HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 martie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă închirierea de către Administrația Națională „Apele Române“ a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora și cuvetele lacurilor, imobilele construcții, precum și plajele cu destinație turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitație publică, în condițiile legii.(3) Prețul minim al închirierii se actualizează anual cu indicele prețurilor de consum.  +  Articolul 2(1) Administrația Națională „Apele Române“ are dreptul să rețină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestor bunuri, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat.(2) Sumele încasate de către Administrația Națională „Apele Române“, potrivit alin. (1), reprezintă venituri proprii și se utilizează în scopuri de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de management cantitativ și calitativ al bazinelor hidrografice ale cursurilor de apă din România, respectiv plaja Mării Negre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 10 martie 2020.Nr. 183.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora și cuvetele lacurilor, imobilele construcții, precum și plajele cu destinație turistică ale Mării Negre pentru care se aprobă închirierea
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA
  163763 parțial8.03.01BH Vedea cu toți afluenții de ordinele I-VI Lungime 599 km, suprafața = 8 kmp8.000.000CF nr. 14693 UAT Ungheni, S = 253.808 mp, teren extravilan albia râului Teleorman, județul Argeș253.808Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 7 UAT Lunca Corbului, S = 15.935 mp, teren intravilan albia râului Cotmeana, județul Argeș15.935Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  263845 parțial8.03.01BH Călmățui DAAV județele Teleorman și Olt L = 330 km, S = 45,2 kmp45.200.000CF nr. 22807 UAT Turnu Măgurele, S = 1.876 mp, teren extravilan, pârâul Călmățui, județul Teleorman1.876Țara: România, județul Teleorman 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  364079 parțial8.17.02Lac acumulare Bascov și stație pompare râu Argeș, S = la NNR = 199.3 ha; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 1.5 mil. m21.936.846CF nr. 80391 UAT Budeasa, S = 8.696 mp, TDH, județul Argeș140.879Țara: România, județul Argeș, comuna Budeasa0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  464080 parțial8.17.03Acumulare. Budeasa și clădire administrativă - râul Argeș S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1dig = 95.132 mp, CF nr. 80.958, UAT Merișani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merișani, St = 57 mp, CF nr. 80.957, UAT Merișani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84.771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1 dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84.772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1 dig = 26.891 mp, Sconstr_C2 dig = 29.164 mp, Sconstr_C3 magazie = 22 mp, Sconstr_C4 atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6 priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7 punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7 punct_comandă = 72 mp, clădire tip P + 1, Sconstr_C8 priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa 102.953.258CF nr. 80958 UAT Merișani, S = 1.176.772 mp, teren extravilan, județul Argeș27.057.080Țara: România, județul Argeș, comuna Merișani0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  CF nr. 84772 UAT Bascov, S = 1.602.862 mp, teren extravilan, județul Argeș36.854.008Țara: România, județul Argeș, comuna Bascov0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  CF nr. 84404 UAT Bascov, S = 440 mp, teren extravilan, județul Argeș10.117Țara: România, județul Argeș, comuna Bascov 0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  564082 parțial8.17.02Lac acumulare Prundu pe râul Argeș S = la NNR = 110 ha mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 3.3 mil mc, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcțiile C16-C26; municipiul Pitești, localitatea Ștefănești 38.383.352CF nr. 82246 UAT Ștefănești, S = 74.536 mp, teren extravilan, județul Argeș1.903.886Țara: România, județul Argeș, orașul Ștefănești, municipiul Pitești0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 81418 UAT Ștefănești, S = 90.991 mp, teren extravilan acumularea Pitești, județul Argeș2.324.199Țara: România, județul Argeș, orașul Ștefănești, municipiul Pitești0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  664086 parțial8.17.03Acumulare Rusciori Suprafață = 74 ha, Vt = 3.85 mil. mc., Vat = 2.53 mil. mc. 3.629.920CF nr. 50973 UAT Scornicești, S = 202.912 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, județul Olt996.298Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești0,00310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51038 UAT Scornicești, S = 13.128 mp, teren extravilan, județul Olt64.458Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești0,00310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 50193 UAT Poboru, S = 165.554 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, județul Olt812.870Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești0,00310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  764087 parțial8.17.03Baraj mobil Bilciurești și canton Bilciurești - râul Ialomița S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70211, UAT Cojasca, St-canton = 4.896 mp, Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, canton P + 1, cărămidă, suprafață = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha 31.791.296CF nr. 70211 UAT Cojasca, canton S = 4.896 mp, teren intravilan, localitatea Cojasca, județul Dâmbovița6.493Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Cojasca0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement, agrement și alte activități economice
  864090 parțial8.17.03Acumulare Plumbuita Vt = 1.5 mil. mc., Vat = 0.4 mil. mc. S = 55 ha 1.144.746CF nr. 231718 București, S = 417.100 mp, teren intravilan aferent acumulare Plumbuita, București, sectorul 2867.568Țara: România, municipiul București, sectorul 2, str. Petricani A.B.A. Argeș-Vedea0,01310 ani piscicultură,
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  9650018.28.01Clădire sediu Potcoava (at. rep. depozit carb. magazie, gard, antenă), S = teren = 2.468 mp; S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfășurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P ;CF = 50201, S = utilă = mp; UAT Potcoava18.690CF nr. 50201 UAT Potcoava, S = 2.468 mp, teren intravilan, S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfășurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P; localitatea Potcoava, județul Olt18.690Țara: România, județul Olt, comuna Potcoava0,23010 ani construcții provizorii și alte activități economice
  10650028.28.01Punct colectare date Costești (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) S = teren = 2.048 mp; S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3wc = 5 mp; tip clădire = P; CF = 80946, UAT Costești; S = utilă = mp20.245CF nr. 80946 UAT Costești, S = 2.048 mp, teren intravilan, S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3 wc = 5 mp; tip clădire = P; localitatea Costești, județul Argeș20.245Țara: România, județul: Argeș, orașul Costești 0,23010 ani construcții provizorii și alte activități economice
  11650038.28.01Canton Snagov și drum de acces canton S = teren = 9.517 mp; S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 ; CF = 50991, UAT Gruiu ;S = utilă = mp122.977CF nr. 50991 UAT Gruiu, S = 9.517 mp , teren intravilan, S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 , localitatea Sântu Florești, județul Ilfov122.977Țara: România, județul Ilfov, comuna Gruiu0,23010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  12650048.28.01Canton Căldărușani și drum de acces, canton tehnologic; S = teren = 1.326 mp; S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfășurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1 ;CF = 50248, UAT Grădiștea ; S = utilă = mp130.838CF nr. 50248 UAT Grădiștea, S = 1.326 mp, teren extravilan, S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfășurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1, județul Ilfov130.838Țara: România, județul Ilfov, comuna Grădiștea0,23010 ani construcții provizorii și alte activități economice
  13650068.28.01Canton Cocani Steren = 1.020 mp; S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfășurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; CF = 73551, UAT Crevedia; S = utilă = mp69.484CF nr. 73551 UAT Crevedia, S = 1.020 mp, teren intravilan, S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4 anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfășurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; localitatea Cocani, județul Dâmbovița69.484Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Crevedia0,23010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  1465018 parțial8.28.01Canton Ilfoveni S = teren = 17.600 mp; S = construită = 108 mp; S = desfășurată = mp; tip clădire = P ;CF = ; S = utilă = mp115.937CF nr. 70689 UAT Nucet, S = 1.761 mp, teren intravilan, localitatea Ilfoveni11.605Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Nucet0,23010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  15650258.28.01Canton Tânganu și drum tehnologic S = teren = 1.380 mp; S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfășurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P + 2; CF = 21353, UAT Fundeni; S = utilă = mp1.322.833CF nr. 21353 UAT Fundeni, S = 1.380 mp, teren extravilan, S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfășurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P+2 ; județul Călărași1.322.833Țara: România, județul Călărași, comuna Fundeni0,23010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  16106167 parțial8.03.01BH Vedea și afluenții de ordinele I-VI, lungimea = 954 km, suprafață lucii de apă = 37.7 kmp37.700.000CF nr. 22019 UAT Peretu, S = 60.563 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman60.563Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 20545 UAT Vedea, S = 19.743 mp, teren extravilan, curs râu Vedea, județul Teleorman19.743Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15010 UAT Mârzănești, S = 487.909 mp, teren extravilan, râul Teleorman, județul Teleorman487.909Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15011 UAT Mârzănești, S = 10.674 mp, teren extravilan, râul Viștea, județul Teleorman10.674Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15012 UAT Mârzănești, S = 18.138 mp, teren extravilan, râul Gabru, județul Teleorman18.138Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15013 UAT Mârzănești, S = 6.200 mp, teren extravilan, râul Valea lui Mihalache, județul Teleorman6.200Țara: România, județul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  17106170 parțial8.03.01BH Vedea cu afluenții de ordinele I-VI, lungimea = 471 km, suprafața = 10,5 kmp10.500.000CF nr. 50684 UAT Poboru, S = 370 mp, teren extravilan, râul Plapcea, județul Olt370Țara: România, județul Olt0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare , agrement , agrement și alte activități economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  18106182 parțial8.03.01BH Ialomița și afluenți I-V, l = 177 km, suprafața = 153 kmp 169.526.179CF nr. 114758 UAT Corbeanca, S = 55.774 mp, teren extravilan, ape curgătoare, județul Ilfov61.909Țara: România, județul Ilfov0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  19106214 parțial8.03.01BH Dunăre aferent DAAV, l = 138 km, suprafața = 41,8 kmp41.800.000CF nr. 30708 UAT Oinacu, S = 440 mp, teren extravilan, pârâul Oncești, județul Giurgiu440Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31639 UAT Putineiu, S = 165 mp, teren extravilan, pârâul Ciuvica, județul Giurgiu165Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31637 UAT Putineiu, S = 240 mp, teren intravilan, pârâul Ciuvica, județul Giurgiu240Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  20106222 parțial8.03.01BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 1.863 km, suprafața = 53,5 kmp26.614.900CF nr. 81367 UAT Mălureni, S = 45.359 mp, teren extravilan, râul Valea Cheii, județul Argeș22.680Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81932 UAT Mihăești, S = 293.424 mp, teren extravilan, râul Târgului146.712Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 80011 UAT Cetățeni, S = 1.675 mp, teren intravilan, localitatea Cetățeni, județul Argeș838Țara: România, județul Argeș0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81125 UAT Albeștii de Argeș, S = 2.306 mp, teren extravilan, județul Argeș1.153Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81124 UAT Albeștii de Argeș, S = 1.884 mp, teren extravilan, județul Argeș942Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81126 UAT Albeștii de Argeș, S = 1.663 mp, teren intravilan, localitatea Dobrotu, județul Argeș832Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81540 UAT Lerești, S = 499 mp, teren extravilan, râul Bătrâna250Țara: România, județul Argeș0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  21106223 parțial8.03.018.03.01BH Argeș cu afluenții de ordinele I-VI, județul Dâmbovița, L = 1.086 km, S = 44 kmp31.309.600CF nr. 71157 UAT Nucet, S = 87.961 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița62.452Țara: România, județul Dâmbovița 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 71620 UAT Gura Șuții, S = 14.234 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița, județul Giurgiu10.106Țara: România, județul Dâmbovița 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 71630 UAT Gura Șuții, S = 13.254 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița9.410Țara: România, județul Dâmbovița 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  22106226 parțialBH Argeș și afluenții I-VI, l = 714 km, S = 50,8 kmp50.800.000CF nr. 31729 UAT Grădinari, S = 950 mp, teren extravilan, râul Sabar, județul Giurgiu950Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35426 UAT Bolintin-Deal, S = 1.189 mp, teren extravilan, derivație Argeș-Dâmbovița, județul Giurgiu1.189Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35427 UAT Bolintin-Deal, S = 1.294 mp, teren intravilan, râul Sabar1.294Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31128 UAT Găiseni, S = 2.823 mp, teren extravilan, derivația Brezoaele, județul Giurgiu2.823Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33263 UAT Ulmi, S = 1.288 mp, teren intravilan, râul Ciorogârla, județul Giurgiu1.288Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33950 UAT Florești-Stoenești, S = 1.599 mp, teren intravilan, râul Sabar, județul Giurgiu1.599Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32444 UAT Izvoarele, S = 2.054 mp, teren extravilan, râul Ismar2.054Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32440 UAT Izvoarele, S = 2.238 mp, teren extravilan, râul Ismar, județul Giurgiu2.238Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32442 UAT Izvoarele, S = 2.376 mp, teren extravilan, râul Ismar, județul Giurgiu2.376Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30837 UAT Răsuceni, S = 2.161 mp, teren extravilan, pârâul Valea Porumbenilor, județul Giurgiu2.161Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35375 UAT Joița, S = 1.124 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița1.124Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33782 UAT Săbăreni, S = 1.580 mp, teren extravilan, râul Ilfov, județul Giurgiu1.580Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33783 UAT Săbăreni, S = 679 mp, teren extravilan, râul Bâldana, județul Giurgiu679Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32546 UAT Bucșani, S = 4.142 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, județul Giurgiu4.142Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31956 UAT Singureni, S = 376 mp, teren extravilan, râul Bălăria, județul Giurgiu376Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31955, UAT Singureni, S = 6.579 mp, teren extravilan, râul Neajlov, județul Giurgiu6.579Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34962 UAT Comana, S = 3.817 mp, teren extravilan, râul Neajlov, județul Giurgiu3.817Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34961 UAT Comana, S = 325 mp, teren intravilan, râul Gurban, județul Giurgiu325Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31742 UAT Hotarele, S = 10.388 mp, teren extravilan, râul Argeș, județul Giurgiu10.388Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32869 UAT Vărăști, S = 911 mp, teren extravilan, râul Cocioc, județul Giurgiu911Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30599 UAT Isvoarele, S = 160.149 mp, teren extravilan, județul Giurgiu160.149Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31564 UAT Bulbucata, S = 11.420 mp, teren extravilan și intravilan, localitatea Făcău, județul Giurgiu11.420Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31879 UAT Stănești, S = 199 mp, teren extravilan, pârâul Ismar199Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31666 UAT Toporu, S = 1.143 mp, teren extravilan, pârâul Valea lui Damian1.143Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32214 UAT Izvoarele, S = 497 mp, teren extravilan, pârâul Siliștea497Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31660 UAT Toporu, S = 1.680 mp, teren intravilan, pârâul Valea Porumbenilor1.680Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33644 UAT Ghimpați, S = 1.544 mp, teren extravilan, râul Ismar1.544Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31153 UAT Schitu, S = 1.151 mp, teren extravilan, râul Ismar1.151Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30777 UAT Crevedia Mare, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Neajlov1.271Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30620 UAT Mârșa, S = 348 mp, teren extravilan, râul Bratilov348Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31950 UAT Stoenești, S = 239 mp, teren intravilan, pârâul Racu, localitatea Stoenești239Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32320 UAT Călugăreni, S = 226 mp, teren intravilan, râul Iordana226Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30883 UAT Mihai Bravu, S = 273 mp, teren intravilan, râul Dadilovăț273Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33501 UAT Roata de Jos, S = 1.652 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic1.652Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33367 UAT Bolintin-Vale, S = 1.206 mp, teren intravilan, râul Sabar1.206Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33364 UAT Bolintin-Vale, S = 4.024 mp, teren extravilan, râul Argeș4.024Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30617 UAT Mârșa, S = 588 mp, teren extravilan, râul Milcovăț588Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30834 UAT Răsuceni, S = 1. 