LEGE nr. 148 din 20 mai 2021privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 21 mai 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I(1) Se aprobă aderarea Secretariatului General al Guvernului, ca membru cu drepturi depline, la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC).(2) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, în calitate de membru cu drepturi depline, la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC), în limita echivalentului în lei al sumei de 6.500 euro/an. Cuantumul cotizației anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în situația în care Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) decide actualizarea acestuia la un alt nivel.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Cotizația anuală prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru dezvoltare durabilă.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 91 se introduce un nou număr curent, numărul curent 92, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  92.Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC)Haga19932020Secretariatul General al Guvernului
  2. La anexa nr. 2.2, subcapitolul „Secretariatul General al Guvernului“, după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3, cu următorul cuprins:
  3Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC)euro6.500
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 20 mai 2021.Nr. 148.-----