ORDIN nr. 32 din 26 mai 2021privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 27 mai 2021    Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al dispozițiilor art. 76-81 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă venitul reglementat și venitul reglementat corectat aferente celui de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme și întreruptibile, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului național de transport, pentru cel de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), nu conțin T.V.A.  +  Articolul 3Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iunie 2021.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 26 mai 2021.Nr. 32.  +  Anexa nr. 1
    Venitul reglementat și venitul reglementat corectat aferente celui de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A.
    Nr. crt.Element de venitValoare (mii lei)
    1.Venit reglementat 1.403.822,45
    2.Venit reglementat corectat1.041.465,61
     +  Anexa nr. 2
    Tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme și întreruptibile, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului național de transport, pentru cel de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare
    1. Tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului național de transport, pentru cel de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare
    Nr. crt.Denumire tarifCoeficient multiplicareUMGrup puncte de intrareGrup puncte de ieșire
    Tarife termen lung anual
    1Tarife ferme termen lung1,00lei/MWh/h2,131,84
    2Tarife ferme înmagazinare termen lung 0,50lei/MWh/h1,060,92
    Tarife termen scurt fără înmagazinare
    Tarife ferme termen scurt trimestrial fără înmagazinare
    3Tarife ferme termen scurt trimestrul I (octombrie-decembrie)1,65lei/MWh/h3,513,03
    4Tarife ferme termen scurt trimestrul II (ianuarie-martie)2,07lei/MWh/h4,403,81
    5Tarife ferme termen scurt trimestrul III (aprilie-iunie)0,73lei/MWh/h1,551,34
    6Tarife ferme termen scurt trimestrul IV (iulie-septembrie)0,75lei/MWh/h1,601,38
    Tarife ferme termen scurt lunar fără înmagazinare
    7Tarife ferme termen scurt luna octombrie1,16lei/MWh/h2,472,13
    8Tarife ferme termen scurt luna noiembrie1,80lei/MWh/h3,833,31
    9Tarife ferme termen scurt luna decembrie2,76lei/MWh/h5,875,08
    10Tarife ferme termen scurt luna ianuarie3,35lei/MWh/h7,136,16
    11Tarife ferme termen scurt luna februarie2,16lei/MWh/h4,603,97
    12Tarife ferme termen scurt luna martie1,66lei/MWh/h3,533,05
    13Tarife ferme termen scurt luna aprilie 0,94lei/MWh/h2,001,73
    14Tarife ferme termen scurt luna mai0,82lei/MWh/h1,741,51
    15Tarife ferme termen scurt luna iunie0,77lei/MWh/h1,641,42
    16Tarife ferme termen scurt luna iulie0,83lei/MWh/h1,771,53
    17Tarife ferme termen scurt luna august0,88lei/MWh/h1,871,62
    18Tarife ferme termen scurt luna septembrie0,89lei/MWh/h1,891,64
    Tarife ferme termen scurt zilnic fără înmagazinare
    19Tarife ferme termen scurt zi octombrie2,32lei/MWh/h4,944,27
    20Tarife ferme termen scurt zi noiembrie3,60lei/MWh/h7,666,62
    21Tarife ferme termen scurt zi decembrie5,51lei/MWh/h11,7210,13
    22Tarife ferme termen scurt zi ianuarie6,69lei/MWh/h14,2312,30
    23Tarife ferme termen scurt zi februarie4,31lei/MWh/h9,177,93
    24Tarife ferme termen scurt zi martie3,32lei/MWh/h7,066,11
    25Tarife ferme termen scurt zi aprilie1,88lei/MWh/h4,003,46
    26Tarife ferme termen scurt zi mai1,64lei/MWh/h3,493,02
    27Tarife ferme termen scurt zi iunie1,54lei/MWh/h3,282,83
    28Tarife ferme termen scurt zi iulie1,66lei/MWh/h3,533,05
    29Tarife ferme termen scurt zi august1,76lei/MWh/h3,743,24
    30Tarife ferme termen scurt zi septembrie 1,77lei/MWh/h3,773,26
    Tarife ferme termen scurt intrazilnic fără înmagazinare
    31Tarife ferme termen scurt intrazilnic octombrie2,32lei/MWh/h4,944,27
    32Tarife ferme termen scurt intrazilnic noiembrie3,60lei/MWh/h7,666,62
    33Tarife ferme termen scurt intrazilnic decembrie5,51lei/MWh/h11,7210,13
    34Tarife ferme termen scurt intrazilnic ianuarie6,69lei/MWh/h14,2312,30
    35Tarife ferme termen scurt intrazilnic februarie4,31lei/MWh/h9,177,93
    36Tarife ferme termen scurt intrazilnic martie3,32lei/MWh/h7,066,11
    37Tarife ferme termen scurt intrazilnic aprilie1,88lei/MWh/h4,003,46
    38Tarife ferme termen scurt intrazilnic mai1,64lei/MWh/h3,493,02
    39Tarife ferme termen scurt intrazilnic iunie1,54lei/MWh/h3,282,83
