PLAN DE ACȚIUNE din 13 mai 2021al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 mai 2021  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 539 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517 din 19 mai 2021.
   +  Obiectiv general nr. 1. Asigurarea protecției grupurilor vulnerabile în fața antisemitismului, xenofobiei, discursului instigator la ură și prevenirea radicalizăriiObiectiv specific nr. 1.1: asigurarea protecției persoanelor care aparțin grupurilor expuse de pe teritoriul RomânieiAcțiune principală nr. 1.1.1: constituirea unui Grup de lucru pentru evaluarea nivelului de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabileCoordonatorul grupului de lucru: Ministerul Afacerilor Interne Descrierea acțiunii specifice: Grupul de lucru se va reuni trimestrial și ori de câte ori va fi nevoie pentru a evalua nivelul de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile din România și a propune, atunci când este cazul, măsuri pentru creșterea gradului de securitate a grupurilor vulnerabile. Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții cu competențe în domeniu. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: Grupul de lucru va fi constituit în cel mult 3 luni de la adoptarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021-2023 (denumită în continuare Strategia)Indicatori de evaluare: Anual, grupul de lucru va transmite un raport de activitate biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Obiectiv specific nr. 1.2: Îmbunătățirea mecanismelor de colectare a datelor cu privire la incidentele asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 1.2.1: dezvoltarea, la nivelul MAI, a unei metodologii unitare de identificare a infracțiunilor motivate de ură, precum și de colectare sistematică a datelor statistice privind acest gen de infracțiuniCoordonator și membri: Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), sub îndrumarea Institutului Național de Statistică (INS)Descrierea acțiunii specifice: IGPR va promova dezvoltarea unui sistem de colectare a datelor statistice privind infracționalitatea motivată de ură.În acest sens, IGPR va propune crearea unui grup de lucru, format din specialiști din cadrul MJ, MP-PÎCCJ, CSM și IGPR, sub îndrumarea metodologică a INS, instituție care are rolul de coordonator al activităților statistice ale autorităților și instituțiilor publice cuprinse în sistemul statistic național, conform atribuțiilor prevăzute în Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.Grupul de lucru va avea ca obiectiv stabilirea unitară a principiilor de colectare a datelor, precum și armonizarea la nivelul tuturor autorităților a unui set de indicatori statistici pe linia respectivelor infracțiuni. IGPR desfășoară activități de implementare a proiectului Combaterea infracțiunilor motivate de ură și extremismului violent, în special cele care vizează romii, și creșterea calității serviciului polițienesc, ce are ca obiectiv secundar îmbunătățirea procesului de identificare și de înregistrare a infracțiunilor motivate de ură în evidențele proprii, precum și de colectare a unui set de date statistice privind acest gen de infracțiuni.În acest sens, IGPR va desfășura activitățile prevăzute în strategie în mod coordonat cu cele pentru implementarea proiectului menționat mai sus.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată la nivelul MAI, cu sprijinul INS, în cel mult 18 luni de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: IGPR va transmite, la cerere, raportul statistic anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Acțiune principală nr. 1.2.2: dezvoltarea unei metodologii unitare de identificare și raportare, la nivelul INSHR-EW, a manifestărilor antisemiteCoordonator: INSHR-EW Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va dezvolta o metodologie proprie de identificare și raportare a manifestărilor antisemite, care să includă informații despre maniera în care au ajuns cazurile respective în atenția INSHR-EW (număr de sesizări asumate de cetățeni și anonime, număr de autosesizări), rezultatele investigațiilor întreprinse (număr de plângeri penale, număr de sesizări transmise poliției, parchetelor, autorităților naționale sau locale) și defalcarea acestor manifestări pe județe. Pentru realizarea acestei acțiuni este necesară suplimentarea organigramei INSHR-EW cu un post cu ½ normă.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: INSHR-EW va transmite raportul statistic anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Acțiune principală nr. 1.2.3: dezvoltarea unei metodologii unitare de identificare și raportare, la nivelul ANR, a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului antirom, radicalizării și discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă din RomâniaCoordonator: ANR.Descrierea acțiunii specifice: ANR va dezvolta o metodologie unitară de identificare și raportare a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului antirom, radicalizării și discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă din România, pe baza sesizărilor primite din partea opiniei publice, presei și societății civile, care să includă defalcarea acestor incidente pe județe și localități. Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al ANR și fonduri europene nerambursabile Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată, la nivelul ANR, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: ANR va transmite raportul statistic anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Acțiune principală nr. 1.2.4: realizarea unei anchete sociologice (sondaj de opinie) în cadrul comunității evreiești din România cu privire la percepția gradului de securitate a membrilor comunității Coordonator: INSHR-EW Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va coordona realizarea, la intervale de 5 ani, a unor anchete sociologice în comunitatea evreiască din România pentru a evalua percepția gradului de securitate a membrilor comunității. Pentru realizarea acestor anchete sociologice, dintre care una trebuie să se desfășoare în perioada acoperită de strategie, INSHR-EW va colabora cu institute de cercetare sociologică selecționate pe baza unei proceduri competiționale transparente. Rezultatele vor fi transmise instituțiilor publice, academice și organizațiilor relevante ale societății civile.