AGRICOL CHISINEU CRIS117
    3861951   SCOALA GENERALA AJUTATOARE CU CASA DE COPII SIRIA117
    6569308   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    7291420   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19117
      118Ministerul Culturii  
    3678238   INSPECTORATUL PT. CULTURA ARAD118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    6496230   DIRECTIA JUDETEANA PENTRU TINERET SI SPORT119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    6151720   INSPECTIA IN CONSTRUCTII ARAD120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    3678327   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI ARAD121
      122Ministerul Industriei si Comertului  
    11776490   BIROUL JUD. DE METROLOGIE LEGALA ARAD122
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11336686   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    3519801   DIRECTIA GENERALA PT. AGRICULTURA SI ALIMENTATIE ARAD123
    3519844   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI ARAD123
    3519852   DIRECTIA SANITARA VETERINARA ARAD123
    3678203   INSPECTORATUL PT. CONTROLUL SI CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ARAD123
    3678211   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE ARAD123
    3678335   INSPECTORATUL PT. PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA ARAD123
    3861820   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR ARAD123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    3519780   INSPECTORATUL TERITORIAL DE STAT PT. HANDICAPATI ARAD136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4011711   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARAD140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    3519828   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA ARAD141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9700563   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE ARAD147
      162Ministerul Public  
    3519810   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ARAD162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11390839   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    3518822   CONSILIUL LOCAL ORAS NADLAC198
    3518830   CONSILIUL LOCAL SEMLAC198
    3518849   CONSILIUL LOCAL SEITIN198
    3518873   CONSILIUL LOCAL SELEUS198
    3518881   CONSILIUL LOCAL TAUT198
    3518890   CONSILIUL LOCAL TIRNOVA198
    3518911   CONSILIUL LOCAL ORAS PINCOTA198
    3518920   CONSILIUL LOCAL SIRIA198
    3518970   CONSILIUL LOCAL ORAS SEBIS198
    3518989   CONSILIUL LOCAL BIRSA198
    3518997   CONSILIUL LOCAL BUTENI198
    3519003   CONSILIUL LOCAL CARAND198
    3519011   CONSILIUL LOCAL CHISINDIA198
    3519020   CONSILIUL LOCAL ORAS INEU198
    3519038   CONSILIUL LOCAL BOCSIG198
    3519046   CONSILIUL LOCAL SICULA198
    3519054   CONSILIUL LOCAL SILINDIA198
    3519089   CONSILIUL LOCAL BATA198
    3519100   CAMINUL SPITAL BOLI CRONICE LIPOVA198
    3519127   CONSILIUL LOCAL BIRCHIS198
    3519135   CONSILIUL LOCAL BIRZAVA198
    3519143   CONSILIUL LOCAL CONOP198
    3519160   CONSILIUL LOCAL PETRIS198
    3519178   CONSILIUL LOCAL SAVIRSIN198
    3519186   CONSILIUL LOCAL SISTAROVAT198
    3519194   CONSILIUL LOCAL USUSAU198
    3519208   CONSILIUL LOCAL VARADIA DE MURES198
    3519216   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAHRANI198
    3519224   CONSILIUL LOCAL ORAS LIPOVA198
    3519283   CONSILIUL LOCAL ORAS CHISINEU CRIS198
    3519291   CONSILIUL LOCAL GRANICERI198
    3519305   CONSILIUL LOCAL MISCA198
    3519313   CONSILIUL LOCAL PILU198
    3519321   CONSILIUL LOCAL SINTEA MARE198
    3519330   CONSILIUL LOCAL SOCODOR198
    3519348   CONSILIUL LOCAL SEPREUS198
    3519356   CONSILIUL LOCAL SIMAND198
    3519364   CONSILIUL LOCAL ZERIND198
    3519372   CONSILIUL LOCAL APATEU198
    3519402   CONSILIUL LOCAL ORAS CURTICI198
    3519410   CONSILIUL LOCAL MACEA198
    3519518   CONSILIUL LOCAL FELNAC198
    3519526   CONSILIUL LOCAL FINTINELE198
    3519534   CONSILIUL LOCAL IRATOSU198
    3519542   CONSILIUL LOCAL LIVADA198
    3519550   CONSILIUL LOCAL PECICA198
    3519569   CONSILIUL LOCAL PEREGU MARE198
    3519577   CONSILIUL LOCAL SECUSIGIU198
    3519585   CONSILIUL LOCAL SAGU198
    3519593   CONSILIUL LOCAL SOFRONEA198
    3519607   CONSILIUL LOCAL VINGA198
    3519615   CONSILIUL LOCAL VLADIMIRESCU198
    3519623   CONSILIUL LOCAL ZIMANDUL NOU198
    3519887   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI NERECUPERABILI ARAD198
    3519925   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD198
    3519941   CONSILIUL JUDETEAN ARAD198
    3520113   CONSILIUL LOCAL OLARI198
    3520121   CONSILIUL LOCAL SINTANA198
    3520130   CONSILIUL LOCAL ZARAND198
    3520148   CONSILIUL LOCAL DEZNA198
    3520156   CONSILIUL LOCAL IGNESTI198
    3520164   CONSILIUL LOCAL MONEASA198
    3520172   CONSILIUL LOCAL ARCHIS198
    3520180   CONSILIUL LOCAL BELIU198
    3520199   CONSILIUL LOCAL CERMEI198
    3520202   CONSILIUL LOCAL CRAIVA198
    3520210   CONSILIUL LOCAL HASMAS198
    3520237   CONSILIUL LOCAL GHIOROC198
    3520245   CONSILIUL LOCAL PAULIS198
    3520253   CONSILIUL LOCAL COVASINT198
    3520270   CONSILIUL LOCAL ALMAS198
    3520288   CONSILIUL LOCAL BRAZII198
    3520296   CONSILIUL LOCAL GURAHONT198
    3520300   CONSILIUL LOCAL HALMAGIU198
    3520318   CONSILIUL LOCAL HALMAGEL198
    3520326   CONSILIUL LOCAL PLESCUTA198
    3520334   CONSILIUL LOCAL VIRFURILE198
    3520342   CONSILIUL LOCAL DIECI198
    3678220   MUZEUL JUDETEAN ARAD198
    3678246   FILARMONICA DE STAT ARAD198
    3678254   TEATRUL DE STAT ARAD198
    3678262   SCOALA DE ARTA ARAD198
    3678270   CENTRUL JUDETEAN DE VALORIFICARE SI CONSERVARE A TRADITIEI CULTURALE ARAD198
    3678289   REVISTA DE CULTURA ARCA ARAD198
    3678297   TEATRUL DE MARIONETE ARAD198
    3678300   BIBLIOTECA JUDETEANA ARAD198
    3678319   ORCHESTRA POPULARA RAPSOZII ZARANDULUI ARAD198
    3678351   CAMINUL DE BATRANI TAMAND198
    3861943   CAMINUL DE PENSIONARI PECICA198
    4144025   CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI198
    6151711   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ARAD198
    6845195   ADMINISTRATIA DE DRUMURI SI PODURI198
    8870063   DIRECTIA JUDETEANA DE OCROTIRE A COPILULUI SI FAMILIEI198
    9405377   CENTRUL CULTURAL DE INTEGRARE EUROPEANA  
           
        Judetul Arges ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4469256   CAMERA DE CONTURI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4317959   PREFECTURA JUDETULUI ARGES111
      112Ministerul Finantelor  
    4229610   D.G.F.P.C.F.S. ARGES112
    4318180   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA CURTEA DE ARGES112
    4318210   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA COLIBASI112
    4318229   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA COSTESTI112
    4469213   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI112
    4756474   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA TOPOLOVENI112
    5050522   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA CIMPULUNG112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11352991   AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    4229555   DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA114
    4229580   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU PROTECTIA MUNCII114
      115Ministerul Justitiei  
    4318083   TRIBUNALUL ARGES115
      116Ministerul Sanatatii  
    11301157   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES116
    12269739   CENTRUL DE SANATATE MOZACENI116
    4122019   SPITALUL T.B.C. COPII VALEA IASULUI116
    4122205   SPITALUL JUDETEAN ARGES116
    4122248   SPITALUL T.B.C. PITESTI116
    4122310   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA116
    4318075   SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI116
    4318202   SPITALUL ORASENESC COLIBASI116
    4318385   SPITALUL DE PSIHIATRIE VEDEA116
    4318458   SPITALUL DE BOLI CRONICE STEFANESTI116
    4318482   SPITALUL CALINESTI116
    4969485   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI116
    4543972   SPITALUL DE RECUPERARE BRADET116
    4756466   SPITALUL ORASENESC CIMPULUNG116
    4971901   DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATA CAMPULUNG116
    4971952   SPITALUL DOMNESTI116
    5010021   SPITALUL T.B.C. CAMPULUNG116
    5010099   SPITALUL ORASENESC CURTEA DE ARGES116
    5050581   CENTRUL DE SANATATE RUCAR116
    5172597   SPITALUL ORASENESC COSTESTI116
    5487080   DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATA PITESTI116
    7549660   SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN PITESTI116
    7826400   CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ARGES116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    11057231   PALATUL COPIILOR117
    11301165   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    11342521   LICEUL DE ARTA "DINU LIPATTI"117
    4121919   CENTRUL BUGETAR CAMINE NR. 1117
    4121935   GRUPUL SCOLAR IND. CONSTR. MASINI COLIBASI117
    9121994   SCOALA PROFESIONALA SUICI117
    4122000   CAMINUL SCOALA TIGVENI117
    4122183   UNIVERSITATEA PITESTI117
    4122264   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PITESTI117
    4122272   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI117
    4122280   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR117
    4122302   GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA PITESTI117
    4122329   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL PITESTI117
    4122485   SCOALA SPECIALA BUGHEA DE JOS117
    4229717   CASA DE COPII CU SCOALA AJUTATOARE COSTESTI117
    4317908   COLEGIUL NATIONAL "I.C. BRATIANU"117
    4318008   LICEUL TEORETIC ALEXANDRU ODOBESCU117
    4318040   GRUPUL SCOLAR CHIMIE INDUSTRIALA PITESTI117
    4318091   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES117
    4318105   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCTII MONTAJ NR. 1 PITESTI117
    4318261   SCOALA AJUTATOARE VALEA NANDRII117
    4318440   SCOALA AJUTATOARE VALEA MARE117
    4318466   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STEFANESTI117
    4469205   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "MARIA TEIULEANU" PITESTI117
    4469221   CENTRUL DE EXECUTIE HUGETARA NR. 1 PITESTI117
    4469248   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 2 GRADINITE117
    4469299   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL C.F.R. PITESTI117
    4469310   GRUPUL SCOLAR IND. CONSTRUCTII NR. 2 PITESTI117
    4469329   GRUPUL SCOLAR "ION CANTACUZINO" PITESTI117
    4469388   LICEUL TEORETIC COSTESTI117
    4593948   LICEUL TEORETIC CORBENI117
    4543964   LICEUL TEORETIC DOMNESTI117
    4543999   GRUPUL SCOLAR VEDEA117
    4659717   GRADINITA SPECIALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE PITESTI117
    4654784   GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARACINENI117
    4793138   LICEUL NATIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM CAMPULUNG117
    4793146   LICEUL TORETIC "DAN BARBILIAN" CAMPULUNG117
    4971871   LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITESTI117
    4971910   CENTRUL SCOLAR SPECIAL CIMPULUNG117
    4971928   GRUPUL SCOLAR AGRICOL COSTESTI117
    4972044   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STILPENI117
    5009990   LICEUL TEORETIC "ZINCA GOLESCU" PITESTI117
    5010005   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MASINI DACIA PITESTI117
    5010013   LICEUL TEORETIC "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG117
    5010030   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER CAMPULUNG117
    5010056   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII117
    5010064   COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CAMPULUNG117
    5010072   LICEUL "VLAICU VODA" CURTEA DE ARGES117
    5010080   GRUPUL SCOLAR AUTO CURTEA DE ARGES117
    5010110   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ELECTROARGES" CURTEA DE ARGES117
    5010188   GRUPUL SCOLAR FORESTIER RUCAR117
    5050549   GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGES117
    5138960   LICEUL TEORETIC MOZACENI117
    5172589   GRUPUL SCOLAR FORESTIER CURTEA DE ARGES117
    5206185   LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI117
    5487099   SCOALA PROFESIONALA AUTO117
    6495430   SEMINARUL TEOLOGIC "NEAGOE BASARAB" CURTEA DE ARGES117
      118Ministerul Culturii  
    4229458   INSPECTORATUL JUDETEAN PENTRU CULTURA118
    4469540   CENTRUL DE CULTURA "BRATIANU" STEFANESTI118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4229601   CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI119
    4229695   DIRECTIA JUDETEAN PT. TINERET SI SPORT119
    4469337   SPORT CLUB MUSCELUL CAMPULUNG119
    4696976   COMPLEX SPORTIV NATIONAL BASCOV-BUDEASA119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4229504   INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4317983   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI PITESTI121
      122Ministerul Industriei si Comertului  
    4318067   INSPECTIA INTERJUDETEANA DE METROLOGIE PITESTI122
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    4122230   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    4229547   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    4229571   INSPECTORATUL PENTRU PROT. PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    4229628   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4229741   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
    4317916   INSPECTORATUL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR123
    4971880   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4122175   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI PITESTI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4469191   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PITESTI140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4122299   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA PITESTI141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9861900   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4318059   PARCHETUL DE LANGA TRIBUNALUL ARGES162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11319731   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    10868553   BIBLIOTECA CIMPULUNG198
    10929154   SERVICIUL PUBLIC PIETE, TIRGURI, OBOARE198
    4121927   PRIMARIA CURTEA DE ARGES198
    4121943   PRIMARIA CIOFRINGENI198
    4121951   PRIMARIA TIGVENI198
    4121960   PRIMARIA CICANESTI198
    4121978   PRIMARIA ALBESTI DE ARGES198
    4121986   PRIMARIA VALEA IASULUI198
    4122027   PRIMARIA SALTRUCU198
    4122035   PRIMARIA VALEA DANULUI198
    4122043   PRIMARIA CEPARI198
    4122051   PRIMARIA CORBENI198
    4122060   PRIMARIA MERISANI198
    4122078   PRIMARIA BASCOV198
    4122086   PRIMARIA MALURENI198
    4122094   PRIMARIA CIOMAGESTI198
    4122108   PRIMARIA CUCA198
    4122116   PRIMARIA MORARESTI198
    4122124   PRIMARIA BALILESTI198
    4122132   PRIMARIA VLADESTI198
    4122140   PRIMARIA BEREVOIESTI198
    4122159   PRIMARIA ALHOTA198
    4122213   ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC198
    4122256   PALATUL CULTURII198
    4122345   MUZEUL CIMPULUNG198
    4122353   CASA DE CULTURA198
    4122361   PRIMARIA CIMPULUNG198
    4122370   ADMINISTRATIA PIETII198
    4122388   PRIMARIA HIRSESTI198
    4122396   PRIMARIA BIRLA198
    4122400   PRIMARIA LUNCA CORBULUI198
    4122418   PRIMARIA POIANA LACULUI198
    4122426   PRIMARIA STOENESTI198
    4122434   PRIMARIA CETATENI198
    4122442   PRIMARIA DRAGOSLAVELE198
    4122450   PRIMARIA RUCAR198
    4122469   PRIMARIA SCHITU GOLESTI198
    4122477   PRIMARIA ALBESTII DE MUSCEL198
    4122493   PRIMARIA HUGHEA DE JOS198
    4122507   PRIMARIA MIOARELE198
    4122515   PRIMARIA POIENARII DE MUSCEL198
    4122523   PRIMARIA GODENI198
    4122531   PRIMARIA DAVIDESTI198
    4122540   PRIMARIA MIHAESTI198
    4122558   PRIMARIA STILPENI198
    4122566   PRIMARIA HIRTIESTI198
    4122574   PRIMARIA STEFANESTI198
    4122582   PRIMARIA MARACINENI198
    4229440   TEATRUL "ALEXANDRU DAVILA"198
    4229466   SCOALA DE ARTE198
    4229474   CENTRUL JUDETEAN AL CREATIEI POPULARE198
    4229482   BIBLIOTECA JUDETEANA ARGES198
    4229512   CONSILIUL JUDETEAN ARGES198
    4229539   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI ADULTI198
    4229725   PRIMARIA ORAS TOPOLOVENI198
    4229733   CAMINUL PENTRU DEFICIENTI NEUROPSIHICI198