275 mp, teren extravilan, Valea lui Damian, județul Giurgiu1.275Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 38539 UAT Mihăilești, S = 60.187 mp, teren extravilan, județul Giurgiu60.187Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34362 UAT Buturugeni, S = 1.021 mp, teren extravilan, râul Ilfovăț, județul Giurgiu1.021Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32153 UAT Băneasa, S = 427 mp, teren extravilan, râul Gurban, județul Giurgiu427Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33574 UAT Roata de Jos, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, județul Giurgiu1.217Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33067 UAT Ulmi, S = 917 mp, teren extravilan, râul Ciorogârla, județul Giurgiu917Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32301 UAT Letca Nouă, S = 931 mp, teren extravilan, râul Milcovăț931Țara: România, județul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  23106232 parțial8.03.01BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 151 km, S = 25 kmp25.103.261CF nr. 22720 UAT Fundeni, S = 109.543 mp, teren extravilan, județul Călărași109.543Țara: România, județul Călărași0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,23010 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 aniacvacultură în ape dulci
  24106234 parțial8.03.01BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 331 km, S = 11,8 kmp11.800.000CF nr. 61 UAT Frăsinet, S = 360.421 mp, teren extravilan HB 312, județul Teleorman360.421Țara: România, județul Teleorman0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,23010 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,00510 aniacvacultură în ape dulci
  251128418.03.02Insula Lacul Morii, S_teren = 32.723 mp, inclusiv construcțiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foișor)1.521.564CF nr. 216012 București, sectorul 6, S = 32.723 mp, teren intravilan, construcțiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foișor); sectorul 6 București1.521.564Țara: România, municipiul București, sectorul 60,01610 anipiscicultură
  0,23010 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  26145273 parțial8.17.03Iazuri decantare nămol Stația tratare Roșu, 2 iazuri, S = 12,15 ha, h dig = 2,5 m, Ldig = 778 m856.508CF nr. 54139 UAT Chiajna, S = 58.547 mp, teren intravilan, localitatea Chiajna412.756Țara: România, județul Ilfov, comuna Chiajna0,23010 aniactivități economice
  27149927 parțial8.17.02Lac de acumulare Mihăilești (inclusiv diguri de contur), râul Argeș , Vat = 72,20 mil. mc, SNNR = 1.030 ha, Ldig m stg. = 11,5 km, Ldig m dr. = 2 km, Ldig m dr. (chiuveta) = 2 km Suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF = 2.080.745CF nr. 31604 UAT Grădinari, S = 24.787 mp, teren extravilan, județul Giurgiu38.668Țara: România, județul Giurgiu, Grădinari0,00510 anipiscicultură
  0,23010 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport
  0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  27^163845 parțial8.03.01BH Călmățui DAAV județele Teleorman și Olt, L = 330 km, S = 45,2 kmp45.200.000CF nr. 26817 UAT Ciuperceni, S = 19.968 mp, teren extravilan, fluviul Dunărea, județul Teleorman19.968Țara: România, județul Teleorman0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 26818 UAT Ciuperceni, S = 168.029 mp, teren extravilan, fluviul Dunărea, județul Teleorman168.029Țara: România, județul Teleorman0,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,01310 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  27^264077 parțial8.17.03Acumularea Vâlcele râul Argeș, suprafață expropriată = mp; suprafață la nivelul coronamentului = mp; CF = v = 51,2 mil. mc, Vat = 9,6 mil. mc, sup. NNR = 445,39 ha 90.029.238 CF nr. 82181 UAT Merișani, S = 4.219.108 mp, teren extravilan, acumulare Vâlcele, județul Argeș85.283.252Țara: România, județul Argeș, comuna Merișani0,01110 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 82210 UAT Merișani, S = 8.254 mp, teren extravilan, județul Argeș166.843Țara: România, județul Argeș, comuna Merișani0,01110 anipiscicultură în regim natural nefurajat
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^3106222 parțial8.03.01BH Argeș cu afluenții I-VI, L = 1.863 km, s = 53,5 kmp26.614.900CF nr. 81937 UAT Mihăești, S = 281.238 mp, teren extravilan, râul Târgului, județul Argeș139.909Țara: România, județul Argeș0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,01310 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 82507 UAT Micești, S = 71.510 mp, teren extravilan, râul Doamnei, județul Argeș35.574Țara: România, județul Argeș0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 82146 UAT Dârmănești, S = 103.936 mp, teren extravilan, râul Doamnei, județul Argeș51.706Țara: România, județul Argeș0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,01310 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 81195 UAT Aninoasa, S = 50.330 mp, teren extravilan, râul Argeș, județul Argeș25.038Țara: România, județul Argeș0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  27^4106167 parțial8.03.01BH Vedea și afluenții de ordinele I-VI, lungime = 954 km, suprafață lucii de apă = 37,7 kmp37.700.000CF nr. 21326 UAT Plosca, S = 113.028 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman113.028Țara: România, județul Teleorman0,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,01310 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 21789 UAT Nenciulești, S = 34.252 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman34.2520,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 22040 UAT Peretu, S = 45.402 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman45.4020,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 21633 UAT Plosca, S = 37.472 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman37.4720,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 21636 UAT Plosca, S = 25.454 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman25.4540,0522 ani îndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  CF nr. 21844 UAT Nenciulești, S = 188.193 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman188.1930,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,01310 ani acvacultură în ape dulci, agrement
  27^5116570 parțial8.17.02Acumularea Pantelimon I, V = 2,0 mil. mc, S = 93 ha588.518CF nr. 230993 UAT București, S = 242.410 mp, teren intravilan, acumulare Pantelimon, București153.401Țara: România, municipiul București, sectorul 2, șos. Dobroești0,01610 anipiscicultură
  1,96510 ani construcții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^663845 parțial8.03.01BH Călmățui DAAV, județul Teleorman, și Olt, L=330 km, S = 45,2 kmp45.200.000CF nr. 21310, UAT Zimnicea, S = 208.320 mp, teren extravilan, fluviul Dunărea, județul Teleorman208.320Țara: România; județul: Teleorman0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,16810 aniagrement
  27^764079 parțial8.17.02Lac acumulare Bascov și stație pompare râu Argeș; suprafață la NNR=199,3 ha mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF = V = 1.5 mil. mc21.936.846CF nr. 81235, UAT Bascov, S = 849869 mp, teren extravilan, acumulare Bascov, județul Argeș9.354.463Țara: România; județul: Argeș, comuna Bascov0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 aniacvacultură în ape dulci
  CF nr. 80392, UAT Budeasa, S = 479667 mp, județul Argeș5.279.669Țara: România; județul: Argeș, comuna Budeasa0,16810 aniagrement
  1.96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0.06710 aniacvacultură în ape dulci
  27^864080 parțial8.17.03Acumulare Budeasa și clădire administrativă - râu Argeș; suprafață expropriată = mp; suprafață la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1dig = 95.132 mp, CF nr. 80958, UAT Merișani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merișani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merișani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84.772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1 dig = 26.891 mp, Sconstr_C2 dig = 29.164 mp, Sconstr_C3 magazie = 22 mp, Sconstr_C4 atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6 priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7 punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7 punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C8 priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa102.953.258CF nr. 81087, UAT Budeasa, S = 1.640.515 mp, teren extravilan, județul Argeș37.719.749Țara: România; județul: Argeș, comuna Budeasa0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 aniacvacultură în ape dulci
  27^964082 parțial8.17.02Lac acumulare Prundu pe râul Argeș, suprafață la NNR = 110 ha mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF = V = 3.3 mil mc. Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcțiile C16-C26; municipiul Pitești, localitatea Ștefănești38.383.352CF nr. 81490, UAT Pitești, S = 1.309.370 mp, județul Argeș33.445.472Țara: România; județul: Argeș, orașul Chitila0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 aniacvacultură în ape dulci
  27^10106167 parțial8.03.01BH Vedea și afl. de ord. I-VI, lung = 954 km, supr. lucii de apă = 37,7 kmp37.700.000CF nr. 20822 UAT Plosca, S = 25.349 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman25.349Țara: România; județul: Teleorman0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 20832, UAT Plosca, S = 24.044 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman24.0440,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 21596, UAT Peretu, S = 78.989 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman78.9890,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^11106223 parțial8.03.01B.H. Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 1.086 km, S = 44 kmp31.309.600CF nr. 71800, UAT Mănești, S = 139.361 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița99.167Țara: România; județul: Dâmbovița0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 71757, UAT Tătărani, S = 128.272 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița91.276Țara: România; județul: Dâmbovița0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 74393, UAT Uliești, S = 130.842 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița93.105Țara: România; județul: Dâmbovița0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^12106226 parțial8.03.01B.H Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 714 km, S = 50,8 kmp50.800.000CF nr. 33476, UAT Bolintin-Vale, S = 52.354 mp, teren extravilan, râul Argeș, județul Giurgiu52.354Țara: România; județul: Giurgiu0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 30958, UAT Isvoarele, S = 12.522 mp, teren extravilan, județul Giurgiu12.522Țara: România; județul: Giurgiu0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 31726, UAT Valea Dragului, S = 17.478 mp, teren extravilan, județul Giurgiu17.478Țara: România; județul: Giurgiu0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 30698, UAT Isvoarele, S = 11.129 mp, teren extravilan, râul Argeș, județul Giurgiu11.129Țara: România; județul: Giurgiu0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^13106232 parțial8.03.01B.H. Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 151 km, S = 25 kmp25.103.261CF nr. 22928, UAT Budești, S = 132.350 mp, teren extravilan, județul Călărași132.897Țara: România; județul: Călărași0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^14149927 parțial8.17.02Lac de acumulare Mihăilești, suprafață la NNR = inclusiv diguri de contur, vol. total = 72,20 mil. mc, supr. = 1.030 ha, Ldig.stg. = 11,5 km, Ldig.dr. = 2 km, suprafață la nivelul coronamentului = mc; Suprafață expropriată = mp; CF =2.080.745CF nr. 37262, UAT Mihăilești, S = 6.504.848 mp, județul Giurgiu1.314.071Țara: România; județul: Giurgiu0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16810 aniagrement
  1,96510 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,06710 aniacvacultură în ape dulci
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU - IALOMIȚA
  2863747 parțial8.03.01BH Dunăre aferent DA Ialomița - Buzău Călmățui cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime rețea hidrografică = 341,5 km, S = luciu de apă = 6.051.97 ha, (Dunăre+Călmățui), râul Călmățui 135 km; 237,9 ha16.067.234CF. nr. 76502 Vădeni; S = 16.000 mp; teren extravilan4.247Țara: România, județul Brăila0,3410 aniponton
  29101425 parțial8.03.01BH Siret - subbazinul Buzău cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.182 km, suprafață lucii de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 23013, UAT Săgeata, S = 749.636 mp; teren extravilan5.068.821Tara: România; județul: Buzău; -; -; nr.: -; DABI0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21586, UAT Pârscov; S = 335.554 mp; teren extravilan2.268.9190,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23002, UAT Berca; S = 432.698 mp; teren extravilan2.925.7780,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 71023, UAT Buzău; teren S = 718.093 mp4.855.5370,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20235, UAT Chiliile; S = 12.318 mp; teren extravilan83.2910,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20232, UAT Chiliile, suprafața - 10.260 mp; teren extravilan69.3750,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20233, UAT Chiliile; teren S = 14.183 mp;95.9010,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20234, UAT Chiliile; S = 30.650 mp; teren extravilan, râul Sărățel207.2460,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20231, UAT Chiliile, S = 60.015 mp; teren extravilan405.8040,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20135, UAT Cănești; S = 12.612 mp teren extravilan85.2790,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20131, UAT Cănești; S = 20.312 mp; teren extravilan137.3440,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20132, UAT Cănești; S = 11.810 mp; teren extravilan79.8560,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20134 UAT Cănești; teren S = 118.258 mp799.6260,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20133 UAT Cănești; S = 12.227 mp; Teren extravilan, râul Sărățel82.6750,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20805, UAT Scorțoasa; teren S = 68.787 mp465.1180,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20804, UAT Scorțoasa; teren S = 43.619 mp294.9390,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20789, UAT Scorțoasa, S = 26.282 mp; teren extravilan177.7110,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr .20790, UAT Scorțoasa, teren suprafață -139.630 mp944.1380,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  30101426 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat = 667 km, suprafață luciu de apă = 2.211,37 ha149.350.990CF nr. 72150, UAT I. L. Caragiale; S = 575.422 mp; teren extravilan3.886.271Țara: România, județul Dâmbovița0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 73507, UAT Bucșani; S = 554.680 mp; teren extravilan3.746.1850,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 72656, UAT Comișani; S = 380.403 mp; teren extravilan2.569.1570,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79428, UAT Dobra; S = 1.070.411 mp; teren extravilan râul Ialomița7.229.3170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79551, UAT Dobra; S = 46.394 mp; teren extravilan râul Piscov313.3350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79552 UAT Dobra; S = 98 mp; teren intravilan, localitatea Marcești, râul Piscov6620,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 5731, UAT Bilciurești; teren extravilan râul Ialomița, S = 482.878 mp3.261.2500,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 6741, UAT Vulcana-Băi; S = 113.154 mp; teren extravilan - pârâul Vulcana764.2170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  31101435 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafață lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc410.424.305CF, nr. 23861, UAT Cocorăștii Colț; S = 415.298 mp; teren extravilan ape curgătoare, HR182.804.830Tara: România; județul: Prahova; -; -; nr.: -0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25031, UAT Ariceștii Rahtivani; S = 115.453 mp; teren extravilan779.7440,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25080, UAT Ariceștii Rahtivani; S = 496.853 mp; teren extravilan3.355.6340,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21206, UAT Ștefești; S = 102.106 mp; teren extravilan689.6010,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21552, UAT Aluniș; S = 28.857 mp; teren extravilan ape curgătoare194.8940,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20753, UAT Bertea; S = mp; teren extravilan33.1140,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20754, UAT Bertea; S = 11.695 mp; teren extravilan ape curgătoare78.9850,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24627, UAT Boldești-Scăeni; S = 11.878 mp; teren extravilan ape curgătoare80.2210,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24629, UAT Boldești-Scăeni; S = 258.273; teren extravilan ape curgătoare1.744.3180,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25293, UAT Brazi; S = 155.805 mp; teren extravilan ape curgătoare1.052.2720,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  Cf nr. 29906, UAT Păulești - S = 40.189 mp; teren extravilan271.4280,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21203, UAT Ștefești; S = 35.039 mp; teren extravilan ape curgătoare236.6460,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 28916, UAT Blejoi; teren S = 192.936 mp; teren extravilan ape curgătoare1.303.0470,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20756, UAT Bertea; S = 2.449 mp; teren extravilan ape curgătoare16.5400,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20755, UAT Bertea; S = 1.204 mp; teren extravilan ape curgătoare8.1320,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23886, UAT Cocorăștii Colț; S = 151.503 mp; teren extravilan ape curgătoare1.023.2170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25320, UAT Brazi; S = 40.244 mp; teren extravilan ape curgătoare271.7990,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23860, UAT Cocorăști Colț ; S = 66.438 mp; teren extravilan ape curgătoare448.7070,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23169, UAT Filipeștii de Târg; S = 645.433 mp; teren extravilan ape curgătoare4.359.1100,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  32101462 parțial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiștea) cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat județul Călărași = 510 km, suprafață luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiștea+R. Argeș (lungime = 75 km +331 km+42 km), suprafață = 3.847,65 ha brațul Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braț râu, L = 10 km, S = 436, 48 ha432.500.375CF nr. 23432, UAT Tămădău Mare; S = 35.897 mp; teren extravilan, baltă, ghiula, izvoare242.440Țara: România, județul Călărași0,0310 aniacvacultură
  CF nr. 91, UAT Frumușani; S = 95.222 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29783; Hb 586 - Frumușani II; Balta Câlnău (satul Frumușani)643.1080,0210 aniacvacultură
  CF nr. 100, UAT Frumușani; S = 114.469 mp; teren extravilan - Balta Câlnău (satul Pasărea)773.0980,0210 aniacvacultură
  CF nr. 97, UAT Frumușani; S = 208.481 mp; teren extravilan - Balta Câlnău1.408.0340,0210 aniacvacultură
  CF nr. 95, UAT Frumușani; S = 77.271 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29773; Hb 832 - Pasărea II; Balta Câlnău (satul Pasărea)521.8710,0210 aniacvacultură
  CF nr. 13091, UAT Frumușani; S = 28.826 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumușani I; Balta Câlnău (satul Frumușani)194.6840,0310 aniacvacultură
  CF nr. 82, UAT Frumușani; S = 62.233 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29775; Hb 39 - Postăvari II; Balta Câlnău (satul Postăvari)420.3080,0210 aniacvacultură
  CF nr. 86, UAT Frumușani; S = 149.434 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29777; Hb 123 - Pădurișu; Balta Câlnău (satul Orăști)1.009.2440,0210 aniacvacultură
  CF nr. 84, UAT Frumușani; S = 153.500 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29780; Hb 43 - Orăști; Balta Câlnău (satul Orăști)1.036.7050,0210 aniacvacultură
  CF nr. 13090, UAT Frumușani; S = 115.278 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29778; Hb 123 - Pădurișu II; Balta Câlnău (satul Orăști)778.5620,0210 aniacvacultură
  CF nr. 89, UAT Frumușani; S = 55.650 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29782; Hb 669 - Pădurișu III; Balta Câlnău (satul Pădurișu)375.8480,0310 aniacvacultură
  CF nr. 80, UAT Frumușani; S = 55.476 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29776; Hb 19 - Postăvari I; Balta Câlnău (satul Postăvari)374.6730,0310 aniacvacultură
  CF nr. 93, UAT Frumușani; S = 103.310 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumușani I; Balta Câlnău (satul Frumușani)697.7330,0210 aniacvacultură
  33641178.17.02Baraj Bolboci, acumularea Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci, S = la NNR = mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc., St = 987565 mp320.893.173CF nr. 71046, UAT Moroeni; St = 987.565; teren extravilan, UAT Moroeni, județul Dâmbovița320.893.173Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Moroeni0,02710 aniagrement
  0,02710 anipescuit sportiv
  0,02710 aniacvacultură
  0,02710 aniconstrucții provizorii
  34641168.17.03Acumularea Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur; S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc., St = 1073449 mp118.827.296CF nr. 70990, UAT Pucioasa; S = 1.073.449 mp; teren extravilan, județul Dâmbovița118.827.296Țara: România, județul Dâmbovița, orașul Pucioasa0,03910 aniagrement
  0,03910 anipescuit sportiv
  0,03910 aniacvacultură
  0,03910 aniconstrucții provizorii
  34^163745 parțial8.03.01BH Siret - subbazinul Buzău cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafață luciu de apă = 7.723,19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care județul Brăila 262 km, vol. = 95,7 mil. mc, suprafață lucii = 1.463,9 ha9.886.854CF nr. 73015 UAT Vișani, S = 441.978 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râu Buzău2.983.351Țara: România, județul Brăila0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^2101425 parțial8.03.01BH Siret - subbazinul Buzău cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat = 1.182 km, suprafață luciu de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 24064 UAT Cilibia, S = 216.308 mp, teren extravilan, ape curgătoare1.442.774Țara: România, județul Buzău0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24068 UAT Cilibia, S = 21.965 mp, teren extravilan, ape curgătoare148.4830,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24069 UAT Cilibia, S = 44.041 mp, teren extravilan, ape curgătoare297.7170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24070 UAT Cilibia, S = 43.988 mp, teren extravilan, ape curgătoare297.3590,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24071 UAT Cilibia, S = 44.174 mp, teren extravilan, ape curgătoare298.6160,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 71054 UAT Buzău, S = 421.902 mp, teren extravilan, ape curgătoare2.852.0580,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23346 UAT Berca, S = 107.859 mp, teren extravilan, ape curgătoare729.1270,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23345 UAT Berca, S = 38.884 mp, teren extravilan, ape curgătoare267.1150,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23344 UAT Berca, S = 22.945 mp, teren extravilan, ape curgătoare162.2400,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23358 UAT Berca, S = 111.344 mp, teren extravilan, ape curgătoare759.5810,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20869 UAT Cătina, S = 395.506 mp, teren extravilan, ape curgătoare2.679.6440,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20870 UAT Cătina, S = 651.171 mp, teren extravilan, ape curgătoare4.420.9990,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21626 UAT Cislău, S = 339.718 mp, teren extravilan, ape curgătoare2.296.4940,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^3101435 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafață lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc410.424.305CF nr. 26088 UAT Valea Doftanei, S = 8.041 mp, teren extravilan și teren intravilan, categoria ape curgătoare, albie minoră râul Doftana54.276Țara: România, județul Prahova0,0523 aniîndepărtare material aluvionar și construcții provizorii
  CF nr. 24337 UAT Râfov, S = 43.604 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen294.3270,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24344 UAT Râfov, S = 30.347 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen204.8420,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25491 UAT Gherghița, S = 324.441 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.189.9770,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26069 UAT Dumbrava, S = 45.448 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen306.7740,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26658 UAT Drăgănești, S = 363.520 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.453.7600,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23568 UAT Mănești, S = 62.667 mp, teren extravilan, ape curgătoare423.0020,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25504 UAT Ariceștii Rahtivani, S = 822.093 mp, teren extravilan, ape curgătoare5.549.1280,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25544 UAT Ariceștii Rahtivani, S = 32.609 mp, teren extravilan, ape curgătoare220.1110,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22334 UAT Vărbilău S = 473.110 mp, teren intravilan și extravilan, ape curgătoare3.193.4930,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22712 UAT Dumbrăvești S = 296.003 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Vărbilău1.998.0200,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^4101462 parțial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiștea) cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat județul Călărași = 510 km, suprafață luciu de apă - 6.403, 83 ha Dunăre + R. Mostiștea + R. Argeș (lungime = 75 km + 331 km + 42 km), suprafața = 3.847,65 ha brațul Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braț râul, L = 10 km, S = 436, 48 ha432.500.375CF nr. 22683 UAT Vlad Țepeș S = 128.809 mp; teren extravilan categoria ape stătătoare869.461Țara România, județul Călărași0,0310 aniacvacultură în ape dulci
  0,0310 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  CF nr. 22684 UAT Vlad Țepeș S = 56.745 mp; teren extravilan categoria ape stătătoare383.0290,0310 aniacvacultură în ape dulci
  0,0310 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  CF nr. 25835 UAT Cuza Vodă S = 1.146.109 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră fluviul Dunărea7.736.2360,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^5101434 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 280,4 km, suprafață lucii de apă = 1.793,7 ha121.142.492CF nr. 24613 UAT Dridu S = 21.824 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova147.394Țara: România, județul Ialomița0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24612 UAT Dridu S = 46.024 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova310.6620,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22834 UAT Adâncata S = 203.534 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova1.373.8540,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^61122928.03.03Esna, BH Dunărea, lac natural de crov, S = 151,44 ha, V = 4,5 mil. mc 10.227.919CF nr. 74033 UAT Movila Miresii S = 1.514.400 mp; teren extravilan categoria ape stătătoare10.227.919Țara: România, județul Brăila0,001810 aniacvacultură în ape dulci
  0,001810 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  34^7101425 parțial8.03.01BH Siret - subbazinul Buzău cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr. luciu de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 22966, UAT Săgeata, Steren = 972.118 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râu Buzău6.571.518Țara: România, județul: Buzău0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 22810, UAT Gălbinași, Steren = 1.089.136 mp teren extravilan, ape curgătoare, râu Buzău7.362.5590,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20921, UAT Măgura, Steren = 286.988 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râu Buzău1.940.0390,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 21280, UAT Calvini, Steren = 753.801 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Bâsca5.095.6950,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 33244, UAT Mărăcineni, Steren = 878.548 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Buzău5.938.9850,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25631, UAT Vadu Pașii, Steren = 1.544.828 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Buzău10.443.0380,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21639, UAT Pârscov, Steren = 133.156 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Buzău900.1350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^8101435 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc.410.424.305CF. nr. 25080, UAT Ariceștii Rahtivani, Steren = 420.863 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova2.840.825Țara: România; județul: Prahova0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25078, UAT Ariceștii Rahtivani, Steren = 72.627 mp, teren extravilan si extravilan, ape curgătoare, râul Prahova490.2320,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28674, UAT Târgșoru Vechi, Steren = 214.317 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova1.446.6400,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28095, UAT Târgșoru Vechi, Steren = 161.286 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova1.088.6810,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23855, UAT Cocorăștii Colț, Steren = 5.313 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova35.8630,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20974, UAT Olari, Steren = 21.933 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova148.0480,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 24425, UAT Olari, Steren = 26.255 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova177.2210,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23576, UAT Mănești, Steren = 169.379 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova1.143.3080,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 24394, UAT Rafov, Steren = 67.428 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova434.8890,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 24863, UAT Boldești-Scăeni, Steren = 12.585 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Teleajen86.7920,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20826, UAT Plopeni, Steren = 23.037 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Teleajen155.5000,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23359, UAT Balta Doamnei, Steren = 384.262 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Ialomița2.593.7690,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23340, UAT Filipeștii de Târg, Steren = 381.635 mp, teren extravilan, ape curgătoare, râul Ialomița2.593.7690,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23377, UAT Balta Doamnei, Steren = 8.817 mp, râul Ialomița, teren extravilan, ape curgătoare59.5150,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 22436, UAT Măgureni, Steren = 99.783 mp, râul Ialomița, teren extravilan, ape curgătoare673.5350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23620, UAT Mănești, Steren = 109.468 mp, râul Teleajen, teren extravilan, ape curgătoare738.9090,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 24896, UAT Bănești, Steren = 171.620 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare793.9350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 30517, UAT Păulești, Steren = 302.881 mp, râul Teleajen, teren extravilan, ape curgătoare2.044.4470,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 22435, UAT Florești, Steren = 663.322 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare4.477.4240,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25020, UAT Lipănești, Steren = 256.197 mp, râul Teleajen, teren extravilan, ape curgătoare793.9350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^9101462 parțial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiștea) cu toți afluenții de ord. I-VI; lungime curs de apă codificat județul CL = 510 km, supr. luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiștea + R. Argeș (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr. = 3.847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braț râul, L = 10 km, S = 436,48 ha432.500.375CF. nr. 33070, UAT Călărași, Steren = 100.000 mp, Brațul Borcea, teren extravilan, ape curgătoare675.000Țara: România; județul: Călărași0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23644, UAT Ciocănești, Steren = 600.000 mp, fluviul Dunărea, teren extravilan, ape curgătoare4.050.000Țara: România; județul: Călărași0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  34^1063799 parțial8.03.01BH Dunăre (+ Mostiștea) cu afluenții de ord. I-IV312.564.783CF. nr. 27017, UAT Bordușani, Sm = 350.000 mp, Brațul Borcea, teren extravilan, ape curgătoare2.262.500Țara: România; județul: Ialomița0,0210 aniacvacultură
  34^11650408.28.01Canton Budești104.084Suprafață teren = 3.931 mp; suprafață construită = SC1-canton = 51 mp, SC2-anexă = 18 mp, SC3-anexă = 13 mp, suprafață desfășurată = SC1-canton = 51 mp, SC2-anexă = 18 mp, SC3-anexă = 13 mp; tip clădire = P; CF = 20582, UAT Budești; suprafață utilă = mp104.084Țara: România; județul: Călărași, orașul Budești0,39010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  34^12650538.28.01Canton Smeeni80.588Suprafață teren = 1.026 mp; suprafață construită = SC1-canton = 77 mp, S_C2-anexă = 69 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 154 mp, S_C2-anexă = 69 mp; tip clădire = P+1; CF = 20493, UAT Smeeni; suprafață utilă = mp80.588Țara: România; județul: Buzău; satul Sălcioara1,02010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  34^13650528.28.01Canton Rușețu105.526Suprafață teren = 2.754 mp; suprafață construită = C1-canton = 79 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 158 mp; tip clădire = P+1; CF = 20162, UAT Rușețu; suprafață utilă = mp105.526Țara: România; județul: Buzău; comuna Rușețu; nr. -; Buzău0,43010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  34^14650518.28.01Canton Pătârlagele84.396Suprafață teren = 2.844 mp; suprafață construită = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 26 mp, C3-bazin apă = 22 mp, C4-anexă = 85 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 80 mp, C2-anexă = 26 mp, C3-bazin apă = 22 mp, C4-anexă = 85 mp; tip clădire = P; CF = 20792, UAT Pătârlagele; suprafață utilă = mp84.396Țara: România; județul: Buzău; orașul Pătârlagele; nr.: -; Buzău0,82010 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA
  3564021 parțial8.17.02Acumulare Gilău Suprafață la NNR = Stotală = 639.991 mp, St = 632.740 mp, CF nr. 56021; UAT Gilău, St = 7.251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5.618 mp, Sconstr_C2- casa_barajist = 46 mp Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4- casa_vanelor2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, vol. total = 3,914 mil. mc., vol. de atenuare = 1,2 mil. mc. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF = 28.506.171CF nr. 56021; acumulare Gilău - S totală = 632.740 mp, S ape stătătoare = 632.740 mp, UAT - Gilău28.183.189Țara: România; județul Cluj; comuna Gilău1,1810 aniconstrucții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  0,0510 aniactivitatea de piscicultură
  36101328 parțial8.03.01Bazin hidrografic Someș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificată = 1.067,5 km, suprafață luciu de apă = 2.398,1 ha, resursă teoretică de apă = 3.658 mil. mc23.981.000CF nr. 51319; S albie minoră râu Someș = 466.294 mp, UAT - Ardusat466.294Țara: România; județul Maramureș0,0510 aniîndepărtare material aluvionar
  0,3810 aniconstrucții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  36^1101328 parțial8.03.01Baz. hidr. Someș cu toți afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 1.067,5 km, supr. luciu de apă = 2.398,1 ha, resursa teoretică de apă = 3.658 mil. mc23.981.000CF nr. 52111, UAT Fărcașa, ape curgătoare, râul Someș, S = 1.726.151 mp1.726.151Țara: România; județul: Maramureș0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,77010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  36^2101332 parțial8.03.01Baz. hidr. Someș cu toți afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 850,2 km, supr. luciu de apă = 1.504,57 ha, resursa teoretică de apă = 2.744 mil. mc15.045.700CF nr. 51223, UAT Benesat, ape curgătoare, teren extravilan, râul Someș, St = 657 mp657Țara: România; județul: Sălaj0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51222, UAT Benesat, ape curgătoare, teren extravilan, râul Someș, St = 2.941 mp2.941Țara: România; județul: Sălaj0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51225, UAT Benesat, ape curgătoare, teren extravilan, St = 373.061 mp373.061Țara: România; județul: Sălaj0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51462, UAT Napradea, ape curgătoare, teren extravilan, râul Someș, St= 4.931 mp4.931Țara: România; județul: Sălaj0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51765, UAT Someș-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan, râul Someș, St = 133.617 mp133.617Țara: România; județul: Sălaj0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  0,29010 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ
  3763737 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificată = 1.233,09 km, S ocupată de luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc13.326.370CF nr. 305, teren extravilan ape curgătoare râul Teleșag, S teren = 4.622 mp, UAT Satu Mare, județul Harghita5.084Țara: România, județul Harghita0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 53302, teren extravilan ape curgătoare, S teren = 2.428 mp, localitatea Tămașu, UAT Dealu, județul Harghita2.6710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 58217, teren extravilan ape curgătoare râul Corund, S teren = 29.286 mp, UAT Praid , județul Harghita32.2150,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51969, teren extravilan ape curgătoare râul Brădești, S teren = 5.424 mp, UAT Brădești, județul Harghita5.9660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 54434, teren extravilan ape curgătoare râul Brădești, S teren = 1.488 mp, UAT Satu Mare, județul Harghita1.6370,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  38101354 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.727 km, suprafață luciu de apă = 3.396,09 mil. mc, resursa teoretică de apă = 1.179,68 mil. mc37.677.266CF nr. 135691, teren intravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 14.092 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș15.501Țara: România, județul Mureș0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 53569, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 62.219 mp, UAT Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș68.4410,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55001, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 116.221 mp, UAT Sântana de Mureș127.8430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7466, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.276 mp, UAT Saschiz, județul Mureș1.4040,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7464, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.196 mp, UAT Saschiz , județul Mureș4.6160,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7485, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 6.319 mp, UAT Saschiz, județul Mureș6.9510,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7501, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.890 mp, UAT Saschiz , județul Mureș5.3790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7450, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 641 mp, UAT Saschiz, județul Mureș7050,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7526, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 788 mp, UAT Saschiz, județul Mureș8670,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7479, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 688 mp, UAT Saschiz, județul Mureș7570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7506, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.052 mp, UAT Saschiz, județul Mureș2.2570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7461, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.080 mp, UAT Saschiz, județul Mureș4.4880,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7471, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.264 mp, UAT Saschiz, județul Mureș1.3900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7482, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 648 mp, UAT Saschiz, județul Mureș7130,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7452, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.642 mp, UAT Saschiz, județul Mureș1.8060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7514, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.121 mp, UAT Saschiz, județul Mureș2.3330,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7449, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 6.109 mp, UAT Saschiz, județul Mureș6.7200,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7448, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 26.490 mp, UAT Saschiz, județul Mureș29.1390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7625, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 414.057 mp, UAT Saschiz, județul Mureș455.4630,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7808, teren extravilan ape curgătoare râul Cimaș, S teren = 63.507 mp, UAT Saschiz, județul Mureș69.8580,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7664, teren extravilan ape curgătoare râul Flosa, S teren = 21.807 mp, UAT Saschiz, județul Mureș23.9880,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7546, teren extravilan ape curgătoare râul Cărbunarilor, S teren = 6.817 mp, UAT Saschiz, județul Mureș7.4990,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139326, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 1.499 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș1.6490,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139330, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 4.396 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș4.8360,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139592, teren intravilan pe curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.551 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș2.8060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139694 teren intravilan ape curgătoare, S teren = 3.764 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș4.1400,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51320, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia, S teren = 486 mp, UAT Răstolița, județul Mureș5350,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51323, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia Mică, S teren = 1.791 mp, UAT Răstolița, județul Mureș1.9700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 50816, teren extravilan ape curgătoare pârâul Bistra, pârâul Valea din Mijloc, pârâul Valea Stegii, S teren = 3.015, pârâul Bistra S teren = 1.889 mp, UAT Vătava, județul Mureș3.3170,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140052, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 4.766 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș5.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51319 teren extravilan ape curgătoare pârâul Tih, S teren = 12.839 mp, pârâul Mijlou, S teren = 9.772 mp, pârâul Răstolița, S teren = 29.428 mp, UAT Răstolița, județul Mureș57.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140090, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.326 mp, UAT Târgu Mureș , județul Mureș2.8140,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140157 teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.712 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș2.9830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55544, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 16.423 mp, UAT Sovata, județul Mureș18.0650,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55487, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 21.638 mp, UAT Sovata, județul Mureș23.8020,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55611, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 6.765 mp, UAT Sovata, județul Mureș7.4420,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140521, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 1.838 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș2.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 52087, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 138.536 mp, UAT Gornești, județul Mureș152.3900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  39101357 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 841 km, suprafață luciu de apă = 1.294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc14.361.137CF nr. 101776, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 7.206 mp UAT Axente Sever, județul Sibiu7.927Țara: România, județul Sibiu0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 101050, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 11.777 mp, UAT Copșa Mică, județul Sibiu12.9550,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  40101360 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 546 km, suprafață luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mc/an9.871.271CF nr. 56179, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 3.039 mp, UAT Luna, județul Cluj3.343Țara: România, județul Cluj0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 56180, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 19.157 mp, UAT Luna, județul Cluj21.0730,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 50723, teren extravilan ape curgătoare râul Iara, S teren = 25.178 mp, UAT Valea Ierii, județul Cluj27.6960,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  41101362 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 2.490 km, suprafață luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1.470,9 mil. mc44.388.323CF nr. 71352, teren extravilan ape curgătoare râul Ampoi, S teren = 36.928 mp, UAT Meteș, județul Alba40.621Țara: România, județul Alba0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70527, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 313.973 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba345.3700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70626, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 358 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba3930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70633, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 14.699 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba16.1680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 16013, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.082.688 mp, UAT Vințu de Jos, jud. Alba1.190.9560,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 127, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cenade, S teren = 34.218 mp, UAT Cenade, județul Alba37.6390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 93192, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 408.009 mp, UAT Aiud, județul Alba448.8090,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 93262, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 6.175 mp, UAT Aiud, județul Alba 6.7920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110015, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 18.043 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba19.8470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110213, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 419.629 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba461.5910,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110283, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.448 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba1.5920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110285, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 63.623 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba69.9850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110284, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 11.083 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba12.1910,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110172, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 36.100 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba39.7100,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110171, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 189.383 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba208.3210,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110170, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 291.360 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba320.4960,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73639, teren extravilan ape curgătoare râul Cioara, S teren = 2.156 mp, UAT Șibot, județul Alba 2.3710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72716, teren extravilan ape curgătoare pârâul Băcăinți, S teren = 18.349 mp, UAT Șibot, județul Alba20.1830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71988, teren extravilan ape curgătoare râul Craiva, S teren = 21.672 mp, UAT Cricău, județul Alba23.8390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71779, teren extravilan ape curgătoare pârâul Craiva, S teren = 11.456 mp, UAT Cricău, județul Alba12.6010,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71307, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 393.469 mp, UAT Sălciua, județul Alba432.8150,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71794, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cioara, S teren = 36.017 mp, UAT Săliștea, județul Alba 39.6180,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71719, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 375 mp, UAT Câlnic, județul Alba 4120,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72147, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 38.201 mp, UAT Câlnic, județul Alba42.0210,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71781, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 900 mp, UAT Câlnic, județul Alba 9900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71772, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 42.181 mp, UAT Câlnic, județul Alba46.3990,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71789, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 6.807 mp, UAT Câlnic, județul Alba 7.4870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  42101364 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.070 km, suprafață luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. mc36.181.087CF nr. 61273, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 106 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara117Țara: România; județul: Hunedoara; -; -; nr.: -;0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61275, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 55 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62835, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 10.936 mp, UAT Brănișca, județul Hunedoara 12.0300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 64579, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 924.639 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara1.017.1030,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70216, teren extravilan ape curgătoare pârâul Govăjdie, S teren = 34.791 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara38.2700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70373, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 254 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara2790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70374, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70375, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70376, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 756 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara8320,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70377, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 3.358 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara3.6940,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70381, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 975 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1.0730,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70382, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.985 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara2.1840,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70551, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.055 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1.1610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70552, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 21 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara230,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70553, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 95 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1050,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70554, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 64 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70555, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 166 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara1830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70195, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 8.387 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara9.2260,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70797, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.841 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara2.0250,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70208, teren extravilan ape curgătoare pârâul Rițișoara, S teren = 32.352 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara35.5870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  43101366 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafață luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 308653, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 601.378 mp, UAT Fântânele, județul Arad661.516Țara: România; județul: ARAD; -; -; nr: -;0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 4800, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 137.969 mp, UAT Frumușeni, județul Arad151.7660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302543, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 375.861 mp, UAT Bârzava, județul Arad413.4470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303793, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 59.944 mp, UAT Conop, județul Arad65.9380,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306499, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 63.335 mp, UAT Zăbrani, județul Arad 69.6690,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306501, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 36.713 mp, UAT Zăbrani, județul Arad40.3840,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303063, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.410.020 mp, UAT Felnac, județul Arad1.551.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305404 , teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 4.357 mp, UAT Conop, județul Arad 4.7930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305132, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 5.217 mp, UAT Conop, județul Arad5.7390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305430, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 8.212 mp, UAT Conop, județul Arad9.0330,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831, teren intravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 413.607 mp, UAT Arad, județul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  4464170 parțial8.17.02Acumularea Zetea - Stotală = 1.532.240 mp, S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneață = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, S_C1_baraj_cu_grup_exploatare = 91.332 mp, S_C2_transformator = 85 mp, S_C3_casa_vanelor 2 = 23 mp, S_C4_casa-vanelor 1 = 52 mp, S_C5_canal_golire_fund = 3.875 mp, S_C6_evacuator_ape_mari = 13.338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea216.997.987CF nr. 51668, teren extravilan acumularea Zetea, St = 1.372.400 mp compus din S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneață = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea, județul Harghita194.361.209Țara: România, județul Harghita, comuna Zetea0,01910 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,310 aniagrement nautic
  4564177 parțial 8.17.02Acumularea Rediu - Vtot = 2,20 mil. mc, vol. aten. = 1,98 mil. mc, sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lungime coron. = 249 m, lățime coron. = 5 m pe pârâul Mărtinești, H = 15,5 m4.512.873CF nr. 52572, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 63.302 mp, S teren fâneață = 3.091 mp, UAT Tureni1.143.580Țara: România, județul Cluj0,02310 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,4310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,4310 aniagrement nautic
  CF nr. 52471, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 1.810 mp, UAT Aiton, județul Cluj31.1770,02310 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,4310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,4310 aniagrement nautic
  46149923 parțial 8.17.02Acumularea Cinciș - Stotală = 1.978.117 mp, St_lac = 1.959.860 mp, CF nr. 60652 UAT Teliucu Inferior, St_curți_construcții = 18.257 mp, Sconstr_C2_casa_vanelor = 142 mp, Sconstr_C3_baraj_și_clădire administrativă = 1.536 mp, CF nr. 60661, UAT Teliucu Inferior, Vtot = 35,87 mil. mc, Vat = 8,66 mil. mc100.048.090CF nr. 60652, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Cinciș, S teren ape stătătoare = 1.959.860 mp, UAT Teliucu Inferior, județul Hunedoara99.124.623Țara: România, județul Hunedoara, comuna Teliucu Inferior 0,01810 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,310 aniagrement nautic
  46^1101360 parțial8.03.01BH Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 546 km, suprafață luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mc/an9.871.271CF nr. 56201 teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 206.083 mp, UAT Luna, județul Cluj226.691Țara: România, județul Cluj0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^2101362 parțial8.03.01BH Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.490 km, suprafață luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1470,9 mil. mc44.388.323CF nr. 72362 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.279.167 mp, UAT Șibot, județul Alba1.407.083Țara: România, județul Alba0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71357 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 51.510 mp, UAT Săliștea, județul Alba56.6610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 92843 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 362.483 mp, UAT Aiud, județul Alba398.7310,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 4781 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 82.325 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba90.5570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^3101364 parțial8.03.01BH Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.070 km, suprafață luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. mc36.181.087CF nr. 63206 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 513.162 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara564.478Țara: România, județul Hunedoara0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62655 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 909.882 mp, UAT Dobra, județul Hunedoara1.000.8700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 64869 teren extravilan ape curgătoare râul Strei, Steren = 482.947 mp, UAT Călan, județul Hunedoara538.9420,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^4101366 parțial8.03.01BH Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafață luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 317048 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 2.203.402 mp, UAT Vladimirescu, județul Arad2.423.742Țara: România, județul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302544 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 1.126.682 mp, UAT Bârzava, județul Arad1.239.3500,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306498 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 257.819 mp, UAT Zăbrani, județul Arad283.6010,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303120 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 29.000 mp, UAT Felnac, județul Arad31.9000,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353618 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 397.500 mp, UAT Arad, județul Arad437.2500,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353616 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 64.890 mp, UAT Arad, județul Arad71.3790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353644 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 237.494 mp, UAT Arad, județul Arad261.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353645 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 825.727 mp, UAT Arad, județul Arad908.2300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 413.607 mp, UAT Arad, județul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306860 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 144.231 mp, UAT Conop, județul Arad158.6540,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 304373 teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 248.510 mp, UAT Petriș, județul Arad273.3610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^5149920 parțial8.03.01Ape de suprafață și albiile lor minore, lungime curs codificat = 342 km, S luciu apă = 357,09 ha3.961.666CF nr. 404436 teren extravilan ape curgătoare râul Mureș Steren = 2.631.948 mp, UAT Sânpetru Mare, județul Timiș2.895.143Țara: România, județul Timiș0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^664178 parțial8.17.02Acumularea Tureni, Vtot = 8,95 mi mc, vol. aten = 8,77 mil. mc, Sup. Coron. = 170,5 ha, baraj din materiale locale, lung. coron.= 440 m, lat. coron.= 5 m, pe pârâul V. Racilor, H = 17 m18.258.464CF nr. 53323 teren extravilan ape stătătoare, Acumularea Tureni, Steren ape stătătoare = 96.428 mp, UAT Tureni, județul Cluj200.108,00Țara: România, județul Cluj comuna Tureni0,02910 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,4310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,4310 aniagrement nautic
  46^7 63737 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 1.233,09 km, supr. luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc/an13.326.371CF nr. 62552, teren ape curgătoare, râul Mureș, S = 69.846 mp, UAT Remetea, județul Harghita77.529,060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62550, teren ape curgătoare, râul Mureș, S = 46.421 mp, UAT Remetea, județul Harghita 51.527,310,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62551, teren intravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 351 mp, UAT Remetea, județul Harghita389,610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62549, teren intravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 538 mp, UAT Remetea, județul Harghita597,180,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62516, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 93.525 mp, UAT Remetea, județul Harghita103.812,750,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55177, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Balo, S = 14.906 mp, UAT Dealu, județul Harghita16.545,660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62556, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 20 mp, UAT Remetea, județul Harghita22,200,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62559, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 1.036 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.149,960,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62560, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 29 mp, UAT Remetea, județul Harghita32,190,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62562, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 34 mp, UAT Remetea, județul Harghita37,740,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62564, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 36 mp, UAT Remetea, județul Harghita39,960,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62566, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 2.488 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.761,680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62568, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 37 mp, UAT Remetea, județul Harghita41,070,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62570, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 67 mp, UAT Remetea, județul Harghita74,370,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62573, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 3.427 mp, UAT Remetea, județul Harghita3.803,970,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62575, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 1.370 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.520,700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62577, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 2.174 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.413,140,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62588, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 90 mp, UAT Remetea, județul Harghita99,900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62590, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 