ORDIN nr. 3.770 din 5 mai 2021pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 11 mai 2021  Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor);– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației si cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar - maiștri militari pentru forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale, comunicații și informatică, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 3-18 iunie 2021;
  - desfășurarea probei practice: 12-14 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba practică: 14 iulie 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 15-16 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 16 iulie 2021;
  - susținerea proiectului: 19-21 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.
  2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - echivalarea probei practice: 19 iulie 2021;
  - echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021;
  - susținerea și evaluarea proiectului: 21-22 iulie 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021.
  3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021:
  - înscrierea candidaților: 12-16 iulie 2021;
  - evaluarea proiectului: 19-21 iulie;
  - afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2021.
  4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 4-6 august 2021;
  - desfășurarea probei practice: 
  • specialitate penitenciară: 9-13 august 2021;
  • științe juridice și socioumane: 16-18 august 2021;
  - desfășurarea probei scrise: 19 august 2021;
  - afișarea rezultatelor și depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 24 august 2021;
  - susținere și evaluarea proiectului: 25-27 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 30 august 2021.
  5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională «asistent medical generalist», sesiunea august 2021:
  - înscrierea candidaților: 23-27 august 2021;
  - echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27-31 august 2021;
  - afișarea rezultatelor finale: 31 august 2021.
   +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 5 mai 2021.Nr. 3.770.-----