    4317967   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI198
    4318199   CONSILIUL LOCAL COLIBASI198
    4318270   CONSILIUL LOCAL ANINOASA198
    4318288   PRIMARIA BUZOIESTI198
    4318296   PRIMARIA CORBI198
    4318318   PRIMARIA MUSATESTI198
    4318326   CONSILIUL LOCAL BRADULET198
    4318350   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI ADULTI BASCOVELE COTMEANA198
    4318369   CONSILIUL LOCAL COCU198
    4318377   PRIMARIA COTMEANA198
    4318393   PRIMARIA STEFAN CEL MARE198
    4318423   PRIMARIA LERESTI198
    4318431   CONSILIUL LOCAL BOTENI198
    4318474   CONSILIUL LOCAL MICESTI198
    4469272   MUZEUL JUDETEAN ARGES198
    4469345   MUZEUL ORASENESC CURTEA DE ARGES198
    4469361   CASA DE CULTURA CURTEA DE ARGES198
    4469418   CONSILIUL LOCAL POPESTI198
    4469426   CONSILIUL LOCAL RECEA198
    4469434   PRIMARIA IZVORU198
    4469442   PRIMARIA NUCSOARA198
    4469450   PRIMARIA COMUNEI PIETROSANI198
    4469469   PRIMARIA COSESTI198
    4469477   PRIMARIA DOBRESTI198
    4469493   PRIMARIA STOLNICI198
    4469515   CONSILIUL LOCAL ROCIU198
    4469523   CONSILIUL LOCAL SUSENI198
    4469531   CONSILIUL LOCAL TEIU198
    4469558   MUZEUL GOLESTI198
    4469566   CONSILIUL LOCAL BUDEASA198
    4543956   CONSILIUL LOCAL DRAGANU198
    4543980   CONSILIUL LOCAL BABANA198
    4544013   CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA198
    4583950   CONSILIUL LOCAL AREFU198
    4654733   PRIMARIA POIENARII DE ARGES198
    4654741   PRIMARIA BAICULESTI198
    4654750   CONSILIUL LOCAL UNGHENI198
    4654768   CONSILIUL LOCAL PRIBOIENI198
    4654776   CONSILIUL LOCAL BELETI-NEGRESTI198
    4834769   CONSILIUL LOCAL COSTESTI198
    4971944   CONSILIUL LOCAL TITESTI198
    4971960   CONSILIUL LOCAL DOMNESTI198
    4971979   PRIMARIA LEORDENI198
    4971987   PRIMARIA BOGATI198
    4971995   CONSILUL LOCAL CATEASCA198
    4972001   CONSILIUL LOCAL RATESTI198
    5010129   PRIMARIA COMUNEI DIRMANESTI198
    5010137   PRIMARIA MIROSI198
    5010145   PRIMARIA CALDARARU198
    5010153   PRIMARIA MOSOAIA198
    5010161   PRIMARIA UDA198
    5010170   PRIMARIA MOZACENI198
    5010196   CONSILIUL LOCAL VALEA MARE-PRAVAT198
    5010200   PRIMARIA DIMBOVICIOARA198
    5050557   PRIMARIA SUICI198
    5050565   PRIMARIA SAPATA198
    5050573   PRIMARIA VEDEA198
    5050611   PRIMARIA CALINESTI198
    5103430   PRIMARIA BOTESTI198
    5103449   PRIMARIA OARJA198
    5103457   PRIMARIA NEGRASI198
    5172600   CONSILIUL LOCAL BRADU198
    6388980   CAMINUL ATELIER TIGVENI198
    9742496   DIRECTIA JUDETEANA PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
           
        Judetul Bacau ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4278230   CAMERA DE CONTURI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4455404   PREFECTURA JUDETULUI BACAU111
      112Ministerul Finantelor  
    4159050   D.G.F.P.C.F.S. BACAU112
    4278140   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA112
    4278175   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA MOINESTI112
    4278361   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA112
    4278515   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SLANIC MOLDOVA112
    4278523   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BACAU112
    4278612   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA TG. OCNA112
    4353153   ADMINISTRATIA FINANCIARA ONESTI112
    4455579   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA BUHUSI112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    4352840   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU PROTECTIA MUNCII114
    4353064   DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA114
    5036722   AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA BACAU114
      115Ministerul Justitiei  
    4278370   TRIBUNALUL BACAU115
      116Ministerul Sanatatii  
    4159026   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD. BACAU116
    4187297   POLICLINICA CU PLATA BACAU116
    4187263   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA116
    4187271   SPITALUL ORASENESC BUHUSI116
    4187298   SPITALUL COMUNAL PODU TURCULUI116
    4278213   SPITALUL T.B.C. BACAU116
    4278710   SPITALUL ORASENESC MOINESTI116
    4278728   SPITALUL JUDETEAN BACAU116
    4278744   SPITALUL ORASENESC TG. OCNA116
    4278825   SPITALUL MUNICIPAL ONESTI116
    4353056   SPITALUL ORASENESC COMANESTI116
    5995020   SERVICII DE AMBULANTA JUDETENE116
    957505   POLICLINICA CU PLATA ONESTI116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    10403191   SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 TG. OCNA117
    11161649   GRADINTA PARTIZANUL117
    12202232   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44 BACAU117
    12256879   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BACAU117
    12355031   GRADINITA NR. 32 BACAU117
    3413621   CLUBUL SPORTIV "UNIVERSITATEA" BACAU117
    4277889   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI117
    4277897   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 35 COMANESTI117
    4277919   LICEUL "GRIGORE C. MOISIL"117
    4278000   LICEUL TEORETIC "SPIRU HARET" MOINESTI117
    4278051   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 COMANESTI117
    4278078   SCOALA SPECIALA PENTRU COPII DEFICIENTI PSIHICI RECUPERABILI117
    4278094   UNIVERSITATEA BACAU117
    4278159   CASA DE COPII PRESCOLARI CU GRADINITA PT. COPII DEFICIENTI117
    4278205   LICEUL TEORETIC "D. CANTEMIR" ONESTI117
    4278221   SCOALA SPECIALA PT. DEFICIENTI PSIHICI RECUPERABILI117
    4278310   GRUPUL SCOLAR IND. PTC. "N. VASILESCU KARPEN" BACAU117
    4278353   LICEUL TEORETIC "H. COANDA" BACAU117
    4278418   LICEUL "GHEORGHE VRINCEANU"117
    4278434   GRUPUL SCOLAR PETROL MOINESTI117
    4278450   GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE BACAU117
    4278493   ADMINISTRATIA TAHERE SCOLARE BACAU117
    4278531   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    4278540   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC AD-TIV SI SERVICII BACAU117
    4278558   LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"117
    4278639   LICEUL TEORETIC "C. NEGRI" TG. OCNA117
    4278655   LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUTA"117
    4278671   GRUPUL SCOLAR SANITAR117
    4278701   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ117
    4278736   INSPECTORATUL JUDETEAN BACAU117
    4278779   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL LETEA BACAU117
    4352760   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MOINESTI117
    4352778   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29 BACAU117
    4352794   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 41 BACAU117
    4352808   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY"117
    4352824   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 10 SASCUT117
    4352883   LICEUL CU PROGRAM DE ED. FIZICA117
    4352930   GRUPUL SCOLAR IND. CHIMIE117
    4353129   GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUSI117
    4353145   LICEUL TEORETIC "GEORGE BACOVIA"117
    4353200   GRUPUL SCOLAR AGRICOL SASCUT117
    4353285   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19117
    4353323   SCOALA NORMALA "STEFAN CEL MARE"117
    4455315   GRADINITA NR. 20 BACAU117
    4455340   CLUBUL SPORTIV SCOLAR BACAU117
    4455366   GRUPUL SCOLAR "ION BORCEA" BUHUSI117
    4455412   CENTRUL DE EXECUTIE HUGETARA NR. 38 DARMANESTI117
    4455420   GRADINITA NR. 17 BACAU117
    4455455   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 BACAU117
    4455471   GRADINITA NR. 43 BACAU117
    4455587   CENTRUL SCOLAR BACAU117
    4535767   CLUBUL SPORTIV SCOLAR ONESTI117
    4535856   CASA DE COPII CU SCOALA SPECIALA117
    4670160   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 BACAU117
    4670232   LICEUL CU PROGRAM DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT ONESTI117
    4670321   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NR. 2 BACAU117
    4954943   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24 BACAU117
    7890933   GRUPUL SCOLAR PROFESIONAL NR. 1117
      118Ministerul Culturii  
    4277986   CENTRUL INTERNATIONAL DE CULTURA SI ARTE "GEORGE APOSTU"118
    4278035   INSPECTORATUL PTR. CULTURA AL JUDETULUI BACAU118
    4353170   CENTRUL DE CULTURA TESCANI118
    4455277   REVISTA ATENEU118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4278566   SPORT CLUB BACAU119
    4278574   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
    4353137   CLUBUL SPORTIV ONESTI119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4278795   INSPECTIA PENTRU CONSTRUCTII A JUDETULUI BACAU120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4278256   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI BACAU121
      122Ministerul Industriei si Comertului  
    4278680   INSP. INTERJUDETEANA DE METROLOGIE BACAU122
    6617014   INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR122
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11325105   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    4187239   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR BACAU123
    4278647   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI BACAU123
    4278698   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4278760   INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    4278787   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE BACAU123
    4353218   CENTRUL DE INCERCAREA SOIURILOR BACAU123
    4535830   DIRECTIA SANITARA VETERINARA BACAU123
    4535937   CASA AGRONOMULUI123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4455439   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4352727   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt Statistica  
    4353242   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Caztografie  
    9718218   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE BACAU147
      162Ministerul Public  
    4278302   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BACAU162
      198Unitati de subordonare locala  
    11212959   CENTRUL DE PLASAMENT PRO-FAMILIA198
    4277854   CONSILIUL LOCAL TG. TROTUS198
    4277862   CONSILIUL LOCAL PIRGARESTI198
    4277870   CONSILIUL LOCAL GHIMES FAGET198
    4277900   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 2 Bacau198
    4277935   CONSILIUL LOCAL ZEMES198
    4277943   CONSILIUL LOCAL ASAU198
    4277951   CONSILIUL LOCAL VALEA SEACA198
    4277960   SCOALA DE ARTE BACAU198
    4277978   CENTRUL JUDETEAN AL CREATIEI POPULARE BACAU198
    4277994   CONSILIUL LOCAL BIRSANESTI198
    4278019   CONSILIUL LOCAL PALANCA198
    4278027   CONSILIUL LOCAL BALCANI198
    4278043   CASA DE COPII PRESCOLARI COMANESTI198
    4278086   CONSILIUL LOCAL STRUGARI198
    4278108   CONSILIUL LOCAL GURA VAII198
    4278116   CONSILIUL LOCAL DOFTEANA198
    4278132   CONSILIUL LOCAL LIVEZI198
    4278167   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BACAU198
    4278183   CONSILIUL LOCAL PODURI198
    4278191   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 9 SPERANTA198
    4278264   MUZEUL DE ISTORIE "IULIAN ANTONESCU"198
    4278299   CONSILIUL LOCAL SANDULENI198
    4278337   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU198
    4278345   CONSILIUL LOCAL198
    4278388   COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII198
    4278396   CONSILIUL LOCAL CORBASCA198
    4278442   CONSILIUL LOCAL ORASENESC SLANIC MOLDOVA198
    4278485   LEAGANUL DE COPII NR. 2198
    4278507   CASA DE CULTURA SLANIC MOLDOVA198
    4278620   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TG. OCNA198
    4278809   FILARMONICA "MIHAIL JORA" BACAU198
    4278817   LEAGANUL DE COPII ONESTI198
    4352700   CONSILIUL LOCAL URECHESTI198
    4352751   CONSILIUL LOCAL HRUSTUROASA198
    4352832   CONSILIUL LOCAL HEMEIUSI198
    4352905   CONSILIUL LOCAL PARINCEA198
    4352913   CONSILIUL LOCAL DEALU MORII198
    4352921   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI DARMANESTI198
    4352948   CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI198
    4352964   CONSILIUL LOCAL CASIN198
    4352972   CONSILIUL LOCAL GLAVANESTI198
    4352980   CONSILIUL LOCAL M-REA CASIN198
    4353005   CONSILIUL LOCAL BERESTI-TAZLAU198
    4353021   CONSILIUL LOCAL TATARASTI198
    4353099   CONSILIUL LOCAL MAGIRESTI198
    4353102   CONSILIUL LOCAL SOLONT198
    4353110   CONSILIUL LOCAL COTOFANESTI198
    4353161   CONSILIUL LOCAL SASCUT198
    4353196   CONSILIUL LOCAL HURUIESTI198
    4353234   CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU198
    4353250   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONESTI198
    4353269   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI198
    4353277   TEATRUL BACOVIA BACAU198
    4455013   CONSILIUL LOCAL BUHOCI198
    4455021   CONSILIUL LOCAL LETEA VECHE198
    4455030   CONSILIUL LOCAL FILIPESTI198
    4455080   CONSILIUL LOCAL MAGURA198
    4455145   CONSILIUL LOCAL HORGESTI198
    4455170   CONSILIUL LOCAL VULTURENI198
    4455188   CONSILIUL LOCAL SECUIENI198
    4455218   CONSILIUL LOCAL TRAIAN198
    4455226   CONSILIUL LOCAL RACOVA198
    4455234   CONSILIUL LOCAL OITUZ198
    4455242   CAMINUL SPITAL NEUROPSIHIATRIE TG. OCNA198
    4455250   CONSILIUL LOCAL TAMASI198
    4455293   CONSILIUL LOCAL CAIUTI198
    4455307   CONSILIUL LOCAL GAICEANA198
    4455323   CAMINUL PENTRU MINORI HANDICAPATI SEVER198
    4455331   BIBLIOTECA JUDETEANA "C. STURDZA" BACAU198
    4455390   CAMINUL DE PENSIONARI BACAU198
    4455447   CONSILIUL LOCAL ORBENI198
    4455480   CONSILIUL LOCAL BERZUNTI198
    4455498   CONSILIUL LOCAL PIRJOL198
    4455501   CONSILIUL LOCAL ONCESTI198
    4455510   CONSILIUL JUDETEAN BACAU198
    4455528   CONSILIUL LOCAL ARDEOANI198
    4455536   CONSILIUL LOCAL CLEJA198
    4455552   CONSILIUL LOCAL PINCESTI198
    4455560   CONSILIUL LOCAL BERESTI BISTRITA198
    4455595   CONSILIUL LOCAL SAUCESTI198
    4455609   TEATRUL DE ANIMATIE BACAU198
    4455617   CONSILIUL LOCAL GIRLENI198
    4535740   CONSILIUL LOCAL NEGRI198
    4535813   CONSILIUL LOCAL SCORTENI198
    4535821   CONSILIUL LOCAL HELEGIU198
    4535848   CONSILIUL LOCAL DAMIENESTI198
    4535864   CONSILIUL LOCAL RACHITOASA198
    4535872   CONSILIUL LOCAL ROSIORI198
    4535880   CONSILIUL LOCAL PODU TURCULUI198
    4535899   CONSILIUL LOCAL LIPOVA198
    4535902   CONSILIUL LOCAL PARAVA198
    4535910   CONSILIUL LOCAL LUIZI CALUGARA198
    4535953   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUHUSI198
    4591490   CONSILIUL LOCAL MOINESTI198
    4591503   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI198
    4591511   CONSILIUL LOCAL MOTOSENI198
    4591520   CONSILIUL LOCAL PLOPANA198
    4591554   CAMINUL DE BATRANI RACHITOASA198
    4591589   CONSILIUL LOCAL FILIPENI198
    4591627   CONSILIUL LOCAL MARGINENI198
    4670178   CONSILIUL LOCAL FARAOANI198
    4670194   CONSILIUL LOCAL COLONESTI198
    4670208   CAMINUL SPITAL PENTRU MINORI CU HANDICAP198
    4670216   CONSILIUL LOCAL STANISESTI198
    4670224   CONSILIUL IZVORU BERHECIULUI198
    4670240   CONSILIUL LOCAL UNGURENI198
    4670267   CAMINUL SPITAL DE PSIHIATRIE198
    4670330   CONSILIUL LOCAL RACACIUNI198
    4834777   CONSILIUL LOCAL BLAGESTI198
    5002983   CONSILIUL LOCAL AGAS198
    5243809   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    6295476   CASA DE CULTURA198
    6292443   CASA DE COPII SCOLARI198
    8549994   MUZEUL DE ETNOLOGIE BACAU198
    8550000   DIRECTIA JUDETEANA PTR. OCROTIREA COPILULUI SI SPRIJIN FAMILIAL BACAU198
           
        Judetul Bihor ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4244989   CURTEA DE CONTURI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4348882   PREFECTURA JUDETULUI BIHOR111
      112Ministerul Finantelor  
    4287890   DIRECTIA REGIONALA VAMALA112
    4300477   D.G.F.P.C.F.S. BIHOR112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    4230347   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
    4794559   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU PROTECTIA MUNCII114
    6931075   D.G.M.P.S. FOND NATIONAL DE SOLIDARITATE114
    6931083   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE BIHOR114
      115Ministerul Justitiei  
    4245003   TRIBUNALUL BIHOR115
      116Ministerul Sanatatii  
    4208307   SPITALUL DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE ORADEA116
