ORDIN nr. 562/483/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 562 din 4 mai 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 483 din 28 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 5 mai 2021  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 458 din 29.04.2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.360 din 27.04.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 249-254 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  249W60727002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA KABI 400 mg/ 250 mlSOL. PERF.400 mg/250 mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)PR1058,52200066,3024001,301600
  250W57938004J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX(R) 400 mg/ 250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 5 FLACOANE DIN STICLĂ X 250 MLS558,72800066,30240010,251600
  251W63849002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR558,72800066,3024007,225600
  252W63849001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR158,72800066,30240011,517600
  253W63877004J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX(R) 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlBAYER AGGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU (FOLIE DE PLASTIC ETICHETATĂ) CU 5 CUTII DIN CARTON A CÂTE 1 FLAC. DIN STICLĂ X 250 ML SOL. PERF., ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILICPR558,72800066,30240010,251600
  254W60727001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINAKABI 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEJD (KABIPACK) A 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINA)PR158,72800066,30240012,31760
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 667 se introduc patru noi poziții, pozițiile 668-671, cu următorul cuprins:
  „668W67305002D06BB03ACICLOVIRUMACICLOVIR ROMPHARM 50 mg/gCREMĂ50 mg/gROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 TUB DIN AL X 15 G CREMĂPRF15,5200007,4600000,000000
  669W67240002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA VIOSER 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlVIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD X 250 ML SOL. PERF.PR1050,44000058,7950000,000000
  670W67240003J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA VIOSER 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlVIOSER - S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 20 FLAC. DIN PEJD X 250 ML SOL. PERF.PR2048,94000055,2520000,000000
  671W64707001J06BB16PALIVIZUMABUM**SYNAGIS 50 mg/0,5 mlSOL. INJ.100 mg/mlABBVIE DEUTSCHLAND GMBH CO. KGGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DE 0,5 ML CARE CONȚINE 50 MG PALIVIZUMABPRF11.803,1000002.003,5300000,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 130-135 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  130W60727002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA KABI 400 mg/ 250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 FLAC. PEJD (KABIPACK) A CÂTE 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINĂ)PR1058,52200066,3024001,301600
  131W57938004J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX(R)400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/250 mlBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 5 FLACOANE DIN STICLĂ X 250 MLS558,72800066,30240010,251600
  132W63849002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR558,72800066,3024007,225600
  133W63849001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA ROMPHARM 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 250 ML SOL. PERF.PR158,72800066,30240011,517600
  134W63877004J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX(R) 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlBAYER AGGERMANIAAMBALAJ MULTIPLU (FOLIE DE PLASTIC ETICHETATĂ) CU 5 CUTII DIN CARTON A CÂTE 1 FLAC. DIN STICLĂ X 250 ML SOL. PERF., ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILICPR558,72800066,30240010,251600
  135W60727001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA KABI 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlFRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. PEJD (KABIPAC) A 250 ML SOL. PERF. (400 MG MOXIFLOXACINĂ)PR158,72800066,30240012,317600
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 180 se introduc două noi poziții, pozițiile 181 și 182, cu următorul cuprins:
  „181W67240003J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA VIOSER 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlVIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 20 FLAC. DIN PEJD X 250 ML SOL. PERF.PR2048,94000055,2520000,000000
  182W67240002J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINA VIOSER 400 mg/250 mlSOL. PERF.400 mg/ 250 mlVIOSER S.A. PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRYGRECIACUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD X 250 ML SOL. PERF.PR1050,44000058,7950000,000000“
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 8, 21, 338, 392, 529 și 604 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 385-387, 393 și 648 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  385W60260003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 20 mgCOMPR. FILM.20 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28267,995357293,4778570,000000
  386W60261003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 30 mgCOMPR. FILM.30 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28267,995357293,4778570,000000
  387W60262003L01XE13AFATINIBUM**1GIOTRIF 40 mgCOMPR. FILM.40 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE CONȚINÂND 28 X 1 COMPRIMATE FILMATEPR28267,995357293,4778570,000000
  ………………………….
  393W64409001L01XE15VEMURAFENIBUM**1 ΩZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. AL/AL PERFORATE PENTRU UNITĂȚI DOZATE 56 X1 COMPR. FILMPR5699,599642109,2450000,000000
  ………………………….
  648W66698001L01AA03MELPHALANUMMELFALAN AMRING 50 mgPULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgAMRING FARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SOLV.PR1692,910000793,4200000,000000
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 709 se introduc două noi poziții, pozițiile 710 și 711, cu următorul cuprins:
  „710W55726002L02AE04TRIPTORELINUM**DIPHERELINE PR 11,25 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.11,25 mgIPSEN PHARMAFRANȚACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ CU PULB. PT. SUSP. INJ. + 1 FIOLĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 2 ML SOLV. + 1 BLIST. CU 1 SERINGĂ DIN PP A 3 ML + 1 BLIST. CU 3 ACE STERILES/P-RF1600,060000692,2200000,000000
  711W65489001L02BA03FULVESTRANTUM**FULVESTRANT ROMPHARM 250 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ250 mgROMPHARM COMPANY - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU DOUĂ BLIST. CU CÂTE O SERINGĂ PREUMPLUTĂ FIECARE ȘI DOUĂ ACE STERILE HIPODERMICE, FIECARE CONȚINE 5 ML SOL. INJ.PRF2494,892000562,326000227,164000“
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.4 „Mucoviscidoza“, după poziția 41 se introduce o nouă poziție, poziția 42, cu următorul cuprins:
  „42W65612003R07AX02IVACAFTORUM**KALYDECO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgVERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITEDIRLANDACARD CU BLIST. PCTFE/AL X 28 COMPR.PR281.099,3950001.199,7046420,000000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.6 „Osteogeneza imperfectă“, poziția 1 se abrogă.10. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușa datorată carenței de iod și proliferării maligne“ după poziția 105 se introduc două noi poziții, pozițiile 106 și 107 cu următorul cuprins:
  „106W67321001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,25 microgrameCAPS. MOI0,25 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 50 CAPS. MOIPRF500,4600000,6218000,000000
  107W67323001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 30 CAPS. MOIPRF300,9283331,2143330,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 212 se abrogă.12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 372 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „372W66698001L01AA03MELPHALANUMMELFALAN AMRING 50 mgPULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgAMRING FARMA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. ȘI 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU SOLV.PR1692,910000793,4200000,000000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 256 se introduc două noi poziții, pozițiile 257 și 258, cu următorul cuprins:
  „257W67321001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,25 microgrameCAPS. MOI0,25 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 50 CAPS. MOIPRF500,4600000,6218000,000000
  258W67323001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 30 CAPS. MOIPRF300,9283331,2143330,000000“
  14. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 106 se introduc două noi poziții, pozițiile 107 și 108, cu următorul cuprins:
  „107W67321001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,25 microgrameCAPS. MOI0,25 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 50 CAPS. MOIPRF500,4600000,6218000,000000
  108W67323001A11CC03ALFACALCIDOLUMALPHA D3 0,50 microgrameCAPS. MOI0,50 microgrameTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PPID X 30 CAPS. MOIPRF300,9283331,2143330,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna mai 2021.
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adrian Gheorghe
  -----