HOTĂRÂRE nr. 464 din 15 aprilie 2021privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 mai 2021  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1), art. 868 și 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a acestora în vederea construirii unor piloni de radiocomunicații.  +  Articolul 3Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a recepționării și punerii în funcțiune a acestora ca piloni de radiocomunicații și spații tehnico-administrative destinate derulării activității de telecomunicații speciale.  +  Articolul 5Se aprobă trecerea bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, în condițiile legii.  +  Articolul 6Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  București, 15 aprilie 2021.Nr. 464.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Specifice
  a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuțieȚara: România199866.884.750,19H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 247/6.04.2016 H.G. nr 1023/29.12.2016 H.G. nr 993/13.12.2018 H.G. nr 600/12.08.2019 H.G. nr 388/14.05.2020În administrareImobil
  355188.19.01Imobil 1Țara: România; județul: București; municipiul București198453.010.466,61Decizia C.P.B. nr. 1653/17.11.1981 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2014 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355198.19.01Teren 1Țara: România; județul: București; municipiul București19843.970.043,82Decizia C.P.B. nr. 1658/17.11.1981 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 961/2014 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355218.19.01Teren 2Țara: România; județul: București; municipiul București19791.163.946,39Decret prezidențial nr. 218/1960 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355238.19.01Teren 3Țara: România; județul: Ilfov1980666.050,26Decret prezidențial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355278.19.01Teren 6Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Ciocănești1980120.162,78Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adițional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355298.19.01Teren 7Țara: România; județul: Giurgiu; comuna Singureni1994355.511,22Decret prezidențial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355338.19.01Teren 9Țara: România; județul: Dâmbovița; comuna Moroeni1978149.656,90Decizia C.P. Dâmbovița nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355428.19.01Teren 13Țara: România; județul: Botoșani; comuna Durnești19743.592,10Decret prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355448.19.01Teren 14Țara: România; județul: Botoșani; orașul Dărăbani19736.009,45Decret prezidențial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoșani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355468.19.01Teren 15Țara: România; județul: Buzău197548.586,00H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20.08.2008 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355478.19.01Imobil 17Țara: România; județul: Prahova; orașul Sinaia19752.055.943,88Decret prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355488.19.01Teren 16Țara: România; județul: Prahova; orașul Sinaia197559.630,56Decret prezidențial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355538.19.01Imobil 20Țara: România; județul: Alba; comuna Vințu de Jos1987183.212,86Decizia C.P. Alba nr. 308/18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355548.19.01Teren 19Țara: România; județul: Alba; comuna Vințu de Jos20071.496,78CV nr. 3534/15.11.2007 CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355558.19.01Imobil 21Țara: România; județul: Gorj; satul Runcurel1981242.810,99Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 PV nr. 491163/31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355568.19.01Teren 20Țara: România; județul: Gorj; satul Runcurel198039.975,26Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355588.19.01Teren 21Țara: România; județul: Vaslui; localitatea Bahnari19764.811,06Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355608.19.01Teren 22Țara: România; județul: Argeș; orașul Ștefănești19751.532,10Decret prezidențial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355628.19.01Teren 23Țara: România; județul: Bihor; comuna Șinteu19752.133,07Decret prezidențial nr. 170/29.08.1975 PV nr. 340901/2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355648.19.01Imobil 25Țara: România; județul: Brașov1993151.520,67H.G.R. nr. 775/30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355678.19.01Imobil 27Țara: România; județul: Sălaj199943.679,68Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  355688.19.01Teren 26Țara: România; județul: Sălaj; muntele Mezeș1999728,45Decizia Regiei Naționale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1210508.19.01Imobil 32Țara: România; județul: Ilfov; orașul Măgurele2000336.609,81Autorizație construcție nr. 146895/20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1210518.19.01Imobil 33Țara: România; județul: Constanța; localitatea Neptun2000524.117,44H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1210528.19.01Teren 28Țara: România; județul: Constanța; localitatea Neptun2000426.970,32H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1210578.19.01Teren 29țara: România; județul: Buzău; comuna Merei20019.864,70H.G. nr. 736/20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20.08.2008 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 518/20.07.2016 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1444758.19.01Imobil 38Țara: România; județul: Brașov; comuna Cristian200251.292.772,67H.G. nr. 114/07.02.2002, H.G. nr. 943/14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136730,136731/26.09.2008 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/4.12.