ORDIN nr. 3.032/721/2021pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 3.032 din 18 mai 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 721 din 19 mai 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 20 mai 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.556 CM din 18.05.2021 al Ministerului Culturii și nr. IM 1.838 din 19.05.2021 al Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 1 pct. 1, 7, 8, 9, 10 și 16 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la partea introductivă, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:În județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente/acțiuni culturale organizate în aer liber sunt interzise.2. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;3. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;4. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera j) se abrogă.5. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“ punctul 5 „Măsuri care privesc spațiul/locul“, literele a), c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) organizarea spațiului, astfel încât să permită prezența a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană;..................................................................................................c) în cazul în care locația este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziționate de către organizator astfel încât să asigure o suprafață de 2 mp pentru fiecare persoană;d) în cazul în care locația dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană;e) în cazul în care locația nu dispune de scaune sau gradene și este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să asigure o suprafață de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii;6. La capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Măsuri legate de consumul de mâncare și băutură în locație - consumul de alimente și băuturi se va face conform normelor în vigoare.7. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:În județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.8. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul să fie membrii aceleași familii sau grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;9. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) la intrarea în locație se verifică temperatura celor din autoturism. Sunt lăsate în incintă doar persoanele care au temperatura de maximum 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces;10. La capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1), organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. d). Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască;11. La capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la partea introductivă, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.12. La capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul“, litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:u) spectacolele se vor desfășura fără pauze, pentru a se evita aglomerarea spațiilor, fără ca durata unui spectacol să depășească 3 ore;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  ----