HOTĂRÂRE nr. 774 din 7 septembrie 2000pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 19 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicina legală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Sănătății va finaliza procedurile de reorganizare a instituțiilor de medicina legală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 1/2000, și va numi personalul de conducere, potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul sănătății,
  Hajdu Gabor
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
   +  AnexăREGULAMENTde aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitățiiși funcționarea instituțiilor de medicina legală