    4208315   SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE116
    4208463   SPITALUL UNIFICAT DE COPII116
    4208498   SPITALUL JUDETEAN116
    4208609   CRESA ORADEA116
    4230355   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ORADEA116
    4230380   SPITALUL OBSTRETICA GINECOLOGIE ORADEA116
    4230398   DIRECTIA SANITARA116
    4230517   SPITALUL UNIFICAT TERITORIAL MARGHITA116
    4245038   SPITALUL DE RECUPERARE MEDICALA FELIX116
    4287947   SPITALUL UNIFICAT TERITORIAL SALONTA116
    4348890   SPITALUL UNIFICAT TERITORIAL ALESD116
    4390313   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA116
    4390364   SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ALESD116
    4558680   SPITALUL ORASENESC BEIUS116
    4577207   DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATA116
    5021730   SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE STEI116
    5105385   SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET116
    5120377   SPITALUL UNIFICAT TERITORIAL STEI116
    6096870   CENTRUL DE SANATATE SACUIENI116
    7551740   SERVICIUL DE AMBULANTA116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    10078511   LICEUL TEOLOGIC GRECO CATOLIC117
    10869320   SCOALA CU CLASELE 1-8 BEIUS117
    4208617   LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"117
    4230479   SCOALA PROFESIONALA NR. 2117
    4230509   LICEUL TEORETIC "SAMOIL VULCAN"117
    4230533   SCOALA AJUTATOARE TILEAGD117
    4245011   GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARGHITA117
    4287939   UNIVERSITATEA117
    4300493   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR DE ELEVI117
    4300515   LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR" ORADEA117
    4348793   GRUPUL SCOLAR CHIM. IND. SINTEZA ORADEA117
    4398807   SCOALA NORMALA "IOSIF VULCAN" ORADEA117
    4348823   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA "SOLIDARITATEA"117
    4348831   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADM. SI DE SERVICII "PARTENIE COSMA"117
    4348840   GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL"117
    4348874   SCOALA AJUTATOARE NR. 3117
    4390232   LICEUL "LUCIAN BLAGA"117
    4390275   LICEUL DE ARTA ORADEA117
    4411297   LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD117
    4454883   SCOALA AJUTATOARE NR. 2117
    4473281   SCOALA AJUTATOARE NR. 1117
    4473346   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BIHOR117
    4539106   GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA"117
    4593350   GRUPUL SCOLAR "ANDREI SAGUNA"117
    4593377   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL117
    4593385   GRUPUL SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI"117
    4593431   LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" STEI117
    4593982   GRUPUL SCOLAR AGRICOL CADEA117
    4593490   LICEUL TEORETIC TINCA117
    4641210   SCOALA PROFESIONALA NR. 1 ORADEA117
    4641229   CLUBUL COPIILOR ORADEA117
    4641237   GRUPUL SCOLAR "IOAN CIORDAS" BEIUS117
    4641245   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL UNIREA STEI117
    4641270   SCOALA AJUTATOARE POPESTI117
    4650553   LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"117
    4650561   GRUPUL SCOLAR "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA117
    4660697   LICEUL TEORETIC "EMANUIL GOJDU"117
    4660700   GRUPUL SCOLAR AGRICOL SALONTA117
    4660735   LICEUL TEORETIC VADU CRISULUI117
    4660760   LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR"117
    4687196   SCOALA GENERALA MARGHITA117
    4687226   GRUPUL SCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI117
    4687277   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER POPESTI117
    4784105   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    4784121   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE ORADEA117
    4820240   SCOALA NORMALA "NICOLAE BOLCAS" BEIUS117
    5105369   GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT NR. 52117
    5120326   GRADINITA DE COPII NR. 28117
    5142049   LICEUL TEORETIC SALONTA117
    6535259   LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA117
    7830583   SCOALA CU CLASE I-VIII VALEA LUI MIHAI117
      118Ministerul Culturii  
    4208331   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA BIHOR118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4287874   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
    4300485   CLUBUL SPORTIV CRISUL ORADEA119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4208439   INSPECTORATUL JUDETEAN CONSTR., LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4208471   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI ORADEA121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11405603   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    4300523   CASA AGRONOMULUI123
    4348734   OFICIU DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR  
    4348769   DIRECTIA SANITAR VETERINARA BIHOR123
    4348858   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4390240   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE  
    4411262   INSP. PENTRU PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    4473311   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI BIHOR123
    4738389   INSPECTORATUL PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR BIHOR123
      124Ministerul Transporturilor  
    4208552   SPITALUL C.F.R. ORADEA124
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4348742   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI BIHOR136
      139Secretariatul de Stat pentru Culte  
    4454913   INSTITUTUL SUPERIOR REFORMAT "SULYOK ISTVAN"139
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4755355   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4660689   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9987321   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4411246   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BIHOR162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11320930   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE BIHOR167
      198Unitati de subordonare locala  
    10779812   DIRECTIA IMOBILIARA-PRIMARIA ORADEA198
    4208323   SCOALA DE ARTE "FRANCISC HUBIC"198
    4208340   CENTRUL JUDETEAN AL CREATIEI POPULARE198
    4208358   REVISTA DE CULTURA FAMILIA198
    4208579   TEATRUL DE STAT DE PAPUSI198
    4208587   TEATRUL DE STAT198
    4230444   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL198
    4230487   PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA198
    4244997   CONSILIUL JUDETEAN BIHOR198
    4245020   CAMINUL DE BATRANI CU SECTIE DE SPITAL198
    4253790   FILARMONICA DE STAT198
    4287858   MUZEUL TARII CRISURILOR196
    4348920   CONSILIUL LOCAL ALESD198
    4348947   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MARGHITA198
    4348998   CAMINUL SPITAL PENTRU MINORI CU HANDICAP SEVER NEUROPSIHIC CIGHID198
    4349020   PRIMARIA COMUNEI HUSASAU DE TINCA198
    4390488   CONSILIUL LOCAL AUSEU198
    4390518   CONSILIUL LOCAL COMUNAL198
    4390526   CONSILIUL LOCAL COMUNAL198
    4411300   PRIMARIA LUGASU DE JOS198
    4454964   PRIMARIA COMUNEI SINTEU198
    4454972   PRIMARIA COMUNEI SOIMI198
    4454980   PRIMARIA COMUNEI RABAGANI198
    4454999   CONSILIUL LOCAL NOJORID198
    4539114   CONSILIUL LOCAL PETRU GROZA198
    4539122   CONSILIUL LOCAL POMEZEU198
    4558698   CONSILIUL LOCAL BUNTESTI198
    4577223   CONSILIUL LOCAL REMETEA198
    4577231   PRIMARIA COMUNEI SIMBATA198
    4593423   CONSILIUL LOCAL ORASENESC198
    4593474   CONSILIUL LOCAL SACUIENI198
    4641288   CONSILIUL LOCAL OSORHEI198
    4641296   CONSILIUL LOCAL SINMARTIN198
    4641300   PRIMARIA CIUMEGHIU198
    4641318   PRIMARIA COMUNEI SALARD198
    4641326   PRIMARIA COMUNEI PIETROASA198
    4650570   CONSILIUL LOCAL VALEA LUI MIHAI198
    4650588   PRIMARIA COMUNEI CURATELE198
    4650600   CONSILIUL LOCAL VIRCIOROG198
    4660727   CONSILIUL LOCAL ASTILEU198
    4660793   CONSILIUL LOCAL HIDISELU DE SUS198
    4660751   CONSILIUL LOCAL LAZARENI198
    4687188   BIBLIOTECA JUDETEANA GHEORGHE SINCAI198
    4687200   PRIMARIA ORASULUI NUCET198
    4687234   CONSILIUL LOCAL MAGESTI198
    4687250   CONSILIUL LOCAL BOROD198
    4705992   CONSILIUL LOCAL TETCHEA198
    4738397   CASA DE CULTURA STEI198
    4738400   CONSILIUL LOCAL BRATCA198
    4738419   CONSILIUL LOCAL BATAR198
    4755452   CONSILIUL LOCAL SPINUS198
    4784164   PRIMARIA COMUNEI TARCAIA198
    4784172   PRIMARIA COMUNEI UILEACU DE BEIUS198
    4784180   CONSILIUL LOCAL VADU CRISULUI198
    4784199   CONSILIUL LOCAL SUNCUIUS198
    4789202   CONSILIUL LOCAL DRAGESTI198
    4784210   CONSILIUL LOCAL CEICA198
    4784229   CONSILIUL LOCAL VIISOARA198
    4784237   CONSILIUL LOCAL TAUTEU198
    4784270   CONSILIUL LOCAL SIRBI198
    4784296   CONSILIUL LOCAL SACADAT198
    4784300   CONSILIUL LOCAL SALACEA198
    4794567   CONSILIUL LOCAL BEIUS198
    4794583   PRIMARIA COMUNEI SINTANDREI198
    4794591   CONSILIUL LOCAL AVRAM IANCU198
    4794605   CONSILIUL LOCAL TINCA198
    4794613   CONSILIUL LOCAL OLCEA198
    4820275   CONSILIUL LOCAL CEFA198
    4820283   CONSILIUL LOCAL DIOSIG198
    4820291   CONSILIUL LOCAL CIUHOI198
    4820305   CONSILIUL LOCAL BIHARIA198
    4820313   PRIMARIA COMUNEI CIMPANI198
    4820321   CONSILIUL LOCAL TILEAGD198
    4839987   PRIMARIA COMUNEI CRISTIORU DE JOS198
    4856015   CONSILIUL LOCAL BULZ198
    4856058   CONSILIUL LOCAL COCIUBA MARE198
    4856066   CONSILIUL LOCAL CURTUISENI198
    4883966   CONSILIUL LOCAL GIRISU DE CRIS198
    4883974   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COPACEL198
    4906059   PRIMARIA COMUNEI BRUSTURI198
    4919169   CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI ORADEA198
    4935178   CONSILIUL LOCAL ABRAM198
    4935186   PRIMARIA COMUNEI LUNCA198
    4935194   PRIMARIA COMUNEI RIENI198
    4935208   CONSILIUL LOCAL INEU DE CRIS198
    4948305   PRIMARIA COMUNEI SIMIAN198
    4969090   CONSILIUL LOCAL VASCAU198
    5003580   CONSILIUL LOCAL CARPINET198
    5149128   CONSILIUL LOCAL TULCA198
    5199045   CONSILIUL LOCAL TARCEA198
    5316498   PRIMARIA COMUNEI DERNA198
    5344552   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    5355683   CONSILIUL LOCAL BOIANU-MARE198
    5398323   PRIMARIA COMUNEI POCOLA198
    5398331   CONSILIUL LOCAL CHISLAZ198
    5398340   PRIMARIA POPESTI198
    5398366   CONSILIUL LOCAL MADARAS198
    5398374   CONSILIUL LOCAL HOLOD198
    5431667   CONSILIUL LOCAL BUDUREASA198
    5431675   PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI198
    5431683   CONSILIUL LOCAL BALC198
    5431691   CONSILIUL LOCAL ABRAMUT198
    5431705   PRIMARIA SUPLACU DE BARCAU198
    5431713   PRIMARIA COMUNEI BUDUSLAU198
    5431721   PRIMARIA COMUNEI LAZURI DE BEIUS198
    5460832   CONSILIUL LOCAL ROSIA198
    5518519   PRIMARIA COMUNEI CABESTI198
    5518527   CONSILIUL LOCAL FINIS198
    5543628   PRIMARIA COMUNEI CAPILNA198
    5628791   CONSILIUL LOCAL DOBRESTI198
    5722747   CONSILIUL LOCAL CHERECHIU198
    9008075   DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA DREPTULUI COPILULUI198
           
        Judetul Bistrita-Nasaud ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4347810   CAMERA DE CONTURI BISTRITA107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4347798   PREFECTURA JUDETULUI BISTRITA NASAUD111
      112Ministerul Finantelor  
    4347453   D.G.F.P.C.F.S. HISTRITA112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11364864   AGENTIA JUDETEANA PT. OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    4347747   DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA BISTRITA114
    4347852   INSP. TERITORIAL DE STAT PT. PROTECTIA MUNCII BISTRITA114
      115Ministerul Justitiei  
    4426832   TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD115
      116Ministerul Sanatatii  
    11320086   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD116
    4347585   CRESA NR. 3 BISTRITA116
    4347593   SPITALUL JUDETEAN BISTRITA116
    4347615   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BISTRITA116
    4347836   DISP. POLICLINIC CU PLATA BISTRITA116
    4347879   SPITALUL ORASENESC NASAUD116
    4512208   SPITALUL ORASENESC BECLEAN116
    4548880   PREVENTORIUL T.B.C. DE COPII ILISUA116
    5125617   CENTRUL DE SANATATE TEACA116
    7641428   SERVICIUL DE AMBULANTA JUD. BISTRITA-NASAUD116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    12142173   LICEUL DE ARTA PLASTICA "CORNELIU BABA"117
    4347305   LICEUL "GEORGE COSBUC" NASAUD117
    4347313   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC AD-TIV SI DE SERVICII NASAUD117
    4347330   LICEUL "SOLOMON HALITA" SINGEORZ BAI117
    4347640   LICEUL "ANDREI MURESANU" BISTRITA117
    4347682   CASA ELEVILOR BISTRITA117
    4347690   GRUPUL SCOLAR DE ELECTROTEHNICA SI ELECTRONICA BISTRITA117
    4347720   SCOALA AJUTATOARE BISTRITA117
    4347739   ADMINISTRATIA TABERELOR SCOLARE BISTRITA117
    4347771   COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA117
    4347780   GRUPUL SCOLAR FORESTIER BISTRITA117
    4347828   LICEUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BISTRITA117
    4426760   SCOALA PROFESIONALA "SFANTA MARIA" BISTRITA117
    4426786   NUCLEUL FINANCIAR CONTABIL BISTRITA117
    4426794   CASA CORPULUI DIDACTIC BISTRITA117
    4426808   GRUPUL SCOLAR SANITAR BISTRITA117
    4426816   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BISTRITA117
    4426859   GRUPUL SCOLAR IND. CONSTRUCTII MASINI BISTRITA117
    4426867   CASA DE COPII CU SCOALA AJUTATOARE BISTRITA117
    4426913   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BISTRITA117
    4427110   LICEUL TEORETIC PRUNDU BIRGAULUI117
    4512216   GRUPUL SCOLAR SILVIC NASAUD117
    4548830   GRUPUL SCOLAR IND. METALURGIC BECLEAN117
    4548848   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECLEAN117
    4548856   CASA DE COPII PRESCOLARI CU DEFICIENTE BECLEAN117
    4548872   SCOALA GENERALA BECLEAN117
    4730601   LICEUL TEORETIC TEACA117
    8049492   SCOALA SPECIALA LACRIMA117
      118Ministerul Culturii  
    4347607   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA BISTRITA118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4426883   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
    4426891   CLUB SPORTIV MUNICIPAL119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4347526   INSPECTIA IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI BISTRITA120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    5291652   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11350419   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA BISTRITA123
    4347461   DIRECTIA GENERALA A AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI123
    4347801   DIRECTIA SANITARA VETERINARA BISTRITA123
    4730520   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4816932   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE ANIMALELOR123
    5939208   INSPECTORATUL PT. PROT. PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4426905   INSPECTORATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI BISTRITA136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4347844   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4426824   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9835862   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4426778   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BISTRITA-NASAUD162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11320078   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BISTRITA167
      198Unitati de subordonare locala  
    4347321   CONSILIUL LOCAL SINGEORZ BAI198
    4347348   CONSILIUL LOCAL BUDACU DE JOS198
    4347356   CONSILIUL LOCAL MONOR198
    4347364   CONSILIUL LOCAL CETATE198
    4347372   CONSILIUL LOCAL SIEUT198
    4347380   CONSILIUL LOCAL REBRISOARA198
    4347399   CONSILIUL LOCAL SALVA198
    4347402   CONSILIUL LOCAL BRANISTEA198
    4347410   CONSILIUL LOCAL PRUNDU BIRGAULUI198
    4347429   CONSILIUL LOCAL JOSENII BIRGAULUI198
    4347437   CONSILIUL LOCAL BISTRITA BIRGAULUI198
    4347445   CONSILIUL LOCAL LIVEZILE198
    4347550   CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD198
    4347569   CONSILIUL LOCAL BISTRITA198
    4347577   LEAGANUL DE COPII BISTRITA198
    4347704   CAMINUL DE PENSIONARI BISTRITA198
    4347755   MUZEUL JUDETEAN BISTRITA198