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1444768.19.01Teren 30Țara: România; județul: Brașov; comuna Cristian20021.980.513,65H.G. nr. 114/7.02.2002 H.C.L.C. nr. 43/2003H.C.L.C. nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/4.12.2013 H.G. nr. 961/4.12.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1521128.19.01Teren 31Țara: România; județul: Arad; municipiul Arad200614.019,84H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1545628.19.01Teren 32Țara: România; județul: Arad; localitatea Ineu200814.125,58Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1552278.19.01Teren 33Țara: România; județul: Sălaj; municipiul Zalău2009112.534,83Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1552288.19.01Imobil 34Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș20104.951,78Hotărârea CL Chișineu-Criș nr. 13/18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1557898.19.01Teren 36Țara: România; județul: Iași201111.236,39H.G. nr. 558/1.06.2011 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1557928.19.01Teren 35Țara: România; județul: Vâlcea; localitatea Izbășești201014.756,29CVC nr. 1624/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1585228.19.01Imobil 46Țara: România; județul: Iași2012762.339,29H.G. nr. 136/3.04.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1585238.19.01Teren 37Țara: România; județul: Bistrița-Năsăud201241.395,19H.G. nr. 136/3.04.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1585248.19.01Imobil 45Țara: România; județul: Hunedoara20121.393.814,55H.G. nr. 136/3.04.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1585258.19.01Teren 38Țara: România; județul: Hunedoara20113.563,93H.G. nr. 136/3.04.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1595378.19.01Imobil 47Țara: România; județul: Suceava201354.964,57H.G. nr. 316/23.04.2013 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597568.19.01Imobil 48Țara: România; județul: București; municipiul București201448.436.112,66H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597578.19.01Imobil 49Țara: România; județul: București; municipiul București2014557.509,48H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597588.19.01Imobil 50Țara: România; județul: București; municipiul București2014619.868,42H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597598.19.01Imobil 51Țara: România; județul: București; municipiul București2014141.495,88H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597608.19.01Imobil 53Țara: România; județul: București; municipiul București201414.859.904,23H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597618.19.01Imobil 52Țara: România; județul: București; municipiul București20141.776.540,81H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597628.19.01Teren 39Țara: România; județul Hunedoara; satul Sânpetru2014186,23H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1597638.19.01Teren 40Țara: România; județul: București; municipiul București2014900.150,43H.G. nr. 961/29.10.2014 H.G. nr. 24/25.01.2018În administrareImobil
  1602848.19.01Imobil 54Țara: România; județul: Bistrița-Năsăud20141.605.391,47H.G. nr. 1099/10.12.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1602858.19.01Imobil 55Țara: România; județul: Bihor; municipiul Oradea201427.569,94H.G. nr. 1099/10.12.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1602868.19.01Teren 40Țara: România; județul: Bihor; municipiul Oradea20146.194,00H.G. nr. 1099/10.12.2014 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1607608.19.01Imobil 56Țara: România; județul: București; municipiul București20153.643.067,62H.G. nr. 610/28.07.2015 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1610768.19.01Teren 41Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Negrești-Oaș201558,29H.G. nr. 1023/29.12.2016În administrareImobil
  1623288.19.01Imobil 57Țara: România; județul: Hunedoara; satul Sânpetru2016472.379,52H.G. nr. 1023/29.12.2016 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1623298.19.01Imobil 58Țara: România; județul: București; municipiul București201630.157.729,70H.G. nr. 1023/29.12.2016 H.G. nr. 993/13.12.2018În administrareImobil
  1640688.19.01Imobil 59Țara: România; județul: Vrancea; municipiul Focșani2018332.959,49H.G. nr. 577/24.07.2018În administrareImobil
  1641688.19.01Imobil 60Țara: România; județul: Hunedoara; municipiul Brad201851.837,80H.G. nr. 622/23.08.2018În administrareImobil
  1650208.19.01Imobil 61Țara: România; județul: Vaslui2018567.175,26H.G. nr. 600/12.08.2019În administrareImobil
  1650218.19.01Imobil 62Țara: România; județul: Arad201875.563,68H.G. nr. 600/12.08.2019În administrareImobil
  1650228.19.01Teren 42Țara: România; județul: Arad2018718,05H.G. nr. 600/12.08.2019În administrareImobil
  1651188.19.01Teren 44Țara: România; județul: Arad; orașul Nădlac201910.248,77H.G. nr. 388/14.05.2020În administrareImobil
  1651258.19.01Teren 51Țara: România; județul: Argeș; municipiul Pitești20191.005.151,36H.G. nr. 388/14.05.2020În administrareImobil
  1651268.19.01Imobil 64Țara: România; județul: Argeș; municipiul Pitești20191.252.549,61H.G. nr. 388/14.05.2020În administrareImobil
  1651278.19.01Imobil 65Țara: România; județul: Arad; orașul Nădlac2019573.888,19H.G. nr. 388/14.05.2020În administrareImobil
  1040738.19.01Imobil 63Țara: România; județul: Sibiu; municipiul Sibiu201913.685,99Decizia 617/1943 Foaie de avere 903/1936 H.G. nr. 110/18.02.2015 H.G. nr. 689/12.09.2019 H.G. nr. 454/4.06.2020În administrareImobil
  TOTAL:293.252.738,79