    40Tarife ferme termen scurt intrazilnic iulie1,66lei/MWh/h3,533,05
    41Tarife ferme termen scurt intrazilnic august1,76lei/MWh/h3,743,24
    42Tarife ferme termen scurt intrazilnic septembrie1,77lei/MWh/h3,773,26
    Tarife termen scurt înmagazinare
    Tarife ferme termen scurt trimestrial înmagazinare
    43Tarife ferme termen scurt trimestrul I (octombrie-decembrie) 0,50lei/MWh/h1,761,52
    44Tarife ferme termen scurt trimestrul II (ianuarie-martie)0,50lei/MWh/h2,201,90
    45Tarife ferme termen scurt trimestrul III (aprilie-iunie)0,50lei/MWh/h0,780,67
    46Tarife ferme termen scurt trimestrul IV (iulie-septembrie)0,50lei/MWh/h0,800,69
    Tarife ferme termen scurt lunar înmagazinare
    47Tarife ferme termen scurt luna octombrie0,50lei/MWh/h1,231,07
    48Tarife ferme termen scurt luna noiembrie0,50lei/MWh/h1,911,66
    49Tarife ferme termen scurt luna decembrie0,50lei/MWh/h2,942,54
    50Tarife ferme termen scurt luna ianuarie0,50lei/MWh/h3,563,08
    51Tarife ferme termen scurt luna februarie0,50lei/MWh/h2,301,99
    52Tarife ferme termen scurt luna martie0,50lei/MWh/h1,771,53
    53Tarife ferme termen scurt luna aprilie 0,50lei/MWh/h1,000,86
    54Tarife ferme termen scurt luna mai0,50lei/MWh/h0,870,75
    55Tarife ferme termen scurt luna iunie0,50lei/MWh/h0,820,71
    56Tarife ferme termen scurt luna iulie0,50lei/MWh/h0,880,76
    57Tarife ferme termen scurt luna august0,50lei/MWh/h0,940,81
    58Tarife ferme termen scurt luna septembrie0,50lei/MWh/h0,950,82
    Tarife ferme termen scurt zilnic înmagazinare
    59Tarife ferme termen scurt zi octombrie0,50lei/MWh/h2,472,13
    60Tarife ferme termen scurt zi noiembrie0,50lei/MWh/h3,833,31
    61Tarife ferme termen scurt zi decembrie0,50lei/MWh/h5,865,07
    62Tarife ferme termen scurt zi ianuarie0,50lei/MWh/h7,126,15
    63Tarife ferme termen scurt zi februarie0,50lei/MWh/h4,593,96
    64Tarife ferme termen scurt zi martie0,50lei/MWh/h3,533,05
    65Tarife ferme termen scurt zi aprilie0,50lei/MWh/h2,001,73
    66Tarife ferme termen scurt zi mai0,50lei/MWh/h1,741,51
    67Tarife ferme termen scurt zi iunie0,50lei/MWh/h1,641,42
    68Tarife ferme termen scurt zi iulie0,50lei/MWh/h1,771,53
    69Tarife ferme termen scurt zi august0,50lei/MWh/h1,871,62
    70Tarife ferme termen scurt zi septembrie0,50lei/MWh/h1,881,63
    Tarife ferme termen scurt intrazilnic înmagazinare
    71Tarife ferme termen scurt intrazilnic octombrie0,50lei/MWh/h2,472,13
    72Tarife ferme termen scurt intrazilnic noiembrie0,50lei/MWh/h3,833,31
    73Tarife ferme termen scurt intrazilnic decembrie0,50lei/MWh/h5,865,07
    74Tarife ferme termen scurt intrazilnic ianuarie0,50lei/MWh/h7,126,15
    75Tarife ferme termen scurt intrazilnic februarie0,50lei/MWh/h4,593,96
    76Tarife ferme termen scurt intrazilnic martie0,50lei/MWh/h3,533,05
    77Tarife ferme termen scurt intrazilnic aprilie0,50lei/MWh/h2,001,73
    78Tarife ferme termen scurt intrazilnic mai0,50lei/MWh/h1,741,51
    79Tarife ferme termen scurt intrazilnic iunie0,50lei/MWh/h1,641,42
    80Tarife ferme termen scurt intrazilnic iulie0,50lei/MWh/h1,771,53
    81Tarife ferme termen scurt intrazilnic august0,50lei/MWh/h1,871,62
    82Tarife ferme termen scurt intrazilnic septembrie0,50lei/MWh/h1,881,63
    83Tarif volumetriclei/MWh1,11
    2. Tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport întreruptibile, pe termen lung și termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire (gr), pentru cel de-al treilea an de reglementare, 1 octombrie 2021-30 septembrie 2022, al celei de-a patra perioade de reglementare2.1. Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile de transport întreruptibile zilnice, în punctul de interconectare Csanádpalota, pe direcția de intrare Ungaria-România, se determină prin aplicarea unui discount ex-ante, de 16,50%, aplicat asupra tarifelor de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme zilnice. 2.2. Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile de transport întreruptibile, pe termen lung și scurt, pentru celelalte tipuri de servicii de transport întreruptibile, cu excepția celor prevăzute la pct. 2.1, sunt tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme, pe termen lung și scurt, prevăzute la pct. 1, asupra cărora se aplică un discount ex-post, calculat conform prevederilor art. 67 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările și completările ulterioare.
    ----