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: Cercetarea va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Rezultatele cercetărilor sociologice vor fi prezentate, de către INSHR-EW, Guvernului României (Guv), Administrației Prezidențiale (AP), Parlamentului României (PR) și FCER. Totodată, rezultatele vor fi transmise și biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 1.2.5: realizarea unei anchete sociologice (sondaj de opinie) relevante la nivelul societății românești cu privire la maniera în care sunt percepute antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură în țara noastră Coordonator și membri: INSHR-EW Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va coordona realizarea, la intervale de 5 ani, a unor anchete sociologice relevante la nivelul societății românești pentru a evalua maniera în care societatea românească percepe amenințarea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în țara noastră. Pentru realizarea acestor anchete sociologice, dintre care una trebuie să se desfășoare în perioada acoperită de strategie, INSHR-EW va colabora cu institute de cercetare sociologică selecționate în urma unei proceduri competiționale transparente. Rezultatele vor fi tipărite sub forma unor broșuri care să fie transmise instituțiilor publice, celor academice și organizațiilor relevante ale societății civile.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: Cercetarea va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Rezultatele cercetărilor sociologice vor fi prezentate, de către INSHR-EW, Guv, AP și PR. Totodată, rezultatele vor fi transmise și biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Obiectiv specific nr. 1.3: evaluarea actualelor programe de formare profesională ale instituțiilor cu atribuții în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programeAcțiune principală nr. 1.3.1: evaluarea actualelor programe de formare profesională a ofițerilor și agenților de poliție în domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programeCoordonator și membri: MAIDescrierea acțiunii specifice: MAI va face o evaluare a programelor de formare profesională a ofițerilor și agenților de poliție care au început să fie derulate în perioada Președinției române a IHRA (martie 2016-martie 2017) și, în funcție de concluziile acestei evaluări, va face propuneri de modernizare a acestor programe.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MAI. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MAI, în cel mult un an de la aprobarea strategiei. În funcție de concluziile și propunerile evaluării, eventualele noi programe de formare profesională trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 1.3.2: evaluarea conținuturilor academice ale actualelor programe de pregătire ale Academiei Naționale de Informații în domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, din perspectiva conștientizării și consolidării cunoașterii problematicii, precum și, în eventualitatea în care se constată sincope sau necesități de actualizare, elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programeCoordonator și membri: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“ (ANIMV) realizează evaluarea, sub coordonarea SRI și prin consultarea AvP, INSHR-EW și CNCD. Descrierea acțiunii specifice: ANIMV, sub coordonarea SRI și prin consultarea AvP, INSHR-EW și CNCD, va face o evaluare a conținuturilor academice ale actualelor programe de pregătire ale ANIMV în domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, din perspectiva conștientizării și consolidării cunoașterii problematicii, precum și în eventualitatea în care se constată sincope sau necesități de actualizare, elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programe.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al ANIMVTermen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea SRI în cel mult un an de la aprobarea strategiei.În funcție de concluziile și propunerile evaluării, eventualele noi programe de pregătire trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.  +  Obiectiv general nr. 2. Promovarea toleranței, educației civice și a rezilienței societății românești în fața antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăObiectiv specific nr. 2.1: evaluarea actualelor programe școlare, universitare și de pregătire profesională care privesc domeniile relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programeAcțiune principală nr. 2.1.1: evaluarea disciplinelor actuale din învățământul gimnazial „Educație socială“, „Istorie“, „Istoria și tradițiile minorităților“, precum și a celor din învățământul liceal „O istorie a comunismului din România“, „Istoria Evreilor. Holocaustul“ și elaborarea unor propuneri pentru revizuirea acestoraCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), INSHR-EW, AvP, FCER (prin Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman“ - CSIER), SGG-DRI, CNCD și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNPEE, INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), SGG-DRI, CNCD și ANR, va face, cu respectarea Reperelor pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național (Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.675/2020*), o evaluare a actualelor discipline pentru învățământul gimnazial „Educația socială“, „Istorie“, „Istoria și tradițiile minorităților“, precum și a celor pentru liceu „O istorie a comunismului din România“, „Istoria evreilor. Holocaustul“ și, în funcție de concluziile acestei evaluări, va face propuneri de modernizare a acestor programe.* Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.675/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.