LEGE nr. 116 din 4 mai 2021pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 4 mai 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționale de evaluare, vor fi reevaluate de către experți autorizați de Ministerul Culturii pentru domeniul de autorizare corespunzător sau de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va actualiza normele de aplicare privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 4 mai 2021.Nr. 116.----