    4347763   CENTRUL CREATIEI POPULARE BISTRITA198
    4347887   CONSILIUL LOCAL NASAUD198
    4426751   CASA MUNICIPALA DE CULTURA BISTRITA198
    4426948   CONSILIUL LOCAL MARISELU198
    4426956   CONSILIUL LOCAL SIEU198
    4426964   CONSILIUL LOCAL GALATII BISTRITEI198
    4426972   CONSILIUL LOCAL SIEU MAGHERUS198
    4426980   CONSILIUL LOCAL DUMITRA198
    4426999   CONSILIUL LOCAL CHIUZA198
    4427005   CONSILIUL LOCAL NUSENI198
    4427013   CONSILIUL LOCAL SINTEREAG198
    4427021   CONSILIUL LOCAL SIEU ODORHEI198
    4427030   CONSILIUL LOCAL ILVA MICA198
    4427048   CONSILIUL LOCAL FELDRU198
    4427056   CONSILIUL LOCAL MATEI198
    4427064   CONSILIUL LOCAL LECHINTA198
    4427072   CONSILIUL LOCAL SIMNIHAIUL DE CIMPIE198
    4427080   CONSILIUL LOCAL MICESTII DE CIMPIE198
    4427099   CONSILIUL LOCAL MILAS198
    4427102   CONSILIUL LOCAL TIHA BIRGAULUI198
    4512224   CASA DE COPII SCOLARI NASAUD198
    4512232   CONSILIUL LOCAL ROMULI198
    4512240   CONSILIUL LOCAL PARVA198
    4512259   CONSILIUL LOCAL NIMIGEA198
    4512267   CONSILIUL LOCAL TELCIU198
    4512275   CONSILIUL LOCAL LESU198
    4512283   CONSILIUL LOCAL ILVA MARE198
    4512291   CONSILIUL LOCAL MAGURA ILVEI198
    4512305   CONSILIUL LOCAL MAIERU198
    4512313   CONSILIUL LOCAL SANT198
    4512321   CONSILIUL LOCAL RODNA198
    4512330   CONSILIUL LOCAL RETEAG198
    4512398   CONSILIUL LOCAL SPERMEZEU198
    4512356   CONSILIUL LOCAL TIRLISUA198
    4512364   CONSILIUL LOCAL CAIANU MIC198
    4512372   CONSILIUL LOCAL CICEU GIURGESTI198
    4512380   CONSILIUL LOCAL URIU198
    4512399   CONSILIUL LOCAL BUDESTI198
    4512402   CONSILIUL LOCAL URMENIS198
    4512410   CONSILIUL LOCAL SILIVASU DE CIMPIE198
    4548813   CAMINUL SPITAL BECLEAN198
    4548821   CONSILIUL LOCAL BECLEAN198
    4548864   CENTRUL DE PLASAMENT BECLEAN198
    4548899   CONSILIUL LOCAL TEACA198
    4730539   SCOALA DE ARTE BISTRITA198
    4730563   CONSILIUL LOCAL ZAGRA198
    4730571   CONSILIUL LOCAL COSBUC198
    4730580   CONSILIUL LOCAL CHIOCHIS198
    4730598   CONSILIUL LOCAL LUNCA ILVEI198
    4980110   CONSILIUL LOCAL REBRA198
    5352245   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI BISTRITA198
    5487366   BIBLIOTECA JUDETEANA BISTRITA-NASAUD198
    5487374   CASA DE CULTURA SINGEORZ BAI198
    5610964   CASA DE CULTURA NASAUD198
    5685614   CASA DE CULTURA BECLEAN198
    8283751   ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST DOR TRANSILVANIA198
    8883551   DIRECTIA JUDETEANA PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
    9114335   CASA DE COPII TEACA198
           
        Judetul Botosani ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4906610   CURTEA DE CONTURI-DIRECTIA CONTROL FINANCIAR107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    3372696   PREFECTURA JUDETULUI BOTOSANI111
      112Ministerul Finantelor  
    3372076   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA A ORASULUI SAVENI112
    3372335   D.G.F.P.C.F.S. BOTOSANI112
    3372394   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA DARABANI112
    3372874   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BOTOSANI112
    3859811   ADMINISTRATIA FINANCIARA DOROHOI112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11395755   AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    3372602   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU PROTECTIA MUNCII114
    3372793   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
      115Ministerul Justitiei  
    4557919   TRIBUNALUL BOTOSANI115
      116Ministerul Sanatatii  
    11321693   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA116
    3372262   SPITALUL DE SPECIALITATE BOTOSANI116
    3372270   SPITALUL DE PSIHIATRIE BOTOSANI116
    3372319   CENTRUL DE TRANSFUZIE116
    3372327   SPITALUL DE OBSTRETICA GINECOLOGIE BOTOSANI116
    3372360   SPITALUL ORASENESC DARABANI116
    3372548   SPITALUL DE COPII BOTOSANI116
    3373500   SPITALUL COMUNAL TRUSESTI116
    3503708   SANATORIUL DE PNEOMOFTIZIOLOGIE GURANDA116
    3571532   SPITALUL SAVENI116
    4392420   SPITALUL ORASENESC DOROHOI116
    4557951   SPITALUL JUDETEAN BOTOSANI116
    5514088   SPITALUL DE PSIHIATRIE PODRIGA116
    7494238   SERVICIUL DE AMBULANTA116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    12581586   SEMINARUL TEOLOGIC DOROHOI117
    3372033   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 2 SAVENI117
    3372041   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 1 SAVENI117
    3372211   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADM. SI DE SERVICII "O. ONICESCU"117
    3372220   GRADINITA NR. 18117
    3372246   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE117
    3372254   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BOTOSANI117
    3372378   LICEUL TEORETIC DARABANI117
    3372386   CENTRUL BUGETAR DARABANI117
    3372416   LICEUL DE ARTA "STEFAN LUCHIAN"117
    3372580   SCOALA NORMALA "NICOLAE IORGA"117
    3372629   LICEUL TEORETIC "A.T. LAURIAN"117
    3373314   CENTRU DE EXECUTIE BUGETARA TRUSESTI117
    3373411   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA STEFANESTI117
    3433785   GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19117
    3433947   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    3571508   SCOALA AJUTATOARE NR. 2 DOROHOI117
    3585570   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "MIHAI EMINESCU"117
    3585660   CLUBUL SPORTIV SCOLAR117
    3643841   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI BOTOSANI117
    3643868   GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22117
    3672014   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA117
    3748457   GRUPUL SCOLAR ELECTROCONTACT BOTOSANI117
    3792096   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ILIE RADU"117
    3792100   GRADINITA NR. 19117
    3792118   CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR BOTOSANI117
    3860271   LICEUL INDUSTRIAL MOLDOVA117
    3860280   LICEUL CU PROGRAM DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT117
    3860298   GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21117
    3860336   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BOTOSANI117
    3860379   LICEUL TEORETIC "GRIGORE GHICA VOEVOD" DOROHOI117
    3860395   SCOALA GENERALA NR. 7 DOROHOI117
    3860417   SCOALA GENERALA NR. 8 DOROHOI117
    3860425   LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 DOROHOI117
    3990123   GRADINITA NR. 6117
    4013364   GRUPUL SCOLAR AGRICOL SENDRICENI117
    4112937   GRADINITA DE COPII NR. 9 DOROHOI117
    4392390   SCOALA AJUTATOARE NR. 1 DOROHOI117
    4392403   CAMINUL SCOALA DOROHOI117
    4855001   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL VORONA117
    4906598   GRUPUL SCOLAR SANITAR117
    8613922   SCOALA PROFESIONALA DE COOPERATIE117
    9851540   SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "SF. GHEORGHE" BOTOSANI117
      118Ministerul Culturii  
    3434012   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA BOTOSANI118
    3503619   MEMORIAL IPOTESTI - CENTRUL NATIONAL DE STUDII MIHAI EMINESCU118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    3571621   CLUBUL SPORTIV BOTOSANI119
    4524881   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    3372688   INSPECTIA JUD. IN CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    3372521   AGENTIA DE PROTECTIA MEDUIULUI BOTOSANI121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11361280   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    3372564   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    3372572   INSPECTORAT PT. PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    3433998   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
    3860328   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    4345754   INSPECTORAT PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIAL SADITOR123
    4557943   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4955442   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    3860344   INSPECTORATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    3585686   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    3585538   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9818527   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE BOTOSANI147
      162Ministerul Public  
    3990140   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11321707   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    10125788   DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
    3201335   CONSILIUL LOCAL CRISTINESTI198
    3201351   CONSILIUL LOCAL CORDARENI198
    3201360   CONSILIUL LOCAL GEORGE ENESCU198
    3372017   CONSILIUL LOCAL ORASENESC DARABANI198
    3372050   CONSILIUL LOCAL SAVENI198
    3372084   CONSILIUL LOCAL STAUCENI198
    3372106   CONSILIUL LOCAL RACHITI198
    3372114   CONSILIUL LOCAL ROMA198
    3372122   CONSILIUL LOCAL NICSENI198
    3372130   CONSILIUL LOCAL LEORDA198
    3372149   CONSILIUL LOCAL VIISOARA198
    3372157   CONSILIUL LOCAL COTUSCA198
    3372165   CONSILIUL LOCAL IBANESTI198
    3372173   CONSILIUL LOCAL FLAMINZI198
    3372190   CONSILIUL LOCAL COPALAU198
    3372238   CENTRUL JUDETEAN DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI POPULARE198
    3372513   TEATRUL "MIHAI EMINESCU"198
    3372769   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL198
    3372882   PRIMARIA MUNICIPIULUI198
    3372955   CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI198
    3373322   CONSILIUL LOCAL FRUMUSICA198
    3373330   CONSILIUL LOCAL PRAJENI198
    3373349   CONSILIUL LOCAL VLASINESTI198
    3373357   CONSILIUL LOCAL SULITA198
    3373365   CONSILIUL LOCAL HLIPICENI198
    3373373   CONSILIUL LOCAL RAUSENI198
    3373381   CONSILIUL LOCAL TODIRENI198
    3373390   CONSILIUL LOCAL LUNCA198
    3373403   CONSILIUL LOCAL STEFANESTI198
    3373420   CONSILIUL LOCAL DURNESTI198
    3373438   CONSILIUL LOCAL ROMANESTI198
    3373446   CONSILIUL LOCAL SANTA MARE198
    3373454   CONSILIUL LOCAL CALARASI198
    3373462   CONSILIUL LOCAL MIHALASENI198
    3373497   CONSILIUL LOCAL TRUSESTI198
    3373519   CONSILIUL LOCAL ALBESTI198
    3373527   CONSILIUL LOCAL GORBANESTI198
    3373535   CONSILIUL LOCAL DINGENI198
    3373543   CONSILIUL LOCAL DOBIRCENI198
    3433858   CONSILIUL LOCAL UNTENI198
    3433866   CONSILIUL LOCAL CURTESTI198
    3433882   CAMINUL DE BATRANI AGAFTON198
    3433890   CONSILIUL LOCAL BALUSENI198
    3433912   CONSILIUL LOCAL SUHARAU198
    3433955   FILARMONICA DE STAT198
    3934004   ORCHESTRA POPULARA "RAPSOZII BOTOSANILOR"198
    3503546   SCOALA DE ARTE SI MESERII198
    3503600   CONSILIUL LOCAL MIHAI EMINESCU198
    3503627   CONSILIUL LOCAL VIRFU CIMPULUI198
    3503635   CONSILIUL LOCAL DRAGUSENI198
    3503643   CONSILIUL LOCAL MITOC198
    3503651   CONSILIUL LOCAL RADAUTI - PRUT198
    3503660   CONSILIUL LOCAL DERSCA198
    3503678   CONSILIUL LOCAL POMIRLA198
    3503686   CONSILIUL LOCAL VACULESTI198
    3503694   CONSILIUL LOCAL BRAESTI198
    3571559   CONSILIUL LOCAL PALTINIS198
    3571567   CONSILIUL LOCAL MILEANCA198
    3571575   CONSILIUL LOCAL SENDRICENI198
    3571583   CONSILIUL LOCAL UNGURENI198
    3571591   PRIMARIA AVRAMENI198
    3571605   CONSILIUL LOCAL RIPICENI198
    3571613   CONSILIUL LOCAL HANESTI198
    3643876   CONSILIUL LOCAL BUCECEA198
    3643884   CONSILIUL LOCAL HAVIRNA198
    3643892   CONSILIUL LOCAL CONCESTI198
    3643906   CONSILIUL LOCAL MANOLEASA198
    3643914   CONSILIUL LOCAL VORNICENI198
    3643922   CONSILIUL LOCAL STIUBIENI198
    3672006   CONSILIUL LOCAL MIHAILENI198
    3672022   CONSILIUL LOCAL HUDESTI198
    3672030   CONSILIUL LOCAL TUDORA198
    3672049   CONSILIUL LOCAL VORONA198
    3672057   CONSILIUL LOCAL CRISTESTI198
    3748490   CONSILIUL LOCAL VLADENI198
    3748503   CONSILIUL LOCAL CORNI198
    3860255   BIBLIOTECA JUDETEANA "MIHAI EMINESCU"198
    3887480   CAMINUL SPITAL PENTRU BOLNAVI CRONICI ADASENI198
    4013348   MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI198
    4112945   CONSILIUL LOCAL DOROHOI198
    4392446   CAMINUL DE BATRANI DOROHOI198
    4524920   CONSILIUL LOCAL CORLATENI198
    4524938   CONSILIUL LOCAL HILISEU HORIA198
    4524946   CONSILIUL LOCAL BROSCAUTI198
    4906636   CAMIN SPITAL PENTRU COPII SEVER HANDICAPATI IONASENI198
    5597440   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    8613930   TEATRUL DE PAPUSI "VASILACHE"198
           
        Judetul Brasov ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4728229   CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI BRASOV107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4384168   PREFECTURA JUDETULUI BRASOV111
      112Ministerul Finantelor  
    4317495   D.G.F.P.C.F.S. BRASOV112
    4317622   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA SACELE112
    4317673   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA RUPEA112
    4317720   ADMINISTRATIA FINANCIARA SI TREZORERIA BRASOV112
    4317800   DIRECTIA REGIONALA VAMALA BRASOV112
    4384354   ADMINISTRATIA FINANCIARA SI TREZORERIA FAGARAS112
    4384508   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA VICTORIA112
    4443345   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA RISNOV112
    4443361   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ZARNESTI112
    4580440   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA PREDEAL112
    4688663   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA SI TREZORERIA CODLEA112
    4688728   PERCEPTIA RURALA FISCALA PREJMER112
    4728334   PERCEPTIA FISCALA RURALA FELDIOARA112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11139692   AGENTIA JUDETEANA PT. OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    4688566   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PT. PROTECTIA MUNCII114
    4688590   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
      115Ministerul Justitiei  
    4688540   TRIBUNALUL BRASOV115
      116Ministerul Sanatatii  
    1107987   POLICLINICA CU PLATA116
    11287567   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA116
    4317550   SPITALUL ORASENESC CODLEA116
    4317665   SPITALUL ORASENESC SACELE116
    4317738   SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV116
    4317770   SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE BRASOV116
    4384095   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BRASOV116
    4384117   SPITALUL JUDETEAN BRASOV116
    4384273   SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV116
    4384389   SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS116
    4384516   SPITALUL ORASENESC RUPEA116
    4443175   SPITALUL DE FTIZIOLOGIE116
    4443183   SPITALUL MUNICIPAL DE OBSTRETICA GINECOLOGICE116
    4523215   SPITALUL ORASENESC VICTORIA116
    4580431   SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL116
    4646889   SPITALUL ORASENESC ZARNESTI116
    7661840   SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV116
    9061010   SPITALUL MUNICIPAL BRASOV116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    10678753   SCOALA AJUTATOARE VICTORIA117
    11320680   CLUB SPORTIV SCOLAR PREDEAL117
    4317509   LICEUL TEORETIC "C.D. NENITESCU"117
    4317576   GRUPUL SCOLAR FORESTIER CODLEA117
    4317592   GRUPUL SCOLAR CHIMIE COLOROM CODLEA117
    4317606   GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI MONTAJ117
    4317614   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPRECIZIA117
    4317630   LICEUL TEORETIC "G. MOROIANU"117
    4317657   SCOALA AJUTATOARE BRADET SACELE BRASOV117
    4317703   CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR BRASOV117
    4317754   UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV117
    4317835   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BRASOV117
    4317843   LICEUL CU PROGRAM DE ED. FIZICA SI SPORT117
    4317860   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ASTRA117
    4383987   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SC. 5117
    4383995   CASA DE CULTURA STUDENTEASCA117
    4384001   SCOALA NORMALA "ANDREI MURESANU" BRASOV117
    4384036   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA GRAD. NR. 57117
    4384044   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE BRASOV117
    4384060   SCOALA COMERCIALA "ANDREI BARSEANU"117
    4384109   LICEUL "APRILY LAJOS"117
    4384125   SCOALA AJUTATOARE BRASOV117
