ORDIN nr. 1.134/255/2000pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 1.134/C din 25 mai 2000
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 255 din 4 aprilie 2000
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 19 septembrie 2000  Ministru de stat, ministrul justiției, și ministru de stat, ministrul sănătății,având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicina legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 2000,în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,emit următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
   +  ANEXĂNORME PROCEDURALEprivind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale