RECTIFICARE nr. 123 din 6 mai 2021referitoare la Legea nr. 123/2021
EMITENT
  • PARTIDE POLITICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 20 mai 2021    La punctul 2 al articolului unic din Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 7 mai 2021, cu referire la partea a II-a a anexei nr. 4 la Legea nr. 207/2015, se fac următoarele rectificări:– la punctul 1 al categoriei A, în loc de: „... fiscale“ se va citi: „... fiscale.“;– la punctul 3 al categoriei A, în loc de: „... implementare“ se va citi: „… implementare.“; – la punctul 1 al categoriei B, în loc de: „... pierderi“ se va citi: „… pierderi.“;– la punctul 2 al categoriei B, în loc de: „... impozitelor“ se va citi: „… impozitelor.“;– la punctul 3 al categoriei B, în loc de: „... similare“ se va citi: „… similare.“;– la punctul 1 al categoriei E, în loc de: „... ulterioare“ se va citi: „… ulterioare.“; – la punctul 3 al categoriei E, în loc de: „... loc“ se va citi: „… loc.“.----