    4384133   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MECANICA BRASOV117
    4384184   LICEUL DE INFORMATICA117
    4384214   SCOALA PROFESIONALA FOREST BRASOV117
    4384249   GRUPUL SCOLAR IND. C-TII MONTAJ BRASOV117
    4384257   CENTRUL EXECUTIE BUGETARA SC. GEN. NR. 11117
    4384281   LICEUL TEORETIC "ANDREI SAGUNA"117
    4384290   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRASOV117
    4384338   LICEUL TEORETIC "RADU NEGRU" FAGARAS117
    4384346   GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA FAGARAS117
    4384362   CENTRUL SCOLAR DE EXECUTIE BUGETARA FAGARAS117
    4384400   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA GRAD. NR. 7117
    4384443   GRUPUL SCOLAR "DR. IOAN SENCHEA"117
    4384451   CLUBUL SPORTIV SCOLAR FAGARAS117
    4384494   SCOALA PROFESIONALA117
    4384524   CENTRUL SCOLAR DE EXECUTIE BUGETARA RUPEA117
    4443191   GRADINITA SAPTAMANALA NR. 39 CU PLATA CU CRESA117
    4443213   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1117
    4443230   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA NR. 19 BRASOV117
    4443248   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL RULMENTUL BRASOV117
    4443299   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRACTORUL I BRASOV117
    4443302   CLUBUL SPORTIV SCOLAR DINAMO117
    4443370   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII RUPEA117
    4443400   LICEUL TEORETIC "PETRU RARES"117
    4523100   GRADINITA NR. 28117
    4523118   CASA DE COPII PRESCOLARI CU GRADINITA SPECIALA117
    4523150   LICEUL "DOAMNA STANCA"117
    4523169   CLUBUL ELEVILOR FAGARAS117
    4523177   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL117
    4523193   GRUPUL SCOLAR CHIMIE INDUSTRIALA117
    4580342   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    4580369   LICEUL TEORETIC "J. HONTERUS"117
    4580377   GRUPUL SCOLAR AUTO117
    4580393   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA RISNOV117
    4580407   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI117
    4580458   LICEUL TEORETIC "M. SAULESCU" PREDEAL117
    4646838   LICEUL TEORETIC UNIREA117
    4646846   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL HIDROMECANICA117
    4646862   CLUBUL ELEVILOR BRASOV117
    4688493   GRUPUL SCOLAR SANITAR117
    4688507   LICEUL DE ARTA117
    4688582   GRUPUL SCOLAR ENERGETIC117
    4688604   CLUBUL SPORTIV SCOLAR BRASOVIA117
    4688620   LICEUL "DR. IOAN MESOTA"117
    4688655   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA CODLEA117
    4688698   GRUPUL SCOLAR AGRICOL117
    4728199   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRACTORUL II117
    4728237   GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA117
    4728270   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA GEN. NR. 5 ZARNESTI117
    4777129   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA VICTORIA117
    4833933   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORT C.F.117
    7692839   SCOALA AJUTATOARE FAGARAS117
      118Ministerul Culturii  
    4317525   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA AL JUD. BRASOV118
    5380628   CENTRUL DE CULTURA MUZEUL BRAN118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4317690   DIRECTIA JUDETEANA PENTRU TINERET SI SPORT119
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4443272   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI BRASOV121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    12075082   DIRECTIA FITOSANITARA BRASOV123
    4317886   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4384052   DIRECTIA GENERALA A AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI123
    4443205   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4443310   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
    4523126   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    4777043   INSPECTORATUL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR123
      124Ministerul Transporturilor  
    4443280   SPITALUL C.F.R. BRASOV124
    4688574   CENTRUL DE MEDICINA PREVENTIVA REGIONALA C.F.R. BRASOV124
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4443264   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4728202   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4443221   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9870320   OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4688531   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BRASOV162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11335978   CASA NATIONALA DE SANATATE BRASOV167
      198Unitati de subordonare locala  
    10139090   SERV. PUBLIC DE SPECIALITATE ZARNESTI198
    10965092   EDITURA ASTRA198
    4317568   CASA DE COPII PRESCOLARI CODLEA198
    4317649   PRIMARIA ORASULUI SACELE198
    4317681   CENTRUL JUD. DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE198
    4317746   TEATRUL MUZICAL198
    4317762   MUZEUL DE ARTA198
    4317789   MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRASOV198
    4383960   TEATRUL DRAMATIC BRASOV198
    4384079   GRADINA ZOOLOGICA198
    4384141   CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI BRASOV198
    4384150   CONSILIUL JUDETEAN BRASOV198
    4384206   PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV198
    4384303   MUZEUL DE ISTORIE BRASOV198
    4384370   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL FAGARAS198
    4384419   PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS198
    4384435   CASA MUNICIPALA DE CULTURA198
    4384460   MUZEUL TARII198
    4384567   PRIMARIA COMUNEI RECEA198
    4384575   PRIMARIA COMUNEI SERCAIA198
    4384583   PRIMARIA COMUNEI SINCA198
    4384591   PRIMARIA COMUNEI HIRSENI198
    4384605   PRIMARIA COMUNEI MINDRA198
    4384613   PRIMARIA COMUNEI PARAU198
    4384621   PRIMARIA COMUNEI SOARS198
    4443159   BIBLIOTECA "GEORGE BARITIU"198
    4443353   PRIMARIA ORASULUI RISNOV198
    4443388   PRIMARIA ORASULUI RUPEA198
    4443418   PRIMARIA COMUNEI VISTEA198
    4443426   PRIMARIA COMUNEI BECLEAN198
    4443434   PRIMARIA COMUNEI LISA198
    4443450   PRIMARIA COMUNEI VOILA198
    4443469   PRIMARIA COMUNEI CINCU198
    4443477   PRIMARIA COMUNEI UCEA198
    4443485   PRIMARIA COMUNEI MOIECIU198
    4523207   PRIMARIA ORASULUI VICTORIA198
    4580350   FILARMONICA "GHEORGHE DIMA"198
    4580385   CASA DE COPII SCOLARI FAGARAS198
    4580423   PRIMARIA ORASULUI PREDEAL198
    4646854   SCOALA DE ARTE198
    4646897   PRIMARIA ORASULUI ZARNESTI198
    4646900   CASA DE COPII VICTORIA198
    4646919   CASA OR. CULTURA RUPEA198
    4646927   PRIMARIA COMUNEI HOGHIZ198
    4646935   PRIMARIA COMUNEI RACOS198
    4646943   PRIMARIA COMUNEI HOMOROD198
    4688515   LEAGANUL DE COPII BRASOV198
    4688523   TEATRUL PENTRU COPII ARLECHINO198
    4688671   CAMINUL SPITAL BOLNAVI CRONICI198
    4688680   CAMINUL PENTRU COPII HARZA MICA198
    4688701   PRIMARIA COMUNEI PREJMER198
    4688710   PRIMARIA COMUNEI TELIU198
    4688736   PRIMARIA COMUNEI BRAN198
    4728180   CAMINUL DE BATRANI BRASOV198
    4728253   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL198
    4728288   CASA DE CULTURA PREDEAL198
    4728296   CAMINUL CASA SOARELUI198
    4728300   PRIMARIA COMUNEI VAMA BUZAULUI198
    4728318   PRIMARIA COMUNEI HALCHIU198
    4728326   PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA198
    4728342   CASA DE COPII SCOLARI HOMOROD198
    4728369   PRIMARIA COMUNEI CRISTIAN198
    4777108   PRIMARIA ORASULUI CODLEA198
    4777116   CASA DE CULTURA A ORASULUI CODLEA198
    4777132   PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVITA198
    4777140   PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI198
    4777159   PRIMARIA COMUNEI BUDILA198
    4777167   PRIMARIA COMUNEI VULCAN198
    4777175   PRIMARIA COMUNEI SINPETRU198
    4777205   PRIMARIA COMUNEI APATA198
    4777213   PRIMARIA COMUNEI BOD198
    4777221   PRIMARIA COMUNEI MAIERUS198
    4777230   PRIMARIA COMUNEI ORMENIS198
    4777248   PRIMARIA COMUNEI UNGRA198
    4777256   PRIMARIA COMUNEI COMANA198
    4777272   PRIMARIA COMUNEI POIANA MARULUI198
    4777280   PRIMARIA COMUNEI FUNDATA198
    4801354   CASA DE CULTURA ZARNESTI198
    4801362   PRIMARIA COMUNEI GHIMBAV198
    4801370   PRIMARIA COMUNEI CATA198
    4801389   PRIMARIA COMUNEI BUNESTI198
    4801397   PRIMARIA COMUNEI JIBERT198
    4801400   PRIMARIA COMUNEI TICUS198
    4833941   PRIMARIA COMUNEI HARMAN198
    5686547   CAMINUL SPITAL PENTRU COPII SERCAIA198
    7964291   SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE198
    8039685   SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA SI PRESTARI SERVICII HOGHIZ198
    8504593   CONSILIUL LOCAL RUPEA SERVICIUL PUBLIC DE SPECIALITATE198
    9870339   DIRECTIA JUDETEANA PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
    9948055   MUZEUL CASA MURESENILOR198
           
        Judetul Braila ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4584891   CAMERA DE CONTURI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4205637   PREFECTURA JUDETULUI BRAILA111
      112Ministerul Finantelor  
    4342642   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA FAUREI112
    4343150   D.G.F.P.C.F.S. BRAILA112
    4343222   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BRAILA112
    4675787   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASANEASCA IANCA112
    4675795   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASANEASCA INSURATEI112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11401237   AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    4342928   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
    4584948   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PTR. PROTECTIA MUNCII114
      115Ministerul Justitiei  
    4584867   TRIBUNALUL BRAILA115
      116Ministerul Sanatatii  
    11333434   SPITALUL PSIHIATRIE CRONICI BRAILA116
    11333442   T.B.C.116
    11333450   RECUPERARE NEURO PSIHO-MOTORIE A COPILULUI116
    11472262   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA116
    4205513   SPITALUL "SF. SPIRIDON"116
    4205610   SPITALUL OBSTETRICA116
    4205661   CENTRUL DE TRANSFUZIE A SANGELUI116
    4205688   SPITALUL DE SPECIALITATE "SF. PANTELIMON"116
    4342863   SPITALUL JUDETEAN BRAILA116
    4721239   SPITAL FAUREI116
    5848584   SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA116
    7571489   CENTRUL DE SANATATE DUDESTI116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    10232989   GRUPUL SCOLAR "GRIGORE MOISIL"117
    4205440   LICEUL TEORETIC "GH.M. MURGOCI"117
    4205459   GRADINITA SPECIALA PENTRU COPII CU DEFICIENTE PSIHICE BRAILA117
    4205475   COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU"117
    4205505   LICEUL TEORETIC " N. IORGA"117
    4205521   LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" BRAILA117
    4205564   LICEUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT117
    4205580   GRUP SCOLAR DE PRELUCRAREA LEMNULUI "CONSTANTIN BRANCOVEANU"117
    4205653   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE117
    4205696   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY"117
    4205718   PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR117
    4205734   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C.D. NENITESCU"117
    4205750   SCOALA AJUTATOARE DE BAIETI117
    4205777   GRUPUL SCOLAR "EDMOND NICOLAU"117
    4205785   SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR. 19 BRAILA117
    4205793   LICEUL "MIHAIL SEBASTIAN"117
    4205807   SCOALA NORMALA "D.P. PERPESSICIUS"117
    4205815   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C. BRANCOVEANU"117
    4342880   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "PANAIT ISTRATI"117
    4342960   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 9 "M. EMINESCU"117
    4343044   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL FAUREI117
    4343060   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA117
    4343125   GRUPUL SCOLAR SANITAR "ANA ASLAN" BRAILA117
    4343184   SCOALA AJUTATOARE DE FETE BRAILA117
    4343192   GRADINITA DE COPII NR. 2 BRAILA117
    4343214   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "ION GHICA"117
    4584999   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL INSURATEI117
    4675760   GRUPUL SCOLAR AGRICOL IANCA117
    4675779   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL IANCA117
    5066170   GRADINITA DE COPII NR. 49117
    5066189   GRADINITA DE COPII NR. 3117
    5066197   GRADINITA DE COPII NR. 37117
    5217532   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BRAILA "GH.K. CONSTANTINESCU"117
    5217583   LICEUL DE ARTA "HARICLEA DARCLEE"117
    5217613   GRADINITA DE COPII NR. 5117
    5217621   GRADINITA DE COPII NR. 39117
    5217630   GRADINITA DE COPII NR. 48117
    5217648   GRADINITA DE COPII NR. 56117
    5217664   GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 55117
    5217672   GRADINITA DE COPII CU PROGRAM SAPTAMANAL NR. 49117
    5611978   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    6075029   CASA DE COPII PRESCOLARI NR. 3117
    8242360   GRADINITA NR. 53117
      118Ministerul Culturii  
    4343249   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4343079   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT BRAILA119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4205602   INSPECTIA PT. CONSTRUCTII120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    5217796   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI BRAILA121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11401229   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    4205645   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    4343087   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    4343095   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4343109   OFICIU DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4584930   DIRECTIA FITOSANITARA123
    4584964   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
    5217540   INSPECTORATUL PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MAT. SADITOR123
    7359134   CASA AGRONOMULUI123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4205629   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    5217605   OFICIUL JUDETEAN PT. PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4343036   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartoqrafie  
    9751516   OFICIUL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE BRAILA147
      162Ministerul Public  
    4584980   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BRAILA162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11333426   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    10139252   CENTRUL CULTURAL PENTRU TINERET198
    10476002   DIRECTIA SEROPLANT BRAILA198
    10666422   SERVICIUL PUBLIC FAUREI198
    4205467   CAMINUL SPITAL BALDOVINESTI198
    4205483   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BRAILA198
    4205491   CONSILIUL JUDETEAN BRAILA198
    4205548   CAMINUL DE PENSIONARI "SFANTUL NICOLAE" BRAILA198
    4205670   CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA198
    4205742   CAMINUL DE BATRANI198
    4205769   BIBLIOTECA JUDETEANA "PANAIT ISTRATI"198
    4342650   CONSILIUL LOCAL VADENI198
    4342669   CONSILIUL LOCAL CHISCANI198
    4342677   CONSILIUL LOCAL TICHILESTI198
    4342685   CONSILIUL LOCAL MARASU198
    4342693   CONSILIUL LOCAL ROMANU198
    4342707   CONSILIUL LOCAL UNIREA198
    4342715   CONSILIUL LOCAL TRAIAN198
    4342723   CONSILIUL LOCAL MOVILA MIRESEI198
    4342731   CONSILIUL LOCAL TUDOR VLADIMIRESCU198
    4342740   CONSILIUL LOCAL SUTESTI198
    4342758   CONSILIUL LOCAL GRADISTEA198
    4342766   CONSILIUL LOCAL DUDESTI198
    4342774   CONSILIUL LOCAL ROSIORI198
    4342782   CONSILIUL LOCAL CIOCILE198
    4342790   CONSILIUL LOCAL ZAVOAIA198
    4342804   CONSILIUL LOCAL CIRESU198
    4342812   CONSILIUL LOCAL VICTORIA198
    4342820   CONSILIUL LOCAL BARAGANU198
    4342839   CONSILIUL LOCAL RACOVITA198
    4342847   TEATRUL DE FAPUSI198
    4342936   CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI BRAILA198
    4343052   CONSILIUL LOCAL FAUREI198
    4343176   TEATRUL "MARIA FILOTTI" BRAILA198
    4721220   CONSILIUL LOCAL INSURATEI198
    4721255   CONSILIUL LOCAL RIMNICELU198
    4721263   CONSILIUL LOCAL MAXINENI198
    4721271   CONSILIUL LOCAL SALCIA TUDOR198
    4721280   CONSILIUL LOCAL SCORTARU NOU198