În momentul de față se consideră că România a făcut progrese majore în privința predării Holocaustului în învățământul preuniversitar, pe parcursul ultimilor 15 ani, dar, totodată, există și opinii conform cărora trebuie să se procedeze la o actualizare/modernizare a acestui program, fără ca acest lucru să însemne o încărcare adițională a programului elevilor.De altfel, un Eurobarometru al COM, realizat în decembrie 2018 și publicat în ianuarie 2019, scoate în evidență faptul că 53% dintre români consideră că istoria Holocaustului nu este predată suficient în școlile române, iar 16% au răspuns că nu au informații despre maniera în care se predă istoria Holocaustului în România.Evaluarea propusă trebuie să răspundă la întrebări privind vârsta cea mai potrivită pentru a începe predarea istoriei Holocaustului din România și istoria regimului comunist din România, dacă se poate pregăti momentul predării acestor două materii prin programe privind toleranța și educația civică care să se predea în anii precedenți, dacă se poate genera mai multă sinergie între materii complementare, dacă în locul actualei abordări care oferă elevilor posibilitatea de a opta între istoria Holocaustului și istoria regimului comunist din România ar fi mai potrivit să se treacă la predarea ambelor perioade ale istoriei României (pentru a arăta ce se poate întâmpla atunci când un regim politic se îndepărtează de la valorile societăților democratice, precum și pentru a combate mai eficient prejudecăți și teze false). Procesul de evaluare va ține cont de opiniile actorilor relevanți ai societății civile (consiliile elevilor) și de Recomandările pentru predarea și studiul istoriei Holocaustului, adoptate de IHRA la data de 4 decembrie 2019.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MEd în cel mult un an de la aprobarea strategiei.În funcție de concluziile și propunerile evaluării, eventualele noi programe școlare trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 2.1.2: evaluarea programelor actuale de pregătire profesională pentru profesorii care predau subiecte relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor programeCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu INSHR-EW, AvP, CNCD și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu INSHR-EW, AvP, CNCD și ANR, va face o evaluare din punct de vedere pedagogic și metodologic a actualelor programe de pregătire profesională a profesorilor care predau subiecte relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură și, în funcție de concluziile acestei evaluări, va face propuneri menite să crească eficiența acestor programe.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MEd în cel mult un an de la aprobarea strategiei.În funcție de concluziile și propunerile evaluării, eventualele noi programe de pregătire trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 2.1.3: evaluarea programelor actuale din învățământul universitar care sunt relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și elaborarea unor recomandări menite să crească eficiența acestor programeCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Consiliul Național al Rectorilor (CNR), INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu ARACIS, CNR, INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANR, va face o evaluare a actualelor programe universitare din domeniile relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură și, în funcție de concluziile acestei evaluări, va face recomandări de modernizare și completare a acestor programe.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele recomandări de modernizare și completare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MEd în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 2.1.4: înființarea unor programe de masterat și de doctorat în domenii relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la urăCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNR, INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR, INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANR, va elabora o listă cu proiecte de programe de masterat și de doctorat, relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură, pe care o va propune universităților din România.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: Lista cu proiectele de programe de masterat și de doctorat urmează să fie aprobată de conducerea MEd în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Numărul de programe de masterat și de doctorat preluate de universitățile din România. O copie a listei va fi transmisă, după aprobarea ei de către MEd, biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Obiectiv specific nr. 2.2: creșterea rezilienței tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 2.2.1: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Pathfinder“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR, FCER și ANRDescrierea acțiunii specifice: Proiectul „Pathfinder“ este inspirat din proiectul omonim care se desfășoară cu succes în Norvegia și Austria. În România, MEd, în colaborare cu CNR, FCER și ANR, va elabora un proiect-pilot în baza căruia tineri voluntari, evrei și romi, cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, cu o pregătire temeinică, vor vizita mai multe licee din țară unde vor susține scurte prelegeri (20 de minute introducere, urmate de 60 de minute de întrebări și răspunsuri) în fața unor grupuri de 30-40 de elevi, cu scopul de a contracara prejudecățile existente și de a stimula o atitudine deschisă și tolerantă față de culturi diferite.Aceste prelegeri pot avea loc, cu acordul asociațiilor de părinți, în contextul programului „Școala altfel“ sau cu prilejul altor programe tematice potrivite, derulate de autoritățile locale care gestionează licee.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Pathfinder“ prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Prelegerile tinerilor voluntari selecționați ar urma să debuteze pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se vor transmite copii ale proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins.Acțiune principală nr. 2.2.2: elaborarea și implementarea proiectelor-pilot în cadrul programului „Școala altfel“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu inspectoratele școlare județene și instituțiile de învățământ, SGG-SSC, MC, Biblioteca Națională a României (BNaR), SGG-DRI, FCER, INSHR-EW, AvP, CNCD și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu SGG-SSC, MC, BNaR, SGG-DRI, FCER, INSHR-EW, AvP, CNCD și ANR, va elabora o serie de proiecte-pilot în cadrul programului „Școala altfel“, cu ajutorul cărora elevii să dobândească informații despre contribuția minorităților etnice și religioase din România la dezvoltarea și modernizarea țării noastre, precum și informații generale despre alte culturi și religii. Proiectele-pilot pot include vizite la instituții culturale și lăcașuri de cult, cum ar fi muzee, case memoriale, biblioteci, teatre, moschei, biserici, sinagogi și cimitire, completate cu prelegeri susținute de reprezentanți ai unor minorități religioase și/sau etnice din România. La nivelul BNaR, pornind de la lucrări de referință din arhivele Bibliotecii, elevii de gimnaziu vor avea posibilitatea să conștientizeze puterea cuvintelor în discursul public și să își dezvolte capacitatea de a recunoaște un discurs instigator la ură și stereotipurile negative din propriul limbaj.