75 mp, UAT Remetea, județul Harghita83,250,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62592, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 20 mp, UAT Remetea, județul Harghita22,200,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62593, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 841 mp, UAT Remetea, județul Harghita933,510,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62594, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 22 mp, UAT Remetea, județul Harghita24,420,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62595, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 1.107 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.228,770,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62596, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 25 mp, UAT Remetea, județul Harghita27,750,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62597, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 1.941 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.154,510,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62598, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 70 mp, UAT Remetea, județul Harghita77,700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62599, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 517 mp, UAT Remetea, județul Harghita573,870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61257, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 401 mp, UAT Remetea, județul Harghita445,110,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62580, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 31 mp, UAT Remetea, județul Harghita34,410,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62581, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 711 mp, UAT Remetea, județul Harghita789,210,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62582, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 35 mp, UAT Remetea, județul Harghita38,850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62583, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 1.672 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.855,920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62584, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 70 mp, UAT Remetea, județul Harghita77,700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62585, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 517 mp, UAT Remetea, județul Harghita573,870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62586, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 532 mp, UAT Remetea, județul Harghita590,520,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62587, teren ape curgătoare, pârâul Piatra, S = 9.705 mp, UAT Remetea, județul Harghita10.772,550,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61238, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 8.105 mp, UAT Remetea, județul Harghita8.996,550,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62611, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 56 mp, UAT Remetea, județul Harghita62,160,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62612, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 1.845 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.047,950,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62613, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 32 mp, UAT Remetea, județul Harghita35,520,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62614, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 462 mp, UAT Remetea, județul Harghita512,820,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62615, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 37 mp, UAT Remetea, județul Harghita41,070,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62616, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 2178, UAT Remetea, județul Harghita2.417,580,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62617, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 134 mp, UAT Remetea, județul Harghita148,740,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62618, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 5.639 mp, UAT Remetea, județul Harghita6.259,290,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62622, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Lucaci, S = 3.925 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.356,750,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 60047, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 269 mp, UAT Remetea, județul Harghita298,590,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61267, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 401 mp, UAT Remetea, județul Harghita445,110,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61277, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 126 mp, UAT Remetea, județul Harghita139,860,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62687, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 28 mp, UAT Remetea, județul Harghita31,080,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62688, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 95 mp, UAT Remetea, județul Harghita105,450,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62689, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Ghiduț, S = 3.620 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.018,200,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^8 101354 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2727 km, sup. luciu de apă = 3396,09 ha, resursa teoretică de apă = 1179,68 mil mc/an37.677.266CF nr. 53670, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Terebici, S = 689 mp, UAT Ernei, județul Mureș764,790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51610, teren intravilan, ape curgătoare, pârâul Sacadat, S = 147 mp, UAT Eremitu, județul Mureș163,170,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51614, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Ciadou, S = 229 mp, UAT Eremitu, județul Mureș254,190,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7573, teren extravilan, ape curgătoare, Pârâul Cărbunarilor, S = 1818 mp, UAT Saschiz, județul Mureș2.017,980,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 58277, teren extravilan, ape curgătoare, râul Târnava Mare, S = 73255,20 mp, UAT Sighișoara, județul Mureș81.313,270,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^9 101362 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2490 km, sup. luciu de apă = 4001 ha, resursa teoretică de apă = 1470,9 mil mc/an44.388.323CF nr. 71820, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Panade, S = 6835 mp, UAT Sâncel, județul Alba7.586,850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71851, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Valea Mare, S = 5101 mp, UAT Sâncel, județul Alba5.662,110,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70902, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Geoagiu, S = 587 mp, UAT Râmeț, județul Alba651,570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73638, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Unirea, S = 23018 mp, UAT Unirea, județul Alba25.549,980,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73644, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Măhăceni, S = 38063 mp, UAT Unirea, județul Alba42.249,930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 76106, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Gârdan, S = 15248 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba16.925,280,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71853, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Turdaș, S = 6880 mp, UAT Hopârta, județul Alba7.636,800,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72049, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Gârbău, S = 27431 mp, UAT Berghin, județul Alba30.448,410,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72478, teren extravilan, ape curgătoare, râul Secaș, S = 26649 mp, UAT Mihalț, județul Alba29.580,390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 76870, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Veseuș, S = 7953 mp, UAT Jidvei, județul Alba8.827,830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 111124, teren extravilan, ape curgătoare, Pârâul Mare, S = 3480 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba3.862,800,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 111844, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Pâclișa, S = 3266 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba3.625,260,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70417, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 556759 mp, UAT Blandiana, județul Alba618.002,490,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 78421, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Gârbova, S = 9238 mp, UAT Gârbova, județul Alba10.254,180,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 78437, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Chipeșa, S = 1423 mp, UAT Gârbova, județul Alba1.579,530,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73506, teren extravilan, ape curgătoare, râul Arieș, S = 109743,5 mp, UAT Lupșa, județul Alba121.815,290,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71784, teren extravilan, ape curgătoare, râul Târnava Mare, S = 247438,46 mp, UAT Mihalț, județul Alba274.656,700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73660, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 184997 mp, UAT Mihalți, jud. Alba205.346,670,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^10 101364 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2070 km, sup. luciu de apă = 3293 ha, resursa teoretică de apă = 1609,44 mil. mc36.181.087CF nr. 68116, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Dobra, S = 15372 mp, UAT Cerbăl, județul Hunedoara17.062,92Țara: România, județul Hunedoara0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 68591, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Dobra, S = 13638 mp, UAT Cerbăl, județul Hunedoara15.138,180,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 64743, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Dobra, S = 103563 mp, UAT Cerbăl, județul Hunedoara114.954,930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 68104, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Zlaști, S = 98595 mp, UAT Cerbăl, județul Hunedoara109.440,450,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71295, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Govăjdie, S = 3884 mp, UAT Cerbăl, județul Hunedoara4.311,240,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 67258, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Nădrab, S = 20235 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara22.460,850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 67177, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Sohodol, S = 20613 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara22.880,430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 67316, teren ape curgătoare, pârâul Govăjdie, S = 130086 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara144.395,460,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 64497, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 143082 mp, UAT Vețel, județul Hunedoara158.821,020,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 65490, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 751876,5 mp, UAT Geoagiu, județul Hunedoara834.582,920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61713, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 536898,5 mp, UAT Rapoltu Mare, județul Hunedoara595.957,330,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 63097, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, S = 256.192 mp, UAT Brănișca, județul Hunedoara284.373,120,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 67441, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Cib, S = 80 mp, UAT Geoagiu, județul Hunedoara88,800,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62553, teren extravilan, ape curgătoare, pârâul Zlotina, S = 29752 mp, UAT Sarmisegetuza, județul Hunedoara33.024,720,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^11 101366 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 301541, teren extravilan, ape curgătoare, râul Valea Mare, Steren = 25947 mp, UAT Vărădia de Mureș, județul Arad28.801,17Țara: România, județul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 307225, teren extravilan, ape curgătoare, râul Pârâul Mare, S teren = 29646 mp, UAT Ususău, județul Arad32.907,060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305767, teren extravilan, ape curgătoare, râul Pârâul Mare, Steren = 32766 mp, UAT Ususău, județul Arad36.370,260,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303666, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 925.702,5 mp, UAT Conop, județul Arad1.027.529,780,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 307087, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 10035 mp, UAT Zăbrani, județul Arad11.138,850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303399, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 544230 mp, UAT Zădăreni, județul Arad604.095,300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 307346, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 1164534 mp, UAT Păuliș, județul Arad1.292.632,740,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 307739, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 1106882 mp, UAT Lipova, județul Arad1.228.639,020,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 310017, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 1486854 mp, UAT Conop, județul Arad1.650.407,940,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 304237, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 414334 mp, UAT Vărădia de Mureș, județul Arad459.910,740,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 304238, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 78715 mp, UAT Vărădia de Mureș, județul Arad87.373,650,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306935, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 566130 mp, UAT Birchiș, județul Arad628.404,300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306930, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 658846 mp, UAT Birchiș, județul Arad731.319,060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^12 149920 parțial8.03.01Ape de suprafață și albiile lor minore, lung. curs codificat 342 km, Sluciu apă = 357,09 ha;3.961.666CF nr. 404962, teren extravilan, ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 464243 mp, UAT Periam, județul Timiș515.309,73Țara: România, județul Timiș0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anipescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  46^13 64171 parțial8.17.02Acumularea Bezid, S_totală = 1.840.000 mp, S_lac = 1.764.100 mp, S_dig = 60.000 mp, S_canal = 5.200 mp, S_canal = 10.700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure139.284.890CF nr. 50522, teren extravilan, ape stătătoare, Steren = 1763885 mp, UAT Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș1.957.912,35Țara: România, județul Mureș, orașul Sângeorgiu de Pădure0,310 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,310 aniagrement nautic
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI
  4764217 parțial8.17.03Baraj atenuare Cristur, St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8.207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău382.736CF nr. 50153; UAT Buduslău; Steren = 1.062.792 mp, extravilan, ape stătătoare, neproductiv 379.818Țara: România; județul: Bihor; comuna Buduslău; -; nr: -; Bihor0,00310 aniagrement
  0,005510 anipiscicultură
  4864219 parțial8.17.02Baraj și acumulare Miersig S_teren = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecție = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_și_canal_ deversor_dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca80.845CF nr. 51196 UAT Husasău de Tinca; Steren = 48.217 mp, teren extravilan, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecție = 8.272 mp66.975Țara: România; județul: Bihor; satul Miersig; -; nr: -; Bihor0,1310 aniagrement/ piscicultură
  4964227 parțial8.17.03Baraj Tauț, S_teren = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarelă_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coadă_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuț17.210.846CF nr. 300900 UAT Tauț; Steren = 2.691.510 mp, teren extravilan, ape stătătoare16.771.909Țara: România; județul: Arad; comuna Tauț; Arad0,00310 anipiscicultură/ agrement