    4721298   CONSILIUL LOCAL SILISTEA198
    4721301   CONSILIUL LOCAL GEMENELE198
    4874631   CONSILIUL LOCAL IANCA198
    4874658   CONSILIUL LOCAL FRECATEI198
    4874666   CONSILIUL LOCAL SURDILA-GRECI198
    4874674   CONSILIUL LOCAL SURDILA-GAISEANCA198
    4874682   CONSILIUL LOCAL GALBENU198
    4874690   CONSILIUL LOCAL JIRLAU198
    4874704   CONSILIUL LOCAL VISANI198
    4874712   CONSILIUL LOCAL ULMU198
    4874739   CONSILIUL LOCAL MIRCEA VODA198
    4874747   CONSILIUL LOCAL VIZIRU198
    4874755   CONSILIUL LOCAL GROPENI198
    4874763   CONSILIUL LOCAL TUFESTI198
    4874771   CONSILIUL LOCAL STANCUTA198
    4874780   CONSILIUL LOCAL BERTESTII DE JOS198
    4874798   CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE198
    5217567   SCOALA DE ARTE198
    5217575   MUZEUL BRAILEI198
    5217591   ADMINISTRATIA PIETELOR198
    5217770   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    7180138   DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE BRAILA198
    7869923   CENTRUL DE CREATIE198
    9671395   DIRECTIA JUDETEANA PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI BRAILA198
           
        Judetul Buzau ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4299755   CURTEA DE CONTURI DIR. CONTROL107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4299437   PREFECTURA JUDETULUI BUZAU111
      112Ministerul Finantelor  
    3662479   D.G.F.P.C.F.S. BUZAU112
    4154274   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BUZAU112
    4154290   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA POGOANELE112
    4154304   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA NEHOIU112
    4593903   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI RM. SARAT112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11350427   AGENTIA JUDETEANA DE OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    4234071   INSPECTORATUL DE STAT PT. PROTECTIA MUNCII114
    4593512   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE114
      115Ministerul Justitiei  
    4646960   TRIBUNALUL BUZAU115
      116Ministerul Sanatatii  
    11287265   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD. BUZAU116
    3662533   DISPENSARUL POLICLINIC CU PLATA BUZAU116
    3724415   SPITALUL SAPOCA - NEURO-PSIHIATRIE116
    4055742   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BUZAU116
    4055750   SPITALUL JUDETEAN BUZAU116
    4088146   SPITALUL ORASENESC NEHOIU116
    4088189   SPITALUL POGOANELE116
    4299585   SPITALUL PIRSCOV116
    4385457   SPITALUL SMEENI116
    4385490   SPITALUL VINTILA VODA116
    4646978   SPITALUL PATARLAGELE-CENTRUL DE SANATATE116
    4697653   SPITALUL RM. SARAT116
    7482969   SERVICII JUDETENE DE AMBULANTA BUZAU116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    11664640   AGENTIA TERITORIALA A TABERELOR SCOLARE117
    3662550   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BECENI117
    3662649   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL PETROL BERCA117
    3724474   GRUPUL SCOLAR AGRICOL SMEENI117
    4055815   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA LICEUL PATARLAGELE117
    4088170   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA LICEUL POGOANELE117
    4154282   LICEUL TEORETIC "B.P.HASDEU" BUZAU117
    4233785   CASA CORPULUI DIDACTIC117
    4233807   GRUPUL SCOLAR AGRICOL BUZAU117
    4233866   SCOALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ BUZAU117
    4233904   SCOALA AJUTATOARE DE BAIETI BUZAU117
    4233939   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA GRUP SCOLAR C-TII MASINI BUZAU117
    4233998   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC BUZAU117
    4234020   LICEUL DE ARTA SI MUZICA BUZAU117
    4234055   GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA BUZAU117
    4234063   LICEUL PT. DEFICIENTI DE VEDERE BUZAU117
    4234080   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA NORMALA BUZAU117
    4234101   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV BUZAU117
    4299495   GRUPUL SCOLAR DE COOPERATIE BUZAU117
    4299488   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI C.F.R. BUZAU117
    4299518   SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL BUZAU117
    4299607   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA CONTACTOARE BUZAU117
    4299623   SCOALA PROFESIONALA VERNESTI117
    4299640   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CHIMIE BUZAU117
    4299666   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE CONSTRUCTII BUZAU117
    4299674   CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR117
    4299704   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA 15 BUZAU117
    4299712   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA CLUB SPORTIV117
    4299739   LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" BUZAU117
    4299771   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA 1 BUZAU117
    4385430   LICEUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUZAU117
    4385520   SCOALA PROFESIONALA NR. 2 RM. SARAT117
    4593784   SCOALA AJUTATOARE FETE CU CASA COPII RM. SARAT117
    4593806   GRUPUL SCOLAR AGRICOL RM. SARAT117
    4706514   SCOALA PROFESIONALA NR. 1 RM. SARAT117
    4763366   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA LICEUL NEHOIU117
    4815210   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA 5 RM. SARAT117
    4889489   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN117
    4948798   LICEUL "AL. VLAHUTA" RM. SARAT117
    4948810   LICEUL "STEFAN CEL MARE" RM. SARAT117
      118Ministerul Culturii  
    3724342   INSPECTORATUL PT. CULTURA118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    3662525   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
    3724377   CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    3724369   INSP. PT. URBANISM SI AMENAJ. TERITORIULUI120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4088154   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI BUZAU121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11327653   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA BUZAU123
    4233793   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4233831   OFICIUL DE REPRODUCTIA SI SELECTIA ANIMALELOR BUZAU123
    4233840   INSPECTORATUL CALITATII SEMINTELOR SI MAT. SADITOR123
    4233858   DIRECTIA GEN. PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    4233971   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE123
    4299577   INSPECTORATUL PT. PROTECTIA PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA123
    4299810   DIRECTIA SANITAR-VETERINARA BUZAU123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4299402   INSPECTORATUL DE STAT PT. HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4233947   OFICIUL JUDETEAN PT. PROTECTIA CONSUMATORILOR140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4299747   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9673400   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEOLOGIE, GEODEZIE BUZAU147
      162Ministerul Public  
    4299801   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11317897   CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI BUZAU167
      198Unitati de subordonare locala  
    10004522   CENTRUL PT. RECUPERARE, REABILITARE SI ED. SPEC. BUZAU198
    10771797   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 1 BUZAU198
    10771800   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 6 RM. SARAT198
    10771819   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 5 BECENI198
    10779987   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 3 BUZAU198
    10779995   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 7 RM. SARAT198
    10780000   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 9 STALPU198
    10839876   SCOALA DE ARTE BUZAU198
    10846636   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 2 BUZAU198
    11692306   CENTRUL DE PLASAMENT nr. 8 "SF. ANDREI" BUZAU198
    12296130   SERVICUL PUBLIC DE PROTECTIA PLANTELOR198
    2406871   CONSILIUL MUNICIPAL RM. SARAT198
    2406901   ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC RM. SARAT198
    2407559   CONSILIUL LOCAL COSTESTI198
    2407591   CONSILIUL LOCAL STILPU198
    2407834   CONSILIUL LOCAL BALTA ALBA198
    2407842   CONSILIUL LOCAL BOLDU198
    2407850   CONSILIUL LOCAL VILCELE198
    2407869   CONSILIUL LOCAL BALACEANU198
    2407877   CONSILIUL LOCAL COCHIRLEANCA198
    2407885   CONSILIUL LOCAL PUIESTI198
    2407893   CONSILIUL LOCAL PODGORIA198
    2407907   CONSILIUL LOCAL RIMNICELU198
    2407915   CONSILIUL LOCAL ZIDURI198
    2407931   CONSILIUL LOCAL GHERGHEASA198
    2808976   CONSILIUL LOCAL CISLAU198
    2808992   CONSILIUL LOCAL ROBEASCA198
    2809556   CONSILIUL LOCAL PIRSCOV198
    2810909   CONSILIUL LOCAL GURA TEGHII198
    2813297   CONSILIUL LOCAL CHIOJDU198
    3607644   CONSILIUL LOCAL ORAS POGOANELE198
    3662436   CONSILIUL LOCAL TOPLICENI198
    3662444   CONSILIUL LOCAL BUDA198
    3662452   CONSILIUL LOCAL PARDOSI198
    3662460   CONSILIUL LOCAL VALEA SALCIEI198
    3662487   CONSILIUL LOCAL SAPOCA198
    3662495   CONSILIUL JUDETEAN BUZAU198
    3662541   CONSILIUL LOCAL MEREI198
    3662568   CONSILIUL LOCAL BECENI198
    3662576   CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA198
    3662584   CONSILIUL LOCAL LOPATARI198
    3662592   CONSILIUL LOCAL MINZALESTI198
    3662606   CONSILIUL LOCAL SARULESTI198
    3662614   CONSILIUL LOCAL MARGARITESTI198
    3662622   CONSILIUL LOCAL CERNATESTI198
    3662630   CONSILIUL LOCAL CHILIILE198
    3662657   CONSILIUL LOCAL SCORTOASA198
    3662665   CONSILIUL LOCAL BERCA198
    3662673   CONSILIUL LOCAL CANESTI198
    3662681   CONSILIUL LOCAL C.A. ROSETTI198
    3662690   CONSILIUL LOCAL GREBANU198
    3662703   CONSILIUL LOCAL VALEA RIMNICULUI198
    3724385   CONSILIUL LOCAL GLODEANU SARAT198
    3724393   CONSILIUL LOCAL LARGU198
    3724407   CONSILIUL LOCAL BISOCA198
    3724423   CONSILIUL LOCAL CILIBIA198
    3724431   CONSILIUL LOCAL RUSETU198
    3724440   CONSILIUL LOCAL GALBINASI198
    3724458   CONSILIUL LOCAL LUCIU198
    3724466   CONSILIUL LOCAL BRAIESTI198
    3724482   CONSILIUL LOCAL BRADEANU198
    3724490   CONSILIUL LOCAL MURGESTI198
    3724504   CONSILIUL LOCAL BLAJANI198
    3724512   CONSILIUL LOCAL ZARNESTI198
    3724520   CONSILIUL LOCAL P.CILNAU198
    3724539   CONSILIUL LOCAL RACOVITENI198
    4055700   CONSILIUL LOCAL CALVINI198
    4055718   CONSILIUL LOCAL SIRIU198
    4055726   CONSILIUL LOCAL SAHATENI198
    4055734   CONSILIUL LOCAL TISAU198
    4055769   MU2EUL JUDETEAN BUZAU198
    4055785   CONSILIUL LOCAL CATINA198
    4055807   CONSILIUL LOCAL NEHOIU198
    4055823   CONSILIUL LOCAL COZIENI198
    4055831   CONSILIUL LOCAL MAGURA198
    4055840   CONSILIUL LOCAL BREAZA198
    4055858   CONSILIUL LOCAL ULMENI198
    4055866   CONSILIUL LOCAL PATIRLAGELE198
    4088197   CONSILIUL LOCAL VERNESTI198
    4088200   CONSILIUL LOCAL MIHAILESTI198
    4088219   CONSILIUL LOCAL GL. SILISTEA198
    4088227   CONSILIUL LOCAL TINTESTI198
    4154258   CASA DE CULTURA NEHOIU198
    4154266   CONSILIUL LOCAL SAGEATA198
    4154312   CONSILIUL LOCAL MARACINENI198
    4154320   CONSILIUL LOCAL PANATAU198
    4154339   CONSILIUL LOCAL BOZIORU198
    4154347   CONSILIUL LOCAL VIPERESTI198
    4154355   CONSILIUL LOCAL COLTI198
    4154363   CONSILIUL LOCAL NAENI198
    4154371   CONSILIUL LOCAL PIETROASELE198
    4154380   CONSILIUL LOCAL SMEENI198
    4233874   CONSILIUL MUNICIPAL BUZAU198
    4234004   CONSILIUL LOCAL SCUTELNICI198
    4234039   CONSILIUL LOCAL MOVILA BANULUI198
    4234047   CONSILIUL LOCAL AMARU198
    4234098   CONSILIUL LOCAL GHERASENI198
    4299470   CONSILIUL LOCAL PADINA198
    4299500   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BUZAU198
    4385538   CONSILIUL LOCAL VADU PASII198
    4593792   CAMIN SPITAL DE BATRANI RM. SARAT198
    4593911   CONSILIUL LOCAL ODAILE198
    4763340   CASA DE CULTURA A MUN. BUZAU198
    4929680   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL RM. SARAT198
    4929699   MUZEUL ORASENESC RM. SARAT198
    5033688   CASA DE CULTURA A MUN. RM. SARAT198
    5723548   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    7861962   TEATRUL DRAMATIC "GEORGE CIPRIAN" BUZAU198
    8275589   PIETE, TARGURI SI OBOARE198
    8550696   BIBLIOTECA JUDETEANA "V. VOICULESCU"198
    8550654   CENTRUL DE VALORIFICARE A CREATIEI POPULARE198
    9692444   DIRECTIA JUD. PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI BUZAU198
           
        Judetul Caras-Severin ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4045692   CAMERA DE CONTURI JUDET CARAS SEVERIN107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    3228276   PREFECTURA JUDETULUI CARAS-SEVERIN111
      112Ministerul Finantelor  
    3228063   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ANINA112
    3228071   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA MOLDOVA NOUA112
    3228080   D.G.F.P.C.F.S. CARAS-SEVERIN112
    3228446   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA OTELUL ROSU112
    3228454   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA BOCSA112
    3228462   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA BAILE HERCULANE112
    3228470   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA CARANSEBES112
    3228489   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORAVITA112
    5767994   PERCEPTIA NR. 5 TEREGOVA112
    5768000   PERCEPTIA 6 BOZOVICI112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11381407AGENTIA JUD. PT. OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA114
    3227840   CENTRUL CALIFICARE RECALIFICARE A SOMERILOR RESITA114
    3228098   DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA CARAS SEVERIN114
    3228756   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PTR. PROTECTIA MUNCII RESITA114
      115Ministerul Justitiei  
    4287386   TRIBUNALUL CARAS SEVERIN115
      116Ministerul Sanatatii  
    1061626   SPITALUL JUDETEAN RESITA116
    3228128   SPITALUL ORASENESC OTELUL ROSU116
    3228152   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA116
    3228160   CENTRUL TRANSFUZIE SANGUINA RESITA116
    3228187   SPITALUL ORASENESC ORAVITA116
    3228195   SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA116
    3228209   SPITALUL ORASENESC CARANSEBES116
    3228217   SPITALUL RURAL BOZOVICI116
    3228225   SPITALUL ORASENESC BOCSA116
    3228233   SPITALUL ORASENESC ANINA116
    5584121   SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    3227041   GRUPUL SCOLAR OTELU ROSU117
    3227378   SCOALA AJUTATOARE CARANSEBES117
    3227394   SCOALA AJUTATOARE BOCSA117
    3227866   SCOALA AJUTATOARE RESITA117
    3228497   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 2 RESITA117
    3228500   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC RESITA117
    3228519   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC RESITA117
    3228527   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA ANINA117
    3228535   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR RESITA117
    3228551   CENTRUL BUGETAR BOCSA117
    3228560   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MASINI BOCSA117
    3228578   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SCOALA NORMALA CARANSEBES117
    3228616   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA OTELU ROSU117
    3228624   SCOALA PROFESIONALA AUTO CARANSEBES117
    3228632   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA BAILE HERCULANE117
    3228659   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA LICEUL "TR. DODA" CARANSEBES117
    3228675   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 1 RESITA117
    3228683   GRUPUL SCOLAR PENTRU EXPLOATAREA SI INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI CARANSEBES117
    3228691   CENTRUL PRIMAVARA RESITA117
    3228730   UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" RESITA117
    3228772   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CONSTRUCTII RESITA117
    3228780   INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN117
    3228799   GRUPUL SCOLAR ICMR RESITA117
    3228802   CASA CORPULUI DIDACTIC CARAS SEVERIN117
    3228837   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 9 RESITA117
    3228861   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA ORAVITA117
    3228870   CLUBUL SPORTIV SCOLAR CARANSEBES117
    3228896   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA SI LICEUL TEORETIC BOZOVICI117
    3228900   CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR CARANSEBES117
    3228918   GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI CARANSEBES117
    3228926   CLUBUL SPORTIV SCOLAR RESITA117
    3472180   CAMIN SCOALA CARANSEBES117
    3472601   GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA117
    4224736   SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL "IOAN POPASU" CARANSEBES117
    4396367   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA MOLDOVA NOUA117
    5768035   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUA117
    5806066   PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR RESITA117
      118Ministerul Culturii  
    3228381   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA AL JUDETULUI CARAS SEVERIN118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4045684   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT RESITA119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului119
    4224655   INSPECTIA JUDETEANA DE CONSTRUCTII120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    3228748   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI RESITA121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11355017OFICIUL DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    3227068   DIRECTIA SANITAR VETERINARA RESITA123
    3472156   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI RESITA123
    3472199   INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA PLANTELOR CARANSEBES123
    4692591   INSPECTORATUL PENTRU CALIT. SEMINTELOR SI MAT. SADITOR RESITA123
    4692605   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE RESITA123
    5428823   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    3227386   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4396316   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI RESITA140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    3228721   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9706620   OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU SI GEODEZIE147
      162Ministerul Public  
    4396340   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    3228136   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    3227033   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 6 VARADIA198
    3227114   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ORAVITA198
    3227149   BIROUL DE GOSPODARIRE COMUNALA ORAVITA198
    3227181   CONSILIUL LOCAL SACU198
    3227190   CONSILIUL LOCAL SASCA MONTANA198
    3227203   CONSILIUL LOCAL SICHEVITA198
    3227211   CONSILIUL LOCAL SLATINA TIMIS198
    3227220   CONSILIUL LOCAL SOCOL198
    3227238   CONSILIUL LOCAL SOPOTU NOU198
    3227246   CONSILIUL LOCAL TEREGOVA198
    3227254   CONSILIUL LOCAL TICVANIU MARE198
    3227262   CONSILIUL LOCAL TIRNOVA198
    3227270   CONSILIUL LOCAL TOPLET198
    3227289   CONSILIUL LOCAL TURNU RUIENI198
    3227297   CONSILIUL LOCAL VALIUG198
    3227300   CONSILIUL LOCAL VARADIA198
    3227319   CONSILIUL LOCAL VERMES198
    3227327   CONSILIUL LOCAL VRANI198
    3227335   CONSILIUL LOCAL ZAVOI198
    3227343   CONSILIUL LOCAL ZORLENTU MARE198
    3227408   CONSILIUL LOCAL GLIMBOCA198
    3227416   CONSILIUL LOCAL GORUIA198
    3227424   CONSILIUL LOCAL GRADINARI198
    3227432   CONSILIUL LOCAL IABLANITA198
    3227440   CONSILIUL LOCAL LAPUSNICEL198
    3227459   CONSILIUL LOCAL LAPUSNICU MARE198
    3227467   CONSILIUL LOCAL LUNCAVITA198
    3227475   CONSILIUL LOCAL LUPAC198
    3227483   CONSILIUL LOCAL MARGA198
    3227491   CONSILIUL LOCAL MAURENI198
    3227505   CONSILIUL LOCAL MEHADIA198
    3227513   CONSILIUL LOCAL MEHADICA198
    3227521   CONSILIUL LOCAL NAIDAS198
    3227530   CONSILIUL LOCAL OBREJA198
    3227548   CONSILIUL LOCAL OCNA DE FIER198
    3227556   CONSILIUL LOCAL PALTINIS198
    3227564   CONSILIUL LOCAL PESCARI198
    3227572   CONSILIUL LOCAL POJEJENA198
    3227580   CONSILIUL LOCAL PRIGOR198
    3227599   CONSILIUL LOCAL RAMNA198
    3227602   CONSILIUL LOCAL RACAJDIA198
    3227610   CONSILIUL LOCAL RUSCA MONTANA198
    3227629   CONSILIUL LOCAL BREBU198
    3227637   CONSILIUL LOCAL BREBU NOU198
    3227645   CONSILIUL LOCAL BUCOSNITA198
    3227653   CONSILIUL LOCAL BUCHIN198
    3227661   CONSILIUL LOCAL CARASOVA198
    3227670   CONSILIUL LOCAL CARBUNARI198
    3227688   CONSILIUL LOCAL CICLOVA ROMANA198
    3227696   CONSILIUL LOCAL CIUCHICI198
    3227700   CONSILIUL LOCAL CIUDANOVITA198
    3227718   CONSILIUL LOCAL CONSTANTIN DAICOVICIU198
    3227726   CONSILIUL LOCAL COPACELE198
    3227734   CONSILIUL LOCAL CORNEA198
    3227742   CONSILIUL LOCAL CORNEREVA198
    3227750   CONSILIUL LOCAL DALBOSET198
    3227769   CONSILIUL LOCAL DOCLIN198
    3227777   CONSILIUL LOCAL DOGNECEA198
    3227785   CONSILIUL LOCAL DOMASNEA198
    3227793   CONSILIUL LOCAL EFTIMIE MURGU198
    3227807   CONSILIUL LOCAL EZERIS198
    3227815   CONSILIUL LOCAL FIRLIUG198
    3227823   CONSILIUL LOCAL FOROTIC198
    3227831   CONSILIUL LOCAL GIRNIC198
    3227890   CONSILIUL JUDETEAN CARAS SEVERIN198
    3227904   CAMIN SPITAL COPII CU DEFICIENTE NEUROPSIHICE ORAVITA198
    3227912   CONSILIUL LOCAL ANINA198
    3227920   CONSILIUL LOCAL BAILE HERCULANE198
    3227939   CONSILIUL LOCAL BOCSA198
    3227947   CONSILIUL LOCAL CARANSEBES198
    3227955   CONSILIUL LOCAL MOLDOVA NOUA198
    3227963   CONSILIUL LOCAL ORAVITA198
    3227971   CONSILIUL LOCAL OTELU ROSU198
    3227980   CONSILIUL LOCAL ARMENIS198
    3227998   CONSILIUL LOCAL BANIA198
    3228004   CONSILIUL LOCAL BAUTAR198
    3228012   CONSILIUL LOCAL BERLISTE198
    3228020   CONSILIUL LOCAL BERZASCA198
    3228039   CONSILIUL LOCAL BERZOVIA198
    3228047   CONSILIUL LOCAL BOLVASITA198
    3228055   CONSILIUL LOCAL BOZOVICI198
    3228179   LEAGANUL DE COPII RESITA198
    3228306   CASA DE CULTURA CARANSEBES198
    3228322   MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI  
        DE GRANITA CARANSEBES198
    3228330   BIBLOTECA ORASENEASCA CARANSEBES198
    3228349   CASA DE CULTURA BOCSA198
    3228357   CASA DE CULTURA BAILE HERCULANE198
    3228365   SCOALA DE ARTA SI MESERII RESITA198
    3228373   TEATRUL MUNICIPAL "G.A. PETCULESCU" RESITA198
    3228390   CENTRUL JUDETEAN DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI  
        SI CREATIEI POPULARE198
    3228411   BIBLIOTECA JUDETEANA "PAUL IORGOVICI"198
    3228420   MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE198
    3228594   CASA DE COPII PRESCOLARI ZAGUJENI198
    3228713   CASA DE CULTURA ORAVITA198
    3228764   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RESITA198
    3228810   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 OTELU ROSU198
    3228853   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 9 TEREGOVA198
    3228888   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 2 RESITA198
    3472261   SECTIA DE GOSPODARIE COMUNALA BOCSA198
    3472270   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BOCSA198
    3473127   SECTIA GOSPODARIE COMUNALA CARANSEBES198
    3473135   ADMINISTRATIA PIETELOR CARANSEBES198
    3473143   CANTINA AJUTOR SOCIAL CARANSEBES198
    3473194   CAMIN SPITAL PENTRU BOLNAVI CRONICI RESITA198
    4607090   CANTINA AJUTOR SOCIAL OTELU ROSU198
    4856465   ORCHESTRA DE MUZICA POPULARA MAIASTRA CARASULUI RESITA198
    5208836   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI RESITA198
    5914661   CANTINA AJUTOR SOCIAL BAILE HERCULANE198
    9759188   DIRECTIA JUDETEANA PT. PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
           
        Judetul Calarasi ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4853841   CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI DIR. DE CONTROL CALARASI107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4293973   PREFECTURA JUDETULUI CALARASI111
      112Ministerul Finantelor  
    3466405   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA LEHLIU GARA112
    3796721   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA A ORASULUI FUNDULEA112
    3797140   D.G.F.P.C.F.S. CALARASI112
    3797158   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI CALARASI112
    3797166   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA A ORASULUI OLTENITA112
    3797174   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA A ORASULUI BUDESTI112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    4445273   DIRECTIA MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE CALARASI114
    4731429   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PT. PROTECTIA MUNCII CALARASI114
      115Ministerul Justitiei  
    4294057   TRIBUNALUL CALARASI115
      116Ministerul Sanatatii  
    11298345   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA116
    3233078   SPITALUL JUDETEAN CALARASI116
    3233094   CENTRUL DE TRANSFUZII SANGUINE116
    3466375   SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI116
    3797212   SPITALUL ORASENESC LEHLIU GARA116
    4294049   SPITALUL TBC DOR MARUNT116
    4294138   SPITALUL ORASENESC OLTENITA116
    4445184   SPITALUL ORASENESC BUDESTI116
    7608200   SPITALUL ORASENESC FUNDULEA116
    7847020   SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA CALARASI116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    11675178   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 3117
    3466367   SCOALA PROFESIONALA DE CONSTRUCTII METALURGICE CALARASI117
    3796985   INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. CALARASI117
    3797000   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 OLTENITA117
    3797018   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT I.C.C.P.T FUNDULEA117
    3797026   LICEUL "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU117
    3797042   LICEUL TEORETIC "NEAGOE BASARAB" OLTENITA117
    3797050   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 CALARASI117
    3797069   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MODELU117
    3797077   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CALARASI117
    3797085   GRUPUL SCOLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA117
    3797093   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 FUNDULEA117
    3797107   GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE CALARASI117
    3797204   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC CALARASI117
    3797247   LICEUL "STIRBEI VODA" CALARASI117
    3797263   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE GOSPODARIRE A APELOR SARULESTI117
    3797271   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CALARASI117
    3797280   CLUBUL ELEVILOR SI COPIILOR OLTENITA117
    3797298   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 1 CALARASI117
    3797301   CLUBUL SPORTIV SCOLAR CALARASI117
    3797310   LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"117
    3797328   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 2 CALARASI117
    3797336   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA LEHLIU117
    3797344   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA OLTENITA117
    3797352   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 CALARASI117
    3797379   SCOALA DE ARTE SI MESERII OLTENITA117
    3797387   CASA CORPULUI DIDACTIC CALARASI117
    3797395   CLUBUL ELEVILOR SI COPIILOR CALARASI117
    3966320   GRUPUL SCOLAR FUNDULEA117
    4294162   GRUPUL SCOLAR AUTO CALARASI117
    4544730   SCOALA AJUTATOARE FAUREI117
    4644764   GRUPUL SCOLAR DANUBIUS CALARASI117
    4644772   GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALARASI117
    4853868   GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGALINA117
    5414992   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE117
    8156065   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CALARASI117
    8250754   GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BORCEA117
      118Ministerul Culturii  
    3466324   INSPECTORATUL PENTRU CULTURA AL JUDETULUI CALARASI118
    4445346   UNIVERSITATEA POPULARA "P.V. HANES" CALARASI118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    1992432   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4293949   INSPECTIA IN CONSTRUCTII CALARASI120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4544790   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI CALARASI121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11338792   OFICIUL JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA123
    3233086   INSPECTORATUL PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR123
    3233116   DIRECTIA SANITARA VETERINARA123
    3466391   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR CALARASI123
    3797182   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE123
    3797190   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI123
    4445249   INSPECTORATUL PENTRU PROT. PLANTELOR SI CARANTINA FITO. CALARASI123
    4445362   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CALARASI123
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4731410   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI CALARASI136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4445230   OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI CALARASI140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    3797220   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9879630   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE CALARASI147
      162Ministerul Public  
    4544803   PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL CALARASI162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11327998   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    10840412   CENTRUL DE PLASAMENT "SF.MARIA"198
    10840420   CENTRUL DE PLASAMENT SPERANTA CIOCANESTI198
    10840439   CENTRUL DE PLASAMENT PRIMIRE "SF. STEFAN"198
    11736577   CENTRUL CULTURAL CALARASI198
    11936052   CENTRUL DE SERVICII SOCIALE PT. FAMILIE SI COPIL "SERA"198
    3466340   MUZEUL DUNARII DE JOS CALARASI198
    3640055   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI LEHLIU GARA198
    3796691   CONSILIUL LOCAL ULMENI198
    3796705   CONSILIUL LOCAL GURBANESTI198
    3796713   CONSILIUL LOCAL DICHISENI198
    3796730   CONSILIUL LOCAL DOR MARUNT198
    3796748   CONSILIUL LOCAL LEHLIU198
    3796756   CONSILIUL LOCAL JEGALIA198
    3796764   CONSILIUL LOCAL LUPSANU198
    3796772   CONSILIUL LOCAL UNIREA198
    3796780   CONSILIUL LOCAL CIOCANESTI198
    3796799   CONSILIUL LOCAL CHISELET198
    3796802   CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE198
    3796810   CONSILIUL LOCAL LUICA198
    3796829   CONSILIUL LOCAL VLAD TEPES198
    3796837   CONSILIUL LOCAL VILCELE198
    3796845   CONSILIUL LOCAL RADOVANU198
    3796853   CONSILIUL LOCAL MINASTIREA198
    3796861   CONSILIUL LOCAL ULMU198
    3796870   CONSILIUL LOCAL STEFAN CEL MARE198
    3796888   CONSILIUL LOCAL PERISORU198
    3796896   CONSILIUL LOCAL CUZA VODA198
    3796900   CONSILIUL LOCAL PLATARESTI198
    3796918   CONSILIUL LOCAL VASILATI198
    3796926   CONSILIUL LOCAL CURCANI198
    3796939   CONSILIUL LOCAL SOLDANU198
    3796942   CONSILIUL LOCAL FUNDENI198
    3796950   CONSILIUL LOCAL ILEANA198
    3796969   CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI198
    3797034   INSTITUTUL "FORDOC" CALARASI198
    3797131   CONSILIUL LOCAL FUNDULEA198
    3966281   CONSILIUL LOCAL AL. ODOBESCU198
    3966290   CONSILIUL LOCAL MITRENI198
    3966303   CONSILIUL LOCAL CHIRNOGI198
    3966338   CONSILIUL LOCAL NICOLAE BALCESCU198
    3966346   CONSILIUL LOCAL TAMADAUL MARE198
    3966354   CONSILIUL LOCAL MODELU198
    3966370   CONSILIUL LOCAL INDEPENDENTA198
    3966389   CONSILIUL LOCAL BORCEA198
    3966397   CONSILIUL LOCAL FRASINET198
    3966400   CONSILIUL LOCAL SARULESTI198
    3966419   CONSILIUL LOCAL BELCIUGATELE198
    4133000   CONSILIUL LOCAL STEFAN VODA198
    4293957   CONSILIUL LOCAL SPANTOV198
    4294014   CONSILIUL LOCAL DOROBANTU198
    4294030   CONSILIUL JUDETEAN CALARASI198
    4294103   CONSILIUL LOCAL ORAS OLTENITA198
    4294111   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL OLTENITA198
    4294146   CONSILIUL LOCAL ROSETI198
    4294154   PRIMARIE ORAS BUDESTI198
    4294170   MUZEUL DE ISTORIE ARHEOLOGIE OLTENITA198
    4445192   COMPLEX AGREMENT CALARASI198
    4445214   CONSILIUL LOCAL SOHATU198
