ORDIN nr. 3.842 din 26 mai 2021privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 27 mai 2021  În temeiul art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru echivalarea/ recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, comisiile de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 mai 2021.Nr. 3.842.  +  ANEXĂMETODOLOGIEpentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluarea competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021