  50651898.28.01Canton Boiu, suprafață teren = 4.318 mp; suprafață construită = C1-canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; suprafață desfășurată = C1- canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; tip clădire = P; CF = 51962, UAT Ciumeghiu; suprafață utilă = mp65.702CF nr. 51962; UAT Ciumeghiu; teren extravilan, Steren = 4.318 mp, Sconstr_C1-canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1-canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2-canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2-canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3-magazie = 80 mp, Sdesf_C3-magazie = 80 mp, tip clădire P65.702Țara: România; Județ: Bihor; -; satul Boiu; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivități economice
  51651918.28.01Canton Ant, suprafață teren = 1.125 mp; suprafață construită = C1-canton = 66 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 66 mp; tip clădire = P; CF = 51011, UAT Avram Iancu; suprafață utilă = mp6.687CF nr. 51011 UAT Avram Iancu, teren extravilan, Steren = 1.125 mp, Sconstr_C1-canton = 66 mp, Sdesf_C1-canton = 66 mp; tip clădire P6.687Țara: România; județul: Bihor; satul Ant; -; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivități economice
  52651928.28.01Canton Iermata, suprafață teren = totală = 8.562 mp, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Steren_mal_stâng = 2.479 mp; suprafață construită = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp; suprafață desfășurată = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C2-grajd = 54 mp; tip clădire = P; CF = 301597, UAT Zerind, CF nr. 301596, UAT Zerind, suprafață utilă = mp97.911CF nr. 301597; UAT Zerind; teren extravilan cu construcții, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Sconstr_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, tip clădire P69.562Țara: România; județul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagră0,8410 aniactivități economice
  CF nr. 301596 UAT Zerind; teren extravilan cu construcții, Steren_mal_stâng = 2.479 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp, Sdesf_C2-grajd = 54 mp, tip clădire P28.3490,8410 aniactivități economice
  53651988.28.01Canton Șomonta, suprafață teren = 1.751 mp; suprafață construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; tip clădire = P; CF = 50608, UAT Avram Iancu; suprafață utilă = mp19.165CF nr. 50608; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.751 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, tip clădire P19.165Țara: România; județul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -;0,8410 aniactivități economice
  54651998.28.01Canton Niuved, suprafață teren = 6.427 mp; suprafață construită = C1-canton = 105 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 105 mp; tip clădire = P; CF = 51058, UAT Tămășeu; suprafață utilă = mp8.000CF nr. 51058; UAT Tămășeu; teren extravilan cu construcții, Steren = 6.427 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, tip clădire P8.000Țara: România; județul: Bihor; satul Niuved; -; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivități economice
  55652018.28.01Canton Abrămuț, suprafață teren = 12.018 mp; suprafață construită = S_C1-clădire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniță = 21 mp; suprafață desfășurată = S_C1-cladire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniță = 21 mp tip clădire = clădire tip P; CF = 50317, UAT Abrămuț; suprafață utilă = mp6.538CF nr. 50317; UAT Abrămuț; teren extravilan cu construcții, Steren = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniță = 21 mp, Sdesf_C3-pivniță = 21 mp, tip clădire P6.538Țara: România; județul: Bihor; comuna Abrămuț0,8410 aniactivități economice
  56652038.28.01Canton Frunziș, suprafață teren = 1.159 mp; suprafață construită = C1-canton = 88 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 88 mp; tip clădire = P; CF = 301748, UAT Mișca; suprafață utilă = mp72.447CF nr. 301748; UAT Mișca; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.159 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, tip clădire P72.447Țara: România; județul: Arad; comuna Mișca; -; nr.: -; Frunziș0,8410 aniactivități economice
  57652108.28.01Canton Ineu, suprafață teren = 847 mp; suprafață construită = C1-stație_hidro = 111 mp; suprafață desfășurată = C1-stație_hidro = 222 mp; tip clădire = P+M; CF = 303991, UAT Ineu; suprafață utilă = mp130.824CF nr. 303991; UAT Ineu; teren intravilan cu construcții, Steren = 847 mp, Sconstr_C1-stație_hidro = 111 mp, Sdesf_C1-stație_hidro = 222 mp, tip clădire P+M130.824Țara: România; județul: Arad; orașul Ineu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  58652168.28.01Canton Horingea, suprafață teren = 3.036 mp; suprafață construită = C1-canton = 163 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 163 mp, tip clădire = P; CF = 51959, UAT Ciumeghiu; suprafață utilă = mp26.898CF nr. 51959 UAT Ciumeghiu; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.036 mp, Sconstr_C1-canton = 163 mp, Sdesf_C1-canton = 163 mp, tip clădire P26.898Țara: România; județul: Bihor; comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; DA Crișuri0,8410 aniactivități economice
  59652188.28.01Stația hidrologică Beiuș, suprafață teren = 345 mp; suprafață construită = C1-stație_hidro = 108 mp; suprafață desfășurată = C1-stație_hidro = 216 mp; tip clădire = P+E; CF = 102204, UAT Beiuș; suprafață utilă = mp162.790CF nr. 102204; UAT Beiuș; teren intravilan cu construcții, Steren = 345 mp, Sconstr_C1-stație_hidro = 108 mp, Sdesf_C1-stație_hidro = 216 mp, tip clădire P+E162.790Țara: România; județul: Bihor; municipiul Beiuș; str. Burgundia Mică; nr.: 6; Bihor0,8410 aniactivități economice
  60652218.28.01Canton Talpoș, suprafață teren = 3.262 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp, C2-grajd = 37 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp, C2-grajd = 37 mp; tip clădire = P; CF = 51537, UAT Batăr; Suprafață utilă = mp41.376CF nr. 51537; UAT Batăr; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.262 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, tip clădire P41.376Țara: România; județul: Bihor; satul Talpoș; -; nr.: -; Talpoș0,8410 aniactivități economice
  6165222 parțial8.28.01Canton Tămașda, suprafață teren = totală = 8.369 mp, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Steren_mal_drept = 5.033 mp; suprafață construită = C1-canton_mal_stâng = 105 mp, C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp, C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd = 61 mp; suprafață desfășurată = C1-canton_mal_stâng = 105 mp, C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp, C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd = 61 mp; tip clădire = P; CF = 51013, UAT Avram Iancu, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu; S = utilă = mp26.237CF nr. 51013; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcții, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C3-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-grajd = 109 mp, Sdesf_C3-grajd = 109 mp, tip clădire P10.458Țara: România; județul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -0,8410 aniactivități economice
  62652238.28.01Canton Șilindia, suprafață teren = 1.717 mp; S = construită = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 85 mp, C3-anexă = 64 mp; S = desfășurată = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 85 mp, C3-anexă = 64 mp; tip clădire = P;CF = 301343, UAT Șilindia; S = utilă = mp100.330CF nr. 301343 UAT Șilindia; teren intravilan cu construcții, Steren = 1.717 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, Sconstr_C2-anexă = 85 mp, Sdesf_C2-anexă = 85 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, tip clădire P100.330Țara: România; județul: Arad; comuna Șilindia; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  63652248.28.01Canton Zărand, suprafață teren = 2.789 mp; suprafață construită = C1-canton = 133 mp, C2-grajd = 35 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 133 mp, C2-grajd = 35 mp; tip clădire = P; CF = 301433, UAT Zărand; suprafață utilă = mp8.284CF nr. 301433 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 2.789 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, Sconstr_C2-anexă = 35 mp, Sdesf_C2-anexă = 35 mp, clădire tip P8.284Țara: România; județul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  64652258.28.01Canton Pilu, suprafață teren = totală = 11.883 mp, Steren_Pilu_I = 4.095 mp, Steren_Pilu_II = 2.204 mp, Steren_Pilu_III = 5.584 mp; suprafață construită = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II = 117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp; suprafață desfășurată = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II = 117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp; tip clădire = P; CF = 300989, UAT Pilu, CF nr. 300990, UAT Pilu, CF nr. 301926, UAT Socodor; suprafață utilă = mp21.214Canton Pilu I , CF nr. 300989 UAT Pilu; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.095 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sconstr_C2-magazie = 95 mp, Sdesf_C2-magazie = 95 mp, clădire tip P7.311Țara: România; județul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  Canton Pilu II, CF nr. 300990 UAT Pilu; teren extravilan cu construcții, Steren = 2.204 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, clădire tip P3.9350,8410 aniactivități economice
  Canton Pilu III, CF nr. 301926 UAT Socodor; teren extravilan cu construcții, Steren = 5.584 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, clădire tip P9.968Țara: România; județul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  65652268.28.01Canton Țipari, suprafață teren = totală = 8.247 mp, Steren_Țipari_I = 3.934 mp, Steren_Țipari_II = 4.313 mp; suprafață construită = C1-canton_Țipari_I = 143 mp, C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Țipari_II = 139 mp; suprafață desfășurată = C1-canton_Țipari_I = 143 mp, C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Țipari_II = 139 mp; tip clădire = P; CF = 302697, UAT Sintea Mare, CF nr. 301446, UAT Zărand; suprafață utilă = mp41.929CF nr. 302697 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.934 mp, Sconstr_C1-canton_Țipari_I = 143 mp, Sdesf_C1-canton_Țipari_I = 143 mp, Sconstr_C2-magazie = 78 mp, Sdesf_C2-magazie = 78 mp, clădire tip P20.001Țara: România; județul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: -; Țipari0,8410 aniactivități economice
  CF nr. 301446 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.313 mp, Sconstr_C1-canton_Țipari_II = 139 mp, Sdesf_C1-canton_Țipari_II = 139 mp, clădire tip P21.928Țara: România; județul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Țipari0,8410 aniactivități economice
  66652278.28.01Canton Vărșand, suprafață teren = totală = 7.968 mp, Steren = 1.411 mp, Steren = 2.779 mp, Steren = 3.778 mp; suprafață construită = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp; tip clădire = P; CF = 301003, UAT Pilu, CF nr. 300988, UAT Pilu, CF nr. 300987, UAT Pilu; suprafață utilă = mp13.981Canton Vărșand I, CF nr. 301003 UAT Pilu, teren intravilan cu construcții, Steren = 1.411 mp2.476Țara: România; județul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -0,8410 aniactivități economice
  Canton Vărșand II, CF nr. 300988 UAT Pilu, teren extravilan cu construcții, Steren = 2.779 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, clădire tip P4.8760,8410 aniactivități economice
  Canton Vărșand III, CF nr. 300987 UAT Pilu, teren extravilan cu construcții, Steren = 3.778 mp, Sconstr_C1-canton = 143 mp, Sdesf_C1-canton = 143 mp, clădire tip P6.6290,8410 aniactivități economice
  67652288.28.01Cantonul Berechiu, suprafață teren = 3.985 mp; suprafață construită = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; tip clădire = P; CF = 301747, UAT Apateu; suprafață utilă = mp34.385CF nr. 304823 (CF sporadic 301747) UAT Apateu; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.985 mp, Sconstr_C1-canton = 69 mp, Sdesf_C1-canton = 69 mp, Sconstr_C2-grajd = 55 mp, Sdesf_C2-grajd = 55 mp, clădire tip P34.385Țara: România; județul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  68652298.28.01Cantonul Seleuș, suprafață teren = 825 mp; suprafață construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; tip clădire = P; CF = 301326, UAT Seleuș; suprafață utilă = mp114.896CF nr. 301326 UAT Seleuș; teren extravilan cu construcții, Steren = 825 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 86 mp, Sdesf_C2-anexă = 86 mp, Sconstr_C3-anexă = 65 mp, Sdesf_C3-anexă = 65 mp, clădire tip P114.896Țara: România; județul: Arad; comuna Seleuș; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  69652308.28.01Cantonul Harcai, suprafață teren = 1.508 mp; suprafață construită = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 73 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 73 mp; tip clădire = P; CF = 301432, UAT Zărand; suprafață utilă = mp82.555CF nr. 301432 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.508 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, clădire tip P82.555Țara: România; județul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -; Harcai0,8410 aniactivități economice
  70652318.28.01Canton Sintea Mare, suprafață teren = 938 mp; suprafață construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp; tip clădire = P; CF = 302698, UAT Sintea Mare; suprafață utilă = mp54.322CF nr. 302698 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcții, Steren = 938 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, clădire tip P54.322Țara: România; județul: Arad; comuna Sintea Mare0,8410 aniactivități economice
  71652328.28.01Canton Moțiori, S = teren = 1.335 mp S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp; S = desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp tip clădire = P; CF = 301749, UAT Apateu; S = utilă = mp42.958CF nr. 301749 UAT Apateu, teren extravilan cu construcții, Steren = 1.335 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 89 mp, Sdesf_C2-anexă = 89 mp, Sconstr_C3-anexă = 31 mp, Sdesf_C3-anexă = 31 mp, clădire tip P42.958Țara: România; județul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  72652338.28.01Canton Mocirla, S = teren = 2.300 mp; suprafață construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; tip clădire = P; CF = 302235, UAT Beliu; S = utilă = mp67.083CF nr. 302235 UAT Beliu; teren extravilan cu construcții, Steren = 2.300 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, Sconstr_C2-anexă = 93 mp, Sdesf_C2-anexă = 93 mp, Sconstr_C3-anexă = 28 mp, Sdesf_C3-anexă = 28 mp, clădire tip P67.083Țara: România; județul: Arad; satul Vasile Goldiș; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  73652368.28.01Canton Cermei, suprafață teren = 1.296 mp; suprafață construită = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp; tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei; suprafață utilă = mp42.958CF nr. 302818 UAT Cermei; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.296 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C1-magazie = 92 mp, Sdesf_C1-magazie = 92 mp, clădire tip P42.958Țara: România; județul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  74652388.28.01Canton Marghita, suprafață teren = 1.118 mp; suprafață construită = C1-adăpost_hidro = 59 mp; suprafață desfășurată = C1-adăpost_hidro = 59 mp; tip clădire = P; CF = 102608, UAT Marghita; suprafață utilă = mp95.638CF nr. 102608 UAT Marghita; teren intravilan cu construcții, Steren = 1.118 mp, Sconstr_C1-adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1-adăpost_hidro = 59 mp, clădire tip P95.638Țara: România; județul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17; Bihor0,8410 aniactivități economice
  75652398.28.01Canton Vânători, suprafață teren = 3.173 mp; suprafață construită = C1-canton = 217 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 217 mp tip clădire = P; CF = 301749, UAT Mișca; suprafață utilă = mp14.500CF nr. 301749 UAT Mișca; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.173 mp, Sconstr_C1-canton = 217 mp, Sdesf_C1-canton = 217 mp, clădire tip P14.500Țara: România; județul: Arad; comuna Mișca; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  76652408.28.01Canton Șicula, suprafață teren = 1.543 mp; suprafață construită = C1-canton = 110 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 110 mp; tip clădire = P; CF = 304310, UAT Șicula; suprafață utilă = mp32.240CF nr. 304310 UAT Șicula; teren intravilan cu construcții, Steren = 1.543 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P32.240Țara: România; județul: Arad; comuna Șicula; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  77652418.28.01Canton Cintei, suprafață teren = 4.980 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 301436, UAT Zărand; suprafață utilă = mp19.215CF nr. 301436 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.980 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P19.215Țara: România; județul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -0,8410 aniactivități economice
