HOTĂRÂRE nr. 540 din 13 mai 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 17 mai 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, numărul curent 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „29Universitatea pentru Științele Vieții «Ion Ionescu de la Brad» din IașiVenituri proprii“

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 13 mai 2021.Nr. 540.----