În derularea proiectelor se va avea în vedere cooptarea inspectoratelor școlare, a asociațiilor de părinți și a autorităților județene/locale.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectele-pilot prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Implementarea proiectelor-pilot ar urma să debuteze pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se vor transmite copii ale proiectelor-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la proiectele-pilot. În funcție de evaluări, acestea vor putea fi extinse.Acțiune principală nr. 2.2.3: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Să ne cunoaștem eroii“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Consiliul Județean Iași (CJIS), Primăria Iași (PMIS), Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJIS), Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași (UAIC), INSHR-EW și FCERDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CJIS, PMIS, ISJIS, INSHR-EW și FCER, va elabora un proiect-pilot menit să faciliteze înțelegerea contribuției comunității evreiești la apărarea și dezvoltarea României și a dimensiunii ieșene a tragediei Holocaustului.Proiectul „Să ne cunoaștem eroii“ presupune participarea unor grupuri de elevi ieșeni la ceremoniile militare de comemorare a eroilor militari români care se află înmormântați în Parcela eroilor evrei căzuți la datorie în Războiul pentru întregirea României din Cimitirul Evreiesc din Iași. Aceste ceremonii militare se organizează, de regulă, de două ori pe an, cu prilejul Zilei Eroilor și Zilei Armatei Române. Cu prilejul prezenței lor la ceremonii, elevii vor vizita, pe lângă parcela eroilor, parcela victimelor Pogromului de la Iași, parcela victimelor din groapa comună Popricani I, precum și două morminte ale unor personalități din istoria României care se află înmormântate în Cimitirul Evreiesc de la Iași. La fiecare obiectiv vizitat, un elev va face o prezentare, de maximum 5 minute, a uneia dintre persoanele care se află înhumate acolo (un soldat erou, o victimă a Pogromului de la Iași, o victimă de la Popricani I și cele două personalități).Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Să ne cunoaștem eroii“ prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult 6 luni de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins și către alte județe din nord-estul României.Acțiune principală nr. 2.2.4: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Primăria Generală a Municipiului București (PGMB), Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), INSHR-EW și ANRDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu PGMB, ISMB, INSHR-EW și ANR, va elabora un proiect-pilot menit să facă cunoscut elevilor din București un episod tragic aproape ignorat din istoria romilor din România.Proiectul-pilot „Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen“ presupune participarea unor grupuri de elevi la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva Romilor - Samudaripen, care are loc, în fiecare an, la data de 2 august, la Memorialul Holocaustului din București. Cu acest prilej, un elev va face o scurtă prezentare a uneia dintre victimele Holocaustului împotriva Romilor - Samudaripen.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen“ prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult 6 luni de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins.Acțiune principală nr. 2.2.5: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Marșul Vieții“ - dimensiunea internaționalăCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR și International March of the Living (MOTL)Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR și MOTL, va elabora un proiect-pilot menit să ofere unui număr de elevi de liceu (din ani terminali) și studenți din România, care nu sunt membri ai minorității evreiești sau minorității rome, posibilitatea de a vizita Auschwitz și de a se angaja într-un dialog cu tineri din alte țări, cu privire la istoria Holocaustului.Proiectul-pilot „Marșul Vieții“ este inspirat de proiectul omonim derulat de Complexul Educațional Lauder Reut din București și presupune organizarea participării unui număr de elevi de liceu și de studenți din România la „Marșul Vieții“.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Marșul Vieții“ prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Participarea grupurilor de tineri români la „Marșul Vieții“ ar urma să înceapă pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins.Acțiune principală nr. 2.2.6: proiectul-pilot „Marșul Vieții în România“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR, FCER, MCA - România și reprezentantul României la MOTLDescrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR, FCER; MCA - România și reprezentantul României la MOTL, va elabora un proiect-pilot menit să ofere elevilor de liceu și studenților din România posibilitatea de a vizita locurile legate de memoria Holocaustului din România; proiectul poate fi organizat cu ocazia zilelor naționale și internaționale de marcare a victimelor Holocaustului (27 ianuarie, 28 iunie, 2 august, 9 octombrie sau alte date cu caracter relevant în plan local, acolo unde au existat comunități mari de evrei).Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri externe nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Marșul Vieții în România“ prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Participarea liceenilor la „Marșul Vieții în România“ ar urma să înceapă pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins.Acțiune principală nr. 2.2.7: elaborarea și implementarea proiectului-pilot „Sighetu Marmației - Auschwitz trail“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, Muzeul Maramureșului (MMM - Casa Elie Wiesel) și Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței (MVCR)Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu MMM și MVCR, va elabora un proiect-pilot care presupune organizarea unor excursii de studii care să ajute elevii români de liceu să perceapă și să înțeleagă mai bine dimensiunile Holocaustului și să reducă marja de manevră a celor care încearcă să distorsioneze Holocaustul prin asocierea regimului nazist cu cel comunist.Proiectul-pilot „Sighetu Marmației - Auschwitz trail“ presupune organizarea unei excursii de studii pe traseul Sighetu Marmației - Auschwitz pentru grupuri de elevi de liceu din România (câte un grup/an pentru fiecare județ și municipiul București). La Sighetu Marmației elevii ar urma să viziteze Casa Memorială Elie Wiesel, unde vor primi informații despre comunitatea hasidică care s-a dezvoltat în regiunea respectivă, soarta evreilor din zonă în timpul celui de al Doilea Război Mondial și personalitatea lui Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, precum și MVCR, unde vor dobândi informații despre regimul comunist, victimele acestuia și diferențele față de Holocaust. La Auschwitz vor avea posibilitatea de a vizita unul dintre simbolurile sistemului de lagăre de exterminare naziste și de a primi informații adiționale despre tragedia Holocaustului.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri externe nerambursabileTermen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot „Sighetu Marmației - Auschwitz trail“, prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Excursiile de studiu vor debuta pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului-pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins.Acțiune principală nr. 2.2.8: intensificarea promovării „Codului de conduită în universitățile din România pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite“Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNRDescrierea acțiunii specifice: MEd și CNR au demarat, în cursul anului 2019, o campanie de promovare a adoptării, de către universitățile din România, a „Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite“, elaborat de Uniunea Europeană a Studenților Evrei. Prima universitate din România care a adoptat acest cod de conduită, în noiembrie 2019, este Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie „I. L. Caragiale“.MEd și CNR vor intensifica demersurile pentru promovarea adoptării acestui cod de conduită de către universitățile românești.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEdTermen de implementare: O informare cu privire la progresele înregistrate va fi transmisă instituției însărcinate cu monitorizarea implementării strategiei, în cel mult un an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Numărul de universități care vor adopta Codul de conduită. Fiecare aprobare a Codului de conduită va fi notificată biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 2.2.9: elaborarea și promovarea unui „Cod de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură“ de către universitățile din RomâniaCoordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNRDescrierea acțiunii specifice: Pentru a crește reziliența studenților români în fața xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, MEd și CNR vor elabora un Cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea incidentelor generate de xenofobie, radicalizare și discursul instigator la ură.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEdTermen de implementare: MEd și CNR ar urma să aprobe codul în cel mult un an după aprobarea strategiei și să demareze campania de promovare a acestuia, cel mai târziu, începând cu al doilea an de la aprobarea strategiei.Indicatori de evaluare: Numărul de universități care vor adopta Codul de conduită. O copie a Codului de conduită va fi transmisă biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, imediat după aprobarea sa. Totodată, fiecare aprobare a Codului de conduită va fi notificată biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Obiectiv specific nr. 2.3: promovarea unor programe menite să încurajeze construirea unor punți culturale ale toleranței și respectului reciprocAcțiune principală nr. 2.3.1: evaluarea actualelor programe culturale menite să încurajeze spiritul civic și interesul față de alte culturiCoordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC)Descrierea acțiunii specifice: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu INCFC, va face o evaluare, atât a programelor proprii, cât și a celor derulate în parteneriat cu alte instituții publice sau private, menite să încurajeze spiritul civic, toleranța și interesul față de alte culturi. În funcție de concluziile acestei evaluări se vor face propuneri pentru creșterea eficienței programelor actuale și a completării acestora.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MCTermen de implementare: Conducerea MC va aproba concluziile și propunerile acestui raport în cel mult un an după aprobarea strategiei. Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, numărul de parteneri, numărul de spectatori/vizitatori; indicatori calitativi: chestionare de evaluare completate de public. MC va transmite o copie a raportului aprobat biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Acțiune principală nr. 2.3.2: inițierea programului „Arta împotriva urii sociale, discriminării, antisemitismului și xenofobiei“, prin extinderea programului FCER la domeniile muzică și teatruCoordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în colaborare cu FCER, Departamentul cultură, artă și media, instituții de cultură naționale și județene, precum și autorități județene/locale1. Descrierea acțiunii specifice: Proiectul Festivalul Internațional „Mihail Sebastian“ promovat de FCER s-a dovedit a fi un succes din punctul de vedere al numărului în creștere de participanți și parteneri. Proiectul cultural Festivalul Internațional „Mihail Sebastian“, desfășurat la Brăila, în perioada octombrie-noiembrie, cuprinde o serie de manifestări dedicate marelui scriitor și publicist român de origine evreiască și este organizat de FCER - Cultul Mozaic, Departamentul cultură, artă și media, fiind un eveniment cultural și multicultural, educativ, academic și de relaționare interetnică, dedicat scriitorului Mihail Sebastian. În cadrul proiectului cultural se dorește omagierea dramaturgului prin diverse forme artistice, din punct de vedere academic și educațional, precum și din perspectiva recuperării sale de către minoritatea evreiască. Proiectul face parte din strategia FCER și cea de promovare a dialogului intercultural, de combatere a antisemitismului și manifestărilor de ură a omului împotriva semenului său, de cunoaștere și recunoaștere a valorii talentului autentic.