DECIZIE nr. 315 din 19 mai 2021pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 19 mai 2021  Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, formulată prin Adresa nr. 58.868 din 11 mai 2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.394 din 13 mai 2021,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 3 alin. (9) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctele 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:6. Toró Gyöngyi - membru, consilier cabinet ministru - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;7. Szallos Nándor - membru, director general adjunct - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 19 mai 2021.Nr. 315.----