  78652428.28.01Canton Socodor, suprafață teren = 3.008 mp; suprafață construită = C1-canton = 105 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 105 mp; tip clădire = P; CF = 302781, UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp14.172CF nr. 302781 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.008 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P14.172Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  79652438.28.01Canton Hada, suprafață teren = 5.404 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 302778, UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp45.242CF nr. 302778 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 5.404 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P45.242Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Hada0,8410 aniactivități economice
  80652448.28.01Canton Becheni, suprafață teren = 4.429 mp; suprafață construită = C1-canton = 91 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp; tip clădire = P; CF = 302783, UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp45.288CF nr. 302783 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.429 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, clădire tip P45.288Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Becheni0,8410 aniactivități economice
  81652458.28.01Canton Rica, suprafață teren = 4.662 mp; suprafață construită = C1-canton = 86 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 86 mp; tip clădire = P; CF = 301993, UAT Socodor; suprafață utilă = mp43.308CF nr. 301993 UAT Socodor; teren extravilan cu construcții și arabil, Steren = 4.662 mp, Sconstr_C1-canton = 86 mp, Sdesf_C1-canton = 86 mp, clădire tip P43.308Țara: România; județul: Arad; comuna Socodor; nr.: -; Rica0,8410 aniactivități economice
  82652468.28.01Canton Zerindu Mic, suprafață teren = 5.106 mp; suprafață construită = C1-canton = 61 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 61 mp; tip clădire = P; CF = 301750, UAT Mișca; suprafață utilă = mp26.924CF nr. 301750 UAT Mișca; teren extravilan cu construcții și arabil, Steren = 5.106 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, clădire tip P26.924Țara: România; județul: Arad; satul Zerindu Mic; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivități economice
  831210158.28.01Canton Săud, suprafață teren = 2.121 mp; suprafață construită = C1-canton = 126 mp, C2-magazie = 68 mp, C3-șopron = 23 mp, C4-filigorie = 25 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 378 mp, C2-magazie = 68 mp, C3-șopron = 23 mp, C4-filigorie = 25 mp; tip clădire = P+E+M; CF = 50601, UAT Buntești; suprafață utilă = mp1.553.713CF nr. 50601 UAT Buntești; teren intravilan cu construcții și arabil, Steren = 2.121 mp, Sconstr_C1-canton = 126 mp, Sdesf_C1-canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr_C2-magazie = 68 mp, Sdesf_C2-magazie = 68 mp, Sconstr_C3-șopron = 23 mp, Sdesf_C3-șopron = 23 mp, Sconstr_C4-filigorie = 25 mp, Sdesf_C4-filigorie = 25 mp1.553.713Țara: România; județul: Bihor; satul Săud; -; nr.: -0,8410 aniactivități economice
  8463751 parțial8.03.01BH Crișuri cu toți afluenții de ordinele I-IV, lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafață lucii de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 52165 UAT Sălard; teren extravilan ape curgătoare, Steren = 130.040 mp130.040Țara: România; județul: Bihor; -; -; nr.: -; DA Crișuri0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 55589 UAT Tinca; teren extravilan ape curgătoare râul Crișul Negru, Steren = 13.142 mp13.1420,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 50429 UAT Toboliu; teren extravilan ape curgătoare, St = 330.524 mp330.5240,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 177300 UAT Oradea; teren intravilan ape curgătoare, St = 356.268 mp356.2680,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 302997 UAT Dieci; teren extravilan ape curgătoare râul Crișul Alb, Steren = 17.422 mp17.4220,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  84^163751 parțial8.03.01BH Crișuri cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafață lucii de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 53013 UAT Șuncuiuș St = 231.905 mp, teren extravilan albia râului Crișul Repede231.905Țara: Romania, județul Bihor0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  84^263751 parțial8.03.01 BH Crișuri cu toți afluenții de ord. I-VI, lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km., suprafață luciu de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 302724, UAT Almaș, St = 17033 mp, teren extravilan, râu Crișul Alb17.033Țara: România, județul: Arad0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 105836, UAT Aleșd, St = 199311 mp, teren extravilan, râu Crișul Repede199.311Țara: România, județul: Bihor0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucții plutitoare
  0,1310 aniagrement
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
  85649118.28.01Canton acumulare Giarmata cu anexe, suprafață teren = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 405845, UAT Giarmata; S = utilă = mp107.787CF nr. 405845; St = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S = desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Giarmata107.787Țara: România; județul: Timiș; comuna Giarmata; -; nr.: -1.00010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  86649128.28.01Canton acumulare Pișchia cu anexe, S = teren = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfășurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 404170, UAT Pișchia; S = utilă = mp181.214CF nr. 404170, St = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfășurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă UAT Pișchia - teren extravilan cu împrejmuire, canton, anexă, WC181.214Țara: România; județul: Timiș; comuna Pișchia; -; nr.: -1.13010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  87649138.28.01Canton acumulare Murani cu anexe, S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfășurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3- wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 404213, UAT Pișchia; S = utilă = mp132.528CF nr. 404213, St = 1.200 mp; S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfășurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă UAT Pișchia132.528Țara: România; județul: Timiș; comuna Pișchia; -; nr.: -; satul Murani1.00010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  88649168.28.01Canton 10 Biled cu anexe, S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfășurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 402540, UAT Biled; S = utilă = mp44.095CF nr. 402540; S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfășurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Biled 44.095Țara: România; județul: Timiș; comuna Biled; -; nr.: -1.13010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  89649208.28.01Canton 2 Cruceni cu anexe, S = teren = St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp; tip clădire = P; CF = nr. 402337, UAT Foeni; S = utilă = mp399CF nr. 402337; St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3magazie = 86 mp; t tip clădire = P; UAT Foeni399Țara: România; județul: Timiș; comuna Foeni; -; nr.: -0,62010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  90649248.28.01Canton 6 Rudna - amonte Timiș mal drept, S = teren = St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2- magazie = 104 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1- canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; CF = nr. 403283, UAT Giulvaz; S = utilă = mp 253Canton 6 Rudna - amonte Timiș mal drept CF nr. 403283; St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; UAT Giulvăz253Țara: România; județul: Timiș; comuna Giulvăz; -; nr.: -; satul Rudna0,62010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  91649338.28.01Canton 15 polder Pădureni , S = teren = St = 1.400 mp; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3- anexa = 52 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1- canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401955, UAT Pădureni; S = utilă = mp221.615CF nr. 401955; St = 1.400 mp; canton, grajd, anexă, teren extravilan; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexa = 52 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; UAT Pădureni221.615Țara: România; județul: Timiș; satul Pădureni; -; nr.: -1.00010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  92649408.28.01Canton 1 Uivar mal stâng Bega, S = teren = 11600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 401789, UAT Uivar; S = utilă = mp349CF nr. 401789; St = 11.600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; clădiri, grajd, magazie, teren extravilan; UAT Uivar349Țara: România; județul: Timiș; comuna Uivar; -; nr.: -0,37010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  93649428.28.01Canton 9 nod hidrotehnic Topolovăț, S = teren = 9.000 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 401756, UAT Topolovățu Mare; S = utilă = mp1.053CF nr. 401756; St = 9.000 mp; suprafață construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; suprafață desfășurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Topolovățu Mare1.053Țara: România; județul: Timiș; comuna Topolovățu Mare; -; nr.: -0,62010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  94649478.28.01Canton 17 Pădureni Timiș mal stâng, suprafață teren = St = 1.700 mp; suprafață construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafață desfășurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401951, UAT Pădureni; suprafață utilă = mp210CF nr. 401951; St = 1.700 mp; suprafață construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafață desfășurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P, canton, magazie; UAT Pădureni210Țara: România; județul: Timiș; satul Pădureni; -; nr.: -0,71010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  95649558.28.01Canton 25 Chevereș Timiș mal stâng , S = teren = St = 2.205 mp; S = construită = S constr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; CF = nr. 404397, UAT Chevereșu Mare; S utilă = mp263CF nr. 404397; St = 2.205 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; UAT Chevereșu Mare263Țara: România; județul: Timiș; comuna Chevereșu Mare; -; nr.: -1.00010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  96649718.28.01Canton Moravița - sediu sector, S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfășurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 400057, UAT Moravița; S = utilă = mp423.354CF nr. 400057; S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfășurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; teren intravilan, canton, anexa, antenă; UAT Moravița423.354Țara: România; județul: Timiș; comuna Moravița; -; nr.: -; DAB0,71010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  97649788.28.01Canton Surduc 1, S = teren = 1300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfășurată = 580 mp; tip clădire = P+1; CF = nr. 402429, UAT Fârdea; S = utilă = mp302.559CF nr. 402429; St = 1.300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfășurată = 580 mp; tip clădire = P+1; teren extravilan, canton; UAT Fârdea302.559Țara: România; județul: Timiș; comuna Fârdea; -; nr.: -0,29010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  98649808.28.01Canton Coștei, S = teren = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă șarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiș-Bega; CF = 400802, UAT Coșteiu; S = utilă = mp19.577CF nr. 400802; St = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă șarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiș-Bega teren intravilan, canton hidrotehnic, clădiri; UAT Coșteiu19.577Țara: România; județul: Timiș; comuna Coșteiu; -; nr.: -0,62010 aniactivități economice, spațiu de locuit
  991538538.28.01Teren cu magazie, S teren = 1.119 mp, clădire tip P, 14 încăperi, înscris în CF 8151 top 16925 Timișoara63.209CF nr. 410204 (nr. CF vechi 8151); St = 1.119 mp, clădire tip P; teren intravilan, C1 magazie, curți-construcții; UAT Timișoara 63.209Țara: România; județul: Timiș; MRJ Timișoara; Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 35; DA Banat12.00010 aniactivități economice
  99^11134318.28.01MHC Topolovăț centrala râu Bega, suprafață teren = 19.500 mp; suprafață construită = C1-microhidrocentrală = 343 mp, C2-trafo = 25 mp, C3 canal de evacuare = 8.512 mp; suprafață desfășurată = C1-microhidrocentrală = 343 mp, C2-trafo = 25 mp, C3 canal de evacuare = 8.512 mp; Tip clădire = P; CF = 401750, UAT Topolovățu Mare; suprafață utilă = mp2.722.228CF nr. 401750 UAT Topolovățu Mare, clădire microhidrocentrală Topolovățu Mare, Steren = 19.500 mp, SC1 microhidrocentrală = 343 mp S, C2 - trafo = 25 mp, SC3 - canal evacuare = 8512 mp2.722.228Țara: România, județul Timiș, comuna Topolovățu Mare0,6210 aniactivități economice
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPrețul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinația
  012345678910
  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD
  100642638.17.02Acumularea Hălceni Volum total = 42,8 mil. mc, Vaten = 29,8 mil. mc, Stotală = 3.839.420 mp, St = 496.678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni, St = 2.261.840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropnița, St = 1.080.902 mp, CF nr. 60114, UAT Șipote74.314.102CF nr. 60305, UAT Vlădeni Steren_ape_stătătoare_curți-construcții = 496.678 mp9.613.478Țara: România; județul: Iași; satul Vlădeni; Iași0,00110 anipiscicultură
  CF nr. 60258, UAT Gropnița Steren_ape_stătătoare_curți-construcții = 2.261.840 mp43.779.1670,00110 anipiscicultură
  CF nr. 60114, UAT Șipote Steren_ape_stătătoare = 1.080.902 mp20.921.4570,00110 anipiscicultură
  10164266 parțial8.17.02Acumularea Sârca Suprafață la NNR = St = 1.165.574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37.079 mp, Sconstr_C2 călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10.494 mp, Sconstr_C4 descărcător _ape_mari = 2.247 mp, Sconstr_C5-dig = 3.542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălțați, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp28.474.897CF nr. 61294, UAT Bălțați Steren_ape_stătătoare_curți_construcții_ pădure_pășune_neproductiv = 1.165.574 mp27.170.461Țara: România; județul: Iași; satul Vlădeni; Iași0,00210 anipiscicultură
  10264277 parțial8.17.02Acumulare Tungujei Suprafață la NNR = Stotală = 2.776.862 mp, St = 715.118 mp, CF nr. 60818, UAT Țibana, St = 2.061.744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84.746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10.604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3.850 mp, CF nr. 61728, UAT Țibănești, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp106.602.969CF nr. 61728, UAT Țibănești Steren_ape_stătătoare_curți_construcții_pășune = 2.061.744 mp66.952Țara: România; județul: Iași; comuna Țibănești; Iași0,00110 anipiscicultură
  CF nr. 60818, UAT Țibana Steren_ape_stătătoare = 715.118 mp27.453.1830,00110 anipiscicultură
  10364283 parțial8.17.02Acumularea Solești, suprafață la NNR = mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF nr. = 70297, UAT Miclești, Steren = 981.885 mp, CF nr. 70237, UAT Solești, Sconstr_C1-baraj = 95.489 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 anexă = 26 mp, Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2.480 mp, Sconstr_C5 canal_ape_mari = 11.152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4.432.785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc38.239.660CF nr. 70237, UAT Solești Steren_ape_stătătoare_ curți construcții = 3.450.900 mp28.827.296Țara: România; județul: Vaslui; comuna Solești; Vaslui0,00110 anipiscicultură
  CF nr. 70297, UAT Miclești Steren_ape_stătătoare = 981.885 mp8.470.2840,00110 anipiscicultură
  104121036 parțial8.17.02Acumularea Poșta Elan Vt = 9,65 mil. mc., Vat. = 3,85 mil. mc, Stotală = 1.127.192 mp, S_teren_lac = 1.033.033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36.821 mp, S_C2- turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3.728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani10.550.177CF nr. 70465, UAT Vutcani Steren_ape_stătătoare_ curți construcții = 1.127.192 mp10.166 326Țara România; județul: Vaslui; comuna Vutcani; Poșta Elan DAP0,00210 anipiscicultură
  105652598.28.01Cantonul Horodiștea Suprafață teren = 2.426 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; tip clădire = P; CF nr. = 50336, UAT Păltiniș; suprafață utilă = mp298,562CF nr. 50336, UAT Păltiniș Steren_intravilan = 2.426 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C2-canton = 90 mp, tip clădire P, Sconstr_C2-anexă = 41 mp, Sdesf_C2-anexă = 41 mp: tip clădire P298,562Tara: România; județul: Botoșani; comuna Păltiniș; Botoșani3.90010 aniactivități economice
  106652608.28.01Cantonul Dorohoi Suprafață teren = 4.125 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexa = 51 mp, S_C4-anexa = 10 mp; suprafață desfășurată = S_C1 canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; tip clădire = P; CF nr. = 51689, UAT Dorohoi; suprafață utilă = mp120,228CF nr. 51689, UAT Dorohoi Steren_intravilan = 4.125 mp, Sconstr_C1-canton = 97 mp, Sdesf_C2-canton = 97 mp, Sconstr_C2-hală = 121 mp, Sdesf_C2-hală = 121 mp Sconstr_C3-anexă = 51 mp Sdesf_C3-anexă = 51 mp