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul MC. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an după aprobarea strategiei. Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de evaluare completate de public.2. Descrierea acțiunii specifice: Programul Ziua limbii și teatrului idiș, organizat de FCER, cuprinde manifestări culturale, educative, artistice și științifice, consacrate promovării limbii și teatrului idiș. Ziua limbii și teatrului idiș, instituită prin Legea nr. 253/2017 privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, este sărbătorită la 30 mai, amintind astfel de data nașterii, în anul 1901, a poetului și prozatorului Ițic Mangher, „unul dintre maeștrii literaturii idiș din prima jumătate a secolului XX pe plan mondial, considerat cel mai important și reprezentativ autor de limbă idiș din România“. Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: aproximativ 50.000 lei din fonduri publice aprobate prin bugetul MC Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an după aprobarea strategiei. Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de evaluare completate de public.3. Descrierea acțiunii specifice: „Mari compozitori evrei“ este o acțiune culturală pe teme muzicale evreiești care are anvergură națională, care se focalizează pe cultura și muzica evreiască, în contextul crizei identității evreiești pe fundalul ascensiunii antisemitismului în Europa secolului XX, dar evidențiază și elemente legate de interpretarea și percepția temelor sale muzicale. Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul MC. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an după aprobarea strategiei. Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de evaluare completate de public.Obiectiv specific nr. 2.4: utilizarea muzeelor pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 2.4.1: accelerarea demersurilor pentru amenajarea și inaugurarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în RomâniaCoordonator și membri: INSHR-EW, SGG cu sprijinul FCER Descrierea acțiunii specifice: Se vor accelera demersurile pentru organizarea achiziției publice: „Concurs internațional de soluții de proiectare pentru amenajarea Muzeului“.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice.Termen de implementare: finalizarea procedurii până la sfârșitul anului 2021Indicatori de evaluare: respectarea termenelor pentru finalizarea achiziției publice. INSHR-EW va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură o copie a concluziilor Concursului de soluții, după aprobarea lor.Acțiune principală nr. 2.4.2: realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire la înființarea unui Muzeu al Istoriei și Culturii RomilorCoordonator și membri: ANR, cu sprijinul MC și al SGG Descrierea acțiunii specifice: ANR, cu sprijinul MC și SGG, va realiza un studiu de fezabilitate cu privire la înființarea unui Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al ANRTermen de implementare: Studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat în cel mult 2 ani de la data aprobării strategiei.Indicatori de evaluare: Respectarea termenelor pentru finalizarea Studiului de fezabilitate. ANR va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură o copie a Studiului de fezabilitate după aprobarea acestuia.Obiectiv specific nr. 2.5: creșterea rezilienței instituțiilor de cultură în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 2.5.1: Realizarea unor sesiuni de informare pentru prevenirea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în instituțiile culturaleCoordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu INCFC Descrierea acțiunii specifice: Pentru a evita promovarea accidentală a unor personalități culturale legionare și fasciste, contribuind astfel la falsificarea istoriei și la negarea și distorsionarea Holocaustului, INCFC urmează să realizeze sesiuni de informare la care să fie invitați profesori universitari și experți în domeniu. Sesiunile de informare vor avea ca grup-țintă personalul din instituțiile publice de cultură subordonate MC, precum și instituțiile culturale din subordinea autorităților publice de la nivel local.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MCTermen de implementare: Sesiunile de informare se vor derula anual, după aprobarea strategiei, cu o frecvență de minimum o dată pe an.Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: număr de participanți, număr de sesiuni de informareObiectiv specific nr. 2.6: sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale FCER - Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religiosAcțiunea principală 2.6.1: sprijinirea financiară a proiectelor cultural-religioase ale FCER - Cultul MozaicCoordonatori și membri: FCER, în calitate de organizator al evenimentelor, în parteneriat cu SGG-SSCDescrierea acțiunii specific: FCER, în calitate de organizator al evenimentelor, va transmite SGG-SSC proiectele cultural religioase pe care intenționează să le desfășoare, proiecte care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religios evreiesc.Sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al SGGTermen de implementare: după aprobarea strategieiIndicatori de evaluare: indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, numărul de participanți; indicatori calitativi: numărul volumelor editate cu ocazia desfășurării evenimentelor cultural-religioase.  +  Obiectiv general nr. 3. Continuarea demersurilor pe plan internațional pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăObiectiv specific nr. 3.1: continuarea demersurilor în plan multilateral pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 3.1.1: continuarea demersurilor întreprinse de România în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului/IHRA pentru promovarea cercetării, educației și memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și distorsionării HolocaustuluiCoordonator și membri: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MC, MEd, INSHR-EW, FCER, CNSAS, PR, Universității București (UB) și Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca (UBB)Descrierea acțiunii specifice: MAE, în calitate de coordonator al delegației României la IHRA, împreună cu reprezentanții MC, MEd, INSHR-EW, FCER, CNSAS, PR, UB și UBB, care fac parte din delegația română, va continua să promoveze cercetarea și predarea Holocaustului, precum și eforturile pentru combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului. Un accent deosebit se va pune pe promovarea adoptării, pe plan național, de către toate statele membre IHRA, a definiției de lucru IHRA a antisemitismului (care a fost adoptată în timpul președinției române a IHRA).Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: sarcină permanentă Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi și calitativi. MAE va transmite, anual, biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate.Acțiune principală nr. 3.1.2: continuarea implicării României în procesul de elaborare a unei Abordări comune a Uniunii Europene pentru combaterea antisemitismului și protejarea comunităților și instituțiilor evreiești din EuropaCoordonator și membri: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MEd, MAI și FCERDescrierea acțiunii specifice: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MEd, MAI și FCER, va continua să se implice activ în elaborarea unei Abordări comune a Uniunii Europene pentru combaterea antisemitismului și protejarea comunităților și instituțiilor evreiești din Europa.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: 1 iulie 2021Indicatori de evaluare: respectarea termenului pentru aprobarea Abordării comune. MAE va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură o copie a Abordării comune, imediat după adoptarea acesteia.Acțiune principală nr. 3.1.3: continuarea implicării României în procesul de elaborare a unor instrumente politice și juridice internaționale pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăCoordonator și membri: MAE Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua să promoveze în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și al unor organizații regionale precum Consiliul Europei (CoE) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) dezvoltarea unor instrumente politice și juridice internaționale care să crească eficiența combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, pe plan internațional. Un accent special va fi pus pe promovarea adoptării definiției de lucru IHRA a antisemitismului (adoptată pe durata președinției române a IHRA) în cadrul organizațiilor respective.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: permanent Indicatori de evaluare: numărul de inițiative și instrumente politice și juridice noi. MAE va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport anual cu privire la progresele înregistrate.Obiectiv specific nr. 3.2: continuarea demersurilor în plan bilateral pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 3.2.1: continuarea cooperării cu Israelul în domeniul cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării HolocaustuluiCoordonator și membri: MAE, MEd, INSHR-EW și FCER Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua colaborarea cu instituțiile israeliene, în special cu Yad Vashem, prin susținerea proiectelor comune de cercetare a Holocaustului și pregătirea profesorilor români care predau istoria Holocaustului, precum și prin susținerea cooperării Yad Vashem cu MEd și INSHR-EW. Totodată, va continua să colaboreze cu instituțiile statului israelian în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului pe plan internațional.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: sarcină permanentă Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi și calitativi. MAE, MEd și INSHR-EW vor transmite anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate.Acțiune principală nr. 3.2.2: promovarea cooperării cu statele vecine în cercetarea Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și distorsionării HolocaustuluiCoordonator și membri: MAE și INSHR-EW Descrierea acțiunii specifice: Ca urmare a adoptării Raportului Comisiei Wiesel și de către Republica Moldova au rezultat noi posibilități de colaborare, în special cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina, în domeniul cercetării Holocaustului și combaterii antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului pe plan internațional.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: sarcină permanentă Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi și calitativi. MAE va transmite, anual, biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate.Acțiune principală nr. 3.2.3: continuarea cooperării cu SUA în domeniul cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării HolocaustuluiCoordonator și membri: MAE, MEd și INSHR-EW Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua colaborarea cu instituțiile partenere din SUA, în special cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington (USHMM), prin proiecte comune de cercetare a Holocaustului și pregătirea profesorilor români care predau istoria Holocaustului. Totodată, va continua să coopereze cu instituțiile partenere din SUA în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului pe plan internațional. O componentă relevantă a relației cu USHMM va fi cooperarea în domeniul arhivistic și sprijinirea colaborării USHMM cu MEd și INSHR-EW.