    4445222   CONSILIUL LOCAL NANA198
    4445281   CONSILIUL LOCAL DRAGOS VODA198
    4445290   CAMINUL SPITAL NR. 9 PLATARESTI198
    4445303   BIBLIOTECA JUDETEANA "AL. ODOBESCU" CALARASI198
    4445338   CONSILIUL LOCAL VALEA ARGOVEI198
    4445354   CANTINA AJUTOR SOCIAL198
    4445370   CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CALARASI198
    4445389   CONSILIUL LOCAL DRAGALINA198
    4602688   CONSILIUL LOCAL GRADISTEA198
    4731402   CAMINUL DE BATRANI CU SECTIE DE BOLNAVI CRONICI CIOCANESTI198
    5336860   CENTRUL DE CREATIE CALARASI198
    5627559   CORPUL GARDIENILOR PUBLICI198
    9145323   ADMINISTRATIA CIMITIRELOR CALARASI198
    9788590   DIRECTIA JUDETEANA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI198
           
        Judetul Cluj ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    6839738   CAMERA DE CONTURI CLUJ107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4288012   PREFECTURA JUDETULUI CLUJ111
      112Ministerul Finantelor  
    4287998   DIRECTIA REGIONALA VAMALA CLUJ112
    4305970   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI DEJ112
    4349055   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA CIMPIA TURZII112
    4349063   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA GHERLA112
    4349101   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA112
    4354582   ADMINISTRATIA FINANCIARA A MUNICIPIULUI TURDA112
    4426336   D.G.F.P.C.F.S. CLUJ112
    4485596   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA ORASENEASCA HUEDIN112
      114Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  
    11372395   AGENTIA JUDETEANA PT. OCUPAREA SI FORMAREA PROFESIONALA CLUJ114
    4349128   DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA A JUDETULUI CLUJ114
    5399426   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU PROTECTIA MUNCII114
      115Ministerul Justitiei  
    4565300   TRIBUNALUL CLUJ115
      116Ministerul Sanatatii  
    4287971   SPITALUL MUNICIPAL TURDA116
    4288063   SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ116
    4288080   SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ116
    4288268   SPITALUL ORASENESC C. TURZII116
    4305792   SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA116
    4305873   INSPECTORATUL DE POLITIE SANITARA SI MEDICINA PREVENTIVA CLUJ116
    4305997   SPITALUL MUNICIPAL DEJ116
    4354523   SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ116
    4354540   SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ116
    4378913   CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA CLUJ116
    4426352   SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ116
    4485618   SPITALUL ORASENESC HUEDIN116
    4485715   SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE CLUJ116
    4546995   SPITALUL ORASENESC GHERLA116
    4547117   SPITALUL CLINIC DE INTREPRINDERI CLUJ116
    4547125   INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. I. CHIRICUTA" CLUJ-NAPOCA116
    4547133   SPITALUL STUDENTESC CLUJ116
    4617719   INSTITUTUL INIMII CLUJ116
    6655972   INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA CLUJ116
    7489169   SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUD. CLUJ116
      117Ministerul Educatiei Nationale  
    11302411   SCOALA SPECIALA TRANSILVANIA117
    11816862   GRUPUL SCOLAR UCECOM117
    12153849   SCOALA NR. 57117
    4288047   UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE117
    4288098   ACADEMIA DE ARTE VIZUALE "ION ANDREESCU"117
    4288233   SCOALA AJUTATOARE GILAU117
    4288306   UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ117
    4288381   UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE CLUJ117
    4305822   LICEUL TEORETIC "N. BALCESCU" CLUJ117
    4305849   UNIVERSITATEA "BABES BOLYAI" CLUJ117
    4305903   LICEUL TEORETIC NR. 2 CLUJ117
    4305920   LICEUL INDUSTRIAL NR. 2 CLUJ117
    4305954   LICEUL "MIHAI EMINESCU" CLUJ117
    4305989   LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ117
    4349110   CASA DE CULTURA STUDENTEASCA CLUJ117
    4349136   GRUPUL SCOLAR CHIMIE INDUSTRIALA "TERAPIA" CLUJ117
    4349152   LICEUL TEORETIC "ANDREI MURESANU" DEJ117
    4349160   SCOALA GENERALA NR. 3 DEJ117
    4378867   LICEUL TEORETIC NR. 3 "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ117
    4426328   GRUPUL SCOLAR AGRICOL CLUJ117
    4485588   LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN117
    4485626   CASA DE COPII CU SCOALA AJUTATOARE HUEDIN117
    4485634   SCOALA GENERALA HUEDIN117
    4485669   INSPECTORATUL SCOLAR JUD. CLUJ117
    4485707   SCOALA PENTRU SURZI NR. 1 CLUJ117
    4485782   ADMINISTRATIA PERMANENTA A TABERELOR SCOLARE CLUJ117
    4485790   LICEUL DE MUZICA CLUJ117
    4485804   SCOALA SPECIALA DE NEVAZATORI CLUJ117
    4486176   LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" TURDA117
    4547001   SCOALA NR. 1 GHERLA117
    4547044   LICEUL TEORETIC "ANA IPATESCU" GHERLA117
    4547168   LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA117
    4547214   GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA TURDA117
    4547222   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE MATERIALE DE CONSTRUCTII TURDA117
    4617700   SCOALA NR. 8 CLUJ117
    4617727   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL UNIREA CLUJ117
    4722390   LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CIMPIA-TURZII117
    4722420   CLUBUL SPORTIV SCOLAR DE ATLETISM CLUJ117
    4722463   SCOALA NR. 23 CLUJ117
    4722471   ACADEMIA DE MUZICA "GH. DIMA" CLUJ117
    4722480   GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTATIV SI DE SERVICII CLUJ117
    4722498   LICEUL TEORETIC NR. 9 CLUJ117
    4722501   CLUBUL SPORTIV SCOLAR VIITORUL CLUJ117
    4722510   SCOALA AJUTATOARE NR. 2 CLUJ117
    4722528   SCOALA AJUTATOARE NR. 1 CLUJ117
    4736434   LICEUL TEORETIC "GHEORGHE SINCAI" CLUJ117
    4736477   LICEUL TEORETIC "GEORGE COSBUC" CLUJ117
    4779001   CENTRUL BUGETAR NR. 2 CLUJ117
    4779028   SCOALA GENERALA "ALEXANDRU VLAHUTA"117
    4779036   SCOALA NORMALA "GHEORGHE LAZAR" CLUJ117
    4779044   LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ117
    4847483   SCOALA AJUTATOARE BONTIDA117
    4847521   GRUPUL SCOLAR "TRAIAN VUIA" CLUJ117
    4847530   LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ117
    4847556   GRUPUL SCOLAR DE ELECTROTEHNICA CLUJ117
    4847580   SCOALA GENERALA PENTRU SURZI NR. 2 CLUJ117
    4847610   CENTRUL BUGETAR NR. 8 GRADINITA ORAR PRELUNGIT NR. 10 DEJ117
    4889527   SCOALA NR. 10 CLUJ117
    4924047   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 3 GRADINITA 56 CLUJ117
    4924055   SCOALA CU CL. I-VIII NR. 5 CLUJ117
    4924063   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 6 SCOALA NR. 29 CLUJ117
    4959711   SCOALA NR. 17 CLUJ117
    5013680   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 16 SCOALA NR. 2 CIMPIA TURZII117
    5013729   SCOALA NR. 9 TURDA117
    5022220   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI TEHNOFRIG CLUJ117
    5022247   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE POSTA SI TELECOMUNICATII CLUJ117
    5058585   LICEUL TEORETIC "GEORGE BARITIU" CLUJ117
    5105695   BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA "LUCIAN BLAGA" CLUJ117
    5120741   SCOALA PROFESIONALA SPITAL PT. SURZI NR. 18 CLUJ117
    5120750   LICEUL DE COREGRAFIE CLUJ117
    5201153   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC CIMPIA-TURZII117
    5227951   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MASINI CUG CLUJ117
    5227978   GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIA STICLEI TURDA117
    5303102   SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX CLUJ117
    5360892   CAMINUL SCOALA JUCU117
    5360914   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CLUJ117
    5360922   GRUPUL SCOLAR "VICTOR BABES" CLUJ117
    5360930   LICEUL DE INFORMATICA "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ117
    5360949   LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" CLUJ117
    5360965   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MATERIAL RULANT CLUJ117
    5399396   CENTRUL DE EXECUTIE BUGETARA NR. 4 GRADINITA NR. 69 CLUJ117
    5399400   GRUPUL SCOLAR DE EXPLOATAREA LEMNULUI CLUJ117
    5399450   GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ALIMENTAR CLUJ117
    5473883   GRADINITA SPECIALA NR. 35 CLUJ117
    5528270   GRADINITA NR. 16 TURDA117
    5528288   GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURDA117
    5593758   GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA CLUJ117
    7929740   CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ117
      118Ministerul Culturii  
    4288357   OPERA MAGHIARA DE STAT CLUJ118
    4288411   TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ118
    4354558   OPERA ROMANA CLUJ118
    4378921   INSPECTORATUL PT. CULTURA AL JUDETULUI CLUJ118
    4426344   TEATRUL NATIONAL CLUJ118
    4722536   MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE AL TRANSILVANIEI CLUJ118
      119Ministerul Tineretului si Sportului  
    4547060   DIRECTIA JUDETEANA PT. TINERET SI SPORT119
    4889551   CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CLUJ119
      120Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  
    4305938   INSPECTIA IN CONSTRUCTII LUCRARI PUBLICE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI JUD. CLUJ120
      121Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului  
    4288144   AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI CLUJ121
      123Ministerul Agriculturii si Alimentatiei  
    11349759   OFICIUL JUDETEAN PENTRU CONSULTANTA AGRICOLA CLUJ123
    4288390   DIRECTIA SANITARA VETERINARA CLUJ123
    4288420   INSPECTORATUL PENTRU PROT. PLANTELOR SI CARANTINA FITO. CLUJ123
    4288438   DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE CLUJ123
    4305890   OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA TERITORIULUI CLUJ123
    4378875   INSPECTORATUL PT. CALITATEA SEMINTELOR SI MAT. SADITOR CLUJ123
    4485693   CASA AGRONOMULUI CLUJ123
    4736469   OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CLUJ123
    4744500   OFICIUL DE REPRODUCTIE SI SELECTIE A ANIMALELOR FLORESTI123
      124Ministerul Transporturilor  
    4288330   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IN TRANSPORTURI CLUJ124
    4288349   SPITALUL REGIONAL C.F CLUJ124
      135Academia Romana  
    4378905   ACADEMIA ROMANA FILIALA CLUJ135
      136Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap  
    4547141   INSPECTORATUL DE STAT TERITORIAL PENTRU HANDICAPATI CLUJ136
      140Oficiul pentru Protectia Consumatorilor  
    4288128   OFICIUL JUD. PT. PROTECTIA CONSUMATORILOR CLUJ140
      141Comisia Nationala pt. Statistica  
    4565318   DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ141
      147Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie  
    9800163   OFICIUL JUDETEAN DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE147
      162Ministerul Public  
    4722939   PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ162
      167Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate  
    11324762   CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE167
      198Unitati de subordonare locala  
    4288055   CONSILIUL LOCAL TAGA198
    4288110   CONSILIUL JUDETEAN CLUJ198
    4288217   CONSILIUL LOCAL CAIANU198
    4288225   CONSILIUL LOCAL FIZESU GHERLEI198
    4288241   CONSILIUL LOCAL ICLOD198
    4288250   CONSILIUL LOCAL MINTIU GHERLEI198
    4305857   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA198
    4349039   CONSILIUL LOCAL ALUNIS198
    4349071   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI GHERLA198
    4349179   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ198
    4354507   CONSILIUL LOCAL FELEACU198
    4354566   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CIMPIA TURZII198
    4354574   MUZEUL DE ARTA CLUJ198
    4378743   CONSILIUL LOCAL AITON198
    4378751   CONSILIUL LOCAL BACIU198
    4378760   CONSILIUL LOCAL BOBILNA198
    4378778   CONSILIUL LOCAL BORSA198
    4378786   CONSILIUL LOCAL CALARASI198
    4378794   CONSILIUL LOCAL CASEIU198
    4378808   CONSILIUL LOCAL CITCAU198
    4378816   CAMINUL SPITAL DE BOLNAVI CRONICI CITCAU198
    4378824   CONSILIUL LOCAL DABICA198
    4378832   CONSILIUL LOCAL MIHAI VITAZUL198
    4378840   CONSILIUL LOCAL TURENI198
    4378930   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA198
    4426158   CONSILIUL LOCAL BUZA198
    4426166   CONSILIUL LOCAL CAMARASU198
    4426174   CONSILIUL LOCAL CATINA198
    4426182   CONSILIUL LOCAL CORNESTI198
    4426212   CONSILIUL LOCAL JUCU198
    4426220   CONSILIUL LOCAL MARGAU198
    4426239   CONSILIUL LOCAL MOLDOVENESTI198
    4426247   CONSILIUL LOCAL PANTICEU198
    4426255   CONSILIUL LOCAL RECEA-CRISTUR198
    4426263   CONSILIUL LOCAL TRITENII DE JOS198
    4426271   CONSILIUL LOCAL UNGURAS198
    4426280   CONSILIUL LOCAL VIISOARA198
    4426298   CONSILIUL LOCAL VULTURENI198
    4485243   CONSILIUL LOCAL APAHIDA198
    4485260   CONSILIUL LOCAL BELIS198
    4485340   MUZEUL MEMORIAL "OCTAVIAN GOGA" CIUCEA198
    4485359   CONSILIUL LOCAL CIUCEA198
    4485391   CONSILIUL LOCAL FLORESTI198
    4485413   CONSILIUL LOCAL GEACA198
    4485421   CONSILIUL LOCAL GILAU198
    4485430   CONSILIUL LOCAL GARBAU198
    4485448   CONSILIUL LOCAL MARISEL198
    4485456   CONSILIUL LOCAL MICA198
    4485472   CONSILIUL LOCAL MOCIU198
    4485502   CONSILIUL LOCAL VAD198
    4485642   PRIMARIA ORASULUI HUEDIN198
    4485731   BIBLIOTECA JUDETEANA "OCTAVIAN GOGA" CLUJ198
    4486230   CONSILIUL LOCAL CHIUIESTI198
    4546936   CONSILIUL LOCAL CUZDRIOARA198
    4546944   CONSILIUL LOCAL FRATA198
    4546952   CONSILIUL LOCAL IARA198
    4546960   CONSILIUL LOCAL LUNA198
    4546979   CONSILIUL LOCAL MAGURI RACATAU198
    4546987   CONSILIUL LOCAL SINPAUL198
    4547010   CASA DE COPII SCOLARI GHERLA198
    4547036   CASA DE COPII PRESCOLARI GHERLA198
    4547052   FILARMONICA DE STAT TRANSILVANIA CLUJ198
    4547184   TEATRUL DE PAPUSI PUCK CLUJ198
    4565261   CONSILIUL LOCAL BONTIDA198
    4565270   CAMINUL SPITAL PENTRU BOLNAVI CRONICI DABICA198
    4565296   CASA DE COPII SCOLARI CIMPIA-TURZII198
    4617670   CONSILIUL LOCAL JICHISU DE JOS198
    4617689   CONSILIUL LOCAL SIC198
    4722374   CONSILIUL LOCAL AGHIRESU198
    4736426   CAMINUL DE PENSIONARI GHERLA198
    4791935   CONSILIUL LOCAL ASCHILEU198
    4791951   CAMINUL DE BATRANI CLUJ198
    4847513   CASA MUNICIPALA DE CULTURA CLUJ198
    4847572   MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI CLUJ198
    4889497   CONSILIUL LOCAL SAVADISLA198
    4889535   SCOALA DE ARTE CLUJ198
    4889543   CENTRUL JUDETEAN DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE CLUJ198
    4889560   CENTRUL DE PLASAMENT NR. 1 PRICHINDEL198
    4923998   CONSILIUL LOCAL CHINTENI198
    4924004   CONSILIUL LOCAL CIURILA198
    4924020   CONSILIUL LOCAL IZVORU CRISULUI198
    5013699   DIRECTIA JUD. DE OCROTIRE A COPIILOR SI SPRIJIN FAMILIAL CLUJ198
    5022204   CONSILIUL LOCAL COJOCNA198
    5022212   CONSILIUL LOCAL PLOSCOS198
    5105687   CONSILIUL LOCAL PALATCA198
    5120725   CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GHERLA198
    5227935   CONSILIUL LOCAL CEAUNU MARE198
    5303080   CONSILIUL LOCAL SUATU198
    5507056   CONSILIUL LOCAL PETRESTII DE JOS198
    5507072   TEATRUL DE STAT TURDA198
    5548447   CONSILIUL LOCAL SANDULESTI198
    5562093   CONSILIUL LOCAL BAISOARA198
    5562115   CONSILIUL LOCAL VALEA IERII198
    5612868   CONSILIUL LOCAL SINCRAIU198
    5626626   CONSILIUL LOCAL CALATELE198
    5698096   CONSILIUL LOCAL MANASTIRENI198
    5698118   CONSILIUL LOCAL SACUIEU198
    5774428   CONSILIUL LOCAL RISCA198
    5909401   CONSILIUL LOCAL CAPUS198
    5979229   CONSILIUL LOCAL POIENI198
    6528995   CONSILIUL LOCAL SINMARTIN198
           
        Judetul Constanta ___________________________________________________________  
      107Curtea de Conturi  
    4514993   DIRECTIA JUDETEANA DE CONTROL FINANCIAR A CURTII DE CONTURI CONSTANTA107
        107
      111Secretariatul General al Guvernului  
    4515760   PREFECTURA JUDETULUI CONSTANTA111
      112Ministerul Finantelor  
    3586738   ADMINISTRATIA FINANCIARA CONSTANTA112
    4308922   CIRCUMSCRIPTIA FISCALA TECHIRGHIOL112
    4301413   DIRECTIA REGIONALA VAMALA CONSTANTA112
    4671815   D.G.E.P.C.F.S. CONSTANTA<