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor care se declară de interes public național, se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  8.19.01Teren 53TerenȚara: România; județul: Cluj; localitatea Săndulești201984,00Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săndulești nr. 90/30.10.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săndulești nr. 24/14.04.2020; CF 51793În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 54TerenȚara: România; județul: Arad; localitatea Sântana20206.088,00Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sântana nr. 143/28.07.2020; CF 312669În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 55TerenȚara: România; județul: Satu Mare; localitatea Livada20202.500,00Hotărârea Consiliului Local al Orașului Livada nr. 39/3.06.2020; CF 105299În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 56TerenȚara: România; județul: Satu Mare; localitatea Ardud20206.871,00Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ardud nr. 35/26.06.2020; CF 107256În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 57TerenȚara: România; județul: Maramureș; localitatea Ardusat20193.727,92Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ardusat nr. 37/31.10.2019; Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ardusat nr. 5/25.03.2020; CF 51258În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 58TerenȚara: România; județul: Bacău; localitatea Buhuși2019504,00Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr. 166/28.11.2019; Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr. 50/3.04.2020; CF 65092În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 59TerenȚara: România; județul: Mureș; localitatea Sărmașu20201.600,00Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sărmașu nr. 36/28.05.2020; Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sărmașu nr. 55/24.09.2020; Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sărmașu nr. 64/26.11.2020; CF 52620În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 60TerenȚara: România; județul: Cluj; localitatea Gherla2020966,41Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 76/27.08.2020; Rectificarea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 14720/16.10.2020; CF 55841În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  TOTAL:22.341,33
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuțieȚara: România199879.312.361,63H.G. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014 H.G. nr. 431/10.06.2015 H.G. nr. 247/6.04.2016 H.G. nr 1023/29.12.2016 H.G. nr. 993/13.12.2018 H.G. nr. 600/12.08.2019 H.G. nr. 388/14.05.2020În administrareImobil
   +  Anexa nr. 4
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terțiar de credite
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  8.19.01Imobil 67Construcție metalicăȚara: România; județul Vâlcea; localitatea Olanu-Drăgioiu2020235.300,77Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 763/2/21.10.2020; CF 36609În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 68Construcție metalicăȚara: România; județul Bihor; localitatea Marghita2020251.436,78Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 336/1/4.06.2020; CF 2297În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 69Construcție metalicăȚara: România; județul Bacău; localitatea Moinești2020244.393,93Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 433/2/2.07.2020; CF 66584În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 70Construcție metalicăȚara: România; județul Vâlcea; localitatea Horezu2020297.058,03Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 624/23.09.2020; CF 37886În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 71Construcție metalicăȚara: România; județul Timiș; localitatea Lugoj2020285.064,06Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 949/26.11.2020; CF 405540În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 72Construcție metalicăȚara: România; județul Cluj; localitatea Iclod2020269.188,22Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 952/10.12.2020; CF 58272În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 73Construcție metalicăȚara: România; județul Călărași; localitatea Independența2020249.911,80Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 947/18.12.2020; CF 23085În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 74Construcție metalicăȚara: România; județul Sălaj; localitatea Cehu Silvaniei2020249.672,98Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 949/10.12.2020; CF 52405În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 75Construcție metalicăȚara: România; județul Mureș; localitatea Ibănești2020241.556,38Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 857/1/24.11.2020; CF 52302În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 76Construcție metalicăȚara: România; județul Arad; localitatea Nădlac2020298.821,98Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 860/1/25.11.2020; CF 309592În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 77Construcție metalicăȚara: România; județul Teleorman;localitatea Răsmirești 2020287.318,12Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 788/1/2.11.2020; CF 20798În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Imobil 78Construcție C1Țara: România; județul Botoșani; localitatea Botoșani20201.803.232,21Proces-verbal de recepție nr. 271692/22.12.2020; Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 1018/1/29.12.2020; CF 67823În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  8.19.01Teren 61TerenȚara: România; județul Botoșani; localitatea Botoșani2020369.336,72Proces-verbal de recepție nr. 271692/22.12.2020; Proces-verbal de certificare a cheltuielilor nr. 1018/1/29.12.2020; CF 67823În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Imobil
  TOTAL:5.082.291,98
   +  Anexa nr. 5
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
  în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
  Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumirea bunului imobilDate de identificare ale bunului imobil care se trece din domeniul public în domeniul privat al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230Valoare de inventar (lei)
  Descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastruVecinătățiAdresa
  355438.19.01Imobil 15Construcție CF 338/NȚara: România; județul: Botoșani localitatea Dărăbani35.987,06
  ----