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: sarcină permanentă Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi și calitativi. MAE, MEd și INSHR-EW vor transmite anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate.Acțiune principală nr. 3.2.4: continuarea cooperării cu Franța în domeniul cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării HolocaustuluiCoordonator și membri: INSHR-EW, MEd și MAE Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW și MEd vor continua colaborarea cu instituțiile partenere din Franța, în special cu Institutul Le Memorial de la Shoah, prin proiecte comune de cercetare a Holocaustului și pregătirea profesorilor români care predau istoria Holocaustului. Menținerea relației cu Le Memorial de la Shoah are efecte pozitive asupra dezvoltării cercetării, educației și memoriei Holocaustului din România din perspectiva extinderii relațiilor cu spațiul francofon. Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. Termen de implementare: sarcină permanentă Indicatori de evaluare: indicatori cantitativi și calitativi. INSHR-EW va transmite anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate.Obiectiv specific nr. 3.3: încurajarea inițiativelor internaționale ale instituțiilor academice și ale societății civile pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăAcțiune principală nr. 3.3.1: instituirea premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“ pentru premierea contribuției unor reprezentanți ai mediului academic și societății civile, din România sau străinătate, pentru contribuția lor la combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la urăCoordonator și membri: MAE Descrierea acțiunii specifice: MAE va institui și va elabora regulamentul de acordare a premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“ pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Acest premiu ar urma să fie acordat anual, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unei personalități române sau străine, pentru contribuția sa la combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul MAE. Termen de implementare: Instituirea premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu“ și regulamentul de acordare vor fi aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe în cel mult 6 luni de la aprobarea Strategiei. O copie a documentației respective va fi transmisă biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură imediat după ce va fi aprobată de ministrul afacerilor externe. Indicatori de evaluare: Pe termen scurt evaluarea va avea în vedere respectarea termenelor prevăzute în strategie. Pe termen mediu și lung se va evalua impactul generat în mediile diplomatice, academice și ale societății civile relevante pentru domeniile respective.Acțiune principală nr. 3.3.2: organizarea de întâlniri anuale ale delegației române la IHRA cu reprezentanții centrelor universitare de studiere a istoriei evreilor și a Holocaustului din RomâniaCoordonator și membri: MAE Descrierea acțiunii specifice: Centrele universitare de studiere a istoriei evreilor și a Holocaustului din România reprezintă principalele „avanposturi“ ale mediului academic românesc de cercetare a Holocaustului din România. Coordonarea delegației române la IHRA cu aceste centre reprezintă o dublă oportunitate: (1) de a prezenta în plan internațional preocupările de cercetare și educație - la nivel universitar - pe tema Holocaustului și (2) de a încuraja dezbateri pe această temă în cadrul centrelor.Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: fonduri publice aprobate prin bugetul MAE Termen de implementare: organizarea primei reuniuni se va realiza în decursul primului an de la aprobarea strategiei. Indicatori de evaluare: Pe termen mediu și lung se va evalua impactul generat de dezbaterile centrelor universitare asupra studenților și mediului academic în general.  +  Listă de abrevieri
  ANIMV- Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“
  ANR- Agenția Națională pentru Romi
  AP- Administrația Prezidențială
  ARACIS- Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
  AvP- Avocatul Poporului
  BB- B’nai B’rith
  BNaR- Biblioteca Națională a României
  CCD- casele corpurilor didactice
  CJIS- Consiliul Județean Iași
  CNCD- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  CNPEE- Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
  CNR- Consiliul Național al Rectorilor
  CNSAS- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
  CoE- Consiliul Europei
  COM- Comisia Europeană
  CPM- Cancelaria Prim-Ministrului României
  CSIER- Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman“
  CSM- Consiliul Superior al Magistraturii
  FCER- Federația Comunităților Evreiești din România
  FRA- Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE
  Guv- Guvernul României
  IGPR- Inspectoratul General al Poliției Române
  IHRA- Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului
  INCFC- Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
  INM- Institutul Național al Magistraturii
  INS- Institutul Național de Statistică
  INSHR-EW- Institutul Național pentru Memoria Holocaustului din România „Elie Wiesel“
  ISJIS- Inspectoratul Școlar al Județului Iași
  ISMB- Inspectoratul Școlar al Municipiului București
  MAE- Ministerul Afacerilor Externe
  MAI- Ministerul Afacerilor Interne
  MC- Ministerul Culturii
  MCA- Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului
  MEd- Ministerul Educației
  MJ- Ministerul Justiției
  MMM- Muzeul Maramureșului
  MOTL- International March of the Living
  MP-PÎCCJ- Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  MVCR- Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței
  ONU- Organizația Națiunilor Unite
  OSCE- Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
  PE- Parlamentul European
  PGMB- Primăria Generală a Municipiului București
  PMIS- Primăria Municipiului Iași
  PR- Parlamentul României
  SGG- Secretariatul General al Guvernului
  SGG-DRI- Departamentul pentru Relații Interetnice
  SGG-SSC- Secretariatul de Stat pentru Culte
  SRI- Serviciul Român de Informații
  UAIC- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
  UB- Universitatea București
  UBB- Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca
  UE- Uniunea Europeană
  UNESCO- Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
  USHMM- Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington
  -----